Publications
Year: 2004,
specialist book chapter
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Andrea Pokludová, Lukáš Fasora, Jiří Malíř , Jiří Hanuš
Year: 2004, Centrum pro studium demokracie a kultury
specialist book chapter
 
Year: 2004, Časopis Matice Moravské
journal article
 
Year: 2004, Arista
specialist book chapter
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter
 
Year: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter
 
Lenka Králová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter
 
Year: 2004, Ostravská univerzita
specialist book chapter
 
Year: 2004, Ostravská univerzita
specialist book chapter
 
Year: 2004, Benetour
specialist book
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Year: 2004, Český časopis historický
journal article
 
Year: 2004, Ostravská univerzita
specialist book
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004, Slezský sborník
journal article
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
H. Weissmannová, Ludmila Nesládková
Year: 2004,
specialist book chapter
 
Year: 2004, Menerva
journal article
 
Year: 2004, Arista
specialist book chapter
 
Year: 2004, Matice cyrilometodějská
specialist book
 
Vojtěch Vlček, Nina Pavelčíková
Year: 2004
published expert opinions, reviews
 
Year: 2004
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004, Severní Morava
journal article
 
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2004, Zpravodaj Historického klubu
journal article
 
Igor Lisový, Karl Tomaschitz
Year: 2004, Jihočeská univerzita, Historický ústav
specialist book
 
Tomáš Jiránek, Pavel Kladiwa
Year: 2004
published expert opinions, reviews
 
Year: 2004,
specialist book
 
Year: 2004,
specialist book
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004, Arista
specialist book chapter
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Marek Jakoubek, Nina Pavelčíková
Year: 2004
published expert opinions, reviews
 
Year: 2004, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
specialist book
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
published expert opinions, reviews
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
published expert opinions, reviews