Publications
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter
 
Year: 2004,
specialist book chapter
 
Year: 2004, Bulletin Advokacie
journal article
 
Year: 2004, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně
journal article
 
Year: 2004, Arista
specialist book chapter
 
Year: 2004, Kalendarz Ślaski XLI 2005, ZGPZKO Czeski Cieszyn
journal article
 
Year: 2004, Ostravská univerzita
specialist book
 
Year: 2004, Slezský sborník
journal article
 
Jiří Hanzal, Nina Pavelčíková
Year: 2004
published expert opinions, reviews
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004,
specialist book
 
Year: 2004, GHI
journal article
 
Alfred Hyna, Nina Pavelčíková
Year: 2004
published expert opinions, reviews
 
Year: 2004, GHI
journal article
 
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004,
specialist book
 
František Šimon, M. Kočišová, K. Schmidtová
Year: 2004
published expert opinions, reviews
 
Year: 2004, OIKOYMENH
specialist book
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Igor Lisový, L. Kysučan
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Igor Lisový, Jan Burian
Year: 2004, Arista
specialist book chapter
 
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
editorial and language revision
 
Year: 2004
published expert opinions, reviews
 
Year: 2004
editorial and language revision
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004, Časopis Matice moravské
journal article
 
Milan Myška, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004, Arista
specialist book chapter
 
Year: 2004, Arista
specialist book chapter
 
Year: 2004,
specialist book chapter
 
Martin Brown, Igor Lisový, Terry Deary
Year: 2004
published expert opinions, reviews
 
Year: 2004, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
specialist book
 
Year: 2004, Arista
specialist book chapter
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004, Vlastivědné listy
journal article
 
Aleš Zářický, Jindřich Bilan
Year: 2004, Uhlí, rudy, geologický průzkum
journal article
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004, Auspicia. Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
journal article