Publications
Year: 2011, Nakladatelství Lidových novin
specialist book chapter
 
Year: 2011, Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic
specialist book chapter
 
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2011, Ministerstvo obrany České republiky -OKP MO
specialist book chapter
 
Year: 2011, HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article
 
Year: 2011, Slezský sborník
journal article
 
Year: 2011
editorial work
 
Year: 2011
editorial work
 
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter
 
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter
 
Blažena Gracová, Z. Jirásek, Karolína Kubiková-Rosová
Year: 2011, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter
 
Year: 2011, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter
 
Year: 2011
work experience abroad
 
Year: 2011
abstract in proceedings
 
Year: 2011
published expert opinions, reviews
 
Year: 2011, Ústav pro studium totalitních režimů
specialist book chapter
 
Year: 2011, Centrum pro studium demokracie a kultury
specialist book chapter
 
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2011, Historický ústav AV ČR
specialist book chapter
 
Dalibor Prix, Michal Zezula
Year: 2011, Obec Bohušov
specialist book chapter
 
Year: 2011, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article
 
Year: 2011, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter
 
Year: 2011
work experience abroad
 
Year: 2011, Words and Silences
journal article
 
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2011
abstract in proceedings
 
Year: 2011, Hospodářské dějiny
journal article
 
Year: 2011, Slezský sborník
journal article
 
Year: 2011
abstract in proceedings
 
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book
 
Year: 2011, Lit Verlag
specialist book chapter
 
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě-Katedra historie
specialist book chapter
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2010
abstract in proceedings
 
Year: 2010, Zpravodaj Historického klubu. Časopis Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872)
journal article
 
Year: 2010
published expert opinions, reviews
 
Year: 2010, Genealogické a heraldické informace
journal article
 
Year: 2010, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
journal article
 
Year: 2010
published expert opinions, reviews
 
Year: 2010
editorial work
 
Year: 2010, Historie - Otázky - Problémy
journal article
 
Year: 2010
others
 
Year: 2010
published expert opinions, reviews
 
Year: 2010, Antropowebzin
journal article
 
Year: 2010, Slezský sborník
journal article
 
Year: 2010
published expert opinions, reviews
 
Year: 2010
published expert opinions, reviews
 
Year: 2010, Český časopis historický
journal article
 
Year: 2010
others