Publications
Adámek, rodina starostů, lékařů a odbojářů
Martin SLEPIČKA
Year: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Gromnicovi, rodina partyzánů a ředitelek
Martin SLEPIČKA
Year: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Immensum v kontextu Leibnizovy korespondence s Clarkem
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2020, Studia theologica
článek v odborném periodiku

Najdeme původ lidské morálky ve skupině šimpanzů?
Sabina JESENOVSKÁ
Year: 2020, Pantheon
článek v odborném periodiku

Obras maestras de la literatura espa?ola
Jan Mlčoch
Year: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Olšanský, Jaroslav, MUDr., lékař, organizátor spolkového a krajanského života
Martin SLEPIČKA
Year: 2020,
kapitola v odborné knize

posudek odborné monografie
Iva Málková
Year: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přírodní filosofie Jana Bayera (1630-1674): její mosaický charakter a raně novověké inspirace
Jan Čížek
Year: 2020, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Rokůsek, Antonín, starosta, soc.-dem. osvětový pracovník
Martin SLEPIČKA
Year: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers' Description Essays
Michal Místecký, Lucie Radková
Year: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Sokol a Sokół. Diversita českých a polských sokolských tělovýchovných jednot na Těšínsku mezi lety 1900-1920.
Kristýna Folwarczná
Year: 2020, Galicja studia i materialy
článek v odborném periodiku

Tamara Bučková: Interkulturální didaktika cizojazyčné literatury. Kontexty a perspektivy se zaměřením na německy psanou literaturu pro děti a mládež a zřetelem k tématu 2. světové války
Svatava Urbanová
Year: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

The 'Physica Mosaica' of Johann Heinrich Alsted (1588-1638)
Jan Čížek
Year: 2020, Teorie vědy
článek v odborném periodiku

Wolfenberkové
Martin SLEPIČKA
Year: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

?????????? ??????-?????????? ????????????? ? ???????? ? ???????? ? ????????? ????????????? ? ???????????? ????????? ? ???? ?????? ??????? ?????
Berik Dulatov
Year: 2019, Rusin
článek v odborném periodiku

: Mezi Rakouskem a Slezskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta Rakouského Slezska v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Year: 2019, neuvedeno
kapitola v odborné knize

a zlomená jabloň / po dědovi ...
Iva Málková
Year: 2019, Fraktál
článek v odborném periodiku

Absolutní prostor
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2019
stať ve sborníku

Absolutní prostor
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Year: 2019
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielski-Białej - Nauczanie języka polskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym w warunkach dwujęzyczności
Jana Raclavská
Year: 2019
působení v zahraničí

Alena Mojštajnová - Gabriela Miklíková: Strašidýlko Stráša
Svatava Urbanová
Year: 2019, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Alfred Lord Tennyson: Démétér a Persefóné (v Enně)
Michal Místecký
Year: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Algunas consideraciones sobre las formaciones diminutivas en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová, Nikola Havlasová
Year: 2019, Lingua viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre la formación de los apodos de los políticos en el espa?ol actual
Irena Fialová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Altruizmus ve spojitosti se šestidimenzionálním modelem osobnosti a emoční inteligencí
František Baumgartner
Year: 2019
stať ve sborníku

American Immigrant Literature
Stanislav Kolář
Year: 2019
působení v zahraničí

Analiticheskie prilagatel'nye v forme kodovyh opredelitelej (na primere russkogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš Plesník
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analyse der literarischen Texte
Iveta Zlá
Year: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
Zuzana Černá, Radek Čech
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
Zuzana Černá, Radek Čech
Year: 2019, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Analysis Situs as a Forgotten Episode in History of Science
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anglizismen in der Rubrik Wirtschaft der deutschen Tagespresse: Hilfe für Übersetzer oder Hürde für Leser?
Milan Pišl, Veronika Biskupová
Year: 2019, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Anna Burek: Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie
Lukáš Plesník
Year: 2019
redakční a jazykové úpravy

Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky
Richard Psík, Marek Otisk
Year: 2019, Scriptorium
odborná kniha

Apologia: De magia naturali et cabala disputatio, Heptaplus: Expositio primae dictionis, idest "In principio". In: J. Pelán a kol. Antologie italské renesanční literatury
Jan Herůfek
Year: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Area Slavica III
Irena Bogoczová
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

Aristotelská kosmologie a její důsledky pro chápání času v raném středověku
Marek Otisk
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ausgewählte Schwerpunkte des Übersetzungsunterrichts im Bereich der tertiären Ausbildung unter dem Aspekt der translatologischen Theorie Christiane Nords
Iveta Zlá
Year: 2019
stať ve sborníku

Authorship Attribution in Medieval Texts: A Case Study of Pseudo-Peckham Manuscript
Michal Místecký
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Azerbaycanca-čecha va Čecha-azerbaycanca danišig kitabčasi
Vítězslav Vilímek
Year: 2019
ediční a redakční práce

Banalita zla
Lenka Naldoniová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Banalita zla
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

BARTOŠ, Lubomír (2019). Španělská lexikologie a sémantica. Lexicología y semántica espaňolas. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita
Jana Veselá
Year: 2019
ediční a redakční práce

Beseda os sametové revoluci v Ostravě 1989 se žáky 2. st. ZŠ. Ostrava: ZŠ Ivana Sekaniny. 13.11
Jan Malura
Year: 2019
ostatní

Bielsko: The Education Centre for Industrial Production between Austrian Silesia and Galicia at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries
Petr Kadlec
Year: 2019, Mesto a dejiny
článek v odborném periodiku

Bildungssprache in Fernsehprogrammen für Kinder im deutsch-tschechischen Vergleich
Eva Polášková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bodybuilder
Jan PEZDA
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Böhmisch Gasse, Schillerstrasse, Titova, Školní - One Street, Many Names. Urbanonymy in the Czech Borderlands during 20th century
Tereza Klemensová
Year: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Bojová družina vladyků z Bítova a biskupský hrad Šaumburk za husitských válek a v letech interregna
Dalibor Janiš
Year: 2019, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize


