Projects & Grants
Early Modern Mosaic Physics and Its Comenian Successors
Main solverMgr. Jan Čížek, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Quantitative Onomastics: Starting Points, Concepts, Applications
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Quantitative Syntactic Stylistics of Contemporary Written Czech
Main solverMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Environmental Justice in Ethnic American Literatures
Main solverdr hab. Christian Aaron Lewandowski
Period1/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 ? podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2021 - 8/2024
ProviderFilozofická fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderKatedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Support of transferable work competencies for the labour market while studying at university
Main solverMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Period9/2021 - 7/2023
ProviderKatedra sociologie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statesolved
Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách
Main solverMgr. David Černín, Ph.D.
Period4/2020 - 4/2023
ProviderKatedra filozofie, Program ÉTA
Statesolved
Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů
Main solverMgr. Josef Kundrát, Ph.D.
Period4/2020 - 3/2023
ProviderKatedra psychologie, Program ÉTA
Statesolved
Podpora katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity - dlouhodobá spolupráce se Statutárním městem Ostrava
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderDěkanát FF, Statutární město Ostrava
Statesolved
Improving of educational infrastructure FF OU and improving the accessibility for students with special educational needs
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Period6/2017 - 12/2022
ProviderFilozofická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
The Harlem Renaissance in the 21st Century
Main solverMgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
The cultural image of the peasant in Polish and Czech literature of the nineteenth and twenty-first centuries. Selected aspects
Main solverprof. dr hab. Agnieszka Maria Czajkowska
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Obscurantism in Philosophy, Science, and Public Discourse
Main solverMgr. David Černín, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Between Etymology and Landscape: Topics of the 21th Century Czech Onomastics
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Fictional characters and subjects (types, stereotypes, archetypes) III
Main solverdoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Medieval Written Sources and Possibilities of Their Research and Interpretation
Main solverMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Quantitative analysis of texts of CzeSL-SGT corpus
Main solverMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Literary image of the region 1918-2018 (northeastern Moravia and Czech Silesia) personalities, events, institutions, places, texts
Main solverprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Period3/2020 - 12/2022
ProviderProgram NAKI
Statesolved
Psychosocial characteristics of people in established adulthood
Main solverPhDr. Katarína Millová, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved

12