Projects & Grants
The Big History and its Philosophical Potential
Main solverMgr. David Černín, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
The modernisation of commercial education in Cisleithania 1848-1918: patterns, trends, processes
Main solverMgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
From the Obelisk to Moderation. Brno Architecture of the Nineteenth Century
Main solverprof. PhDr. Pavel Zatloukal
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Early Modern Mosaic Physics and Its Comenian Successors
Main solverMgr. Jan Čížek, Ph.D.
Period4/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Quantitative Onomastics: Starting Points, Concepts, Applications
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Quantitative Syntactic Stylistics of Contemporary Written Czech
Main solverMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Environmental Justice in Ethnic American Literatures
Main solverDr hab. Christian Aaron Lewandowski
Period4/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 ? podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2021 - 8/2024
ProviderFilozofická fakulta, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderKatedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Support of transferable work competencies for the labour market while studying at university
Main solverMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Period9/2021 - 7/2023
ProviderKatedra sociologie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Statesolved
Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách
Main solverMgr. David Černín, Ph.D.
Period4/2020 - 4/2023
ProviderKatedra filozofie, Program ÉTA
Statesolved
Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů
Main solverMgr. Josef Kundrát, Ph.D.
Period4/2020 - 3/2023
ProviderKatedra psychologie, Program ÉTA
Statesolved