Projects & Grants
Improving of educational infrastructure FF OU and improving the accessibility for students with special educational needs
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Period5/2017 - 12/2022
ProviderFilozofická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
THE GREAT HISTORICAL ATLAS OF CZECH SLESIA - Identity, Culture and Society of the Czech Silesia in the process of social modernization with the cultural landscape impact
Main solverMgr. Radek Lipovski, Ph.D.
Period3/2018 - 12/2021
ProviderProgram NAKI
Statesolved
Beguines and Preachers. Between the Moral Ideal, Homiletics and Pastoral Care in the Czech Lands in the period of the 14th - 16th Century
Main solverMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Social and Cultural Mechanisms of In- and Exclusion: a Comparative Perspective
Main solverDr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderInstitucionální podpora
Statesolved
Modes of Chronicle Novels in Contemporary Czech Prose
Main solverdoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Education, the economy and society 1848-1914: The socioeconomic contexts of the development of vocational education infrastructure in Austrian Silesia
Main solverMgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Identita míst a regionů - výzkum rukopisných kancionálů a poutnické literatury 17. a 18. století
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderCentrum regionálních studíí, Katedra české literatury a literární věd, Institucionální podpora
Statesolved
The Construction of the Other in Medieval Europe
Main solverPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderInstitucionální podpora
Statesolved
Medical Compendium by the Jew of Salms: historical context - linguistic analysis - editing
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderKatedra germanistiky, Standardní projekt GA ČR
Statesolved
Meditation on City, Landscape and Fine Arts: Olomouc 1919-1989
Main solverprof. PhDr. Pavel Zatloukal
Period1/2018 - 12/2020
ProviderKatedra dějin umění a kulturního dědictv, Standardní projekt GA ČR
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2017 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Period10/2017 - 8/2020
ProviderKatedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra historie, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Polish Online
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period9/2017 - 8/2020
ProviderErasmus+
Statesolved
Development of the Czech pronominal (en)clitics
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Reality Creation through Language - A Qualitative Analysis of Modern Czech Texts
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Francouzština pro oblast cestovního ruchu 2
Main solverMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Norms and Values in the Medieval Society
Main solverMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
The transformation and social activation of rural areas in Moravia and Austrian Silesia 1861-1914
Main solverprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Tvorba studijního materiálu k výuce předmětu Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe
Main solverMgr. Jan Lazar, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
The occurrence of quebecisms in contemporary French and the problems of their translation
Main solverMgr. Jan Lazar, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Factors influencing the process of mourning in survivors
Main solverMgr. Klára Machů, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved

12