UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Pavel Kladiwa

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Room, floor, building: DM 504, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1968
E-mail:
Personal website:

Education

2002University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – PhDr.
1996 – 2001University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Doctoral studies of Economic and Social History (Ph.D.)
1994 – 1996University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Master’s studies of Specialized History (Mgr.)
1991 – 1994University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Bachelor studies of Specialized History (Bc.)

Experience

2008 – nowUniversity of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Senior Lecturer
2008 – nowUniversity of Ostrava, Centre for Economic and Social History – Executive academic staff member
1999 – 2008University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Lecturer
1998 – 1999University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Assistant

Research and Grant Activity

Inactive grants

  • GAAV ČR (The Grant Agency of AS CR) KJB801860601 Moravsko-slezská města v éře komunální samosprávy 1850-1914. Komunální elity, obecní hospodářství, budování moderní infrastruktury (2006-2008)
  • GAČR (Czech Science Foundation) 409/01/D121 Bürgerlich elita průmyslového velkoměsta 1850-1913 (2001-2004)

Membership in Advisory Boards and Professional Organizations

  • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny

Basic research specialization

  • Modernization processes with emphasis on urban areas
  • Municipal autonomy in Cisleithania
  • Racial conflicts in towns in the long 19th century
  • The phenomenon of association


Vybrané publikace - anglicky

Kladiwa, P. The Statistics of Umgangssprache in the Bohemian Lands in 1900 and 1910 - Cooperation, Negation, Connections. In: Jana Osterkamp (Hg.). Kooperatives Imperium. Politische Zusammenarbeit in der späten Habsburgermonarchie. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018. s. 167-184. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 39. ISBN 978-3-525-37069-8.
Kladiwa, P. Sociální modernizace z donucení nebo z přesvědčení?: Diskuzní fórum o knize Pietera Judsona The Habsburg Empire. A New History. Opera historica. 2017, roč. 18, s. 125-130. ISSN 1805-790X.
Kladiwa, P. National statistics in the Bohemian Lands 1880-2011: Factors affecting the setting of the criteria and methods used by the censuses. Romanian Journal of Population Studies. 2016, roč. 2016, č. 10, s. 31-40. ISSN 1843-5998.

Všechny publikace - anglicky

Kladiwa, P. The Statistics of Umgangssprache in the Bohemian Lands in 1900 and 1910 - Cooperation, Negation, Connections. In: Jana Osterkamp (Hg.). Kooperatives Imperium. Politische Zusammenarbeit in der späten Habsburgermonarchie. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018. s. 167-184. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 39. ISBN 978-3-525-37069-8.
Kladiwa, P. Sociální modernizace z donucení nebo z přesvědčení?: Diskuzní fórum o knize Pietera Judsona The Habsburg Empire. A New History. Opera historica. 2017, roč. 18, s. 125-130. ISSN 1805-790X.
Popelka, P. a Kladiwa, P. Národnostní statistika a mapa: symboly představitelného společenství a představitelného prostoru. In: Symboly doby. Geneze a diskurz. Praha: Historický ústav AV ČR. 2016.
Kladiwa, P., Kadlec, P., Gawrecki, D., Pokludová, A. a Popelka, P. Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930: Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. 1. vyd. Praha: NLN, 2016. I., II. 747 s. ISBN 9788074225499.
Kladiwa, P. National statistics in the Bohemian Lands 1880-2011: Factors affecting the setting of the criteria and methods used by the censuses. Romanian Journal of Population Studies. 2016, roč. 2016, č. 10, s. 31-40. ISSN 1843-5998.
Popelka, P. a Kladiwa, P. Sčítání obcovací řeči na Moravě 1880 - 1910 a potenciál jejich společenské konfliktnosti. Historica Olomucensia. 2016, roč. 51, č. XLI, s. 113-143. ISSN 1803-9561.
Kladiwa, P. Národ jako jediné hodnotící kritérium? České země v Předlitavsku a (stále) etnicistní česká historiografie. Český časopis historický. 2015, roč. 113, s. 989-1008. ISSN 0862-6111.
Kladiwa, P. Národnostní politika na meziválečném Hlučínsku (s důrazem na základní školství). Slezský sborník. 2015, roč. 113, s. 105-128. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. Národnostní statistika českých zemí 1880-1921 - faktory, výsledky a problém jejich interpretace. Moderní dějiny. 2015, roč. 23, s. 61-82. ISSN 1210-6860.
Kladiwa, P. National Classification in the Politics of the State Census. The Bohemian Lands 1880-1930. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2015, roč. 55, s. 1-30. ISSN 0523-8587.
Kladiwa, P. Smýšlením Němci, statisticky Češi. Národnostní klasifikace na meziválečném Hlučínsku. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2015, roč. 64, s. 21-34. ISSN 1211-3131.
Kladiwa, P. The Birth of Czech Nationalist Activism in Reichenberg (Liberec) and its Conflicts with City Hall (with a focus on the conflict during the 1890 census). Prager wirtschafts und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2015, č. 22, s. 7-26. ISSN 1803-7518.
Kladiwa, P. Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v Československu1918-1938. Moderní dějiny. 2014, roč. 22, s. 89-116. ISSN 1210-6860.
Kladiwa, P. Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v českých zemích 1880-1914.: Část I. Předlitavské období. Moderní dějiny. 2014, roč. 22, s. 7-33. ISSN 1210-6860.
Kladiwa, P. Specifika systému obecních voleb v předlitavském období a jeho vliv na volební kulturu (na příkladu Moravy a Rakouského Slezska). Historie, Otázky, Problémy. 2014, roč. 6, s. 64-81. ISSN 1804-1132.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. S18: City as a Factory Yard: EAUH 2014 [Workshop]. Lisabon, Portugalská republika. 2014.
Kladiwa, P. The Czech community and Czech as a "language of daily use" in Vienna 1880-1910. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2014, č. 20, s. 26-47. ISSN 1803-7518.
Kladiwa, P. Die Denk- und Handlungsweise der "Dorfaristokratie" in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts (am Beispiel der Familie Kudlich). In: Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa. 1,. vyd. Berlin - Praha: BWV - Dokořán, 2013. s. 153-171. Bod. ISBN 978-80-7363-502-2.
Kladiwa, P. (Nejen) Boháč versus Rauchberg: Dobová reflexe výsledků sčítání lidu 1880-1930 v českých zemích. Časopis Matice moravské. 2013, roč. 132, s. 369-406. ISSN 0323-052X.
Kladiwa, P. Sociální reportáže Maxe Wintera jako prostředek boje s chudobou a jako historický pramen. In: Milan Hlavačka - Pavel Cibulka: Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2013. s. 135-147. ISBN 978-80-7286-225-2.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Der Ort der Akzeptanz und des Gedächtnisses - Die Stelle der Verurteilung: Reflexion des deutschen Revolutionären Hans Kudlich und ihre Verwandlungen. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. 2012, roč. 19, č. 15, s. 62-85. ISSN 1803-7518.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Hans Kudlich (1823-1917): Cesta života a mýtu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 380 s. ISBN 978-80-7464-159-6.
Kladiwa, P. Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Secularization and the Working Class. The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Wipf and Stock Publishers, Pickwick Publications: Eugene (Oregon) 2011. 256 s. ISBN 978-1-61097- 014-32011. 2012.
Kladiwa, P. The Issue of Robot and of Hereditary Subjection at the Vienna Reichstag during the Revolution of 1848. Hospodářské dějiny - Economic History. 2012, roč. 27, s. 3-29. ISSN 0231-7540.
Pokludová, A. a Kladiwa, P. The Self-presentation of the German Political Elite in Rural Areas of the Czech Lands in the Second Half of the 19th Century and at the beginning of the 20th Century: Public Celebrations, Commemorations, Monuments. In: ESSHC 2012. Glasgow. 2012.
Pokludová, A. a Kladiwa, P. Towns are made of memory places - towns as memory places of urban life in the 19th and 20th century: EAUH 2012 [Workshop]. Praha, Česká republika. 2012.
Kladiwa, P. Bauernbefreier Hans Kudlich - součást národního příběhu českých a rakouských Němců. In: Hlavačka, M. - Marés, A. - Pokorná, M. et alii: Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i, 2011. s. 480-512. ISBN 978-80-7286-186-6.
Kladiwa, P. České země v dualistickém Rakousko-Uhersku. In: Rakousko-uherská monarchie : habsburská říše 1867-1918 slovem a obrazem. 1. vyd. Praha: Slovart, 2011. s. 237-270. ISBN 978-80-7391-532-2.
Kladiwa, P. Die nationale Situation in Mähren und in Österreichisch-Schlesien an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Neue tschechische Interpretationen der Fragen des tschechisch-deutschen Zusammenlebens. Magdeburg: Meine Verlag, 2011. Meine Verlag, 2011. s. 43-69. ISBN 978-3-941305-19-9.
Kladiwa, P. Martin Pelc: Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích. Matice moravská, Brno 2009.. 2011.
Pokludová, A. a Kladiwa, P. Pomníky rozdělující a spojující. HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy. 2011, roč. 2, s. 23-40. ISSN 1803-7550.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Pozůstalosti Hanse Kudlicha. Slezský sborník. 2011, roč. 109, s. 251-273. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. Rita Krueger: Czech, German and Noble. Status and National Identity in Habsburg Bohemia. Oxford: Oxford University Press 2009. 2011.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Trennende und verbindende Denkmäler. In: Geteilte Regionen - geteilte Geschichtskultur(en)?. Cieszyń: Książnica Cieszyńska. 2011.
Kladiwa, P. Vzpomínky Hanse Kudlicha. Slezský sborník. 2011, roč. 109, s. 47-65. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. Denk- und Handlungsweise der "Dorfaristokratie" in Österreichisch-Schlesien um 1840 (am Beispiel der Familie Kudlich). In: Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Osteuropa. Praha: Univerzita Karlova. 2010.
Kladiwa, P. Jana MACHAČOVÁ - Jiří MATĚJČEK: Problémy obecné kultury v českých zemích 1781-1989. Kutná Hora - Opava 2008.. 2010.
Pokludová, A. a Kladiwa, P. Jemelka, Martin: Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny. 2010.
Kladiwa, P. JUDSON, Pieter M.: Guardians of the Nation : Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria. Cambridge - Massachusetts : Harvard University Press, 2006.. 2010.
Kladiwa, P. Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. München 2010.. 2010.
Kladiwa, P. Noviny. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 210-236. ISBN 978-80-7368-845-5.
Kladiwa, P. Obtížná integrace Hlučínska do Republiky československé. In: 90 let od připojení Hlučínska k ČSR. Hlučín: Muzeum Hlučínska. 2010.
Kladiwa, P., Pokludová, A. a Šústková, H. Prameny vztahující se ke spolkové činnosti (spolkové katastry, spolkové spisy, výroční a jubilejní zprávy spolků). In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 172-196. ISBN 978-80-7368-845-5.
Kladiwa, P. WINGFIELD, Nancy M.: Flag Wars and Stone Saints. How the Bohemian Lands Became Czech. Cambridge - London : Harvard University Press, 2007.. 2010.
Kladiwa, P. ZAHRA, Tahra: Kidnapped souls : National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900-1948. Ithaca - London Ithaca : Cornell University Press, 2008.. 2010.
Kladiwa, P. Das Unternehmertum im Zentrum des Ostrauer Industrierevieres - Interessen, Einfluss und politische Repräsentation zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In: Regionen und Regionale Industrialisierung. Aachen: Shaker Verlag, 2009. Shaker Verlag, 2009. s. 157-171. ISBN 978-3-8322-7908-0.
Kladiwa, P. Hans Kudlich - Slezan, Němec, Američan. In: Pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej - ludzie pogranicza i elity regionalne. Katowice, Ustroń: Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2009.
Kladiwa, P. Hans Kudlich jako symbol velkoněmecké ideologie. In: Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha, Vila Lanna. 2009.
Kladiwa, P. JUDr. Václav Kounic v poslanecké sněmovně říšské rady. In: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 1. vyd. Brno: Matice moravská; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. s. 91-101. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 12. ISBN 978-80-86488-61-5.
Kladiwa, P., Pokludová, A. a Kafková, R. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek II. Finance a infrastruktura.. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2009. 375 s. ISBN 978-80-7368-738-0.
Kladiwa, P. a Zářický, A. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. 2009.
Kladiwa, P., Zářický, A., Šústková, H., Jemelka, M., Knob, S., Horák, V., Daněk, R. a Pokludová, A. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2009. 1. 400 s. ISBN 978-80-7368-688-8.
Kladiwa, P. PUBLIC INVOLVEMENT OF BUSINESSMEN ON THE LOCAL AND REGIONAL LEVEL IN MORAVIA BEFORE WORLD WAR I.. In: XVth World Economic History Congress Utrecht 2009. Utrecht: Utrecht University. 2009.
Kladiwa, P. PUBLIC INVOLVEMENT OF BUSINESSMEN ON THE LOCAL AND REGIONAL LEVEL IN MORAVIA BEFORE WORLD WAR I.. In: Zářický, Aleš (ed.): The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 13-24. ISBN 978-80-7368-683-3.
Kladiwa, P. Vztahy obce Zábřeh nad Odrou k Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu před I. světovou válkou. In: Historie/Historica XVI. Sborník prací FF OU 244/2009. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 113-126. ISBN 978-80-7368-645-1.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Zpráva o projektu "Lesk a bída obecních samospráv". In: Zasedání Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny. Ostrava. 2009.
Kladiwa, P. A friend or an enemy of the proletariat? An entrepreneurial campaign for the factory working class in Ostrava at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. Historia Urbana. 2008, roč. 15, s. 259-273. ISSN 1221-650X.
Kladiwa, P. Bemerkungen zur Problematik der Nationalitäten in den mährischen und k.k. schlesischen Gemeinden vor dem I. Weltkrieg. In: 47. Deutscher Historikertag. Dresden: Technische Universität Dresden. 2008.
Kladiwa, P., Pokludová, A. a Kafková, R. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek I. Muži z radnice: Muži z radnice. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. 740 s. ISBN 978-80-7368-595-9.
Kladiwa, P. a Fasora, L. Local self-government and local elites in the Czech lands 1850-1918: Partial results of the research in the Czech Republic. In: HISTORICA: Historical Sciences in the Czech Republic : Series Nova, 13 (2008). Praha: Historický ústav, 2008. Historický ústav, 2008. s. 195-229. ISBN 978-80-7286-136-1.
Kladiwa, P. Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř: Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. 2008.
Kladiwa, P. Lukáš Fasora: Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914. Brno 2007. 2008.
Kladiwa, P. Město a městská samospráva éry Františka Josefa I. v procesu modernizace. In: Česko-Slovenská historická ročenka 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Masarykova univerzita, 2008. s. 23-49. ISBN 978-80-210-4497-5.
Kladiwa, P. a Zářický, A. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Kafková, R. a Kladiwa, P. Pět moravských obecních spořitelen před první světovou válkou. In: Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. s. 286-306. ISBN 978-80-7363-227-4.
Myška, M., Zářický, A., Dokoupil, L., Nesládková, L., Kladiwa, P., Popelka, P., Krejčík, T., Pokludová, A., Brňovják, J., Knob, S., Rodan, K. a Stibor, J. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 235 s. ISBN 978-80-7368-585-0.
Kladiwa, P. Statistická řada Österreichisches Städtebuch. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 214-227. ISBN 978-80-7368-585-0.
Kladiwa, P. Yoshiyuki Morishita: Svaz českých měst a bytová politika na začátku 20. století. 2008.
Myška, M., Zářický, A., Kladiwa, P., Pokludová, A., Jemelka, M., Daněk, R., Šústková, H. a Jiřík, K. Člověk v Ostravě v 19. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. 256 s. ISBN 978-80-7368-215-6.
Kladiwa, P. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1848-1914. Díl I.: Vývoj legislativy. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. 160 s. ISBN 978-80-7368-284-2.
Kladiwa, P. Měšťan (řemeslník, živnostník, maloobchodník, majitel domu). In: Člověk v Ostravě v XIX. století. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 13-22. ISBN 978-80-7368-215-6.
Kladiwa, P. Otázka (ne)zřízení okresních zastupitelstev na Moravě a v rakouském Slezsku 1862-1914. Slezský sborník. 2007, roč. 105, s. 99-114. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. Podnikatelstvo v procesu budování moderní infrastruktury v letech 1850-1914. In: Štaif, J. [eds.]: Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání. Praha: Univerzita Karlova, 2007. Univerzita Karlova, 2007. s. 179-191. ISBN ISBN 978-80-7363-153.
Kladiwa, P. Přítel či nepřítel proletariátu? Podnikatelská agitace na ostravské tovární dělnictvo na přelomu devatenáctého a dvacátého století.. In: Petrasová, T.-Lorenzová, H. [eds.]: Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Podnikatel a úředník.. Praha: AV ČR, 2007. AV ČR, 2007. s. 284-292. ISBN 80-86791-43-2.
Kladiwa, P. Starosta (od Františka Kremera ke Gustavu Fiedlerovi). In: Člověk v Ostravě v XIX. století. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 123-134. ISBN 978-80-7368-215-6.
Kladiwa, P. Statutární města Moravy a Slezska 1850-1914. Slezský sborník. 2007, roč. 105, s. 178-199. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. a Fasora, L. Gemeindeverwaltung und lokale Eliten in ben böhmischen Ländern 1850-1918,: Teilergebnisse der Forschung in der Tschechischen Republik. East Central Europe/ECE. 2006, s. 335-367. ISSN 0094-3037.
Kladiwa, P. Peripetie vývoje Hlučínska v letech 1742-1948. In: Hlučín 1256-2006. 750. let města. 1. vyd. Hlučín: Muzeum Hlučínska, 2006. s. 19-66. ISBN ISBN 80-239-7008-9.
Kladiwa, P. Velkopodnikatelstvo a obecní samospráva v průmyslových městech (Vítkovice a Moravská Ostrava na počátku dvacátého století). In: Fasora, L.-Hanuš, J.-Malíř, J.[ed.]: Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 233-248. ISBN 80-7325-091-8.
Kladiwa, P. Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913. 2006.
Kladiwa, P. Česko-německý spor v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na přelomu 19. a 20. století. Slezský sborník. 2005, s. 161-189. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. Češi a Němci v olomoucké obchodní a živnostenské komoře 1903-1910.. Slezský sborník. 2005, s. 259-286. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. Die statistische Reihe Österreichisches Städtebuch - vernachlässigte Quelle zum Studium der wirtschaftlichen, sozialen und demographischen Verhältnisse von großen cisleithanischen Städten 1880-1910. Pamiętnik Cieszyński. 2005, roč. 20, s. 74-80. ISSN ISSN 0137-558X.
Kladiwa, P. Großunternehmertum im Zentrum des Ostrauer Industriegebietes: Interessen, Einfluß und Macht zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In: Zur wirtschaftlichen Entwicklung ostmitteleuropäischer Regionen im 19. Jahrhundert. Plawniowice: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Köln. 2005.
Kladiwa, P. Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. 2005.
Kladiwa, P. Problematika odborného a pokračovacího školství v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na počátku 20. století. In: Historie-Historica 12. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 161-174. ISBN 80-7368-044-0.
Kladiwa, P. Statistická řada Österreichisches Städtebuch - opomíjený pramen ke studiu hospodářských, sociálních a demografických poměrů velkých měst českých zemí 1880-1910. Časopis Matice moravské. 2005, s. 496-505. ISSN 0323-052X.
Kladiwa, P. Budování moderní infrastruktury v průmyslovém městě (Moravská Ostrava posledních předválečných desítiletí). Slezský sborník. 2004, s. 120-145. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. a Fasora, L. Činnost obecních samospráv na Moravě a ve Slezsku 1850-1918 (Metodika a koncept výzkumu, literatura k tematice). In: Acta Historica Neosolensia 7/2004. Banská Bystrica: UMB, 2004. UMB, 2004. s. 175-185. ISBN 80-8083-035-5.
Kladiwa, P. Der Einfluss der unternehmerischen Eliten von industrieller Region auf die Kommunalpolitik vor dem Ersten Weltkrieg (am Beispiel der Unternehmerschaft in Mährisch Ostrau und anliegender Umgebung). In: Prager Wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen . Praha: Univerzita Karlova, 2004. Univerzita Karlova, 2004. s. 84-97. ISBN 80-7308-092-3.
Kladiwa, P. Komunální elity druhé poloviny 19. století a počátku 20. století v českých zemích - stav bádání a možnost využití metodologických podnětů z německé a rakouské literatury. In: Sociální dějiny dnes: K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI. Sociální dějiny dnes Praha. Praha: Karolinum, 2004. Karolinum, 2004. s. 33-58. ISBN 80-246-0723-9.
Kladiwa, P. a Fasora, L. Obecní samospráva a lokální elity českých zemí 1850-1918. (Koncept a dílčí výsledky výzkumu). Český časopis historický. 2004, s. 796-826. ISSN 0862-6111.
Kladiwa, P. Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1913. Komunální samospráva průmyslového města a její představitelé. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 215 s. ISBN 80-7042-654-3.
Kladiwa, P. Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v českých zemích 1850-1918. 2004.
Kladiwa, P. Tomáš Garrigue Masaryk. 2004.
Kladiwa, P. Kdo vládl v Moravské Ostravě? Úloha členů moravskoostravského zastupitelstva v nejvýznamnějších německých spolcích a akciových společnostech. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 21 . Ostrava: Tilia, 2003. Tilia, 2003. s. 64-83. ISBN 80-86101-77-0.
Kladiwa, P. a Kafková, R. Německý politický systém v Moravské Ostravě před první světovou válkou. Časopis Matice moravské v Brně. 2003, roč. 122, s. 99-122. ISSN 0323-052X.
Kladiwa, P. Odkud brát a kam dávat? Komunální hospodářství průmyslového města na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Moravská Ostrava 1875-1910). Slezský sborník. 2003, roč. 101, s. 421-436. ISSN 0037-6883.
Kladiwa, P. Podnikatelské elity průmyslového regionu před první světovou válkou (na příkladu Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků v Moravské Ostravě). Slezský sborník. 2003, s. 52-67. ISSN 0037-6883.
Kladiwa, P. Bürgertum, bürgerliche Gesellschaft - vývoj pojmu, stav bádání a jeho perspektivy. In: Historica 9 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. s. 131-149. ISBN 80-7042-618-7.
Kladiwa, P. Obecní volby v Moravské Ostravě 1850-1908 a formování občanské společnosti. Slezský sborník. 2002, roč. 100, s. 11-42. ISSN 0037-6883.
Kladiwa, P. Obecní výbor jako jádro středních vrstev průmyslového města konstituční éry (na příkladu Moravské Ostravy 1850-1914). In: Studie k sociálním dějinám 10. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2002. Slezské muzeum v Opavě, 2002. s. 76-89. ISBN 80-86224-38-4.
Kladiwa, P. Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1908 - elita občanských vrstev průmyslového města. 2002.
Kladiwa, P. Stav bádání k problematice formování a vývoje občanské společnosti v 19. (18.) století. Srovnání frankfurtského, bielefeldského a vídeňského projektu na téma Bürgertum. Slezský sborník. 2002, roč. 100, s. 124-143. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. K problematice vymezení moravskoostravského Bürgertum 1870-1914. In: Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci .
Kladiwa, P. Moravskoostravské politické spolky a formování občanské společnosti na přelomu 19. a 20. století. Slezský sborník. 2001, s. 241-263. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. Školská problematika v Moravské Ostravě ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. In: Historica 8 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2000. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 161-169. ISBN 80-7042-572-5.
Kladiwa, P. K provádění národní očisty na Hlučínsku po roce 1945. Vlastivědné listy. 1998, s. 14-16. ISSN 1213-3140.
Kladiwa, P. Katolické noviny, zdroj informací o Hlučínsku. Vlastivědné listy. 1998, s. 15-18. ISSN 1213-3140.


AuthorTitleType of thesisYear
Rataj MichaelGerman Opava journalism in the interwar periodDoctoral thesis 2016 
Brincko JurajThe development of ethnic and confessional relations in Scepusia in the 18th centuryDoctoral thesis 2014 
Janišová JanaLand Code of the Margraviate of Moravia 1604Advanced thesis 2017 
Pokludová AndreaGlamour and misery of the municipal self-governments of Moravia 1850-1914. OlomoucAdvanced thesis 2010 
Moravcová JitkaRadhošť Mountain Association from 1884 to 1989Master's thesis 2017 
Garncarz JiříAnti-nazi Resistance in Vsetín Surrounding´sMaster's thesis 2015 
Zelená MarieThe meaning of a cultural association in Bohemia and Moravia in the second half of 19th century and in the first half of 20th centuryMaster's thesis 2012 
Lipovská JanaPřerov in the period of municipal autonomy from 1850 to 1914Master's thesis 2009 
Alsharif JanaLocal self-goverment of commune Mariánské Hory 1885-1914Master's thesis 2008 
Nenčevová KristýnaPříbor in the period of municipal autonomy from 1850 to 1914Master's thesis 2008 
Slezáčková IvanaFrýdek in the period of municipal autonomy from 1850 to 1914.Master's thesis 2008 
Sojčák MichalNaturalization of the Czechoslovak citizenship in the years 1918 - 1935 (from the example of political district of Moravian Ostrava)Master's thesis 2008 
Bayer MichalThe Working-class Press view of the question of the Comunnal Politics of Moravian Ostrava 1890-1914Master's thesis 2007 
Kudělka PetrGerman association and cultural life in the city Opava in the second half of the nineteenth and at the beginning of the twentieth centuryMaster's thesis 2006 
Obalová ZuzanaCzech Civic Forum in the region of northern Moravia and Silesia 1861-1938Bachelor's thesis 2018 
Huška RadekThe fate of Germans of Vítkov region after the second world warBachelor's thesis 2017 
Kocur TomášAustro-Hungarian prisoners of war in Russia during The First World War (on the example of Karel Balcar)Bachelor's thesis 2017 
Rybář JiříThe Associational Activities in Místek in the Period of Cisleithania and the First Czechoslovak Republic Illustrated with Examples of Chosen AssociationsBachelor's thesis 2017 
Zogata LukášCommnunal elites in Přívoz between 1850 and 1914Bachelor's thesis 2017 
Březná TerezaRelationships among nationalities in Přívoz before I. WW exemplified through associational activities and local newspapersBachelor's thesis 2016 
Černocká GabrielaThe Associational Activities in Valašské Meziříčí in the Period of Cisleithania and the First Czechoslovak Republic Illustrated with Examples of Chosen AssociationsBachelor's thesis 2016 
Debrecenyi JanCommemoration of Josef II. in Moravia and Silesia and its transformationBachelor's thesis 2016 
Maňáková KateřinaMunicipal and School Chronicles as Information Sources of Life in Vsetín Region during World War IBachelor's thesis 2016 
Moravcová JitkaThe Associations of Czech Touring Club in the Beskids from 1945 to 1989Bachelor's thesis 2015 
Beran LukášSport Club Moravska Ostrava 1918-1965Bachelor's thesis 2012 
Rak LukášLudgerovice Soldiers in the German Army in the Years 1939-1945 ( Memories of the Contemporaries)Bachelor's thesis 2010 
Grussmannová MariannaCzech charitable associations in region of Ostrava before 1st world warBachelor's thesis 2009 
Gryžboň JakubCorporal punishments in imperial-royals army in years 1803-1868 with a view to Austrian SilesiaBachelor's thesis 2009 
Herman JanThe partisan movement in Zlín region during II. world warBachelor's thesis 2009 
Peňázová JarmilaCzech guild life in Vítkovice guilds till World War II.Bachelor's thesis 2009 
Karafiátová MarkétaCzech choir "Podhoran" in Holešov and its activities between the years 1861 and 1938Bachelor's thesis 2006 


The transformation and social activation of rural areas in Moravia and Austrian Silesia 1861-1914
Main solverprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
The nationality in the censuses of the Czech Lands between 1880 and 1930 (disputes, polemics, conflicts)
Main solverprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Period2/2013 - 12/2016
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
The Matter of Nationalities in the I. Czechoslovak Republic and its Response upon the Region of Northern Moravia and Silesia
Main solverprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Hans Kudlich - Personality, Symbol and Myth in the Collective Memory of the Germans from the Czech Lands
Main solverprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2012
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Moravian and Silesian towns during the time the communal self-government from 1850-1914
Main solverprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní grantový projekt GA AV
Statefinished
"Bürgerlich" elite of industrial city 1870-1910, its activities in clubs and in municipal polotics
Main solverprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Period1/2001 - 12/2004
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
social hub