Publications
Year: 2013
abstract in proceedings
 
Year: 2013, Časopis Matice moravské
journal article
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd
journal article
 
Year: 2013
organizing conference, workshop
 
Pavel Kladiwa, Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiří Šouša
Year: 2013, BWV - Dokořán
specialist book chapter
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013, Človek a spoločnosť
journal article
 
Year: 2013
editorial and language revision
 
Year: 2013
editorial and language revision
 
Year: 2013, Fakulta humanitních studií UK Praha
specialist book chapter
 
Year: 2013
exhibition curator
 
Year: 2013, -
journal article
 
Year: 2013, Časopis Slezského zemského muzea
journal article
 
Year: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book
 
Year: 2013
work experience abroad
 
Year: 2013
work experience abroad
 
M. Kiecoň, F. Kolář, P. Žákovský, Michal Zezula
Year: 2013, Opavská kulturní organizace
specialist book chapter
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter
 
Year: 2013
abstract in proceedings
 
Year: 2013, Časopis Matice moravské
journal article
 
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book
 
Year: 2013, Historica - revue pro historii a příbuzné vědy
journal article
 
Petr Kozák, Michal Zezula
Year: 2013, Opavská kulturní organizace
specialist book chapter
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013, Romano džaniben
journal article
 
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky (Historický klub 1872)
specialist book chapter
 
Year: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter
 
Year: 2013, Časopis Matice moravské
journal article
 
Year: 2013, Časopis Matice motavské
journal article
 
Petr Kozák, Michal Zezula
Year: 2013, Opavská kulturní organizace
specialist book chapter
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
abstract in proceedings
 
Year: 2013, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
journal article
 
Year: 2013, Fundacja Integracji Społecznej Prom
specialist book chapter
 
Year: 2013
abstract in proceedings
 
Year: 2013, Mediaevalia historica bohemica
journal article
 
Year: 2013, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen
journal article
 
Year: 2013, Historický ústav AV ČR
specialist book chapter
 
Year: 2013, Acta Universitatis Carolinae - Iuridica
journal article
 
Year: 2013, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
specialist book chapter
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
final dissertation (rigorous, final, habilitation)
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Zbyněk Moravec, Michal Zezula
Year: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter