Publications
Year: 2020
work experience abroad
 
Year: 2020, Hlučínsko
journal article
 
Year: 2020, Bulletin Společnosti Edvarda Beneše
journal article
 
Year: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book
 
Year: 2020,
specialist book chapter
 
Year: 2020
exhibition curator
 
Year: 2020, WART
specialist book chapter
 
Year: 2020, Slezský sborník
journal article
 
Year: 2020, Universytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter
 
Year: 2020
abstract in proceedings
 
Hanna GRUDNIEWSKA, Jakub Grudniewski
Year: 2020, Miejski Dom Kultury "Południe" w Katowicach
specialist book
 
Year: 2020, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter
 
Year: 2020
abstract in proceedings
 
Year: 2020
audiovisual production (A)
 
Year: 2020
editorial work
 
Year: 2020, Hlučínsko
journal article
 
Year: 2020
editorial work
 
Year: 2020, Časopis Matice moravské
journal article
 
Year: 2020
abstract in proceedings
 
Year: 2020
others
 
Year: 2020, Studia theologica
journal article
 
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2020
final dissertation (rigorous, final, habilitation)
 
Year: 2020
published expert opinions, reviews
 
journal article
 
Year: 2020, Matice moravská
specialist book chapter
 
Year: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book chapter
 
Year: 2020, Civilia-Odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article
 
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2020, Medea. Studia mediaevalia et antiqua
journal article
 
Year: 2020, Genealogické a heraldické informace
journal article
 
Year: 2020, Matice moravská
specialist book
 
Year: 2020, Časopis Matice moravské
journal article
 
Year: 2020, Acta Musealia
journal article
 
Year: 2020
published expert opinions, reviews
 
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2020, Ostravská univerzita; Pavel Mervart
specialist book
 
Year: 2020
abstract in proceedings
 
Year: 2020, Matice moravská
specialist book chapter
 
Year: 2020
abstract in proceedings
 
Year: 2020, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
journal article
 
Year: 2020, Múzeum mesta Bratislavy
specialist book chapter
 
Year: 2020, Sborník prací PdF MU - řada společenských věd
journal article
 
Year: 2020, Slezský sborník
journal article
 
Year: 2020
others
 
Year: 2020, Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické.
journal article
 
Year: 2020, Slezský sborník
journal article
 
Year: 2020
others
 
Pavel Carbol, M. Nekola
Year: 2020, Academia
specialist book
 
Year: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter