Publications
Černé ovce?
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2022, Dějiny a současnost
journal article

Člověk a včely
Jiří NEMINÁŘ, Michaela Lokočová
Year: 2022
organizing exhibition (E)

(Dis-)Kontinuität der Nationalitätenstatistik - Cisleithanien und die Tschechoslowakische Republik 1880-1930
Pavel Kladiwa
Year: 2022
abstract in proceedings

From the ?steel heart of Czechoslovakia? to post-industrial space: Boom, crisis and the cultural heritage of the Ostrava-Karviná mining district
Andrea Pokludová, Petr Popelka
Year: 2022, De Gruyter Oldenbourg
specialist book chapter

Hospodářské spolky a jejich role v hospodářské a společenské modernizaci moravského venkova ve druhé polovině 19. století
Petr Popelka
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Krátké" 20. století v českých a čs. dějinách
Václav Kaška
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kult populárního raně středověkého světce sv. Jiljí v českých zemích od jeho počátků až po konec středověku
Martin SLEPIČKA
Year: 2022, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Léta velkého budování Gottwaldova
Václav Kaška
Year: 2022
others

McNAMARA, Kevin J.: Velký sen dvou malých národů : Československé legie v Rusku a vznik první republiky. Praha: Slovart 2020, 391 stran. ISBN 978-80-7529-774-7.
Richard Moravec
Year: 2022
published expert opinions, reviews

Mlčet a tvářit se, že se nic nestalo, je pohodlnější
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2022, Dějiny a současnost
journal article

NEOLAiA History Workshop, Research Table
Andrea Pokludová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Objev hrabovského misálu z doby předbělohorské
Martin SLEPIČKA
Year: 2022
others

Patří tanky do veřejného prostoru?
Václav Kaška
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svět podle Gándhího. Živá historie 3/2022, s. 66-71.
Václav Kaška
Year: 2022
others

The Rhetoric of the Crusades and Anti-Paganism in the Political Propaganda of Ottokar II Premislas of Bohemia
Robert Antonín
Year: 2022, Brepols
specialist book chapter

Žižkov - pozapomenutá místní část Hrabové
Martin SLEPIČKA
Year: 2022
others

Berkové z Dubé a Zákupy
Dalibor Janiš, Jana Janišová, Martin Aschenbrenner, Jan Štětina, Jan Rucz
Year: 2021, Římskokatolická farnost - děkanství Zákupy
specialist book

Bohuš Beneš - Sága rodu Benešů
Pavel Carbol, Martin Nekola
Year: 2021
editorial work

Boj o dítě. Zápisy do obecných škol v moravské části Ostravska v první čtvrtině 20. století
Pavel Kladiwa
Year: 2021, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
journal article

Brněnské školství v kontextu lex Perek
Andrea Pokludová
Year: 2021, Historica
journal article

BUKOVSKIJ, Vladimír: Moskevský proces
Richard MORAVEC
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Církevní otec svatý Jeroným. Život, úcta a umění v kontextu starších českých dějin
Martin SLEPIČKA
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čas změny : Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Pavel Cibulka, Milan Řepa
Year: 2021, Ostravská univerzita - Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i. - Historický ústav AV ČR, v. v. i.
specialist book

Česká panovnická sfragistika arcivévody Matyáše. Nástin problematiky.
Jiří Brňovják
Year: 2021, Munipress
specialist book chapter

České tělovýchovné spolky na území Českého Slezska. Od počátku do nuceného zániku
Richard MORAVEC, Kristýna FOLWARCZNÁ
Year: 2021, Slezský sborník
journal article

Česko-francouzské kulturní vztahy v době posledních Přemyslovců
Martin SLEPIČKA
Year: 2021, Medea. Studia mediaevalia et antiqua
journal article

Četníci s lipovou ratolestí
Martin LOKAJ
Year: 2021
abstract in proceedings

Das Bild der USA und der Amerikaner in tschechischen Geschichtslehrbüchern der Jahre 1918 bis 1989
Blažena Gracová
Year: 2021, Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut
specialist book chapter

"De pecunia inventi sunt..." Písemnosti finanční povahy v pozůstalostních spisech moravského kléru z let 1741-1783
Pavel Pumpr
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

DIDAKTICKÝ KUFŘÍK JAKO INSPIRACE NEJEN K VÝUCE DĚJIN KAŽDODENNOSTI
Monika KUDELOVÁ
Year: 2021, Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy
journal article

Edvard Beneš a mezinárodní kontext odsunu
Pavel Carbol
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Epitaf Karla Julia Sedlnického z Choltic (?1731) jako součást veřejné prezentace barokní katolické aristokracie Opavského knížectví
Jiří Brňovják
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Formování důstojnického sboru četnictva meziválečného Československa
Martin LOKAJ
Year: 2021, Časopis Matice moravské
journal article

Identita a místa pěmti českého Slezska. Mizející těžní věže.
Andrea Pokludová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jan Larisch. Mons. ThDr. Josef Schinzel. Pomocný biskup olomoucké arcidiecéze. Ostrava: Biskupství ostravsko-opavské, 2018, 63 s. ISBN 978-80-906220-8-1
Martin SLEPIČKA
Year: 2021
published expert opinions, reviews

K dějinám zaniklého dřevěného kostela sv. Marka v Ostravě-Zábřehu
Martin SLEPIČKA
Year: 2021
abstract in proceedings

K otázce počátků erbu pánů z Cimburka a s nimi spřízněných rodů
Dalibor Janiš
Year: 2021, Munipress
specialist book chapter

Když v noci nemohl spát, chodil pěšky až k mlýnu a modlil se za Hrabovou (k životním osudům faráře Jakuba Horáka, duchovního správce nejstarší generace Hrabovanů)
Martin SLEPIČKA
Year: 2021
others

Komunistická symbolika a rituály v historickém kontextu
Nina Pavelčíková
Year: 2021
abstract in proceedings

KONSTRUKTIVISTICKÉ PŘÍSTUPY V NĚMECKÉ MUZEJNÍ EDUKACI NA PŘÍKLADU DVOU TZV. NOVÝCH PRŮMYSLOVÝCH MUZEÍ
Monika KUDELOVÁ
Year: 2021, Museologica Brunensia
journal article

Kraków, Uniwersytet Jagielloński
Martin SLEPIČKA
Year: 2021
work experience abroad

Kult masa. Tělotvorba, "muskulinita" a Frištenský okolo roku 1900
Jan PEZDA
Year: 2021, Academia
specialist book chapter

Město a panství Pszczyna v kontextu evropských dějin první poloviny 17. století
Jiří Brňovják
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Místa setkávání Čechů a Francouzů v době knížecí. K problematice vzdělávání, poutního cestování a lžibiskupu Rupertovi v Praze
Martin SLEPIČKA
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mitrovští z Nemyšle na Opavsku v 17. a 18. století
Michal KUBICA
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moderní Herkules
Jan Pezda
Year: 2021, Časopis Matice moravské
journal article

Může být historie pravdivá?
Václav Kaška, Jan Beneš
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848-1948 v současné české historiografii. 19.-20. dubna 2021. internetové prostředí.
Richard MORAVEC
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Parcelace panských dvorů na hukvaldském panství na přelomu 18. a 19. století
Radek Lipovski
Year: 2021, Časopis Matice moravské
journal article

Postoje JUDr. Richarda Fischera k Moravskému paktu: limity občanských práv a svobod v řešení národnostních otázek na Moravě v předvečer Velké války
Andrea Pokludová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748