Publications
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2010
published expert opinions, reviews
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora, Jiří Malíř, Jiří Hanuš
Year: 2010
published expert opinions, reviews
 
Nina Pavelčíková, Blanka Soukupová, Hedvika Novotná, Zuzana Jurková, Andrzej Stawarz
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter
 
Year: 2010, -Romano džaniben
journal article
 
Year: 2010, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogörskiego
specialist book chapter
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter
 
Year: 2010
abstract in proceedings
 
Year: 2010
abstract in proceedings
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2010, Statutární město Opava
specialist book
 
Year: 2010, Montanex
specialist book
 
Year: 2010,
specialist book chapter
 
Year: 2010
abstract in proceedings
 
Year: 2010
others
 
Year: 2010, Theatrum historiae
journal article
 
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter
 
Year: 2010, UJEP Ústí nad Labem
specialist book chapter
 
Year: 2010, Ústav pro soudobě dějiny AV ČR
specialist book chapter
 
Nina Pavelčíková, Helena Nosková, Petr Bednařík
Year: 2010, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
specialist book chapter
 
Year: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
specialist book chapter
 
Year: 2010
others
 
Robert Antonín, Jan Libor, Jiří Kacetl, A Kol.
Year: 2010,
specialist book chapter
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2010
published expert opinions, reviews
 
Year: 2010
work experience abroad
 
Year: 2010
work experience abroad
 
Year: 2010
work experience abroad
 
Year: 2010
abstract in proceedings
 
Year: 2010
abstract in proceedings
 
Year: 2010
others
 
Year: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
specialist book chapter
 
Year: 2010
published expert opinions, reviews
 
Year: 2010
published expert opinions, reviews
 
Year: 2010, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
specialist book chapter
 
Year: 2009
published expert opinions, reviews
 
Year: 2009, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen; Prague Economic and Social History Papers
journal article
 
Z. Moravec, P. Kočár, Z. Sůvová, Michal Zezula
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009, Národní památkový ústav
specialist book chapter
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Aleš Zářický, Ivo Cerman, Luboš Velek
Year: 2009, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung
specialist book chapter
 
Year: 2009, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen
journal article
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009, Sredniowiecze polskie i powszechne
journal article