Publications
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Year: 2009, Dokořán
specialist book chapter
 
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Toni Pierenkenper, Milan Myška
Year: 2009, Shaker Verlag
specialist book chapter
 
Year: 2009, Ostravská univerzita
specialist book chapter
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter
 
Year: 2009
editorial and language revision
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009, Matice moravská; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
specialist book chapter
 
Year: 2009, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
journal article
 
Year: 2009, Sborník archivních prací
journal article
 
Year: 2009, K výsledkům výzkumu inteligence a obecních samospráv ve Slezském ústavu SZM Opava
journal article
 
Year: 2009
others
 
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Aleš Zářický, Jiří Malíř, Martin Rája
Year: 2009
published expert opinions, reviews
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2009, Wiadomości Historyczne
journal article
 
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Robert Antonín, Tomáš Borovský
Year: 2009,
specialist book
 
Year: 2009, Slezský sborník - příloha CD
journal article
 
Year: 2009, Polypress
specialist book
 
Year: 2009, Kultúrne dejiny
journal article
 
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Tomáš ADAMEC, Milan Klega, Václav Peter
Year: 2009, Neuveden
specialist book
 
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2009, Fakulta humanitních studií UK
specialist book chapter
 
Year: 2009, Severní Morava
journal article
 
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2009, Romano džaniben. Časopis romistických studií
journal article
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2009
published expert opinions, reviews
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter
 
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)