Publications
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2014
abstract in proceedings
 
Year: 2014
abstract in proceedings
 
Dáša Zvončeková, Vítězslav Vilímek
Year: 2014, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
specialist book chapter
 
Year: 2014
abstract in proceedings
 
Year: 2014
published expert opinions, reviews
 
Year: 2014
abstract in proceedings
 
Year: 2014, Studia Slavica
journal article
 
Year: 2014
abstract in proceedings
 
Year: 2014
work experience abroad
 
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2014
editorial work
 
Year: 2014
organizing conference, workshop
 
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2014, Univerzita Karlova
specialist book chapter
 
Year: 2014, Vestnik slavjanskich kuľtur
journal article
 
Year: 2014, Univerzita Palackého Olomouc
specialist book chapter
 
Year: 2014, Historický ústav AV ČR
specialist book chapter
 
Year: 2014
organizing conference, workshop
 
Kolektiv Autorů, Jan Vorel
Year: 2014
editorial work
 
Jana Raclavská, Autorský Kolektiv, Joanna Czaplińska
Year: 2014
editorial work
 
Year: 2014
published expert opinions, reviews
 
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2014, PWSZ w Raciborzu
specialist book chapter
 
Year: 2014, STUDIA SLAVICA
journal article
 
Year: 2014, Acta academica karviniensia
journal article
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter
 
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2014, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, tom 21: Glottodydaktyka-Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń
journal article
 
Year: 2014
work experience abroad
 
Year: 2014
work experience abroad
 
Year: 2014
work experience abroad
 
Year: 2014
work experience abroad
 
Year: 2014
work experience abroad
 
Year: 2014
work experience abroad
 
Year: 2014
work experience abroad
 
Year: 2014
work experience abroad
 
Year: 2014
work experience abroad
 
Year: 2014
work experience abroad
 
Year: 2014
work experience abroad
 
Year: 2014
work experience abroad
 
Year: 2014
work experience abroad
 
Year: 2014
editorial work
 
Year: 2014, Studia Slavica
journal article
 
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2014, Slavia
journal article
 
Mieczyslaw Balowski, Tomasz Marcinkowski
Year: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
specialist book chapter
 
Year: 2014, Opera Slavica
journal article