Projects & Grants
Intralingual transfer of emotionality on the example of plain language
Main solverdoc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Period1/2024 - 12/2024
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Translatologické technologie a umělá inteligence v právním kontextu
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Period3/2024 - 12/2024
ProviderAction
Statesolved
Zámek ve Slezských Rudolticích a jeho literárněhistorické dědictví
Main solverdoc. et doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.
Period1/2024 - 12/2024
ProviderAction
Statesolved