Zgłoszenie na konferencję oraz opłata konferencyjna

Zgłoszenie na konferencję Slavica iuvenum ma formę wiążącej rejestracji online, zawsze po publikacji zaproszenia na bieżącą konferencję. Po wysłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę konferencyjną.

Zgłoszenie na konferencję Slavica iuvenum

Wiążąca rejestracja

Opłata konferencyjna - dane do przelewu

Opłata konferencyjna wynosi 1 300,- CZK / 50 EUR. Opłata jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników konferencji za wyjątkiem studentów studiów licencjackich i magisterskich. Wszelkie pozostałe koszty pokrywa uczestnik lub organizacja delegująca go.

 1. Przed dokonaniem opłaty należy zarejestrować się w Systemie rejestracji wydarzeń konferencyjnych Uniwersytetu Ostrawskiego.
 2. Po dokonaniu rejestracji prosimy dokonać opłatę konferencyjną 1 300,- CZK / 50,- EUR. Dane do opłaty:

  Nazwa właściciela rachunku:
  Uniwersytet Ostrawski
  Numer rachunku bankowego:
  931761
  Kod banku:
  0710
  Symbol wariabilny:
  254242
  Symbol indywidualny:
  (każdy uczestnik otrzymuje indywidualny symbol na podany przez niego adres e-mail po dokonaniu rejestracji)
  IBAN:
  CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
  SWIFT:
  CNBACZPP


W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwę tegorocznej konferencji.


Opublikowano / zaktualizowano: 17. 01. 2024