Wiążące zgłoszenie na konferencję Slavica iuvenum

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru artykułów oraz nadanie terminu wystąpienia w programie konferencji.

Zwaracamy się z prośbą do uczestków o przestrzeganie maksymalnej długości wystąpienia wynoszącej 15 minut, jak również zachowanie w formie pisemnej maksymalnej objętości wynoszącej 10 stron formatu A4 (edytor MS Word, styl Normalny), artykuły prosimy przesłać na adres e-mail . Artykuły przeznaczone do publikacji w zbiorze prosimy przesyłać wyłącznie po konferencji.