Zaproszenie na tegoroczną konferencję

Konferencja Slavica iuvenum organizowana jest co roku, zawsze w marcu, na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego (ul. Reální 5). Języki stosowane podczas konferencji: czeski, polski, rosyjski i słowacki. Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej konferencji dostępne są w załączonym zaproszeniu i programie konferencji.

W 2024 roku konferencja Slavica iuvenum odbędzie się online (platforma MS Teams). Szczegółowe informacje zostaną zawarte w programie konferencji najpóźniej tydzień przed terminem konferencji.

Zaproszenie soubor pdf 0,20 MB


Opublikowano / zaktualizowano: 17. 01. 2024