Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Urszula Kolberová


Academic degree, name, surname:PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Room, floor, building: D 606, Building D
Position:Section Administrative Coordinator, International Mobility Coorinator
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1843
E-mail:No record found.O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Year: 2017, Studia Slavica
journal article

Kazania cieszyńskie. O ich języku w kościele luterańskim
Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Józef Szymeczek
Year: 2022, Kongres Poláků v České republice
specialist book

O kazaniach tradycyjnych i internetowych w świetle badań ankietowych
Urszula Kolberová
Year: 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
specialist book chapter

O panu i chłopie w przysłowiu cieszyńskim
Urszula Kolberová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ważne wydarzenia polityczne w okresie komunistycznym z perspektywy gazety zaolziańskiej ?Głos Ludu?.
Urszula Kolberová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dźwięk i znaczenie słowa w poezji Juliana Tuwima dla dzieci
Urszula Kolberová
Year: 2021, Studia Slavica
journal article

O polszczyźnie kazań pastora Jerzego Heczki
Urszula Kolberová
Year: 2021, Akademia Ignatianum. Uniwersytet Pedagogiczny KEN
specialist book chapter

Obraz postawy człowieka wobec sacrum w tekstach piosenek (na przykładzie tekstów wykonywanych przez polskojęzyczne dzieci parafii Boskiego Serca Pana w Czeskim Cieszynie)
Urszula Kolberová
Year: 2021, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
specialist book chapter

Obraz rzemiosła i rzemieślnika na Śląsku Cieszyńskim (na przykładzie Godek śląskich Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Year: 2021, Belanum. Vydavateĺstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
specialist book chapter

Obraz sacrum w pieśniach kościelnych młodzieży na Zaolziu
Urszula Kolberová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz sacrum w utworach śpiewanych młodzieży na Zaolziu. Na przykładzie obrazu Boga, Jezusa, Maryi i postawy człowieka wobec świętości
Urszula Kolberová
Year: 2020, Tertium Linguistic Journal
journal article

Písemný projev v polštině
Urszula Kolberová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Práce s odborným textem
Urszula Kolberová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Recepcja Emila Zegadłowicza w Czechach
Urszula Kolberová
Year: 2020, Wydawnictwo Naukowe UP
specialist book chapter

Dějiny a kultura Polska 1
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dějiny a kultura Polska 2
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika polského jazyka 1
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika polského jazyka 2
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kazania w Internecie
Urszula Kolberová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz pracy na przykładzie zbioru Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Urszula Kolberová
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Year: 2019
editorial work

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Year: 2019
editorial and language revision

Polština pro cestovní ruch 1
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Polština pro cestovní ruch 2
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Reálie Polska
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

XIX-wieczna polszczyzna cieszyńska na przykładzie kazań pastora Jerzego Heczki
Urszula Kolberová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hiperonimy rzemiosło i rzemieślnik w słowiańskich zasobach paremiologicznych
Urszula Kolberová, Dmytro Klymenko, Marija Stefanović
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

Jak opłakujemy śmierć zwierzęcego pupila w Internecie
Urszula Kolberová
Year: 2018, Collegium Colembinum
specialist book chapter

Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Urszula Kolberová
Year: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
specialist book chapter

Kulturowy i językowy obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Year: 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianium w Krakowie
specialist book chapter

Metodologiczne podstawy opisu
Urszula Kolberová, Dmytro Klymenko, Marija Stefanović
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

O grabarzu słów kilka
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

O obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskich i czeskich mediach
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

O rzemiosłach na ziemi cieszyńskiej. Na przykładzie frazeologii Przyslów i przymówisk ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

Parémie národů slovanských IX
Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Year: 2018
organizing conference, workshop

Pochvala řemeslu a pokárání řemeslníkům. O jazykovém obrazu řemesla a řemeslníka v titulcích české internetové publicistiky
Urszula Kolberová
Year: 2018, Studia Slavica
journal article

Przysłowia dotyczące pracy w Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Urszula Kolberová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rzemie)lnik we współczesnym filmie czeskim
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

Rzemiosło i rzemieślnik w folklorze narracyjnym Śląska Cieszyńskiego (zebranym przez Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Simona Mizerová, Markéta Fucimanová, Marija Stefanović, Dmytro Klymenko, Wojciech Kadłubiec, Denisa Žebroková ... other authors
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book

Złodziej i kat, czyli wieszany i wieszający
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

Zmiany w zakresie frazeologii w tekstach prasowych Głosu Ludu po rewolucji aksamitnej w RC
Urszula Kolberová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czy będzie Pan zadowolony w naszym nowym domu pomimo usterki. O językowym obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskiej i czeskiej telewizji.
Urszula Kolberová
Year: 2017, Studia Slavica
journal article

Językowy obraz młynarstwa na Śląsku Cieszyńskim (na materiale zebranym przez Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Year: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, Katedra sociologie FF OU
specialist book chapter

Językowy obraz rzemieślnika na Śląsku Cieszyńskim (na materiale prozatorskim Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kat - ostatni urząd. Obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Year: 2017, Studia Slavica
journal article

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Year: 2017
editorial and language revision

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Year: 2017
editorial work

Pijaństwo i trunki we frazeolgii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Year: 2017, Wydawnictwo WAM
specialist book chapter

Recepcja Emila Zegadłowicza w Czechach
Urszula Kolberová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rzemiosło i rzemieślnik w polskich i czeskich zbiorach paremiologicznych
Urszula Kolberová
Year: 2017, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Uniwersytet Łódzki
Urszula Kolberová
Year: 2017
work experience abroad

Akademia Jana Długosza w Częstochowie
Urszula Kolberová
Year: 2016
work experience abroad

Górnictwo i hutnictwo we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Year: 2016, Studia Slavica
journal article

Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Urszula Kolberová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Językowy obraz psa zawarty w inskrypcjach nagrobnych na wirtualnych cmentarzach zwierzęcych
Urszula Kolberová
Year: 2016, Poradnik Językowy
journal article

Językowy obraz religijności zawarty we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Year: 2016, Wydawnictwo WAM
specialist book chapter

Obraz spożycia alkoholu we frazeologii Śląska Cieszyńskiego
Urszula Kolberová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Parémie národů slovanských VIII
Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Płyniesz Olzo
Urszula Kolberová
Year: 2016
editorial and language revision

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Year: 2016, Lietuvos Edukologijos Universitetas
specialist book chapter

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Urszula Kolberová
Year: 2016
work experience abroad

Złodziejstwo w dziewiętnastowiecznych zbiorach polskich i czeskich przysłów
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Year: 2016, Collegium Columbinum
specialist book chapter

Związki frazeologiczne w glottodydaktyce języka polskiego
Urszula Kolberová, Sebastian Taboł
Year: 2016, Studia Filologiczne
journal article

Beskidy w twórczości Emila Zegadłowicza i poetów po czeskiej stronie granicy
Urszula Kolberová
Year: 2015, Uniwersytet Śląski
specialist book chapter

Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula Kolberová
Year: 2015, -Rocznik Historii Prasy Polskiej
journal article

Historia Głosu Ludu
Urszula Kolberová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Językowy obraz narodów zawarty we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Year: 2015, Opera Slavica
journal article

Językowy obraz suki na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Year: 2015, Studia Slavica
journal article

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pies w komunikacji internetowej
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Uniwersytet Wroclawski
Urszula Kolberová
Year: 2015
work experience abroad

Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielsko-Biala
Urszula Kolberová
Year: 2014
work experience abroad

Gdańsk
Urszula Kolberová
Year: 2014
work experience abroad

Historická gramatika polského jazyka
Urszula Kolberová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kogo nazywa się psem na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Year: 2014, Studia Slavica
journal article

Komplexní textová anylýza
Urszula Kolberová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lithuanian University of Educational Sciences.
Urszula Kolberová
Year: 2014
work experience abroad

Obraz religijności cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Parémie národů slovanských VII
Eva Mrhačová, Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Year: 2014
editorial work

Parémie národů slovanských VII
Ljuba Mrověcová, Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Urszula Kolberová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Parémie národů slovanských VII.
Urszula Kolberová, Eva Mrhačová, Simona Mizerová, Jelena Kupcevičová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová ... other authors
Year: 2014
organizing conference, workshop

Slavica iuvenum XV
Igor Jelínek, Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Year: 2014
editorial work

Vyvoj polskeho jazyka a dialektologie
Urszula Kolberová, Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Wyzwiska z komponentem "pies" w języku polskim
Urszula Kolberová
Year: 2014, Opera Slavica
journal article

Zarys rozwoju literatury zaolziańskiej (1920-2011)
Urszula Kolberová
Year: 2014, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria
journal article

Działalność bibliotek na terenie Zaolzia po drugiej wojnie światowej
Urszula Kolberová
Year: 2013, Biblioteka i Edukacja
journal article

Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula Kolberová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej
Urszula Kolberová
Year: 2013
work experience abroad

Język wiary pod lupą
Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Tereza ONDRUSZOVÁ, Štěpánka VELČOVSKÁ
Year: 2013
radio and televison broadcast

Literatura zaolziańska
Urszula Kolberová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polityka transportowa władców habsbuskich na Sląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego
Urszula Kolberová
Year: 2013
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Polskojęzyczne media na Zaolziu
Urszula Kolberová
Year: 2013, Zeszyty Prasoznawcze
journal article

Powojenny polski ruch wydawniczy na Zaolziu
Urszula Kolberová
Year: 2013, Konspekt
journal article

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová ... other authors
Year: 2013
organizing conference, workshop

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Urszula Kolberová
Year: 2013
work experience abroad

Collocations and set phrases in the daily newspaper Głos Ludu before and after the Velvet Revolution as a reflection of political transformation
Urszula Kolberová
Year: 2012, Media i Społeczeństwo
journal article

Gościnność w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Parémie národů slovanských VI
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Urszula Kolberová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Urszula Kolberová, Marta Pančíková
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Pijaństwo i trunki w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Year: 2012, Studia Slavica
journal article

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Pozorna czesko-polska ekwiwalencja językowa
Urszula Kolberová
Year: 2012
work experience abroad

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki
Urszula Kolberová
Year: 2012
work experience abroad

Zrádná slova v polštině a češtině použitá během mší na českém Těšínsku
Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Year: 2012, FF OU Ostrava
specialist book chapter

Frazeologia okresu przed aksamitną rewolucją i po niej w gazecie Głos Ludu
Urszula Kolberová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polština pro cestovní ruch II. Studijní opora
Urszula Kolberová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Polština pro cestovní ruch III. Studijní opora
Urszula Kolberová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Polština pro hospodářskou sféru II. Studijní opora
Urszula Kolberová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Frazeologizmy dotyczące gospodarki w Głosie Ludu w latach 1980-2000
Urszula Kolberová
Year: 2010
abstract in proceedings

Frazeologizmy dotyczące polityki w Głosie Ludu w latach 1980-2000
Urszula Kolberová
Year: 2010, Studia Slavica
journal article

Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Year: 2010
editorial work

Polszczyzna zaolziańska
Urszula Kolberová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Urszula Kolberová, Mariola KRAKOWCZYKOVÁ
Year: 2009
editorial work

Głos Ludu. Gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula KOLBEROVÁ
Year: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Język propagandy komunistycznej w Głosie Ludu
Urszula Kolberová
Year: 2009
abstract in proceedings

Poezja Zaolzia
Urszula Kolberová
Year: 2009
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
0PATRPatronus - vizitační praxe
0PAT2Patronus - vizitační praxe 2
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
ADPL1Dějiny a kultura Polska 1
ADPL2Dějiny a kultura Polska 2
APORReálie Polska
AZAP1Základy překladu 1
BDKP2Dějiny a kultura Polska 2
BLDM1Literatura pro děti a mládež 1
BPPPPísemný projev v polštině
BPPV1Překladová cvičení 1
BPPV2Překladová cvičení 2
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
JCV1Jazyková cvičení 1
KCR1Polština pro cestovní ruch 1
KCR2Polština pro cestovní ruch 2
KCR3Polština pro cestovní ruch 3
KPOTPráce s odborným textem
KPRKPolské reálie, kultura, tradice
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
PDP2Diplomový seminář 2
PPPOPísemný projev v polštině
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
2DKP1Dějiny a kultura Polska 1
2DKP2Dějiny a kultura Polska 2
2POLPPísemný projev v polštině
2POTEPráce s odborným textem
2REPOReálie Polska
2ZAP1Základy překladu 1
2ZAP2Základy překladu 2
3DID1Didaktika polského jazyka 1
3DID2Didaktika polského jazyka 2
3KOTAKomplexní textová analýza
3POPFPolština pro filozofy
3POPHPolština pro historiky
3PRP1Průběžná profesní praxe 1
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SOPRSouvislá profesní praxe
3VPOLVývoj polského jazyka
3VPOUVývoj polského jazyka
7LIP1Literatura pro děti a mládež 1
7LIP2Literatura pro děti a mládež 2
7STCVStylistická cvičení
8DKP1Dějiny a kultura Polska 1
8DKP2Dějiny a kultura Polska 2
8PCR1Polština pro cestovní ruch 1
8PCR2Polština pro cestovní ruch 2
8POLPPísemný projev v polštině
8POTEPráce s odborným textem
8REPOReálie Polska
8ZAP1Základy překladu 1
8ZAP2Základy překladu 2


AuthorTitleType of thesisYear
Dluhošová EmilieThe picture of marriage in Polish and Czech proverbsMaster's thesis 2022 
Liszoková AnetaPolish and czech service phraseology related to medicineMaster's thesis 2021 
Palová BeataNovel writers of romanticism regarding children problematics (Hoffmanowa, Krakowska, Woykowska, Żmichowska et al.)Master's thesis 2021 
Baronová NelaTranslation the part of the book "Travels with Herodotus" to the Czech languageMaster's thesis 2019 
Pająk JoannaTranslation of book Jesteś marką by Joanna Malinowska-Parzydło into Czech languageMaster's thesis 2019 
Burková MariolaPolish and Czech phraseology of crafts associated with gastronomyMaster's thesis 2018 
Potocká ZuzanaComparison of Polish and Czech language version of the book Harry Potter i Kamień Filozoficzny - Harry Potter a Kámen mudrcůMaster's thesis 2018 
Římanová NikolaCzech translation of a fragment of Andrzej Pilipiuk's book called "Zaginiona"Master's thesis 2018 
Adamiecová GabrielaThe Linguistic Picture of the Pole in Language of his NeighborsMaster's thesis 2017 
Kowalski TomaszPolish and Czech socialist slogansMaster's thesis 2017 
Petrová KláraBolek and LolekMaster's thesis 2017 
Siwy MarekTranslation of book "Pokój światów" by Pawel Majka into Czech languageMaster's thesis 2017 
Brózdová Marie"Ratatouille"- Polish and the Czech language versionMaster's thesis 2016 
Dulawová DanutaRomán pro ženy-comparision of Czech and Polish versionMaster's thesis 2016 
Džupinová LenkaEducation in Poland and the Czech RepublicMaster's thesis 2016 
Macura PavelThe Linguistic Picture of Flowers in Czech and Polish LanguageMaster's thesis 2016 
Cyhanová NatalieCzech and Polish language version of "Smurfs"Master's thesis 2015 
Dulawová BeataContemporary Translators of Polish and Czech LiteratureMaster's thesis 2015 
Gębalová AndreaNonverbal communication of social groupMaster's thesis 2015 
Kmecová KarinaRegional Library KarvinaMaster's thesis 2015 
Mrkvová LucieThe newspaper in polish language in ZaolzieMaster's thesis 2015 
Folwarczny MarekIce age - Polish and Czech language versionMaster's thesis 2014 
Mendroková BeataThe Lion King - Polish and Czech language versionMaster's thesis 2014 
Sikora MarekLinguistic picture of the world in Jasmine nights Henryka JasiczkaMaster's thesis 2014 
Gawlasová MarieThe poetical works in children´s magazines of Zaolzie region after 1989Master's thesis 2012 
Pochobradská KristinaBiblical Idiomatology in Periodycal in the Region of ZaolzieMaster's thesis 2012 
Grycz MarekCrises and economic growths in Poland (1918-2018)Bachelor's thesis 2022 
Wróblewska AnnaPoland and Czech Republic in European UnionBachelor's thesis 2022 
Dorda FilipTheater, cinema and cabaret in interwar PolandBachelor's thesis 2021 
Selingerová JanaNational Bank of Poland and Czech National BankBachelor's thesis 2021 
Szusciková MichaelaStanisław Jachowicz - life and workBachelor's thesis 2020 
Liszoková AnetaThe linguistic picture of exotic animals in Polish and Czech languageBachelor's thesis 2019 
Owczarzy RomanLife and activity of the Larisch lineage in SilesiaBachelor's thesis 2019 
Palová BeataThe poetry for children of Maria KonopnickaBachelor's thesis 2019 
Kubíčková TerezaFirst journals for kids and youth in Poland and in the worldBachelor's thesis 2018 
Stodolaková DominikaThe poetry of Jan Brzechwa for childrenBachelor's thesis 2018 
Karasová BeataLinguistic picture of cat and mouse in polish, czech and english phraseologyBachelor's thesis 2017 
Kyjonka VojtěchCinematography of the 1960s in Poland and CzechoslovakiaBachelor's thesis 2017 
Pająk JoannaCinematography of the 1970s in Poland and CzechoslovakiaBachelor's thesis 2017 
Skalníková TerezaLife of Kraków under german dominationBachelor's thesis 2017 
Machalová LenkaSpecificity of Hlucin´s area for example the village SzylerzowiceBachelor's thesis 2016 
Přečková AdélaAnimated films in Poland and Czech RepublicBachelor's thesis 2016 
Raszka JanAnalysis of the company's activities VÚHŽ S.A.Bachelor's thesis 2016 
Szczuková DrahomíraTřinecké železárny, a. s., from History to Presence of the CompanyBachelor's thesis 2016 
Szwedová SandraThe activities of the organization PZKOBachelor's thesis 2016 
Žyla DanielPet´s image in phraseology and paremiologyBachelor's thesis 2016 
Dobošová MagdalenaPast and Present of the Polish Jazz SceneBachelor's thesis 2015 
Nesétová DariaThe history of printing in Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2015 
Petříková RenátaCzech-Polish Equestrian VocabularyBachelor's thesis 2015 
Rajdusová LucieThe Role of PZKO in Upholding Folk Culture in Olzia RegionBachelor's thesis 2015 
Travinský VítězslavTourist - national geography trip in Podhale, Zakopane and polish part of High TatrasBachelor's thesis 2015 
Woznica PetrThe influence of paganism in Polish cultureBachelor's thesis 2015 
Balhar PřemyslOccurrence of French words and phrases in PolishBachelor's thesis 2014 
Bednárová JolanaHealth and illness in the phraseology and polish paremiologyBachelor's thesis 2014 
Dudková JanaCoal and mining companies on the territory of Těšín SilesiaBachelor's thesis 2014 
Dudová AnielaGolf without borderBachelor's thesis 2014 
Dulawová DanutaSchool with Polish Language of Instruction in the Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Džupinová LenkaThe Church in Poland and the Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Feber Maja AgnieszkaPolish spaBachelor's thesis 2014 
Jonsztová ZuzanaRiches and poverty in polish phrasemes and paremiologyBachelor's thesis 2014 
Macura PavelThe Polish minority in Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2014 
Podermańská AnežkaColor in polish sayingBachelor's thesis 2014 
Szpyrcová RenataColour in Tetmajer Tatras PoetryBachelor's thesis 2014 
Žebroková MichaelaAnimals in Polish phrasemeBachelor's thesis 2014 
Bartusková MichaelaWay of Karol Wojtyła to the VaticanBachelor's thesis 2013 
Cyhanová NataliePolish educational journals for children and youthBachelor's thesis 2013 
Červenková LenkaDarkov Spa - Past and PresentBachelor's thesis 2013 
Francová BarboraTraditions of Christmas and New YearBachelor's thesis 2013 
Gębalová AndreaEaster Traditions in PolandBachelor's thesis 2013 
Hlawiczka-Krzemieniecka MichaelFinance in Polish ProverbsBachelor's thesis 2013 
Kmecová KarinaAssociation of the Czech, Slovak and Polish friendsBachelor's thesis 2013 
Kubcová PatricieStructure of tax system in the Czech republic and PolandBachelor's thesis 2013 
Mikulková SoňaA sightseeing tour of UNESCO historical places in PolandBachelor's thesis 2013 
Stryczková ZuzanaZaolzian´s journals for children and adultsBachelor's thesis 2013 
Suchorová MichaelaTraditional and contemporary customs in PolandBachelor's thesis 2013 
Mendroková BeataPolish pre-war socialist periodicals in Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2012 
Račková BarboraBiuletyn Ludoznawczy of the Folklore and the ethnic section of PZKO - synopsis bibliographyBachelor's thesis 2012 
Lamschová MartinaShrek - comparison of Czech and Polish translationBachelor's thesis 2011 


"Craft" and "craftsman" in the languages and culture of the Slavs
Main solverPhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
instagram
rss
social hub