UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Urszula Kolberová


Academic degree, name, surname:PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Room, floor, building: D 606, Building D
Position:Section Administrative Coordinator, International Mobility Coorinator
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1843
E-mail:
Personal website:No record found.O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Year: 2017, Studia Slavica
journal article

Písemný projev v polštině
Urszula Kolberová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Práce s odborným textem
Urszula Kolberová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dějiny a kultura Polska 1
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dějiny a kultura Polska 2
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika polského jazyka 1
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika polského jazyka 2
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kazania w Internecie
Urszula Kolberová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz pracy na przykładzie zbioru Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Urszula Kolberová
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Year: 2019
editorial work

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Year: 2019
editorial and language revision

Polština pro cestovní ruch 1
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Polština pro cestovní ruch 2
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Reálie Polska
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

XIX-wieczna polszczyzna cieszyńska na przykładzie kazań pastora Jerzego Heczki
Urszula Kolberová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hiperonimy rzemiosło i rzemieślnik w słowiańskich zasobach paremiologicznych
Urszula Kolberová, Dmytro Klymenko, Marija Stefanović
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

Jak opłakujemy śmierć zwierzęcego pupila w Internecie
Urszula Kolberová
Year: 2018, Collegium Colembinum
specialist book chapter

Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Urszula Kolberová
Year: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
specialist book chapter

Kulturowy i językowy obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Year: 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianium w Krakowie
specialist book chapter

Metodologiczne podstawy opisu
Urszula Kolberová, Dmytro Klymenko, Marija Stefanović
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

O grabarzu słów kilka
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

O obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskich i czeskich mediach
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

O rzemiosłach na ziemi cieszyńskiej. Na przykładzie frazeologii Przyslów i przymówisk ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

Parémie národů slovanských IX
Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Year: 2018
organizing conference, workshop

Pochvala řemeslu a pokárání řemeslníkům. O jazykovém obrazu řemesla a řemeslníka v titulcích české internetové publicistiky
Urszula Kolberová
Year: 2018, Studia Slavica
journal article

Przysłowia dotyczące pracy w Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Urszula Kolberová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rzemie)lnik we współczesnym filmie czeskim
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

Rzemiosło i rzemieślnik w folklorze narracyjnym Śląska Cieszyńskiego (zebranym przez Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Simona Mizerová, Markéta Fucimanová, Marija Stefanović, Dmytro Klymenko, Wojciech Kadłubiec, Denisa Žebroková ... other authors
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book

Złodziej i kat, czyli wieszany i wieszający
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

Zmiany w zakresie frazeologii w tekstach prasowych Głosu Ludu po rewolucji aksamitnej w RC
Urszula Kolberová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czy będzie Pan zadowolony w naszym nowym domu pomimo usterki. O językowym obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskiej i czeskiej telewizji.
Urszula Kolberová
Year: 2017, Studia Slavica
journal article

Językowy obraz młynarstwa na Śląsku Cieszyńskim (na materiale zebranym przez Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Year: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, Katedra sociologie FF OU
specialist book chapter

Językowy obraz rzemieślnika na Śląsku Cieszyńskim (na materiale prozatorskim Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kat - ostatni urząd. Obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Year: 2017, Studia Slavica
journal article

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Year: 2017
editorial work

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Year: 2017
editorial and language revision

Pijaństwo i trunki we frazeolgii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Year: 2017, Wydawnictwo WAM
specialist book chapter

Recepcja Emila Zegadłowicza w Czechach
Urszula Kolberová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rzemiosło i rzemieślnik w polskich i czeskich zbiorach paremiologicznych
Urszula Kolberová
Year: 2017, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Uniwersytet Łódzki
Urszula Kolberová
Year: 2017
work experience abroad

Akademia Jana Długosza w Częstochowie
Urszula Kolberová
Year: 2016
work experience abroad

Górnictwo i hutnictwo we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Year: 2016, Studia Slavica
journal article

Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Urszula Kolberová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Językowy obraz psa zawarty w inskrypcjach nagrobnych na wirtualnych cmentarzach zwierzęcych
Urszula Kolberová
Year: 2016, Poradnik Językowy
journal article

Językowy obraz religijności zawarty we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Year: 2016, Wydawnictwo WAM
specialist book chapter

Obraz spożycia alkoholu we frazeologii Śląska Cieszyńskiego
Urszula Kolberová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Parémie národů slovanských VIII
Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Płyniesz Olzo
Urszula Kolberová
Year: 2016
editorial and language revision

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Year: 2016, Lietuvos Edukologijos Universitetas
specialist book chapter

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Urszula Kolberová
Year: 2016
work experience abroad

Złodziejstwo w dziewiętnastowiecznych zbiorach polskich i czeskich przysłów
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Year: 2016, Collegium Columbinum
specialist book chapter

Związki frazeologiczne w glottodydaktyce języka polskiego
Urszula Kolberová, Sebastian Taboł
Year: 2016, Studia Filologiczne
journal article

Beskidy w twórczości Emila Zegadłowicza i poetów po czeskiej stronie granicy
Urszula Kolberová
Year: 2015, Uniwersytet Śląski
specialist book chapter

Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula Kolberová
Year: 2015, -Rocznik Historii Prasy Polskiej
journal article

Historia Głosu Ludu
Urszula Kolberová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Językowy obraz narodów zawarty we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Year: 2015, Opera Slavica
journal article

Językowy obraz suki na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Year: 2015, Studia Slavica
journal article

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pies w komunikacji internetowej
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Uniwersytet Wroclawski
Urszula Kolberová
Year: 2015
work experience abroad

Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielsko-Biala
Urszula Kolberová
Year: 2014
work experience abroad

Gdańsk
Urszula Kolberová
Year: 2014
work experience abroad

Historická gramatika polského jazyka
Urszula Kolberová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kogo nazywa się psem na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Year: 2014, Studia Slavica
journal article

Komplexní textová anylýza
Urszula Kolberová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lithuanian University of Educational Sciences.
Urszula Kolberová
Year: 2014
work experience abroad

Obraz religijności cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Parémie národů slovanských VII
Eva Mrhačová, Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Year: 2014
editorial work

Parémie národů slovanských VII
Ljuba Mrověcová, Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Urszula Kolberová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Parémie národů slovanských VII.
Urszula Kolberová, Eva Mrhačová, Simona Mizerová, Jelena Kupcevičová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slavica iuvenum XV
Igor Jelínek, Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Year: 2014
editorial work

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová ... other authors
Year: 2014
organizing conference, workshop

Vyvoj polskeho jazyka a dialektologie
Urszula Kolberová, Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Wyzwiska z komponentem "pies" w języku polskim
Urszula Kolberová
Year: 2014, Opera Slavica
journal article

Zarys rozwoju literatury zaolziańskiej (1920-2011)
Urszula Kolberová
Year: 2014, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria
journal article

Działalność bibliotek na terenie Zaolzia po drugiej wojnie światowej
Urszula Kolberová
Year: 2013, Biblioteka i Edukacja
journal article

Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula Kolberová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej
Urszula Kolberová
Year: 2013
work experience abroad

Język wiary pod lupą
Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Tereza ONDRUSZOVÁ, Štěpánka VELČOVSKÁ
Year: 2013
radio and televison broadcast

Literatura zaolziańska
Urszula Kolberová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polityka transportowa władców habsbuskich na Sląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego
Urszula Kolberová
Year: 2013
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Polskojęzyczne media na Zaolziu
Urszula Kolberová
Year: 2013, Zeszyty Prasoznawcze
journal article

Powojenny polski ruch wydawniczy na Zaolziu
Urszula Kolberová
Year: 2013, Konspekt
journal article

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová ... other authors
Year: 2013
organizing conference, workshop

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Urszula Kolberová
Year: 2013
work experience abroad

Collocations and set phrases in the daily newspaper Głos Ludu before and after the Velvet Revolution as a reflection of political transformation
Urszula Kolberová
Year: 2012, Media i Społeczeństwo
journal article

Gościnność w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Parémie národů slovanských VI
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Urszula Kolberová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Urszula Kolberová, Marta Pančíková
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Pijaństwo i trunki w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Year: 2012, Studia Slavica
journal article

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Pozorna czesko-polska ekwiwalencja językowa
Urszula Kolberová
Year: 2012
work experience abroad

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki
Urszula Kolberová
Year: 2012
work experience abroad

Zrádná slova v polštině a češtině použitá během mší na českém Těšínsku
Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Year: 2012, FF OU Ostrava
specialist book chapter

Frazeologia okresu przed aksamitną rewolucją i po niej w gazecie Głos Ludu
Urszula Kolberová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polština pro cestovní ruch II. Studijní opora
Urszula Kolberová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Polština pro cestovní ruch III. Studijní opora
Urszula Kolberová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Polština pro hospodářskou sféru II. Studijní opora
Urszula Kolberová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Frazeologizmy dotyczące gospodarki w Głosie Ludu w latach 1980-2000
Urszula Kolberová
Year: 2010
abstract in proceedings

Frazeologizmy dotyczące polityki w Głosie Ludu w latach 1980-2000
Urszula Kolberová
Year: 2010, Studia Slavica
journal article

Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Year: 2010
editorial work

Polszczyzna zaolziańska
Urszula Kolberová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Urszula Kolberová, Mariola KRAKOWCZYKOVÁ
Year: 2009
editorial work

Głos Ludu. Gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula KOLBEROVÁ
Year: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Język propagandy komunistycznej w Głosie Ludu
Urszula Kolberová
Year: 2009
abstract in proceedings

Poezja Zaolzia
Urszula Kolberová
Year: 2009
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
0PATRPatronus - vizitační praxe
0PAT2Patronus - vizitační praxe 2
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
ADPL1Dějiny a kultura Polska 1
ADPL2Dějiny a kultura Polska 2
APORReálie Polska
AZAP1Základy překladu 1
BDKP1Dějiny a kultura Polska 1
BDKP2Dějiny a kultura Polska 2
BLDM1Literatura pro děti a mládež 1
BLDM2Literatura pro děti a mládež 2
BPPPPísemný projev v polštině
BPPV1Překladová cvičení 1
BPPV2Překladová cvičení 2
BSJK1Seminář k závěrečné práci 1
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
BSJK3Seminář k závěrečné práci 3
JCV1Jazyková cvičení 1
JDP1Diplomový seminář 1
JDP2Diplomový seminář 2
JDP3Diplomový seminář 3
JHGRAHistorická gramatika
JKTAKomplexní textová analýza
JVPDVývoj polského jazyka a dialektologie
JVPJVývoj polského jazyka a dialektologie
KCR1Polština pro cestovní ruch 1
KCR2Polština pro cestovní ruch 2
KCR3Polština pro cestovní ruch 3
KPOTPráce s odborným textem
KPRKPolské reálie, kultura, tradice
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
PDP1Diplomový seminář 1
PDP2Diplomový seminář 2
PDP3Diplomový seminář 3
PKTAKomplexní textová analýza
PPPOPísemný projev v polštině
SCVStylistická cvičení
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
2DKP1Dějiny a kultura Polska 1
2DKP2Dějiny a kultura Polska 2
2POLPPísemný projev v polštině
2POTEPráce s odborným textem
2REPOReálie Polska
2ZAP1Základy překladu 1
2ZAP2Základy překladu 2
3DID1Didaktika polského jazyka 1
3DID2Didaktika polského jazyka 2
3KOTAKomplexní textová analýza
3POPFPolština pro filozofy
3POPHPolština pro historiky
3PRP1Průběžná profesní praxe 1
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SOPRSouvislá profesní praxe
3VPOLVývoj polského jazyka
3VPOUVývoj polského jazyka
7LIP1Literatura pro děti a mládež 1
7LIP2Literatura pro děti a mládež 2
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7STCVStylistická cvičení
8DKP1Dějiny a kultura Polska 1
8DKP2Dějiny a kultura Polska 2
8OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
8PCR1Polština pro cestovní ruch 1
8PCR2Polština pro cestovní ruch 2
8POLPPísemný projev v polštině
8POTEPráce s odborným textem
8REPOReálie Polska
8ZAP1Základy překladu 1
8ZAP2Základy překladu 2


No record found. Database Maintenance."Craft" and "craftsman" in the languages and culture of the Slavs
Main solverPhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub