UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Miroslav Mikulášek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc.
Room, floor, building: D 605, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1852
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Vorel, J., Mikulášek, M. a Kalnická, Z. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Vorel, J., Kalnická, Z. a Mikulášek, M. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Mikulášek, M. "Světlo" poznání vazby "vnějšku" a "nitra" díla umění v exegezi "techné hermeneutiké". In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 13-40. VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
Mikulášek, M. Reflexe k metodologii "humanitněvědní hermeneutiky" (parerga et paraligomena). In: Revitalizace hodnot: umění a literatura II. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 17-31. ISBN 978-80-263-0909-3.
Mikulášek, M. Duchovní dimenze umění interpretace - vědní paradigma "techné hermeneutiké". In: Anticipace a reflexe filosofických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU v Brně, 2014. s. 69-88. 1. ISBN 978-80-263-0553-8.
Mikulášek, M. Odysea lidského ducha. Hledání "smyslu" díla a "pravdy věku". In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. s. 11-30. V. ISBN 978-80-7464-456-6.
Mikulášek, M., Kalnická, Z. a Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS: - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE V [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Mikulášek, M. Fenomén "duchovnosti" v epoše sváru civilizace a kultury. In: Vzdelávanie - kultúra - duchovnosť. Od homo loquens k homo spiritualis. 1. vyd. Prešov: CUBE consulting, 2012. s. 52-66. ISBN 978-80-89519-01-9.
Kalnická, Z. a Mikulášek, M. Iubilaeus annus-pedagoga a vědce -filosofa Jaroslava Hrocha. 2012.
Kalnická, Z., Mikulášek, M. a Vorel, J. K metodologii humanitních věd na FF OU. 2012.
Mikulášek, M. Kultura a "duchovnost". Kultura v kleštích ireligiozity novodobé civilizace. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 9-26. 4. ISBN 978-80-7464-161-9.
Mikulášek, M. VIA CORDIS: ARS INTERPRET ATIONIS HERMENEUTICAE - Duchovědné paradigma literární hermeneutiky. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2011. Spis Ostravské univerzity v Ostravě 234/2011. 198 s. ISBN 978-80-7368-938-4.
Rucki, T. a Mikulášek, M. Via Cordis: Ars Interpretationis Hermeneuticae. 2011.
Mikulášek, M. Východ a Západ v techné hermeneutiké a jeho duchovědném paradigmatu. STUDIA SLAVICA. 2011, č. 15, s. 29-41. ISSN 1803-5663.
Mikulášek, M. K synestézii a penetraci uměleckých forem artefaktu jako *duchovního organismu*. In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 37-59. III. ISBN 978-80-7368-800-4.
Mikulášek, M. Vědní paradigma *techné hermeneutiké* v myšlenkových korelacích Východu a Západu. SLAVIA časopis pro slovanskou filologii. 2010, roč. 79, s. 295-306. ISSN 0037-6736.
Mikulášek, M. 'Ars interpretationis hermeneuticae' jako 'duchovní poznání'. Přínos slovanských myslitelů k vědění o paradigmatu literární hermeneutiky. In: Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen Ausgewählte Aspekte Problematika / Východ - Západ v evropských kulturách a literaturách Vybrané aspekty. první. vyd. Praha - Dresden: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag, 2009. s. 633-671. Práce Slovanského ústavu, Nová řada, sv. 25. ISBN 978-80-86420-31-8.
Mikulášek, M. Doporučení publikace do tisku: Hermeneutický kruh Rúfusovej poézie. 2009.
Mikulášek, M. Doporučení publikace do tisku: Jurij Koch - nové interpretace lužickosrbské prózy. Od socrealismu k jeho destrukci. 2009.
Mikulášek, M. Doporučení publikace do tisku: Petr Jakovljevič Čaadajev - skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti. 2009.
Mikulášek, M. Duchovní substance hermeneutické exegeze. Studia Slavica XIII. 2009, č. 13, s. 113-120. ISSN 1214-3111.
Mikulášek, M. K metodologii duchovědného paradigmatu umění interpretace. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII. 2009, roč. 2, s. 7-20. ISSN 1803-5663.
Mikulášek, M. Umění interpretace. "Techné hermeneutiké". 2009.
Mikulášek, M. Umění interpretace a jeho soudobé hermeneutické vědní paradigma. SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10. - 16. 9. 2008. 2008, roč. 77, č. sešit 1-3, s. 277-291. ISSN 0037-6736.
Mikulášek, M. "Zření duchovního kosmu" a "ars interpretandi". 2008.
Mikulášek, M. Astrální próza Andreje Bělého. 2007.
Mikulášek, M. "Kardiognosis" - duchovnaja serdcevina v germenevtičeskoj interpretacii. Studia i skice slawistyczne. 2007, č. 8, s. 9-17. ISSN 1644-4191.
Mikulášek, M. a Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Mikulášek, M. Cesta duchovního zření "nitra" artefaktu (jev "vnitřní formy" v aktu hermeneutické exegeze). In: Studia Humanitatis. Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 15-35. ISBN 80-7368-252-4.
Mikulášek, M. Dotek věčnosti. In: Bulgakov a dnešok. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. s. 86-122. ISBN 80-8050-977-8.
Mikulášek, M. "Kardiognósis". In: Pocta Evě Mrhačové. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 307-316. ISBN 80-7368-209-5.
Mikulášek, M. "Román-katarze" jako žánrová forma "magického realismu": Stanice Bouřná a Popraviště Čingize Ajtmatova. In: Obraz minulosti v české a literatuře. s. 207-222.
Mikulášek, M. Iskusstvo interpretacii. Genologičeski-germenevtičeskij anamnez fenomena. In: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku.. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. s. 9-24. ISBN 83-7326-326-8.
Mikulášek, M. Iskusstvo interpretacii i jego "metanoia" na rubeže tysjačeletij. Vklad slavjanskich myslitelej v iskusstvo germenevtičeskoj interpretacii. In: SPFF BU, Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, X 8. Brno: MU, 2005. MU, 2005. s. 5-17.
Mikulášek, M. Přínos slovanských myslitelů umění hermeneutické interpretace. In: Slavista s duší básníka. Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. Brno - Boskovice: Společnost přátel jižních Slovanů v nakl. Albert, 2005. Společnost přátel jižních Slovanů v nakl. Albert, 2005. s. 111-124. ISBN 80-7326-058-1.
Vorel, J. a Mikulášek, M. STUDIA HUMANITATIS [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Mikulášek, M. Hledání duše díla v umění interpretace. Genologicko-hermeneutická anamnéza vnitřní formy artefaktu a mytopoidních forem narace. 1. vyd. Ostrava: Tilia, 2004. 325 s. ISBN 80-7042-669-1.
Mikulášek, M. Iskusstvo interpretacii i jego "metanoia" na rubeže tysjačeletij. In: Russkaja slovesnost´ v mirovom kul´turnom kontekste. Materialy meždunarodnogo kongressa, Moskva 14-19 dekabrja 2004 g. Moskva: Fond Dostojevskogo, 2004. Fond Dostojevskogo, 2004. s. 66-69.
Mikulášek, M. Návrat k zdrojům. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické reflexi. In: Stříbrný věk ruské literatury. Sborník k 80. narozeninám Jiřího Honzíka.. Praha: Slovanská knihovna, 2004. Slovanská knihovna, 2004. s. 104-127. ISBN 80-7050-433-1.
Mikulášek, M. "Sen' o cestě do "věčnosti". "Gnostický mýtus" a fenomén "iniciace" v románu-mýtu (Mistr a Markétka M. Bulgakova).. Studia slavica VIII.Slovanské studie VIII.. 2004, č. 8, s. 115-134. ISSN 1214-3111.
Mikulášek, M. Fenomén dialogu kultur a afinity s tradicí v umění hermeneutické interpretace.. In: Dialog kultur II. Sb. příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. Ústí nad Orlicí: Ped. fak. Univerzity Hradec Králové, 2003. Ped. fak. Univerzity Hradec Králové, 2003. s. 153-164. ISBN 80-86042-77-4.
Mikulášek, M. Genologicko-hermeneutická reflexe, metodologický nosník umění interpretace novodobé literární vědy. In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljublana 15-21. 8. 2003. Praha: Academia, 2003. Academia, 2003. s. 221-233. ISBN 80-200-1093-9.
Mikulášek, M. Genologičeski-germenevtičeskaja refleksija, metodologičeskaja osnova iskusstva sovremennogo literaturovedenija. In: SPFF BU, Slavica litteraria X 6, Studia minora.. Brno: MU, 2003. MU, 2003. s. 5-16. ISBN 80-210-3086-0.
Mikulášek, M. Korelace kontextu, scopu, znaku-významu v metodologické intenci rané hermeneutiky. In: Text a kontext (K. Lepilová a kol.). Ostrava: FF, 2003. FF, 2003. s. 45-56. ISBN 80-7042-628-4.
Mikulášek, M. "Verbum interius" i fenomen "vnutrennej formy" v iskusstve germenevtičeskoj interpretacii. In: Rusisty Ostravskogo universiteta X kongressu MAPRJAL. Ostrava: FF, 2003. FF, 2003. s. 22-30. ISBN 80-7042-624-1.
Mikulášek, M. Fenomén "vnitřní formy" a "dialogu kultur" v umění hermeneutické interpretace. In: SPFF BU. Řada literárněvědná, bohemistická Bohemica litteraria V, 4. Dušanu Jeřábkovi k osmdesátinám. Brno: MU, 2002. MU, 2002. s. 167-181. ISBN 80-210-2965-X.
Mikulášek, M. Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů. In: SPFF BU. Studia minora. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). Brno: MU, 2002. MU, 2002. s. 5-8. ISBN 80-210-2811-4.
Mikulášek, M. "Hermetický román" a jeho mytický genus v literaturách Východu a Západu (Doktor Živago B. Pasternaka a próza R. M. Rilka a H. Hesseho). In: Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila, DrSc.. Praha: Euroslavica, 2002. Euroslavica, 2002. s. 55-66. ISBN 80-85494-61-2.
Mikulášek, M. Pozapomenuté osobnosti literárněvědné slavistiky - prof. PhDr. Josef Jirásek (1884-1972). Universitas. 2002, s. 20-21. ISSN 1801-0806.
Mikulášek, M. Cesta k "duši" díla. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické anamnéze slovesného artefaktu. In: Litteraria humanitas IX. Cesta k duši díla. Miroslav Mikulášek: Litteraria humanitas IX. Cesta k duši díla 2000-03-15 . Brno: Masarykova univerzita, 2001. Masarykova univerzita, 2001. s. 199-246. ISBN 80-210-2531-X.
Mikulášek, M. K evoluci a metodologické intenci rané hermeneutiky. In: Evropa mezi vědou a vírou" ( hledání nové konfigurace). Sborník přednášek, uspořádal ThMgr. M. Klapetek: . Brno: VUT Centrum vzdělávání a poradenství, 2001. VUT Centrum vzdělávání a poradenství, 2001. s. 91-102. ISBN 80-2141865-6.
Mikulášek, M. Medailóny ruských spisovatelů. In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů.. In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha: LIBRI, 2001. ISBN 80-7277-068-3.
Mikulášek, M. "Per aspera ad astra" "Gnostický mýtus" a fenomén "iniciace" v "románu-mýtu" M. Bulgakova "Mistr a Markétka". In: Příspěvky k bádání v oboru rusistika. Nastupující vědecká generace. II. mezinárodní studentká konference: Příspěvky k bádání v oboru rusistika. Nastupující vědecká generace 2001-03-28 . Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 7-22. ISBN 80-7042-590-3.
Mikulášek, M. Cesta k "duši" díla. "Verbum interius" a fenomén "vnitřní formy" v umění interpretace slovesného artefaktu. In: Litteraria humanitas VII. A. S. Puškin v evropských kulturních souvislostech: Litteraria humanitas VII. A. S. Puškin v evropských kulturních souvislostech . Brno: FF MU Brno, 2000. FF MU Brno, 2000. s. 15-24. ISBN 80-210-2300-7.
Mikulášek, M. Cesta labyrintem.. 2000.
Mikulášek, M. Cikloobrazujuščaja sila ejdosa XVII časti romana B. Pasternaka. In: Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen. Beitrage zur Internationalen Konferenz Magdeburg: Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen 1997-03-18 . Frankfurt am Main: Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2000. Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2000. s. 381-388. ISBN 3-631-35200-X.
Mikulášek, M. "Ernesto Sábato: Cesta labyrintem. Dynamika a konstanty literárního díla". Habilitační práce. 2000.
Mikulášek, M. Ernesto Sábato: Cesta labyrintem. Dynamika a konstanty literárního díla. Habilitační práce. 2000.
Mikulášek, M. "Heroikomika" neopikarestního románu v mytické hře "znesvěcení" a "destrukce" (J. Hašek, I. Erenburg, I. Ilf a J. Petrov). In: Literární věda. Litteratum studia. Literární věda osudem i volbou ( K 70. narozeninám prof. Jiřího Svobody: Literární věda. Litteratum studia. Literární věda osudem i volbou ( K 70. narozeninám prof. Jiřího Svobody) . Ostrava: FF OU Ostrava, 2000. FF OU Ostrava, 2000. s. 61-68. ISBN 80-7042-577-6.
Mikulášek, M. K vývoji rané hermeneutiky. In: Litteraria humanitas VIII. Komparatistika. Genologie. Translatologie. K. Kardyni-Pelikánová: Litteraria humanitas VIII. Komparatistika. Genologie. Translatologie. K. Kardyni-Pelikánová . Brno: FF MU Brno, 2000. FF MU Brno, 2000. s. 167-180. ISBN 80-210-2440-2.
Mikulášek, M. Literární věda na prahu 21. století. 2000.
Mikulášek, M. Literární věda na prahu 21. století. Odborné resumé. 2000.
Mikulášek, M. Umění interpretace a jeho "metanoia" na přelomu tisíciletí. Umění teorie a Zdeněk Mathauser ( soubor statí k osmdesátinám prof. PhDr. Zdeňka Mathausera, DrSc. Zvláštní čas.Slavia 69, sešit 4. 2000, s. 411-418. ISSN 0037-6736.
Mikulášek, M. Umění interpretace na přelomu tisíciletí. K metodologii genologicko-hermeneutické reflexe literárního jevu. In: Literární věda na prahu 21. století: Literární věda na prahu 21. století 1998-11-18 . Opava: Slezská univerzita, 2000. Slezská univerzita, 2000. s. 3-41. ISBN 80-7248-090-1.
Mikulášek, M. Umění interpretace. K metodologii filologicko-hermeneutické reflexe. In: Příspěvky ke slovanské filologii: Příspěvky ke slovanské filologii . Brno: Ústav slavistiky FF MU, 1999. Ústav slavistiky FF MU, 1999. s. 47-52. ISBN 80-210-2121-7.
Mikulášek, M. Badatelská osobnost Franka Wollmanna (1888-1969). 1998, s. 31-32. ISSN 1211-3384.
Mikulášek, M. Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů (část 1). In: Sborník prací FF MU, Studia minora, Slavica litteraria X 1: Sborník prací FF MU, Studia minora, Slavica litteraria X 1 . Brno: FF MU, 1998. FF MU, 1998. s. 17-25. ISBN 80-210-1830-5.
Mikulášek, M. Hermetický román a jeho mýtický genus v literaturách Východu a Západu. In: XII. Mezinárodní sjezd slavistů v Krakově: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. Mezinárodní sjezd slavistů v Krakově 1998-08-27 . Praha: Slovanský ústav, 1998. Slovanský ústav, 1998. s. 313-319. ISBN 80-85494-41-8.
Mikulášek, M. Istoričeskaja poetika, genologija i filologičeskaja germenevtika v kontekste modernych interrpretacionnych sistem. In: Litteraria humanitas, VI. Alexandr Veselovskij a dnešek: Litteraria humanitas, VI. Alexandr Veselovskij a dnešek . Brno: MU Brno, 1998. MU Brno, 1998. s. 68-83. ISBN 80-210-1879-8.
Mikulášek, M. Lev Natanovich Lunts 1901-1924. Prose writer and dramatist. In: Reference guide to Russian Literature: Reference guide to Russian Literature . London, Chicago: Fitzroy Deaborn Publishers, 1998. Fitzroy Deaborn Publishers, 1998. s. 518-519. ISBN 1-88496410-9.
Mikulášek, M. Sbírka studií Západ-Východ II. Tradice a současnost (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa) - Úvod. 1998.
Mikulášek, M. Západ a Východ II. Tradice a současnost ( Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa) Litteraria humaniatas V. 1998.
Mikulášek, M. Básník Eduard Bagrickij ( K dějinám takzvané jihozápadní školy oděské v ruské literatuře). Habilitační práce. 1997.
Mikulášek, M. Cyklotvorná síla eidosu XVII. části románu B. Pasternaka Doktor Živago - Stichotvorenija Jurija Živago. In: Litteraria studia. Acta philosophicae universitatis Ostraviensis, číslo 3: Litteraria studia. Acta philosophicae universitatis Ostraviensis, číslo 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. Ostravská univerzita, 1997. s. 35-42. ISBN 80-7042-488-5.
Mikulášek, M. Černý mnich A. P. Čechova;enigma lidské metamorfozy i diagnostika karmy. In: Vortrage des Zweiten Internationalen Čechov-Symposiums Badenweiler: Anton P. Čechov Philosophische und Religiose Dimensionen im Leben und im Werk 1994-10-20 Muenchen. Muenchen: Verlag Otto Sagner, 1997. Verlag Otto Sagner, 1997. s. 491-496. ISBN 3-87690-675-X.
Mikulášek, M. Sinergija genologii, istoričeskoj poetiki, germenevtiki i modernych interpretacionnych sistem. In: Sborník prací FF MU Brno, D 44: Sborník prací FF MU Brno, D 44 . Brno: FF MU, 1997. FF MU, 1997. s. 151-158. ISBN 80-210-1731-7.
Mikulášek, M. Vazba genologie-historické poetiky - hermeneutiky a moderních interpretačních systémů. In: Sborník prací filozoficko-přírodovědné fakulty SU. Řada literárněvědná A2, ročník II: Sborník prací filozoficko-přírodovědné fakulty SU. Řada literárněvědná A2, ročník II . Opava: Slezská univerzita, 1997. Slezská univerzita, 1997. s. 169-176. ISBN 80-85879-74-3.
Mikulášek, M. Západ a Východ II. Tradice a současnost ( Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1997.
Mikulášek, M. Dominantnyje evoljucionnyje tendencii v russkoj literature XX veka. In: Sborník prací FF MU, D 43: Sborník prací FF MU, D 43 . Brno: FF MU, 1996. FF MU, 1996. s. 87-97. ISBN 80-210-1545-4.
Mikulášek, M. Litteraria humanitas IV. Roman Jakobson Úvod ke sbírce studií. 1996.
Mikulášek, M. Mif kak paradigma soznanija i bytija. In: Litteraria hunanitatis IV. Roman Jakobson: Litteraria hunanitatis IV. Roman Jakobson 1993-11-12 Brno. Brno: FF MU, 1996. FF MU, 1996. s. 95-106. ISBN 80-210-1437-7.
Mikulášek, M. Roman Jakobson. Litteraria humanitas IV. 1996.
Mikulášek, M. Černý mnich A. P. Čechova jako artefakt iniciace a diagnostika karmy. In: Sborník prací FF MU v Brně, D 42: Sborník prací FF MU v Brně, D 42 . Brno: FF MU, 1995. FF MU, 1995. s. 57-64. ISBN 80-210-1410-5.
Mikulášek, M. Gnostičeskij mif v evoljucii romana pervoj treti XX veka. In: Litteraria humanitas III. Západ - Východ. Genologické studie: Litteraria humanitas III. Západ - Východ. Genologické studie . Brno: Masarykova univerzita, 1995. Masarykova univerzita, 1995. s. 98-124. ISBN 80-210-1300-1.
Mikulášek, M. a Bínová, G. Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, Boskovice, 1995. 42 s. ISBN 80-85834-04-09.
Mikulášek, M. Problematika literární evoluce ve světle pražské strukturální estetiky a vývojových teorií. In: Literární věda. Litterarum studia. Universitatis Ostraviensis Acta facultatis philosophicae: Literární věda. Litterarum studia. Universitatis Ostraviensis Acta facultatis philosophicae . Ostrava: Sfinga, 1995. Sfinga, 1995. s. 5-12. ISBN 80-7042-432-X.
Mikulášek, M. Sbírka studií Západ-Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III. Předmluva. 1995.
Mikulášek, M. Západ - Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III. 1995.
Mikulášek, M. Rakousko - Ústav slavistiky Univerzity ve Vídni. 1992.
Mikulášek, M. SRN, Ústav slavistiky Univerzita v Regensburgu. 1990.
Mikulášek, M. NDR ? univerzita v Greifswaldu. 1965.
Mikulášek, M. Leningradská státní univerzita. 1960.


AuthorTitleType of thesisYear
Vališová VeronikaFairytaleness, Romanticism, Dreams and Fantastical Motifs in A. Grin Literary WorksMaster's thesis 2011 
Freywaldová AdélaInnovative lines of force in the evolution of Russian art in the 1st third of 20th centuryMaster's thesis 2008 
Kolbábek MartinMikhail Bulgakov´s novel Master and Margaret and the phenomenon of "initiation"Master's thesis 2008 
Holušová TaťánaScenic fairy-tale of Jevgenij SchvarzMaster's thesis 2005 
Januševičová JanaThe novellas of M. A. Bulgakov in the context of the Russian literature in the 20´s of the 20th centuryBachelor's thesis 2014 
Lážová MarkétaThe translation of Y. Trubeckoy-M. K. Morozova correspondence and commentaryBachelor's thesis 2008 


No record found.

social hub