Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Miroslav Mikulášek


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc.
Room, floor, building: D 605, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1852
E-mail:No record found.Odysea lidského ducha
Miroslav Mikulášek
Year: 2020, Nakladatelství Pavel Mervart, FF OU
specialist book

'Světlo' poznání vazby 'vnějšku' a 'nitra' díla umění v exegezi 'techné hermeneutiké'
Miroslav Mikulášek
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Reflexe k metodologii "humanitněvědní hermeneutiky" (parerga et paraligomena)
Miroslav Mikulášek, Josef Dohnal
Year: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
specialist book chapter

Duchovní dimenze umění interpretace - vědní paradigma "techné hermeneutiké"
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Year: 2014, Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU v Brně
specialist book chapter

Odysea lidského ducha. Hledání "smyslu" díla a "pravdy věku"
Miroslav Mikulášek
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Zdeňka Kalnická, Jan Vorel
Year: 2014
organizing conference, workshop

Fenomén "duchovnosti" v epoše sváru civilizace a kultury
Miroslav Mikulášek
Year: 2012, CUBE consulting
specialist book chapter

Iubilaeus annus-pedagoga a vědce -filosofa Jaroslava Hrocha
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek
Year: 2012
others

K metodologii humanitních věd na FF OU
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Year: 2012
others

Kultura a "duchovnost". Kultura v kleštích ireligiozity novodobé civilizace
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

VIA CORDIS: ARS INTERPRET ATIONIS HERMENEUTICAE - Duchovědné paradigma literární hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Year: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Via Cordis: Ars Interpretationis Hermeneuticae
Tomáš Rucki, Miroslav Mikulášek, Miroslav Mikulášek
Year: 2011
editorial work

Východ a Západ v techné hermeneutiké a jeho duchovědném paradigmatu
Miroslav Mikulášek
Year: 2011, STUDIA SLAVICA
journal article

K synestézii a penetraci uměleckých forem artefaktu jako *duchovního organismu*
Miroslav Mikulášek
Year: 2010, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Vědní paradigma *techné hermeneutiké* v myšlenkových korelacích Východu a Západu
Miroslav Mikulášek
Year: 2010, SLAVIA časopis pro slovanskou filologii
journal article

'Ars interpretationis hermeneuticae' jako 'duchovní poznání'. Přínos slovanských myslitelů k vědění o paradigmatu literární hermeneutiky
Miroslav Mikulášek, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Year: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
specialist book chapter

Doporučení publikace do tisku: Hermeneutický kruh Rúfusovej poézie
Miroslav Mikulášek
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Jurij Koch - nové interpretace lužickosrbské prózy. Od socrealismu k jeho destrukci
Miroslav Mikulášek
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Petr Jakovljevič Čaadajev - skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti
Miroslav Mikulášek
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Duchovní substance hermeneutické exegeze
Miroslav Mikulášek
Year: 2009, Studia Slavica XIII
journal article

K metodologii duchovědného paradigmatu umění interpretace
Miroslav Mikulášek
Year: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
journal article

Umění interpretace. "Techné hermeneutiké"
Miroslav Mikulášek
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Umění interpretace a jeho soudobé hermeneutické vědní paradigma
Miroslav Mikulášek
Year: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10. - 16. 9. 2008
journal article

"Zření duchovního kosmu" a "ars interpretandi"
Miroslav Mikulášek
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Astrální próza Andreje Bělého
Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Year: 2007
published expert opinions, reviews

"Kardiognosis" - duchovnaja serdcevina v germenevtičeskoj interpretacii
Miroslav Mikulášek
Year: 2007, Studia i skice slawistyczne
journal article

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Year: 2007
organizing conference, workshop

Cesta duchovního zření "nitra" artefaktu (jev "vnitřní formy" v aktu hermeneutické exegeze)
Miroslav Mikulášek
Year: 2006
abstract in proceedings

Dotek věčnosti
Miroslav Mikulášek
Year: 2006
abstract in proceedings

"Kardiognósis"
Miroslav Mikulášek
Year: 2006
abstract in proceedings

"Román-katarze" jako žánrová forma "magického realismu": Stanice Bouřná a Popraviště Čingize Ajtmatova
Miroslav Mikulášek
Year: 2006
abstract in proceedings

Iskusstvo interpretacii. Genologičeski-germenevtičeskij anamnez fenomena
Miroslav Mikulášek
Year: 2005
abstract in proceedings

Iskusstvo interpretacii i jego "metanoia" na rubeže tysjačeletij. Vklad slavjanskich myslitelej v iskusstvo germenevtičeskoj interpretacii
Miroslav Mikulášek
Year: 2005
abstract in proceedings

Přínos slovanských myslitelů umění hermeneutické interpretace
Miroslav Mikulášek
Year: 2005
abstract in proceedings

STUDIA HUMANITATIS
Jan Vorel, Miroslav Mikulášek
Year: 2005
organizing conference, workshop

Hledání duše díla v umění interpretace. Genologicko-hermeneutická anamnéza vnitřní formy artefaktu a  mytopoidních forem narace
Miroslav Mikulášek
Year: 2004, Tilia
specialist book

Iskusstvo interpretacii i jego "metanoia" na rubeže tysjačeletij
Miroslav Mikulášek
Year: 2004
abstract in proceedings

Návrat k zdrojům. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické reflexi
Miroslav Mikulášek
Year: 2004
abstract in proceedings

"Sen' o cestě do "věčnosti". "Gnostický mýtus" a fenomén "iniciace" v románu-mýtu (Mistr a Markétka M. Bulgakova).
Miroslav Mikulášek
Year: 2004, Studia slavica VIII.Slovanské studie VIII.
journal article

Fenomén dialogu kultur a afinity s tradicí v umění hermeneutické interpretace.
Miroslav Mikulášek
Year: 2003
abstract in proceedings

Genologicko-hermeneutická reflexe, metodologický nosník umění interpretace novodobé literární vědy
Miroslav Mikulášek
Year: 2003
abstract in proceedings

Genologičeski-germenevtičeskaja refleksija, metodologičeskaja osnova iskusstva sovremennogo literaturovedenija
Miroslav Mikulášek
Year: 2003
abstract in proceedings

Korelace kontextu, scopu, znaku-významu v metodologické intenci rané hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Year: 2003
abstract in proceedings

"Verbum interius" i fenomen "vnutrennej formy" v iskusstve germenevtičeskoj interpretacii
Miroslav Mikulášek
Year: 2003
abstract in proceedings

Fenomén "vnitřní formy" a "dialogu kultur" v umění hermeneutické interpretace
Miroslav Mikulášek
Year: 2002
abstract in proceedings

Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů
Miroslav Mikulášek
Year: 2002
abstract in proceedings

"Hermetický román" a jeho mytický genus v literaturách Východu a Západu (Doktor Živago B. Pasternaka a próza R. M. Rilka a H. Hesseho)
Miroslav Mikulášek
Year: 2002
abstract in proceedings

Pozapomenuté osobnosti literárněvědné slavistiky - prof. PhDr. Josef Jirásek (1884-1972)
Miroslav Mikulášek
Year: 2002, Universitas
journal article

Cesta k "duši" díla. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické anamnéze slovesného artefaktu
Miroslav Mikulášek
Year: 2001
abstract in proceedings

K evoluci a metodologické intenci rané hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Year: 2001
abstract in proceedings

Medailóny ruských spisovatelů. In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů.
Miroslav Mikulášek
Year: 2001, LIBRI
specialist book chapter

"Per aspera ad astra" "Gnostický mýtus" a fenomén "iniciace" v "románu-mýtu" M. Bulgakova "Mistr a Markétka"
Miroslav Mikulášek
Year: 2001
abstract in proceedings

Cesta k "duši" díla. "Verbum interius" a fenomén "vnitřní formy" v umění interpretace slovesného artefaktu
Miroslav Mikulášek
Year: 2000
abstract in proceedings

Cesta labyrintem.
Miroslav Mikulášek
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Cikloobrazujuščaja sila ejdosa XVII časti romana B. Pasternaka
Miroslav Mikulášek
Year: 2000
abstract in proceedings

"Ernesto Sábato: Cesta labyrintem. Dynamika a konstanty literárního díla". Habilitační práce
Miroslav Mikulášek, V. Vocelka, Eva Lukavská
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Ernesto Sábato: Cesta labyrintem. Dynamika a konstanty literárního díla. Habilitační práce
Miroslav Mikulášek, Stanislav Wollmann, Vladimír Krejčí
Year: 2000
published expert opinions, reviews

"Heroikomika" neopikarestního románu v mytické hře "znesvěcení" a "destrukce" (J. Hašek, I. Erenburg, I. Ilf a J. Petrov)
Miroslav Mikulášek
Year: 2000
abstract in proceedings

K vývoji rané hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Year: 2000
abstract in proceedings

Literární věda na prahu 21. století
Miroslav Mikulášek, Miroslav Mikulášek, Hnát Daněk
Year: 2000
editorial and language revision

Literární věda na prahu 21. století. Odborné resumé
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Year: 2000
editorial work

Umění interpretace a jeho "metanoia" na přelomu tisíciletí
Miroslav Mikulášek
Year: 2000, Umění teorie a Zdeněk Mathauser ( soubor statí k osmdesátinám prof. PhDr. Zdeňka Mathausera, DrSc. Zvláštní čas.Slavia 69, sešit 4
journal article

Umění interpretace na přelomu tisíciletí. K metodologii genologicko-hermeneutické reflexe literárního jevu
Miroslav Mikulášek
Year: 2000
abstract in proceedings

Umění interpretace. K metodologii filologicko-hermeneutické reflexe
Miroslav Mikulášek
Year: 1999
abstract in proceedings

Badatelská osobnost Franka Wollmanna (1888-1969)
Miroslav Mikulášek
Year: 1998,
journal article

Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů (část 1)
Miroslav Mikulášek
Year: 1998
abstract in proceedings

Hermetický román a jeho mýtický genus v literaturách Východu a Západu
Miroslav Mikulášek
Year: 1998
abstract in proceedings

Istoričeskaja poetika, genologija i filologičeskaja germenevtika v kontekste modernych interrpretacionnych sistem
Miroslav Mikulášek
Year: 1998
abstract in proceedings

Lev Natanovich Lunts 1901-1924. Prose writer and dramatist
Miroslav Mikulášek
Year: 1998
abstract in proceedings

Sbírka studií Západ-Východ II. Tradice a současnost (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa) - Úvod
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů, Hana Cisovská, Jan Karaffa
Year: 1998
editorial work

Západ a Východ II. Tradice a současnost ( Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa) Litteraria humaniatas V
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Year: 1998
editorial and language revision

Básník Eduard Bagrickij ( K dějinám takzvané jihozápadní školy oděské v ruské literatuře). Habilitační práce
Miroslav Mikulášek, Drahomír Šajtar, Jan Chloupek, Dagmar Kreiselová
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Cyklotvorná síla eidosu XVII. části románu B. Pasternaka Doktor Živago - Stichotvorenija Jurija Živago
Miroslav Mikulášek
Year: 1997
abstract in proceedings

Černý mnich A. P. Čechova;enigma lidské metamorfozy i diagnostika karmy
Miroslav Mikulášek
Year: 1997
abstract in proceedings

Sinergija genologii, istoričeskoj poetiki, germenevtiki i modernych interpretacionnych sistem
Miroslav Mikulášek
Year: 1997
abstract in proceedings

Vazba genologie-historické poetiky - hermeneutiky a moderních interpretačních systémů
Miroslav Mikulášek
Year: 1997
abstract in proceedings

Západ a Východ II. Tradice a současnost ( Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa)
Miroslav Mikulášek
Year: 1997
research reports and final reports of opposed grants

Dominantnyje evoljucionnyje tendencii v russkoj literature XX veka
Miroslav Mikulášek
Year: 1996
abstract in proceedings

Litteraria humanitas IV. Roman Jakobson Úvod ke sbírce studií
Miroslav Mikulášek, Norbet Honsza, Kolektiv Autorů
Year: 1996
editorial work

Mif kak paradigma soznanija i bytija
Miroslav Mikulášek
Year: 1996
abstract in proceedings

Roman Jakobson. Litteraria humanitas IV
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Year: 1996
editorial and language revision

Černý mnich A. P. Čechova jako artefakt iniciace a diagnostika karmy
Miroslav Mikulášek
Year: 1995
abstract in proceedings

Gnostičeskij mif v evoljucii romana pervoj treti XX veka
Miroslav Mikulášek
Year: 1995
abstract in proceedings

Panoráma ruské literatury
Miroslav Mikulášek, Galina Bínová
Year: 1995, Albert, Boskovice
specialist book

Problematika literární evoluce ve světle pražské strukturální estetiky a vývojových teorií
Miroslav Mikulášek
Year: 1995
abstract in proceedings

Sbírka studií Západ-Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III. Předmluva
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Year: 1995
editorial work

Západ - Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Year: 1995
editorial and language revision

Rakousko - Ústav slavistiky Univerzity ve Vídni
Miroslav Mikulášek
Year: 1992
work experience abroad

SRN, Ústav slavistiky Univerzita v Regensburgu
Miroslav Mikulášek
Year: 1990
work experience abroad

NDR ? univerzita v Greifswaldu
Miroslav Mikulášek
Year: 1965
work experience abroad

Leningradská státní univerzita
Miroslav Mikulášek
Year: 1960
work experience abroad

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Zhaksybergenova TomirisEthical-Philosophical Category of Catharsis in the Gnostic Tragedy Novels of Chinghiz AytmatovMaster's thesis 2022 
Vališová VeronikaFairytaleness, Romanticism, Dreams and Fantastical Motifs in A. Grin Literary WorksMaster's thesis 2011 
Freywaldová AdélaInnovative lines of force in the evolution of Russian art in the 1st third of 20th centuryMaster's thesis 2008 
Kolbábek MartinMikhail Bulgakov´s novel Master and Margaret and the phenomenon of "initiation"Master's thesis 2008 
Holušová TaťánaScenic fairy-tale of Jevgenij SchvarzMaster's thesis 2005 
Zhaksybergenova TomirisIn the Inner World of Thoughts of Prose Works by Chinghiz AytmatovBachelor's thesis 2020 
Januševičová JanaThe novellas of M. A. Bulgakov in the context of the Russian literature in the 20´s of the 20th centuryBachelor's thesis 2014 
Lážová MarkétaThe translation of Y. Trubeckoy-M. K. Morozova correspondence and commentaryBachelor's thesis 2008 


No record found.

instagram
rss
social hub