Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Karel Daniel Kadłubiec


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Karel Daniel Kadłubiec, DrSc.
Room, floor, building: D 602, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1842
E-mail:No record found.O kulturowym obliczu podbeskidzkiej ziemi
Karel Kadłubiec
Year: 2021, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
specialist book chapter

Śpiywo Anna Chybidziurowa a jeji sómsiedzi
Karel Kadłubiec
Year: 2018
editorial work

Opowiado Anna Chybidziurowa
Karel Kadłubiec
Year: 2017, Ducatus Teschinensis
specialist book

O kulturze i języku ocalenia narodowego
Karel Kadłubiec
Year: 2016, Oficyna Drukarsko-Wydawnicza Akant
specialist book chapter

Płyniesz Olzo
Karel Kadłubiec
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom II
Karel Kadłubiec
Year: 2016
editorial work

W cieszyńskim mateczniku
Karel Kadłubiec
Year: 2015, Kongres Polaków w Republice Czeskiej
specialist book

Jan Szczepański. Dzienniki z lat 1945-1968
Karel Kadłubiec
Year: 2013
editorial work

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... other authors
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Účast číslovek na západoslovanských frazémech
Eva Mrhačová, Karel Kadłubiec
Year: 2012, Studia frazeologiczne
journal article

Jan Szcepański. Dzenniki z lat 1935 - 1945
Karel Kadłubiec
Year: 2009, Muzeum Ustroński im. Jana Jarockiego
specialist book

Związki i zależności kulturowe na pograniczu czesko-polskim Śląska
Karel Kadłubiec
Year: 2009, Miejska i powiatowa biblioteka publiczna im Ryszarda Kincla w Raciborzu
specialist book chapter

Jak to było na początku, czyli o tym, jak rodził się ?Śląsk?
Karel Kadłubiec
Year: 2008
abstract in proceedings

Kowal i kowalstwo
Karel Kadłubiec
Year: 2008, Zwrot
journal article

O cieślach i stolarzach
Karel Kadłubiec
Year: 2008, Zwrot
journal article

Oracje, czyli kwieciste, ozdobne mowy
Karel Kadłubiec
Year: 2008, Zwrot
journal article

Polacy w Ostrawie
Karel Kadłubiec
Year: 2008, Zwrot
journal article

Agnieszka Przybyła-Dunin: Proza folklorystyczna. Praca doktorska
Karel Kadłubiec
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Cieszyńsko-zaolziańskie gniazdo
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

Cieszyńsko-zaolziańskie gniazdo
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

Cnota a nauka, czyli Kochanowski w służbie cieszyńskiego etosu oświaty
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

Impresje na temat Gorolskigo Święta
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

Katarzyna Marcol: Folklor słowny dzieci na pograniczu etnicznym. Praca doktorska
Karel Kadłubiec
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Konteksty współczesnych zmian kulturowych
Karel Kadłubiec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kulturowe znaki identyfikacji
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

Kulturowe znaki identyfikacji społeczności zaolziańskiej
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

Lux et Silesia
Karel Kadłubiec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lux et Silesia
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Urząd Miasta Rydułtowy
specialist book chapter

Na świętego Jana
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

O bohaterach zbiorowej pamięci
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

O genezie, znaczeniu i funkcjach gwar cieszyńskich
Karel Kadłubiec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O kulturowym obliczu podbeskidziej ziemi
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

O kulturowym obliczu podbeskidzkiej ziemi
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli *WOM* w Bielsku-Boalej
specialist book chapter

O kulturowym obliczu podbeskidzkiej ziemi.
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

O tych, którzy tworzyli nieprzemijającą wartość
Karel Kadłubiec
Year: 2007
abstract in proceedings

Po naszymu na CD
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Statutární město Karviná
specialist book

Stanisław Hadyna z Karpętnej
Karel Kadłubiec, Jolanta Motyka
Year: 2007, Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie
specialist book chapter

Wielkanoc i jej symbolika
Karel Kadłubiec
Year: 2007, Zwrot
journal article

O językowej symbolice akwatycznej
Karel Kadłubiec
Year: 2006, ?Literatura Ludowa?
journal article

W świecie dziecięcej wyobraźni.
Karel Kadłubiec
Year: 2005, "Rota?
journal article

Z Ustronia w świat
Karel Kadłubiec
Year: 2005,
specialist book chapter

Rola języka ojczystego w nauczaniu i wychowaniu.
Karel Kadłubiec
Year: 2004,
specialist book chapter

Těšínská lidová slovesnost a polská národnostní menšina
Karel Kadłubiec
Year: 2003,
specialist book chapter

Wytłumaczyć niewytłumaczalne, czyli o możliwościach semiotyki języka.
Karel Kadłubiec
Year: 2003, ?Literatura Ludowa?
journal article

Skoro zapómniane
Karel Kadłubiec
Year: 2002,
specialist book

Cieszyńska ojczyzna polszczyzna
Karel Kadłubiec, Władysław Milerski
Year: 2001, Pro-print, Český Těšín
specialist book

Kultura ludowa
Karel Kadłubiec, Jiří Svoboda
Year: 2000, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
specialist book chapter

Stanisław Hadyna - twórca niezwykły
Karel Kadłubiec
Year: 2000, Śląska Fundacja Kultury w Chorzowie
specialist book

Metodologiczne aspekty interdyscyplinarności folklorystyki
Karel Kadłubiec
Year: 1999
abstract in proceedings

Między memoratem a fabulatem
Karel Kadłubiec
Year: 1999
abstract in proceedings

W pogoni za utraconym rajem
Karel Kadłubiec, Jiří Svoboda, Jerzy Rucki
Year: 1999, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
specialist book chapter

Adam Mickiewicz jako teoretyk folkloru
Karel Kadłubiec
Year: 1998
abstract in proceedings

Kształtowanie się cieszyńskiego pogranicza kulturowego i jego rola w jednoczącej się Europie
Karel Kadłubiec
Year: 1998
abstract in proceedings

Oblicza śląskiego komizmu ludowego
Karel Kadłubiec
Year: 1998, Wydawnictwo Śląsk Katowice
specialist book chapter

Polská národní menšina na Těšínsku v České Republice
Karel Kadłubiec
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Aniela Kupiec: rodowód-życie-praca
Karel Kadłubiec, Jiří Svoboda, Aniela Kupiec
Year: 1997, Wydawnictwo Olza
specialist book chapter

Dzieje cieszyńskie wyzwaniem dla współczesności
Karel Kadłubiec
Year: 1997
abstract in proceedings

Gorolski Święto
Karel Kadłubiec
Year: 1997, Ústav lidového umění Strážnice
specialist book chapter

Jazyk a jeho dynamika
Karel Kadłubiec, Irena Bogoczová
Year: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

O ważności własnej, choć małej ojczyzny
Karel Kadłubiec, Jiří Svoboda, Aniela Kupiec
Year: 1997, Wydawnictwo Olza
specialist book chapter

Pierwsi szermierze i ich ważni druhowie
Karel Kadłubiec, Edward Buława, Henrik L. Larsen, Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrożny, Troels Andreasen, Henning Christiansen ... other authors
Year: 1997, Pro-Filia Cieszyn
specialist book chapter

Problemy edukacji na Zaolziu
Karel Kadłubiec
Year: 1997
abstract in proceedings

Rodowod "pierwszych szermierzy"
Karel Kadłubiec
Year: 1997
abstract in proceedings

Tam około Bogumina
Karel Kadłubiec, Wincenty Szeliga
Year: 1997, Wydawnictwo Olza
specialist book

Cieszyńskie pogranicze kulturowe
Karel Kadłubiec
Year: 1996
abstract in proceedings

Na marginiesie minionego Roku Kultury Ludowej
Karel Kadłubiec
Year: 1996, Kwartalnik Opolski
journal article

Cieszyńskie pogranicze kulturowe
Karel Kadłubiec, Jan Malura
Year: 1995, Uniwersytet Śląski Katowice
specialist book chapter

Górniczy śmiech
Karel Kadłubiec
Year: 1995, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
specialist book

Kultura ludowa na pograniczu
Karel Kadłubiec
Year: 1995, Uniwersytet Śląski Katowice
specialist book

Pogranicze jako problem badań etnokulturowych
Karel Kadłubiec
Year: 1995
abstract in proceedings

Sekcja Folklorystyczna w ostatnim pięcioleciu
Karel Kadłubiec
Year: 1995, Hlavní výbor PZKO
specialist book chapter

Z metodologii badań kultury ludowej pogranicza
Karel Kadłubiec
Year: 1995, Lud
journal article

Cieszyński etos życia a ewangelicyzm
Karel Kadłubiec
Year: 1994
abstract in proceedings

Cieszyńsko-zaolziańska polszczyzna
Karel Kadłubiec
Year: 1994, Wojewódzka Biblioteka Publiczna Katowice
specialist book

O zachodniosłowiańskiej bajce magicznej
Karel Kadłubiec
Year: 1994
abstract in proceedings

Wpływy czeskie i morawskie w etnokulturze Śląska
Karel Kadłubiec
Year: 1994
abstract in proceedings

Jak Stanisław Hadyna modeluje świat
Karel Kadłubiec
Year: 1993, Biuletyn Ludoznawczy
journal article

Między życiem a folklorem
Karel Kadłubiec
Year: 1993
abstract in proceedings

O semiotyce humoru górniczego
Karel Kadłubiec
Year: 1993, Literatura Ludowa
journal article

O twórczości słownej polskich dzieci z Zaolzia
Karel Kadłubiec
Year: 1993, Literatura Ludowa
journal article

Raz, dwa, trzy, wychodź ty. Twórczość słowna polskich dzieci z Zaolzia
Karel Kadłubiec
Year: 1993, PZKO
specialist book

Historia i współczesność badań nad cieszyńską kulturą ludową, zwłaszcza zaolziańską
Karel Kadłubiec, Josef Mrhač
Year: 1992, Śląski Instytut Naukowy PAN
specialist book chapter

Komizm Adama Wawrosza - zjawisko regionalne czy uniwersalne
Karel Kadłubiec, Martin Pilař
Year: 1992, Filia Uniwersytetu Śląskiego Cieszyn
specialist book chapter

O Ziemi Cieszyńskiej, jej ludziach i Władysławie Młynku
Karel Kadłubiec, Władysław Młynek
Year: 1992, Wydawnictwo
specialist book chapter

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Karel Kadłubiec
Year: 1992, Prace Filologiczne, t. XXXVII
journal article

Literatura ludowa w wykładach paryskich Adama Mickiewicza
Karel Kadłubiec
Year: 1990
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Zechová RenátaForming the folk-memory view of woman in SilesiaDoctoral thesis 2013 
Widota Andrzej AleksanderPop Goes the World. The Linguistic Picture of Popular Culture in Andy Warhol's Written WorksDoctoral thesis 2010 
Górniok-Naglik AlinaART IN EDUCATIONAL CONTENT - ON THE TRACK OF CORRELATION AND INTEGRATION IN GRAMMAR SCHOOLDoctoral thesis 2006 
Skřížalová JoannaFuture researchMaster's thesis 2012 
Martynková MichaelaRituals and Customs of the Culture and Its FunctionsMaster's thesis 2010 
Toman JakubFolk Group and Its FunctionesMaster's thesis 2010 
Petrová KláraChristmas Traditions in the Austrian-Prussian Border RegionBachelor's thesis 2011 
Kozieł BeataFolk dances groups and their functionsBachelor's thesis 2009 
Ryłko BarbaraThe Polish Onomastics Of Cemeteries In OstravaBachelor's thesis 2009 


THE POLES IN THE CZECH REPUBLIC
Main solverprof. PhDr. Karel Daniel Kadłubiec, DrSc.
Period12/1995 - 12/1997
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
instagram
rss
social hub