UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Jiří Muryc

Jiří Muryc

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Room, floor, building: D 610, Building D
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Regional Studies Center (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1840
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Muryc, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2019.
Tomášková, R., Honová, Z., Fialová, I., Polášková, E., Muryc, J. a Jelínek, I. Den s překladem XIV [Konference]. Ostrava, null. 2019.
Muryc, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2018.
Muryc, J. Architektura Nové Hutě v Krakově: Plány a skutečnost. In: Polské dny v Ostravě. Ostrava: FF OU. 2018.
Muryc, J. Bilingvní Těšínsko - jazyková situace na česko-polském pomezí. In: LingvaFest 2018. Bratislava. 2018.
Tomášková, R., Honová, Z., Fialová, I., Muryc, J., Polášková, E. a Jelínek, I. Den s překladem XIII [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Muryc, J. Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim. In: J. Tambor. Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. s. 644-652. 5. ISBN 978-83-226-3584-1.
Muryc, J. Historie a aktuální stav výzkumu na ostravské polonistice. In: Proměny české slavistiky po roce 1989. Praha: Slovanský ústav Akademie věd ČR. 2018.
Muryc, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2018.
Muryc, J. Měsíc autorského čtení 2018: Moderování (a tlumočení) autorských čtení v rámci MAČ 2018 (červenec, Zbigniew Machej, Katarzyna Boni). 2018.
Raclavská, J. a Muryc, J. Przemoc w komunikacji. Międzynarodowa konferencja naukowa [Konference]. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, Polská republika. 2018.
Muryc, J. Reflections on the State of Research into Polish Language in the Těšín Region, Czech Republic. Studia Slavica. 2018, XXII(2), s. 125-133. ISSN 1803-5663.
Muryc, J. a Raclavská, J. Środowisko bilingwalne a tożsamość jednostki. In: 8th International Conference Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning. Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. 2018.
Muryc, J. University of Ljubljana. 2018.
Muryc, J. Uniwersytet Śląski Katowice. 2018.
Muryc, J. Vytautas Magnus University. 2018.
Muryc, J. Aproksymaty polsko-czeskie jako problem translatorski. In: Wokół homonimii międzyjęzykowej. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 2017.
Tomášková, R., Muryc, J., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I., Vilímek, V. a Mostýn, M. Den s překladem XII [Konference]. FF OU Ostrava, Česká republika. 2017.
Muryc, J. K životnímu jubileu Evy Mrhačové: Parémie národů slovanských VIII. 2017.
Kopoloveca, N.: Model tvorby obrazu lídra v lotyšském a českém politickém diskurzu (Posudek autoreferátu disertační práce). 2017.
Muryc, J. Kořeny křesťanství v Polsku: 1050. výroční přijetí křesťanství v Polsku (Chrzest 966. U źródeł Polski). Galerie "Na Půdě" FF OU, Česká republika. 13.2. - 31.3.2017. 2017.
Muryc, J. Měsíc autorského čtení 2017: Moderování (a tlumočení) autorských čtení v rámci MAČ 2017 (červenec, Małgorzata Rejmer, Stanisław Łubieński). 2017.
Muryc, J. Polsko-czeska homonimia jako problem translatorski. In: M. Majewska. Wokół homonimii międzyjęzykowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017. s. 97-105. ISBN 978-83-8090-392-0.
Bogoczová, I., Raclavská, J. a Muryc, J. Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej. In: 500 let reformacije. Maribor: Univerza v Mariboru. 2017.
Muryc, J. Specifika jazykové komunikace v české části Těšínského Slezska. In: Blok vyžádaných přednášek pro zahraniční studenty-slavisty (Humboldtova univerzita, Berlín). Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Muryc, J. Strategie przekładu nazw własnych na przykładzie języka polskiego i czeskiego. In: Polonistyka 2017. Cele i Metody. Olomouc: Univerzita Palackého. 2017.
Muryc, J. University of Ljubljana. 2017.
Muryc, J. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. 2017.
Muryc, J. Uniwersytet Śląski Katowice. 2017.
Muryc, J. Architektura Nowej Huty: założenia i realia. In: Stolik Polski. Ostrava. 2016.
FUCIMANOVÁ, M., Muryc, J. a Vlachová, T. Bańko, M., Svobodová, D., Rączaszek-Leonardi, J., Tatjewski, M.: Ne zcela cizí. Lexikální výpůjčky v polském a českém jazyce. 2016.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem XI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Muryc, J. Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim. In: VI Światowy Kongres Polonistów. Katowice: Uniwersytet Śląski. 2016.
Muryc, J. Kontakt języków typologicznie bliskich a problematyka przekładu ustnego. In: 7th International Conference Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning. Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. 2016.
Muryc, J. Kontakt języków typologicznie bliskich a problematyka przekładu ustnego. Kalba ir kontekstai. 2016, č. VII, s. 115-121. ISSN 1822-5357.
Ondruszová, T. a Muryc, J. Księża Polacy w parafiach Zaolziańskich. Studia Slavica. 2016, č. XX, s. 161-166. ISSN 1803-5663.
Muryc, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2016.
Muryc, J. Měsíc autorského čtení 2016: Moderování (a tlumočení) autorských čtení v rámci MAČ 2016 (červenec, Michal Olszewski). 2016.
Ivánek, J. a Muryc, J. Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. 2016.
Muryc, J. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. 2016.
Muryc, J. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków. 2016.
Muryc, J. Adam Zagajewski: Zkušenost exilu a návratu / autorské čtení: Moderování a tlumočení setkání s Adamem Zagajewským (říjen, FF OU, ProtimluvFest 2015). 2015.
Muryc, J. Akademia Jana Długosza Częstochowa. 2015.
Muryc, J. Benešová, M., Zakopalová, L., Rusin Dybalska, R. a kol.: Fenomén: Polská literární reportáž. 2015.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem X [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Muryc, J. K teorii mezijazykové interference v lexikálním plánu češtiny a polštiny. Bohemistyka. 2015, roč. 15, č. 4., s. 347-354. ISSN 1642-9893.
Ondruszová, T. a Muryc, J. Księża Polacy w parafiach zaolziańskich. In: Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Petrovice u Karviné: Ostravská univerzita. 2015.
Muryc, J. Měsíc autorského čtení 2015: Moderování (a tlumočení) autorských čtení v rámci MAČ 2015 (červenec, Justyna Bargielska). 2015.
Muryc, J. Šlechticův žid, žid šlechticem. 2015.
Muryc, J. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków. 2015.
Muryc, J. Uniwersytet Wrocławski. 2015.
Muryc, J. Vilímek, V., Hodáková, S., Raclavská, J.: Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků. 2015.
Muryc, J. a Raclavská, J. Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim. In: Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. s. 123-130. ISBN 978-83-7395-644-5.
Muryc, J. Z zagadnień badawczych ostrawskiej polonistyki (na przykładzie działalności naukowej doc. PaedDr. Jany Raclavskiej, Ph.D.). Postscriptum Polonistyczne. 2015, s. 161-169. ISSN 1898-1593.
Muryc, J. a Raclavská, J. Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna. Postscriptum Polonistyczne. 2015, s. 127-130. ISSN 1898-1593.
Muryc, J. a Rucki, T. Den s překladem IX. 2014.
Muryc, J. Dobrew, D.: Česká literatura v překladech do polštiny a knihy spojené s českou kulturou (2012 a 2013). 2014.
Muryc, J. Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego. In: Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií. Praha: Karolinum, 2014. s. 175-180. ISBN 978-80-246-2732-8.
Muryc, J. Justyna Bargielska: Píšeš báseň?: Moderování (a tlumočení) autorského čtení polské básnířky (Fiducia, 19. 5. 2014). 2014.
Muryc, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2014.
Mrhačová, E., Kolberová, U. a Muryc, J. Parémie národů slovanských VII. 2014.
Kupcevičová, J., Muryc, J., Raclavská, J., Vorel, J., Vilímek, V., Jelínek, I., Kolberová, U. a Mizerová, S. Slavica iuvenum XV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Jelínek, I., Muryc, J., Kolberová, U., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XV. 2014.
Muryc, J. a Raclavská, J. Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego). In: Polonistyka wobec wyzwań współczesności (Tom II). 1. vyd. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. s. 676-681. II.. ISBN 978-83-7395-641-4.
Muryc, J. Uniwersytet Gdański. 2014.
Muryc, J. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków. 2014.
Muryc, J. a Jelínek, I. Výuka překladu a tlumočení na katedře slavistiky FF OU. In: Jak učíme překlad a tlumočení?. Olomouc: FF UP Olomouc. 2014.
Muryc, J. Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego. In: Przemiany polonistyki. Tradycje i wyzwania badań polonistycznych. Praha: FF UK Praha. 2013.
Muryc, J., Kolberová, U., ONDRUSZOVÁ, T. a VELČOVSKÁ, Š. Język wiary pod lupą. Sytuacja językowa w Kościołach w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego [Rozhlasová relace].. 2013.
Muryc, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2013.
Vorel, J., Muryc, J., Vilímek, V. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIV. 2013.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J., Jelínek, I., Raclavská, J., Kolberová, U. a Kupcevičová, J. Slavica iuvenum XIV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Muryc, J. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. 2013.
Muryc, J. Uniwersytet Wrocławski. 2013.
Muryc, J. Bauman, Z.: Smrt - moderní a postmoderní. In J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková. Polské filozofické myšlení a medicína. ISBN 978-80-7464-196-1. s. 104-110. 2012.
Muryc, J. Benešová, M., Rusin Dybalska, R., Zakopalová, L.: Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu. 2012.
Muryc, J. Cele i zadania polonistyki uniwersyteckiej w czesko-polskim regionie przygranicznym. In: Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 51-55. 1. ISBN 978-80-210-5906-1.
Muryc, J. Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 2012.
Muryc, J. IX Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała. 2012.
Muryc, J. Kolberová, U.: Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki. 2012.
Muryc, J. Kontakt językowy w środowisku dwujęzycznym czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Uniwersytet J. Kochanowskiego Piotrków Tryb.: Uniwersytet J. Kochanowskiego Piotrków Tryb.. 2012.
Muryc, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2012.
Muryc, J. Setkání polonistů 2012 / Spotkanie Polonistów 2012 [Workshop]. Generální konzulát Polské republiky v Ostravě, Česká republika. 2012.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII. 2012.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
ONDRUSZOVÁ, T. a Muryc, J. Sytuacja językowa w Kościołach Zaolzia - na przykładzie badań socjolingwistycznych duchowieństwa. Studia Slavica. 2012, roč. 16, č. 16, s. 325-331. ISSN 1803-5663.
Raclavská, J. a Muryc, J. Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego). In: Kongres Polonistyki Zagranicznej. Opole: Uniwersytet Opolski. 2012.
Muryc, J. Úvodem - k jazykové situaci na Těšínsku. In: Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 1. vyd. Ostrava: FF OU Ostrava, 2012. s. 5-9. Spis Ostravské univerzity v Ostravě č. 271/2012. ISBN 978-80-7464-192-3.
Muryc, J. Wiertlewska-Bielarz, J.: V čem spočívá význam bioetiky? In J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková. Polské filozofické myšlení a medicína. ISBN 978-80-7464-196-1. s. 162-181. 2012.
Muryc, J. Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan 2012. In: V. Mezinárodní setkání polonistů. Generální konzulát Polské republiky v Ostravě. 2012.
Muryc, J. Závěrem - vybrané aspekty církevního diskurzu na Těšínsku. In: Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 1. vyd. Ostrava: FF OU Ostrava, 2012. s. 99-110. Spis Ostravské univerzity v Ostravě č. 271/2012. ISBN 978-80-7464-192-3.
Muryc, J. Cele i zadania polonistyki uniwersyteckiej w czesko-polskim regionie przygranicznym. In: Česká polonistika: nové výzvy, nová témata / Czeska polonistyka: nowe wyzwania, nowe tematy. FF MU Brno: FF MU Brno. 2011.
Muryc, J. Dyglosja jako zjawisko wielowymiarowe. In: Tożsamość na styku kultur. 1. vyd. Vilnius: Edukologija, 2011. s. 209-216. 2. ISBN 978-9955-20-693-4.
Muryc, J. a ONDRUSZOVÁ, T. Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku. Možnosti výzkumu. Studia Slavica XV. 2011, roč. 2011, s. 355-357. ISSN 1803-5663.
Muryc, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2011.
Muryc, J. Měsíc autorského čtení 2011: Moderování (a tlumočení) autorských čtení v rámci MAČ 2011 (červenec, Mikołaj Łoziński, Dariusz Sośnicki, Mariusz Surosz). 2011.
Raclavská, J. a Muryc, J. Nowe trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej - język polski w sferze biznesu. In: Polonistyka - współczesność i przyszłość. Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. 2011.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII. 2011.
Muryc, J. Sytuacja językowa na Zaolziu w świetle badań socjolingwistycznych. Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. 2011.
Muryc, J. Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana. 2011.
Muryc, J. VIII Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała. 2011.
Muryc, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2010.
Muryc, J. Bilingwizm i dyglosja jako wykładniki tożsamości. In: Tożsamość na styku kultur II. Vilniaus pedagoginis universitetas. 2010.
Muryc, J. Nekvapil, J., Sloboda, M., Wagner, P.: Mnohojazyčnost v České republice: Základní informace. 2010.
Muryc, J. Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. Acta Facultatis Philosophicae, Spis OU č. 231/2010. 168 s. ISBN 978-80-7368-932-2.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XI. 2010.
Muryc, J., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Muryc, J. Uniwersytet Wrocławski. 2010.
Muryc, J. Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius. 2010.
Muryc, J. Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan. In: III. Mezinárodní setkání polonistů. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2010.
Muryc, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2009.
Balowski, M. a Muryc, J. Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce. 2009.
Muryc, J. Jazykový kontakt v dvojjazyčném prostředí českého Těšínska. Vybrané aspekty a terminologie. Studia Słowianoznawcze. 2009, č. 8, s. 373-404. ISSN 1644-9657.
Muryc, J. K aktuálnímu stavu výzkumu jazyka na Těšínsku. In: 85. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - Stimul, 2009. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - Stimul, 2009. s. 65-74. ISBN 978-80-89236-70-1.
Muryc, J. Mezijazyková interference ve zvukovém plánu češtiny a polštiny. Opera Slavica. 2009, č. 4, s. 1-9. ISSN 1211-7676.
Muryc, J. Mrhačová, E., Balowski, M.: Česko-polský frazeologický slovník. 2009.
Muryc, J. Oponentský posudek rigorózní práce: Urszula Kolberová, Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki. 2009.
Muryc, J. Pančíková, M.: Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva. 2009.
Muryc, J. Sekcja Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan. In: II. Mezinárodní setkání polonistů. Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc. 2009.
Muryc, J. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. 2009.
Muryc, J. a Vilímek, V. Výuka překladu a tlumočení, aneb Jak na to. Slovanské studie - Studia Slavica. 2009, roč. 13, č. 13, s. 335-336. ISSN 1214-3111.
Muryc, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2008.
Balowski, M. a Muryc, J. Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce [Konference]. Filozofická fakulta OU v Ostravě, Česká republika. 2008.
Muryc, J. Doporučení publikace do tisku: Cvičebnice pro rozvoj kognitivních a řečových dovedností tlumočníků. 2008.
Muryc, J. Doporučení publikace do tisku: Madecki, R.: Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku. 2008.
Muryc, J. Socio- a psycholingvistické aspekty konsekutivního tlumočení. In: Pamięć kulturowa i pamięć lingwistyczna w przekładzie. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała, 2008. s. 55-59. ISBN 978-83-60714-60-7.
Muryc, J. Tożsamość językowa i kulturowa na Zaolziu w Republice Czeskiej. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. s. 46-52. ISBN 978-9955-20-375-9.
Muryc, J. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. 2008.
Muryc, J. Vojáci XX. století (č. 3-11). 2008.
Muryc, J. Výchovně vzdělávací rozměr kulturní identity (Zprávy z výzkumu). 2008.
Muryc, J. Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918-2008. 2008.
Muryc, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2007.
Muryc, J. Bilingvismus a jazyková interference. Polsko-česká interference v jazykové praxi (Studijní opora distančního vzdělávání). 2007.
Muryc, J. Jazykový obraz vína ve slovinské kultuře (na příkladu přísloví) - Parémie národů slovanských III. 2007.
Muryc, J. Lipińska, E.: Język ojczysty, język drugi, język obcy. Wstęp do badań dwujęzyczności. 2007.
Jelínek, I. a Muryc, J. Parémie národů slovanských III. 2007.
Muryc, J. Pojęcie małej ojczyzny w Domu dziennym, domu nocnym Olgi Tokarczuk. In: Region i ojczyzna w kulturze narodowej, języku i literaturze. 1. vyd. Sosnowiec: Muzeum w Sosnowcu, 2007. s. 91-95. ISBN 978-83-89199-31-7.
Muryc, J. Translatologica Ostraviensia I. 2007.
Muryc, J. Vybrané kapitoly z polské literatury (Studijní opora distančního vzdělávání). 2007.
Muryc, J. Henryk Sienkiewicz. Tradice - současnost - recepce. 2006.
Muryc, J. K problematice tzv. neostrých výrazů na příkladu češtiny a polštiny. In: Studia Slavica X / Slovanské studie X. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. s. 139-147. ISBN 83-7395-216-0.
Muryc, J. Uniwersytet Śląski, Katowice. 2006.
Muryc, J. Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius. 2006.
Muryc, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2005.
Muryc, J. Jazyková kompetence bilingvního obyvatelstva v české části Těšínského Slezska. In: Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2005. Univerzita Komenského Bratislava, 2005. s. 43-50. ISBN 80-223-2110-9.
Muryc, J. K projevům polsko-české interference v pravopisu. In: Slovanské studie IX - Studia Slavica IX. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 331-337. ISBN 80-7368-126-9.
Muryc, J. K jazykové interferenci ve výuce. Český jazyk a literatura. 2004, roč. 55, č. 11, s. 67-71. ISSN 0009-0786.
Muryc, J. Siatkowska, E.: Czeszczyzna widziana z boku. 2004.
Muryc, J. Štěpán, L. a kol.: Cesta k realitě (Literatura a kultura v druhé polovině 19. století). 2004.


AbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
KPFPolský jazyk
USDBÚvod do slavistiky
USJAÚvod do slavistiky
KRIPRKritika překladu
KRPRKritika překladu
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
AGPL3Gramatika polského jazyka 3
AKSP1Konfrontač. studium polštiny a češtiny 1
AKSP2Konfrontač. studium polštiny a češtiny 2
APCVPravopisná cvičení
APOL1Polská literatura 1
APOL3Polská literatura 3
AUSJÚvod do studia jazykovědy
AZAP1Základy překladu 1
AZAP2Základy překladu 2
BGPJ3Gramatika polského jazyka 3
BPCVPravopisná cvičení
BPL1Polská literatura 1
BPL2Polská literatura 2
BPL3Polská literatura 3
BPL4Polská literatura 4
BPPV1Překladová cvičení 1
BPPV2Překladová cvičení 2
BSJK1Seminář k závěrečné práci 1
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
BSJK3Seminář k závěrečné práci 3
EXKRTematická exkurze
INK1Interkulturní komunikace 1
INK2Interkulturní komunikace 2
JAKJazyk a kultura
JASJazykový seminář
JDP1Diplomový seminář 1
JDP2Diplomový seminář 2
JDP3Diplomový seminář 3
JHGRAHistorická gramatika
JJK1Jazyková kultura 1
JJK2Jazyková kultura 2
JKPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
JKPL2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
JPRSTPraktická stylistika
JSNO2Soudobá novinářská praxe 2
JSNP1Soudobá novinářská praxe 1
JTPP1Teorie a praxe překladu 1
JTPP2Teorie a praxe překladu 2
KCPTCvičení z překladu a tlumočení
KINK1Interkulturní komunikace 1
KINK2Interkulturní komunikace 2
KJINJazykový kontakt a interference
KLEXLexikologie
KPCVPravopisná cvičení
KPOL1Polština 1 (A1)
KPOL2Polština 2 (A1/A2)
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KTBKapitoly z teorie bilingvismu
KZP1Základy překladu 1
KZP2Základy překladu 2
KZT1Základy tlumočení 1
KZT2Základy tlumočení 2
LCBLanguage contact and bililngualism
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NJKPJazyková kultura polštiny
NKS1Konfront. studium polštiny a češtiny 1
NKS2Konfront. studium polštiny a češtiny 2
NSKSynchron. konfrontace polštiny a češtiny
NVPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
NVPL2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
PDP1Diplomový seminář 1
PDP2Diplomový seminář 2
PDP3Diplomový seminář 3
PEMSPolština pro evropskou a místní správu
PJAK1Polská jazyková kultura 1
PJAK2Polská jazyková kultura 2
PKPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
PKPL2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
POFI1Dějiny polského filmu 1
POL1XPolština 1 (A1)
POL2XPolština 2 (A1/A2)
POL3XPolština 3 (A2)
POL4XPolština 4 (B1)
POPPOdborná překladatelská praxe
PPKPPraktikum z kritiky překladu
PRPRPřekladatelské praktikum
PSKOSynchron. konfrontace polštiny a češtiny
PSKT1Seminář konsekutivního tlumočení 1
PSKT2Seminář konsekutivního tlumočení 2
PSOTESeminář překladu odborného textu
PSUTSeminář překladu uměleckého textu
SLOK1Slovenština 1
SLOK2Slovenština 2
SLO1XSlovenština 1 (A1)
SLO2XSlovenština 2 (A2)
SLO3XSlovenština 3 (B1)
SLO4XSlovenština 4 (B2)
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
SNOP1Soudobá novinářská praxe 1
SNOP2Soudobá novinářská praxe 2
SPSSpeciální překladatelský seminář
STVSeminář translatolog. výzkumných metod
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
VYUKAVýuková činnost
1GPL3Gramatika polštiny 3
1KOS1Konfrontační studium pol. a č. 1
1KOS2Konfrontační studium pol. a č. 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
2LEXILexikologie
2PRAPPravopisné praktikum
2ZAP1Základy překladu 1
2ZAP2Základy překladu 2
2ZATUZáklady tlumočení
3CPJSČesko-polská jazyková studia
3JABIJazykový kontakt a bilingvismus
3KRAPPraktikum z kritiky překladu
3SYKOSynchronní konfrontace pol. a č.
4JABIJazykový kontakt a bilingvismus
4SPOTSeminář překladu odborného textu
4SPUTSeminář překladu uměleckého textu
4STU1Seminář konsekutivního tlumočení 1
4STU2Seminář konsekutivního tlumočení 2
4SYKOSynchronní konfrontace pol. a č.
6CJPLCizí jazyk - polština
6JKKKJazyková, komunik. a kult. kompetence
6TJKOTeorie jazykových kontaktů
6TPCKTeorie pol.-čes. aj. jazyk. kontaktů
61CJPForeign language - Polish
7LABILanguage contact and bilingualism
7PL3XPolština 3 (A2)
7PL4XPolština 4 (A2/B1)
7PL5XPolština 5 (B1)
7PL6XPolština 6 (B1/B2)
7SELISeminář literárněvědných výz. metod
7SETASeminář translatologických výz. metod
7SL1XSlovenština 1 (A1)
7SL3XSlovenština 3 (B1)
8GPL3Gramatika polštiny 3
8KOS1Konfrontační studium pol. a č. 1
8KOS2Konfrontační studium pol. a č. 2
8LEXILexikologie
8PL3XPolština 3 (A2)
8PL4XPolština 4 (A2/B1)
8PRAPPravopisné praktikum
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2
8ZAP1Základy překladu 1
8ZAP2Základy překladu 2
8ZATUZáklady tlumočení
9CPKČesko-polské komparativní studium
MPTMetodika překladu a tlumočení


AuthorTitleType of thesisYear
Paruch MartaThe language of hip-hop culture in the Czech and Polish realitiesMaster's thesis 2019 
Rozehnal Sopuchová PaulinaTranslation of poems for children by Leszek Sulima Ciundziewicki into Czech languageMaster's thesis 2019 
Kantorová MarcelaLiterary guide to ZaolzieMaster's thesis 2018 
Losová NikolSitcom Friends. A comparative study of the Czech and Polish translationsMaster's thesis 2018 
Włodowska ZuzanaHarry Potter and the Cursed Child. A comparative study of the Czech and the Polish translationsMaster's thesis 2018 
Iskra AdamThe issue of translating names in Polish and Czech languageMaster's thesis 2017 
Paprotová Helena"Lubiewo" by Michał Witkowski and its Czech translationsMaster's thesis 2017 
Pułjan DominikaMichal Viewegh's works in Polish translationsMaster's thesis 2017 
Bláha PetrCzech image in contemporary polish literature in choosed examplesMaster's thesis 2016 
Kubala MartinThe Text Report Translation with CommentsMaster's thesis 2016 
Pająk BarbaraThe Linguistic Situation in SilesiaMaster's thesis 2016 
Szpyrcová RenataCzech translation of Andrzej Stasiuk´s art production. Evaluation and analyzingMaster's thesis 2016 
Tomanová RadmilaCreation by Katarzyna Kotowska for children and adult readersMaster's thesis 2016 
Orehek TomášThe role of multilingual people in the parishes of ZaolzieMaster's thesis 2015 
Pacíková UrszulaThe Highlight Focuses on Polish-Czech Audiovisual TranslationMaster's thesis 2015 
Fucimanová MarkétaCorrespondence of Bruno SchulzMaster's thesis 2014 
Holečková AndreaNational minorities in PolandMaster's thesis 2014 
Jemelíková ValerieAnnotated translation of an expert text from the field of electronicsMaster's thesis 2014 
Pieczková BeátaThe selected terminology of the field of the czech and polish accountingMaster's thesis 2014 
Rucká LenkaConsecutive interpreting - theory and practice in the process of interpretingMaster's thesis 2014 
Vepřeková MarkétaTheory and Practise of Translation - on the Example of Láska nebeská by Mariusz SzczygiełMaster's thesis 2014 
Bartnicki AndrzejCzech and Polish phraseology in business texts. A Comparative StudyMaster's thesis 2013 
Ciencialová ZdeňkaPresent Polish Drama in the Czech TranslationsMaster's thesis 2013 
Gawlasová MarieContemporary Polish prose in Czech translationsMaster's thesis 2013 
Hušák ViktorCzech and Polish lexis and terminology of European Union. Comparative studyMaster's thesis 2013 
Kajfoszová AgataSyntactic constructions in Czech and Polish - conformity and differencesMaster's thesis 2013 
Koždoňová AdrianaLanguage contacts and bilingualism - theory and practiceMaster's thesis 2013 
Mlynková BarbaraMultilingualism in PolandMaster's thesis 2013 
Steblová DanielaMultilingualism in the Czech republicMaster's thesis 2013 
Súkeníková MonikaThe issue of translation of proper names, names and other realities in the guides for the Czech Republic and PolandMaster's thesis 2013 
Ciencialová ZdeňkaCzech - Polish Antagonism in the PressMaster's thesis 2012 
Macečková IvonaPolish literature of war as an instrument of Nazi crimeMaster's thesis 2012 
Vavrečka MatějSeven-day war on CieszynMaster's thesis 2011 
Hořínková AdélaPolish System of Education in Poland, Czech republic and USAMaster's thesis 2010 
Ondruszová TerezaLanguage Contacts in Czech-Polish Church CommunityMaster's thesis 2010 
Kaletová KrystynaHistory and Development Tendecies of Education System in Zaolzie RegionMaster's thesis 2009 
Plíhalová LenkaImage of Poland in Czech Mass-mediaMaster's thesis 2009 
Turoňová KateřinaThe Vocabulary of Czech and Polish Skilled TextsMaster's thesis 2009 
Machowski TomášLanguage and National Identity in the Cesky Tesin RegionMaster's thesis 2008 
Baron-Litwicka AgnieszkaAnglicisms in the Polish LanguageBachelor's thesis  
Guzicki WłodzimierzHistoric Silver Mine in Tarnowskie GóryBachelor's thesis 2019 
Kutnohorská MarkétaUNESCO Monuments in Poland. Wooden Churches in Southern MałopolskaBachelor's thesis 2019 
Pavezová AnetaArchitectural monuments in the Liberec region since the 19th centuryBachelor's thesis 2019 
Rozsypalová EdytaCastle Hradec nad Moravici - history and present timeBachelor's thesis 2019 
Žylová LucieThe Vocabulary and Czech-Polish Dictionary of Internet MarketingBachelor's thesis 2019 
Bongilaj DavidPrague - Historical City of UNESCO World HeritageBachelor's thesis 2018 
Gałuszka KrystianAnalysis of the Railway Market in Poland and the Czech RepublicBachelor's thesis 2018 
Šrajtrová MartinaComparative Analysis of the Occurrence of Profane Words in Czech and PolishBachelor's thesis 2018 
Herberová MilušeThe vocabulary and bilingual (polish-czech) dictionary from the hotel businessBachelor's thesis 2017 
Krzywoňová EsterHistorical Monuments of GdanskBachelor's thesis 2017 
Pierchalová BeataUNESCO monuments in PolandBachelor's thesis 2017 
Švrčková SimonaUnesco sites in MoraviaBachelor's thesis 2017 
Baronová NelaTřebíč: Tourist GuideBachelor's thesis 2016 
Bernatík WernerThe role of Interfence in linguistic relationsBachelor's thesis 2016 
Blachowski MarekArchitectural monuments of OrlováBachelor's thesis 2016 
Kaulfersová DagmarSmolensk crash over czech mediaBachelor's thesis 2016 
Vitasková EvaTransport infrastructure in the Moravian-Siliesian RegionBachelor's thesis 2016 
Wantuloková BarbaraArchitectural monuments in CieszynBachelor's thesis 2016 
Włodowska ZuzanaTheory and Practice of Translation of a Nonfiction TextBachelor's thesis 2016 
Hutová ŠárkaCzech-Polish cross-barder cooperation in the Euroregions exampleBachelor's thesis 2015 
Kaczmarczyková TeresaEuroregion SilesiaBachelor's thesis 2015 
Kramná JanaKarviná - The Cosmopolitan CityBachelor's thesis 2015 
Lanc DavidThe road infrastructure in Poland. History, current status and futureBachelor's thesis 2015 
Polzerová KristinaThe tourism potential of Ustroń, Równica and CzantoriaBachelor's thesis 2015 
Walachová GražynaOldřichovice: History and the PresentBachelor's thesis 2015 
Walek BenjaminCzech and polish non- equivalent lexis. Comparative studyBachelor's thesis 2015 
Bejdáková KateřinaPolish-Czech language interference in ortographyBachelor's thesis 2014 
Bláha PetrTravel guide of DanzigBachelor's thesis 2014 
Blažejová PetraA Comparison of Monument Preservation in the Czech Republic and in PolandBachelor's thesis 2014 
Brózdová MarieCultural Differences in Polish and Czech CuisineBachelor's thesis 2014 
Bubová LucieViniculture in PolandBachelor's thesis 2014 
Chalupová GražynaActivities of a Tourist Information Centres at Cieszyn Silesia RegionBachelor's thesis 2014 
Fiálková MiroslavaCzech-polish vocabulary for optician's clientsBachelor's thesis 2014 
Jasenská BarboraCurrent polish lexicographyBachelor's thesis 2014 
Jeřábková NinaAlbrechtice: History and the PresentBachelor's thesis 2014 
Kolek DanielPolish Tatra MountainsBachelor's thesis 2014 
Konieczny TomášAnalysis of Telecommunication Market in the Czech Republic and PolandBachelor's thesis 2014 
Krutaková JanaThe history of tourism in Beskidy mountains at the turn of the last two centuriesBachelor's thesis 2014 
Pająková UrszulaJan Matejko - His Works and Contribution to Polish Fine ArtsBachelor's thesis 2014 
Slowik TomášCieszyn Silesia EuroregionBachelor's thesis 2014 
Wanieczková AlexandraDolní Lutyně: History and the PresentBachelor's thesis 2014 
Filuśová RenataHavířov - The youngest town of the Czech republicBachelor's thesis 2013 
Janoušková MonikaThe Vysočina Region - Tourist GuideBachelor's thesis 2013 
Kmecová KarinaMoravian-Silesian regionBachelor's thesis 2013 
Kornutová LenkaApiculture in PolandBachelor's thesis 2013 
Ligocký PetrNational parks in MalopolskaBachelor's thesis 2013 
Mrkvová LucieTourist guide to Český KrumlovBachelor's thesis 2013 
Orehek TomášMonuments of religious architecture in PolandBachelor's thesis 2013 
Pacíková UrszulaHistory and presence of StonavaBachelor's thesis 2013 
Vrbová MartinaPolish minority in LithuaniaBachelor's thesis 2013 
Bednářová AlexandraSelected Elements of Zakopane FolkloreBachelor's thesis 2012 
Heinz ArturCzech culture´s phenomenon in PolandBachelor's thesis 2012 
Kantorová MarcelaBystrzyca: History and Present TimeBachelor's thesis 2012 
Kubala MartinPoznań and surroundingsBachelor's thesis 2012 
Kubinčiaková JitkaHistory of Education and Learning in Český Těšín RegionBachelor's thesis 2012 
Pająk BarbaraPilgrimage Tourism in PolandBachelor's thesis 2012 
Pieczková BeátaEuro Implementation in the countries of European UnionBachelor's thesis 2012 
Pierchalová BarbaraKarwina: not only a mining townBachelor's thesis 2012 
Rozehnal Sopuchová PaulinaWomen in Contemporary LiteratureBachelor's thesis 2012 
Starzyková ŽanetaJohn Paul IIBachelor's thesis 2012 
Sumega AlešTrzyniec and its Surroundings: The History and the PresentBachelor's thesis 2012 
Šimaliaková KristynaThe noble families of Teschen SilesiaBachelor's thesis 2012 
Turoňová PavlínaHistory and nowadays of NydekBachelor's thesis 2012 
Bojda AlexandraThe Basic Vocabulary of Network Engineering in the Polish, Czech and English LanguageBachelor's thesis 2011 
Dědicová MichaelaOriginal Polish names of towns and villages and their Czech translations in the area of Tesin, Jablunkov, Karvina, Ostrava after the World War IIBachelor's thesis 2011 
Filuś RomanSucha Górna guideBachelor's thesis 2011 
Halagačková TaťánaTranslation of professional text with commentary THE EUROPEAN UNIONBachelor's thesis 2011 
Hilová TeresaCity Orlová guideBachelor's thesis 2011 
Kožuchová MiladaMinortity of nationalities in TřinecBachelor's thesis 2011 
Kúdelová BarbaraLednice and Valtice: touristic guideBachelor's thesis 2011 
Ligocká BronislavaSpa LuhačoviceBachelor's thesis 2011 
Martynek ZbigniewTourist potential of SilesiaBachelor's thesis 2011 
Miech MarekContemporary Polish Literature in Czech TranslationBachelor's thesis 2011 
Mizera LukášPodhale: GuidebookBachelor's thesis 2011 
Solichová LibušeThe Role of the Interpreter of Intercultural DialogueBachelor's thesis 2011 
Stejskalová JitkaThe Order of saint Hubert - history and the presentBachelor's thesis 2011 
Wojnarová EvaAnalysis of selected banking services in the Czech Republic and PolandBachelor's thesis 2011 
Pochobradská KristinaPolish National Minority in the Czech RepublicBachelor's thesis 2010 


Polish Online
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period9/2017 - 8/2020
ProviderErasmus+
Statesolved
ProtimluvFest 2018
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period10/2018 - 10/2018
ProviderMinisterstvo kultury, Visegrad Fund
Statefinished
Language Contact and Bilingualism. Study Handbook in English
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
ProtimluvFest 2017
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period10/2017 - 10/2017
ProviderVisegrad Fund
Statefinished
Innovation of Interpreting Disciplines at the Department of Polish Philology, The Faculty of Arts, University of Ostrava
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period2/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
ProtimluvFest 2015
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period10/2015 - 10/2015
ProviderVisegrad Fund
Statefinished
ProtimluvFest 2014
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period10/2014 - 10/2014
ProviderVisegrad Fund
Statefinished
Language Situation in the Czech and Polish Churches in the Teschen Region
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Language Situation in the Czech and Polish Churches in the Teschen Region
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub