Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Jan Vorel


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Room, floor, building: D 605, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1852
E-mail:No record found.Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus. Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst
Jan Vorel
Year: 2018, Kulturverlag Kadmos Berlin
specialist book chapter

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí
Jan Vorel, Igor Jelínek, Michal Przywara, Markéta FUCIMANOVÁ, Petr LIGOCKÝ, Lucie Fiurášková ... other authors
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí)
Jan Vorel
Year: 2016, STUDIA SLAVICA
journal article

Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského
Jan Vorel
Year: 2015, Poznańskie Studia Slawistyczne
journal article

Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu
Jan Vorel
Year: 2014, STUDIA SLAVICA
journal article

Teurgický element slova v estetickém systému Andreje Bělého
Jan Vorel
Year: 2013, Poznańskie Studia Slawistyczne
journal article

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Čas konce a obnovy. Motivy Apokalypsy v próze Julia Zeyera a Andreje Bělého
Jan Vorel
Year: 2010, SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii
journal article

Estetiko-filosofskije osnovy tvorchestva Andreja Belogo
Jan Vorel
Year: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008
journal article

Astrální próza Andreje Bělého
Jan Vorel
Year: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

From Searching for Cultural Integrity to Symbolism of Temple Building and the Organic Picture of Reality
Jan Vorel
Year: 2021, Bohemistyka
journal article

Hidden Affinities Of Andrey Bely And Otokar Březina
Jan Vorel
Year: 2021, STUDIA SLAVICA
journal article

Teurgie v esteticko-filozofickém systému Andreje Bělého a Vjačeslava Ivanova
Jan Vorel
Year: 2021, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii
journal article

Arthur Rimbaud a Andrej Bělyj ve víru verbální magie
Jan Vorel
Year: 2020, STUDIA SLAVICA
journal article

Dějiny a kultura Ruska 3 (studijní opora)
Jan Vorel
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Destrukce vědomí versus hledání duchovní integrity ve struktuře žánru experimentálním románu Andreje Bělého
Jan Vorel
Year: 2020, Kieleckie Towarzystwo Naukowe
specialist book chapter

Fjodor Sologub - mezi dekadencí a symbolizmem
Jan Vorel
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Genesis of Czech Decadence and Symbolism Towards Theurgy
Jan Vorel
Year: 2020, Bohemistyka
journal article

Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Patrika Vargy HISTORIOSOFIE MARGARITY SABAŠNIKOVOVÉ V KONTEXTU RUSKÉHO STEINERIÁNSTVÍ
Jan Vorel
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Ostravská rusistika (historie a současnost)
Jan Vorel, Blažena RUDINCOVÁ
Year: 2020, Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
specialist book chapter

STUDIA HUMANITATIS VIII
Jan Vorel
Year: 2020
organizing conference, workshop

STUDIA HUMANITATIS VIII
Jan Vorel
Year: 2020
editorial work

Dějiny a kultura Ruska 1 (studijní opora)
Jan Vorel
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dějiny a kultura Ruska 2 (studijní opora)
Jan Vorel
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Eva Maliti, Andrej Belyj, celistvosť (v) mnohosti. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, 2018, ISBN 978-80-224-1696-2.
Jan Vorel
Year: 2019
published expert opinions, reviews

From Decadence to Teurgy (Connections in Genesis of Czech and Russian Literature at the End of 19th and Beginning of 20th Century)
Jan Vorel
Year: 2019, Philological class
journal article

Hodnotový systém v esteticko-filozofických koncepcích Andreje Bělého
Jan Vorel
Year: 2019, Ústav slavistiky FF MU: Česká asociace slavistů: Tribun EU
specialist book chapter

Mezi idealistickým a realistickým symbolizmem
Jan Vorel
Year: 2019, STUDIA SLAVICA
journal article

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jan Vorel
Year: 2019
work experience abroad

Úvod do studia literatury (studijní opora)
Jan Vorel, Dmytro Klymenko
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Aktuální stav vědecko-výzkumného zaměření ostravské rusistiky
Jan Vorel, Blažena RUDINCOVÁ
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Andrej Bělyj: slovo-symbol jako prostředek vyjádření životní jednoty
Jan Vorel
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Andrej Bělyj: slovo-symbol jako prostředek vyjádření životní jednoty
Jan Vorel
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus. Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst
Jan Vorel
Year: 2018, Kulturverlag Kadmos Berlin
specialist book chapter

Hanuš Nykl, Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma (Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století)
Jan Vorel
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Smysl umění v esteticko-filozofickém systému Andreje Bělého a Bruna Schulze
Jan Vorel, Markéta FUCIMANOVÁ
Year: 2018, STUDIA SLAVICA
journal article

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Year: 2018
editorial work

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Year: 2018
editorial and language revision

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII
Jan Vorel
Year: 2018
organizing conference, workshop

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jan Vorel
Year: 2018
work experience abroad

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí
Jan Vorel, Igor Jelínek, Michal Przywara, Markéta FUCIMANOVÁ, Petr LIGOCKÝ, Lucie Fiurášková ... other authors
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Teurgický symbolizmus ve slovanských literaturách
Jan Vorel
Year: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski
specialist book chapter

ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Jan Vorel
Year: 2016
work experience abroad

Julius Zeyer - 'Stavitel chrámu' a 'Jan Křtitel západoslovanského literárního symbolizmu' (Ke konstituování esteticko-filozofického kánonu)
Jan Vorel
Year: 2016, ORIENS ALITER (Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy)
journal article

K myšlenkovým kontextům ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí Bělého symbolizmu jako modu cogitandi a modu vivendi)
Jan Vorel
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí)
Jan Vorel
Year: 2016, STUDIA SLAVICA
journal article

Myšlenkové kontexty ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí symbolizmu A. Bělého)
Jan Vorel
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Stanislav Tumis, Hanuš Nykl (eds.), Prekolonialismus, kolonialismusmus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Praha:Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, 243 s.
Jan Vorel
Year: 2016
published expert opinions, reviews

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI
Jan Vorel
Year: 2016
editorial work

STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI
Jan Vorel
Year: 2016
organizing conference, workshop

Noetické dimenze českého a ruského literárního symbolizmu (Hledání hodnotového systému v umění)
Jan Vorel, Josef Dohnal
Year: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
specialist book chapter

Ohnivý anděl a démony posedlá. Na téma Valerij Brjusov a Sergej Prokofjev debatují režisér Jiří Nekvasil, muzikolog Jan Špaček a rusista Jan Vorel
Jan Vorel
Year: 2015
radio and televison broadcast

Ruský symbolizmus a Valerij Brjusov
Jan Vorel
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Jan Vorel
Year: 2015
editorial work

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Igor Jelínek, Jan Vorel, Michal Przywara, Darja Bittnerová, Andrea Gębalová, Urszula Pacíková, Jana Januševičová, Aleš Opekar ... other authors
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book

TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století
Jan Vorel
Year: 2015
editorial work

Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu
Jan Vorel
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského
Jan Vorel
Year: 2015, Poznańskie Studia Slawistyczne
journal article

Vnější a vnitřní forma ruského experimentálního románu (Andrej Bělyj: "Petrohrad")
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Year: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus (Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst)
Jan Vorel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění)
Jan Vorel
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění)
Jan Vorel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychoanalytický přístup v esteticko-filozofických koncepcích ruského a českého symbolizmu
Jan Vorel
Year: 2014, Studia Slavica
journal article

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová ... other authors
Year: 2014
organizing conference, workshop

Slavica iuvenum XV
Igor Jelínek, Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Year: 2014
editorial work

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Zdeňka Kalnická, Jan Vorel
Year: 2014
organizing conference, workshop

Studia humanitatis - ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Year: 2014
editorial work

Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu
Jan Vorel
Year: 2014, STUDIA SLAVICA
journal article

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Year: 2013
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Slavica iuvenum XIV
Jan Vorel, Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek
Year: 2013
editorial work

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová ... other authors
Year: 2013
organizing conference, workshop

Teurgický element slova v estetickém systému Andreje Bělého
Jan Vorel
Year: 2013, Poznańskie Studia Slawistyczne
journal article

Brjusovovy klíče k tajemstvím
Jan Vorel
Year: 2012, Studia Slavica
journal article

K metodologii humanitních věd na FF OU
Zdeňka Kalnická, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Year: 2012
others

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Slavica iuvenum XIII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Year: 2012
editorial work

Slavica iuvenum XIII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Year: 2012
organizing conference, workshop

Šaldovy cesty k duchovní integraci moderního umění
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Workshop pro pracovníky Městské knihovny Ostrava
Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Jelena Kupcevičová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Cesty Julia Zeyera do jiných světů
Jan Vorel
Year: 2011, Host
specialist book chapter

D. S. Merežkovskij - od dekadence k teurgii
Jan Vorel
Year: 2011, STUDIA SLAVICA
journal article

Slavica iuvenum XII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Year: 2011
editorial work

Slavica iuvenum XII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Year: 2011
organizing conference, workshop

Andrej Bělyj a Otokar Březina (Skryté příbuzenství básníků)
Jan Vorel
Year: 2010, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Čas konce a obnovy. Motivy Apokalypsy v próze Julia Zeyera a Andreje Bělého
Jan Vorel
Year: 2010, SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii
journal article

Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu I
Lenka Naldoniová, Jan Vorel
Year: 2010, Paideia: Philosophical E-journal of Charles University
journal article

Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu II
Lenka Naldoniová, Jan Vorel
Year: 2010, Paideia: Philosophical E-journal of Charles University
journal article

Slavica iuvenum XI
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Year: 2010
organizing conference, workshop

Slavica iuvenum XI
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Year: 2010
editorial work

Stíny těch zapomenutých
Jan Vorel
Year: 2010
artwork in galleries and museums

Doporučení publikace do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Jan Vorel
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Lidský svět školy
Jan Vorel
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Pltónův Erós očima Vladimíra Solovjova
Jan Vorel
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení
Jan Vorel
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Doporučení publikace do tisku: Univerzalita hermeneutiky - Rozhovor jako životní prostor
Jan Vorel
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Koncepce *Východ - Západ* v genezi románové tvorby Andreje B?lého
Jan Vorel, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Year: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
specialist book chapter

Město jako odraz stavu bytí Kosmu - metafyzika vody v Bělého románu Petrohrad
Jan Vorel
Year: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
journal article

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Ireneusz HYRNIK
Year: 2009
organizing conference, workshop

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek
Year: 2009
editorial work

STUDIA HUNANITATIS, ARS HERMENEUTICA, Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
Jan Vorel
Year: 2009
editorial work

Estetiko-filosofskije osnovy tvorchestva Andreja Belogo
Jan Vorel
Year: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008
journal article

Germenevtika russkogo simvolizma. Filosofsko-esteticheskie koncepcii Andreja Belogo
Jan Vorel
Year: 2008, STUDIA SLAVICA XII
journal article

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel
Year: 2008
editorial and language revision

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel, Ireneusz HYRNIK
Year: 2008
organizing conference, workshop

Astrální próza Andreje Bělého
Jan Vorel
Year: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel, Ireneusz HYRNIK
Year: 2007
organizing conference, workshop

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel
Year: 2007
editorial and language revision

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Jan Vorel
Year: 2007
organizing conference, workshop

Esteticko-filozofické koncepce Andreje Bělého (Hermeneutika ruského symbolizmu)
Jan Vorel
Year: 2006
abstract in proceedings

Filozof a básník (K dialogu myšlenkových a uměleckých světů Vladimíra Solovjeva a Andreje Bělého)
Jan Vorel
Year: 2006
abstract in proceedings

Pocta Evě Mrhačové : k životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Jan Vorel
Year: 2006
editorial and language revision

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel, Ireneusz HYRNIK
Year: 2006
organizing conference, workshop

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel
Year: 2006
editorial and language revision

Studia humanitatis ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
Jan Vorel
Year: 2006
editorial and language revision

"Symbolizmus výstupu", magický let na cestě jako modus poznání na noetické pouti hrdinů Bělého románu Petrohrad
Jan Vorel
Year: 2006, STUDIA SLAVICA X
journal article

University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies)
Jan Vorel
Year: 2006
work experience abroad

VI. mezinárodní studentská vědecká konference Slavica iuvenum na Katedře slavistiky
Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Year: 2006, Studia slavica - Slovanské studie
journal article

Andrej Bělyj - Kóťa Letajev (Cesta "kosmického básníka" k vědomí "Plnosti")
Jan Vorel
Year: 2005, STUDIA SLAVICA IX
journal article

Noetická próza Julia Zeyera
Jan Vorel
Year: 2005
abstract in proceedings

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel, Igor Jelínek
Year: 2005
organizing conference, workshop

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel
Year: 2005
editorial and language revision

STUDIA HUMANITATIS
Jan Vorel, Miroslav Mikulášek
Year: 2005
organizing conference, workshop

Gogolovy Petrohradské povídky. Bloudění labyrintem a hledání středu
Jan Vorel
Year: 2004, Eslavística Complutense, Vol. 4/2004.
journal article

Kapitoly z ruské literatury a kultury II
Jan Vorel
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

O smyslu poznání (gnozeologie Andreje Bělého)
Jan Vorel
Year: 2004, STUDIA SLAVICA VIII
journal article

ROSSICA IUVENUM
Jan Vorel
Year: 2004
editorial and language revision

Rusko, Petrohradská státní univerzita
Jan Vorel
Year: 2004
work experience abroad

Kapitoly z ruské literatury a kultury I (I. pol. 19. stol.)
Květuše Lepilová, Jan Vorel
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mýtus v románu A. Bělého
Jan Vorel
Year: 2003
abstract in proceedings

Role mýtu v románu A. Bělého Petrohrad
Jan Vorel
Year: 2003
abstract in proceedings

Stesk po ztraceném světě (Poraněné sny Vladimíra Odojevského)
Jan Vorel
Year: 2003, STUDIA SLAVICA VII.
journal article

Centrum securitatis a jeho hledání v románu V. Nabokova Pozvání na popravu
Jan Vorel
Year: 2002
abstract in proceedings

Desakralizace prostoru a ztráta středu v Bělého románu Petrohrad a Zeyerově novele Dům u tonoucí hvězdy
Jan Vorel
Year: 2002
abstract in proceedings

Letmý dotek jiného bytí
Jan Vorel
Year: 2002
abstract in proceedings

Rusko, Rossijskij Universitet Družby Narodov
Jan Vorel
Year: 2002
work experience abroad

Interpretace jako výsledek dialogu s autorem
Jan Vorel
Year: 2001
abstract in proceedings

Petrohrad A. Bělého jako prostor gnostické negace předmětného světa
Jan Vorel
Year: 2001
abstract in proceedings

Petrohrad A. Bělého jako fenomén gnosticismu
Jan Vorel
Year: 2001
abstract in proceedings

Fenomén vnitřního hlasu, objektivního psychična v Čechovově Černém mnichovi a Zeyerově Opálové misce
Jan Vorel
Year: 2000
abstract in proceedings

Problémy interpretace uměleckých děl obsahujících elementy esoterických nauk
Jan Vorel
Year: 2000
abstract in proceedings

Ruské motivy v próze Julia Zeyera
Jan Vorel
Year: 1998
abstract in proceedings

ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 14.-16. 11. 2016
Jan Vorel
Year:
work experience abroad

Petrohradská státní univerzita, 6.-22. 9. 2004
Jan Vorel
Year:
work experience abroad

Rossijskij Universitet Družby Narodov, 3. 5.- 22. 6. 2002
Jan Vorel
Year:
work experience abroad

University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies), 7.-11. 11. 2006
Jan Vorel
Year:
work experience abroad

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURMJČlánek recenzovaný v mateřském jazyce
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
ZP900Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C
DPUTPoetika uměleckého textu
DRKL1Ruská kultura 1
DRKL2Ruská kultura 2
DRLK1Ruská literatura 19. století 1
DRLK2Ruská literatura 19. století 2
DRLM1Ruská literatura 20. století 1
DRLM2Ruská literatura 20. století 2
ERKU1Ruská kultura 1
ERKU2Ruská kultura 2
ERKU3Ruská kultura 3
ERUL1Kapitoly z ruské literatury 1
ERUL2Kapitoly z ruské literatury 2
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
ESKUKulturologický seminář
FRKU1Ruská kultura 1
FRKU2Ruská kultura 2
FRKU3Ruská kultura 3
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
NFIHEFilolog. hermeneutika a interpretace
NGARGenologické aspekty ruské literatury
NOVTLGenologické aspekty ruské literatury
NPSRLStarší ruská literatura
NSVL4Kořeny a tradice světové literatury 4
NSVL5Kořeny a tradice světové literatury 5
NSVL6Kořeny a tradice světové literatury 6
NTLITeorie literatury a poetika um. textu
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
SBK1ASZZ - Písemná část
SBK2ASZZ - Ruština ve sféře podnikání
SBK3ASZZ - Ruská kultura
SBK4ASZZ - Lingvistická analýza textu
SBP1ASZZ - Písemná část
SBP2ASZZ - Ruština ve sféře podnikání
SBP3ASZZ - Ruská kultura
SBP4ASZZ - Lingvistická analýza textu
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SVLI1Světová literatura 1
SVLI2Světová literatura 2
SVLI3Světová literatura 3
SVLI4Světová literatura 4
SVL1Světová literatura 19. století
SVL2Světová literatura 20. století
SZB1DSZZ-část-Ruský jazyk a literatura
SZN1USZZ-část-Ruský jazyk a lit. s didaktikou
1DKR1Dějiny a kultura Ruska 1
1DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
1DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
1RLK1Ruská literatura 19. století 1
1RLK2Ruská literatura 19. století 2
1RLM1Ruská literatura 1. pol. 20. století
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1UDSLÚvod do studia literatury
2KLTSKulturologický seminář
3GARLGenologické aspekty ruské literatury
3RLM2Ruská literatura 2. pol. 20. století
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SZ1SZZ - Ruský jazyk - část lingvistická
3SZ2SZZ - Ruský jazyk - část literárněvědná
3SZ3YSZZ - Teorie a praxe překladu
3TLITTeorie literatury
4DSL1Světová literatura 19. století
4DSL2Světová literatura 20. století
4LTKPLiterární komparatistika
4TSRLŽánrová typologie starší ruské lit.
5GENOGenologie
5KTLVKapitoly z teorie a dějin lit. vědy
5LKTRLiterární komparatistika a její tradice
5LVMELiterární věda a její metodologie
6FIHEFilologická hermeneutika
6SLVKSlovanská literární věda a kritika
6SSSLSrovnávací studium slovanských literatur
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
7UDR1Úvod do dějin ruské literatury 1
7ZASVZapojení do specifického výzkumu
8DKR1Dějiny a kultura Ruska 1
8DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
8DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2
8UDSLÚvod do studia literatury
9FHFilologická hermeneutika
9GENGenologie
9LKDLiterární komparatistika a její dějiny
9LVMLiterární věda a její metodologie
9PLTPolskojazyčná literatura na Těšínsku
9SLVKSlovanská literární věda a kritika
9SSSLSrovnávací studium slovanských literatur
9TE1Disertační práce 1 - literárněvědná spec
9TE2Disertační práce 2 - literárněvědná spec
9TE3Disertační práce 3 - literárněvědná spec


AuthorTitleType of thesisYear
Żmijowska PaulinaPolish-Czech intercultural dialogue and its perception in the new media. Selected issuesDoctoral thesis 2021 
Janošková LeaBalmont's Reflections on Czech PoetryMaster's thesis 2020 
Kordeková JanaComparative Analysis of the Novel "We" by Y. Zamyatin and the Novel "1984" by George OrwellMaster's thesis 2020 
Fabiánová KláraThe Annotated Translation of a Writting by Contemporary Russian AuthorMaster's thesis 2017 
Raičevićová KristýnaThe Annotated Translation of a Short Story The Light of Horizon by V. PelevinMaster's thesis 2015 
Bujáčková PetraThe Historical and Philosophical Trialogy of D. S. MerezhkovskyMaster's thesis 2014 
Fiurášková LucieThe Fantasy Genre in Russian LiteratureMaster's thesis 2014 
Inemanová PetraRussian decadent literatureMaster's thesis 2013 
Korčeková KatarínaThe prose of Viktor PelevinMaster's thesis 2013 
Matěj MiroslavOtto´s Russian BibliothecaMaster's thesis 2013 
Mihalkaninová PetraSlavianophilism and slavianophilesMaster's thesis 2013 
Skýpalová DanielaPresent Czech literature in Russian translationsMaster's thesis 2013 
Bulíčková ZuzanaCulturological analyse and translation of parts of Fairy tales Karachay-CherkessMaster's thesis 2012 
Flešar MichalTranslation and interpretation of V. Sorokin´s short storyMaster's thesis 2012 
Gregorová AndreaInfluence of philosophy of P. Y. Chaadaev on Russian Literature of 19. centuryMaster's thesis 2012 
Vřeťonko OlenaTranslation and Interpretation of Tostoy´s novel The Death of Ivan IlyichMaster's thesis 2012 
Kuznetsová GannaRussian rock poetry and its possible parallels in the West European cultural contextMaster's thesis 2011 
Stachowiczová AndreaPhilosofic prose of V. F. OdojevskyMaster's thesis 2011 
Grigierová HanaMetamorphosis of a human being into an animal and its ethical dimensions in Russian literature of 20th centuryMaster's thesis 2010 
Horák PetrIntersections and inspirations of Russian and Czech theatrical avant-gardeMaster's thesis 2009 
Netolická MartinaVladimir Solovyev and his influence on Russian symbolismMaster's thesis 2009 
Bartošová SilviePutin´s RussiaBachelor's thesis  
Popelka TomášA. Dvorak and P. I. Tchaikovsky - history of friendship and artistic collaborationBachelor's thesis 2022 
Prymusová KateřinaSankt Petersburg in Russian literatureBachelor's thesis 2022 
Kozáková VeronikaHistory of Russian automotive industryBachelor's thesis 2021 
Matějček ŠimonComparison of Slavic and Germanic pantheonsBachelor's thesis 2021 
Matušková MichaelaProse and Theatre of the Absurd in the work of art of D. Kharms and A. VvedenskyBachelor's thesis 2021 
Zhorelová KláraRussian philosophy at the turn of the 19th and 20th centuriesBachelor's thesis 2021 
Denisov EcaterinaCurrent Russian medial propagandaBachelor's thesis 2019 
Mikolajková PetraReligious sects in Russia (history and present)Bachelor's thesis 2019 
Bantová JanaThe Philosophical, Religious and Ethical Views of Leo Tolstoy (Present and Past)Bachelor's thesis 2018 
Jurzykowská GabrielaThe Life and Works of  Z. N. GippiusBachelor's thesis 2018 
Kordeková JanaSignificant Trade Routes on the Territory of Medieval RusBachelor's thesis 2018 
Staňková MichaelaCzech citizens in the Soviet GulagsBachelor's thesis 2018 
Šponiarová MichaelaF. M. Dostojevsky and F. Kafka (Comparative Analysis of their Work of Art)Bachelor's thesis 2018 
Bartošová BarboraNeopaganismBachelor's thesis 2017 
Bílová ZuzanaComparison of curricula for the subject of Russian Culture in selected universities and a proposal of course texts for the students of Bachelor program "Russian for Business" at  University of OstravaBachelor's thesis 2017 
Josieková IrenaThe poetry of F. ŤutčevBachelor's thesis 2017 
Drchalová KristynaTragedy of Chernobyl and its resultsBachelor's thesis 2016 
Maňásek TomášOccult Stories of H. P. BlavatskyBachelor's thesis 2016 
Mrázková VeronikaHistory of CrimeaBachelor's thesis 2016 
Bendová KristýnaRussia from the point of view of emigrant writersBachelor's thesis 2015 
Berný JanThe problem of the freedom of the press in contemporary RussiaBachelor's thesis 2015 
Grygaříková AnnaHistory and Culture of OdessaBachelor's thesis 2015 
Környeiová LenkaMysterious Places and Creatures of RussiaBachelor's thesis 2015 
Richter RadekThe Russian Occultism at the Turn of the 19th and 20th CenturiesBachelor's thesis 2015 
Sutorý MichaelaExorcism in Roman Catholic and Eastern Orthodox churchesBachelor's thesis 2015 
Tarasenko SvitlanaCyril and Methodius mission and Kyjevan RusBachelor's thesis 2015 
Bittnerová NataljaArt Nouveau in Russian and Czech Painting and ArchitectureBachelor's thesis 2014 
Drchalová KristynaTragedy of Chernobyl and its resultsBachelor's thesis 2014 
Szajnová KarolínaRussian-Chechen Wars and their ConsequencesBachelor's thesis 2014 
Zubatá VendulaThe History of Diplomatic Relations between Medieval Russia and West European CountriesBachelor's thesis 2014 
Batryniuk RadekHistory of Russian (Soviet) Space ProgramBachelor's thesis 2013 
Bezděková ŠárkaThe Motifs of E. A. Poe´s work of art in Brjusov´s short storiesBachelor's thesis 2013 
Cholevová BarboraThe History of the Russian Navy and SailingBachelor's thesis 2013 
Bujáčková PetraThe evolution of Russian modernistic prose (novel at the turn of 19th century)Bachelor's thesis 2012 
Fiurášková LucieRussian literary expressionismBachelor's thesis 2012 
Kopcová TerezaHistory of Russian organized crimeBachelor's thesis 2012 
Raičevićová KristýnaThe penetration of psychology into Russian prose of the turn of 19. century (the analysis of two short stories by V. Bryusov)Bachelor's thesis 2012 
Stefanova NataliaRussian icon paintingBachelor's thesis 2012 
Doričová VěraLast Czar Nicholas II and the Beginning of the End of the Russian MonarchyBachelor's thesis 2011 
Dvořák JosefHistory of Russian aviationBachelor's thesis 2011 
Kaczmarzová TaťánaSystem of Soviet and nazi Germany concentration campsBachelor's thesis 2011 
Kukuricášová MonikaPrague as a centre of Russian post-revolution emigrationBachelor's thesis 2011 
Mihalkaninová PetraSlavianophilismBachelor's thesis 2011 
Nováková EvaNikolai Vasilievich Gogol - the poet of dead souls (Current interpretation possibilities of Gogol´s work of art and its influence on following generations of writers)Bachelor's thesis 2011 
Pomklová DominikaNew RussiansBachelor's thesis 2011 
Saranová LucieAlexandr Nevsky and his role in Russian historyBachelor's thesis 2011 
Skýpalová DanielaCzech settlement in VolynBachelor's thesis 2011 
Štefek ViktorThe role of Czech legions in Russian civil warBachelor's thesis 2011 
Frejek RomanHistory and Culture of Novgorod RepublicBachelor's thesis 2010 
Křenek TomášHistory of Freemasonry in the Russia in the time of EnligtenmentBachelor's thesis 2010 
Nejdlová KateřinaPaul l´s Era and its Reflection in Russian Culture at the End of 18th CenturyBachelor's thesis 2010 
Nejtková JanaCzech and Russian graphic avantgardeBachelor's thesis 2010 
Tlašková EvaHistorical-cultural roots of Georgian-Abkhazian and Russian-Georgian conflicts and their consequences on the contemporary worldBachelor's thesis 2010 
Vřeťonko OlenaThe Rasputin figure and consequences of his influence on the Russian history of the 1st half of the 20th centuryBachelor's thesis 2010 
Honkyš ArnoštThe history of circus and variety arts in RussiaBachelor's thesis 2009 
Krchnivá PavlaCultural-political interrelation between Kievan Rus and Premyslid BohemiaBachelor's thesis 2009 
Waśniowská RenátaThe Fate of the Cathedral of Christ the Saviour as a Reflection of Russian History and Culture of the 19th and 20th CenturyBachelor's thesis 2009 
Horáková ViktoriaCult of Boris and Gleb and Cult of St Wenceslas, their comparisonBachelor's thesis 2008 
Gadmash LyudmylaThe Orthodox religion in Bohemia and MoraviaBachelor's thesis 2007 
Kubiczek JanSlavonic mythology - Pagan Gods and Goddesses - (an experimental comparative Czech-Russian study)Bachelor's thesis 2007 
Stelmachová AnnaThe liturgy of the Orthodox Church in comparison with the Catholic liturgyBachelor's thesis 2007 
Tomášová MarkétaHebraism in Russian CultureBachelor's thesis 2007 
Almasyová JankaCzech and Russian UndergroundBachelor's thesis 2006 
Kučová VeronikaCultural Relics in Moravian-Silesian RegionBachelor's thesis 2006 
Harnoš TomášThe reflection of Russia and Europe in the thought of P. J. ChaadayevBachelor's thesis 2005 
Knapková LucieMythology of the Slavs (attempt of comparative study in Czech - Russian layout)Bachelor's thesis 2005 
Kolářová HanaVladimir Vysotsky and Jaromir Nohavica (an attempt at comparative study of their poetics)Bachelor's thesis 2005 
Wolná PetraThe Cathedral of Blissful Vasily as cultural reflection of epoch Moscow of the stateBachelor's thesis 2005 


Russian and Polish literary essay of the turn of 19th and 20th century in comparative conception
Main solverdoc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
instagram
rss
social hub