UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Jan Vorel

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Room, floor, building: D 605, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1852
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Vorel, J. Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus. Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst. In: Ulbrechtová, Helena - Grub, F. T. (ed.) - Platen, E. (ed.) - Ulbrecht, Siegfried (ed.). Literatur und menschliches Wissen. Analysen zu einer grenzüberschreitenden Beziehung. 1. vyd. Berlin: Kulturverlag Kadmos Berlin, 2018. s. 153-193. Kaleidogramme Bd. 154. ISBN 978-3-86599-360-1.
Vorel, J., Jelínek, I., Przywara, M., FUCIMANOVÁ, M., LIGOCKÝ, P. a Fiurášková, L. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 286 s. ISBN 978-80-7464-944-8.
Vorel, J. Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí). STUDIA SLAVICA. 2016, č. XX, s. 19-32. ISSN 1803-5663.
Vorel, J. Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2015, s. 377-390. ISSN 2084-3011.
Vorel, J. Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu. STUDIA SLAVICA. 2014, roč. 18, č. 2, s. 51-58. ISSN 1803-5663.
Vorel, J. Teurgický element slova v estetickém systému Andreje Bělého. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2013, č. 4, s. 192-204. ISSN 2084-3011.
Vorel, J. Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. Spisy FF OU, č. 249/2012. 380 s. ISBN 978-80-7464-032-2.
Vorel, J. Čas konce a obnovy. Motivy Apokalypsy v próze Julia Zeyera a Andreje Bělého. SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii. 2010, roč. 79, s. 334-346. ISSN 0037-6736.
Vorel, J. Estetiko-filosofskije osnovy tvorchestva Andreja Belogo. SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008. 2008, roč. 77, č. sešit 1-3, s. 339-348. ISSN 0037-6736.
Vorel, J. Astrální próza Andreje Bělého. 167/2007. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. Spisy FF OU. 301 s. ISBN 978-80-7368-317-7.

All publications

Vorel, J. Hodnotový systém v esteticko-filozofických koncepcích Andreje Bělého. In: kol. autorů, editor Josef Dohnal. Revitalizace hodnot: umění a literatura. Brno: Ústav slavistiky FF MU: Česká asociace slavistů: Tribun EU, 2019. s. 273-280. IV. ISBN 78-80-263-1476-9.
Vorel, J. a RUDINCOVÁ, B. Aktuální stav vědecko-výzkumného zaměření ostravské rusistiky. In: PROMĚNY ČESKÉ SLAVISTIKY PO ROCE 1989. SÚ AVČR, Praha. 2018.
Vorel, J. Andrej Bělyj: slovo-symbol jako prostředek vyjádření životní jednoty. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. Ostrava. 2018.
Vorel, J. Andrej Bělyj: slovo-symbol jako prostředek vyjádření životní jednoty. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 253-265. STUDIA HUMANITATIS ? ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. ISBN 978-80-7599-026-6.
Vorel, J. Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus. Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst. In: Ulbrechtová, Helena - Grub, F. T. (ed.) - Platen, E. (ed.) - Ulbrecht, Siegfried (ed.). Literatur und menschliches Wissen. Analysen zu einer grenzüberschreitenden Beziehung. 1. vyd. Berlin: Kulturverlag Kadmos Berlin, 2018. s. 153-193. Kaleidogramme Bd. 154. ISBN 978-3-86599-360-1.
Vorel, J. Hanuš Nykl, Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma (Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století). 2018.
Vorel, J. a FUCIMANOVÁ, M. Smysl umění v esteticko-filozofickém systému Andreje Bělého a Bruna Schulze. STUDIA SLAVICA. 2018, XXII(2), s. 25-36. ISSN 1803-5663.
Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. 2018.
Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII. 2018.
Vorel, J., Mikulášek, M. a Kalnická, Z. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Vorel, J. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2018.
Vorel, J., Jelínek, I., Przywara, M., FUCIMANOVÁ, M., LIGOCKÝ, P. a Fiurášková, L. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 286 s. ISBN 978-80-7464-944-8.
Vorel, J. Teurgický symbolizmus ve slovanských literaturách. In: K. Marcol, J. Kajfosz (eds.). Językowe i kulturowe modelowanie świata. Český Těšín: Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, 2017. s. 257-270. 1. ISBN 978-80-87381-22-9.
Vorel, J. ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). 2016.
Vorel, J. Julius Zeyer - "Stavitel chrámu" a "Jan Křtitel západoslovanského literárního symbolizmu" (Ke konstituování esteticko-filozofického kánonu). ORIENS ALITER (Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy). 2016, 1/2016(1), s. 53-71. ISSN 2336-3959.
Vorel, J. K myšlenkovým kontextům ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí Bělého symbolizmu jako modu cogitandi a modu vivendi). In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI. Ostrava: FF OU. 2016.
Vorel, J. Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí). STUDIA SLAVICA. 2016, č. XX, s. 19-32. ISSN 1803-5663.
Vorel, J. Myšlenkové kontexty ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí symbolizmu A. Bělého). In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 207-220. VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
Vorel, J. Stanislav Tumis, Hanuš Nykl (eds.), Prekolonialismus, kolonialismusmus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Praha:Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, 243 s.. 2016.
Vorel, J., Kalnická, Z. a Mikulášek, M. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI. 2016.
Vorel, J. Noetické dimenze českého a ruského literárního symbolizmu (Hledání hodnotového systému v umění). In: Revitalizace hodnot: umění a literatura II. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 389-396. ISBN 978-80-263-0909-3.
Vorel, J. Ohnivý anděl a démony posedlá. Na téma Valerij Brjusov a Sergej Prokofjev debatují režisér Jiří Nekvasil, muzikolog Jan Špaček a rusista Jan Vorel. Akademie. Hudební večer, jednotně koncipovaný a moderovaný, obvykle zaměřený tematicky. Profily hudebníků minulosti, velká historická témata, debaty nad interpretačními otázkami. [Rozhlasová relace].. 2015.
Vorel, J. Ruský symbolizmus a Valerij Brjusov. Antikvariát a klub Fiducia: Národní divadlo moravskoslezské. 2015.
Vorel, J. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. 2015.
Jelínek, I., Vorel, J., Przywara, M., Bittnerová, D., Gębalová, A., Pacíková, U., Januševičová, J. a Opekar, A. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 1. 488 s. ISBN 978-80-7464-773-4.
Vorel, J. TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století. 2015.
Vorel, J. Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu. Ústav východoevropských studií FF UK: FF UK. 2015.
Vorel, J. Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2015, s. 377-390. ISSN 2084-3011.
Vorel, J. Vnější a vnitřní forma ruského experimentálního románu (Andrej Bělyj: "Petrohrad"). In: TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 21-54. ISBN 978-80-7464-708-6.
Vorel, J. Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus (Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst). In: Literatura a vědění/Literatur und Wissen (program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR, č. projektu M300921201). Praha: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i.. 2014.
Vorel, J. Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění). In: Studia humanitatis - ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. s. 355-370. V. ISBN 978-80-7464-456-6.
Vorel, J. Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění). In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Vorel, J. Psychoanalytický přístup v esteticko-filozofických koncepcích ruského a českého symbolizmu. Studia Slavica. 2014, roč. 17, s. 49-60. ISSN 1803-5663.
Jelínek, I., Muryc, J., Kolberová, U., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XV. 2014.
Kupcevičová, J., Muryc, J., Raclavská, J., Vorel, J., Vilímek, V., Jelínek, I., Kolberová, U. a Mizerová, S. Slavica iuvenum XV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Mikulášek, M., Kalnická, Z. a Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS: - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE V [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Vorel, J. Studia humanitatis - ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V. 2014.
Vorel, J. Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu. STUDIA SLAVICA. 2014, roč. 18, č. 2, s. 51-58. ISSN 1803-5663.
Vorel, J. Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století. 2013.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J., Jelínek, I., Raclavská, J., Kolberová, U. a Kupcevičová, J. Slavica iuvenum XIV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Vorel, J., Muryc, J., Vilímek, V. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIV. 2013.
Vorel, J. Teurgický element slova v estetickém systému Andreje Bělého. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2013, č. 4, s. 192-204. ISSN 2084-3011.
Vorel, J. Brjusovovy klíče k tajemstvím. Studia Slavica. 2012, roč. 16, č. 16, s. 223-239. ISSN 1803-5663.
Kalnická, Z., Mikulášek, M. a Vorel, J. K metodologii humanitních věd na FF OU. 2012.
Vorel, J. Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. Spisy FF OU, č. 249/2012. 380 s. ISBN 978-80-7464-032-2.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII. 2012.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Vorel, J. Šaldovy cesty k duchovní integraci moderního umění. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 313-334. 4. ISBN 978-80-7464-161-9.
Vilímek, V., Vorel, J. a Kupcevičová, J. Workshop pro pracovníky Městské knihovny Ostrava [Workshop]. Ostrava, Čadská republika. 2012.
Vorel, J. Cesty Julia Zeyera do jiných světů. In: Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 1. vyd. Brno: Host, 2011. s. 110-123. ISBN 978-80-7294-346-3.
Vorel, J. D. S. Merežkovskij - od dekadence k teurgii. STUDIA SLAVICA. 2011, č. 15, s. 65-78. ISSN 1803-5663.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII. 2011.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Vorel, J. Andrej Bělyj a Otokar Březina (Skryté příbuzenství básníků). In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 279-310. III. ISBN 978-80-7368-800-4.
Vorel, J. Čas konce a obnovy. Motivy Apokalypsy v próze Julia Zeyera a Andreje Bělého. SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii. 2010, roč. 79, s. 334-346. ISSN 0037-6736.
Naldoniová, L. a Vorel, J. Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu I. Paideia: Philosophical E-journal of Charles University. 2010, roč. 7, s. 1-12. ISSN 1214-8725.
Naldoniová, L. a Vorel, J. Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu II. Paideia: Philosophical E-journal of Charles University. 2010, roč. 7, s. 1-13. ISSN 1214-8725.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XI. 2010.
Muryc, J., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Vorel, J. Stíny těch zapomenutých. výstava. Brno. Galerie Katakomby. 2010.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy. 2009.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: Lidský svět školy. 2009.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: Pltónův Erós očima Vladimíra Solovjova. 2009.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení. 2009.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: Univerzalita hermeneutiky - Rozhovor jako životní prostor. 2009.
Vorel, J. Koncepce *Východ - Západ* v genezi románové tvorby Andreje B?lého. In: Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen Ausgewählte Aspekte / Problematika Východ - Západ v evropských kulturách a literaturách. Vybrané aspekty. 1. vyd. Praha - Dresden: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag, 2009. s. 705-734. Práce Slovanského ústavu, Nová řada, sv. 25. ISBN 978-80-86420-31-8.
Vorel, J. Město jako odraz stavu bytí Kosmu - metafyzika vody v Bělého románu Petrohrad. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII. 2009, s. 195-200. ISSN 1803-5663.
Vorel, J., Vilímek, V. a HYRNIK, I. Slavica iuvenum X [Konference]. FF OU, Česká republika. 2009.
Vorel, J. a Vilímek, V. Slavica iuvenum X. 2009.
Vorel, J. STUDIA HUNANITATIS, ARS HERMENEUTICA, Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 2009.
Vorel, J. Estetiko-filosofskije osnovy tvorchestva Andreja Belogo. SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008. 2008, roč. 77, č. sešit 1-3, s. 339-348. ISSN 0037-6736.
Vorel, J. Germenevtika russkogo simvolizma. Filosofsko-esteticheskie koncepcii Andreja Belogo. STUDIA SLAVICA XII. 2008, s. 29-37. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. SLAVICA IUVENUM. 2008.
Vorel, J. a HYRNIK, I. SLAVICA IUVENUM: Mezinárodní setkání mladých slavistů [Konference]. OStrava, Česká republika. 2008.
Vorel, J. Astrální próza Andreje Bělého. 167/2007. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. Spisy FF OU. 301 s. ISBN 978-80-7368-317-7.
Vorel, J. a HYRNIK, I. SLAVICA IUVENUM [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Vorel, J. SLAVICA IUVENUM. 2007.
Mikulášek, M. a Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Vorel, J. Esteticko-filozofické koncepce Andreje Bělého (Hermeneutika ruského symbolizmu). In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTIKA (METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 83-91. ISBN 80-7368-252-4.
Vorel, J. Filozof a básník (K dialogu myšlenkových a uměleckých světů Vladimíra Solovjeva a Andreje Bělého). In: Pocta Evě Mrhačové. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 375-394. ISBN 80-7368-209-5.
Vorel, J. Pocta Evě Mrhačové : k životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 2006.
Vorel, J. SLAVICA IUVENUM. 2006.
Vorel, J. a HYRNIK, I. SLAVICA IUVENUM [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Vorel, J. Studia humanitatis ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 2006.
Vorel, J. "Symbolizmus výstupu", magický let na cestě jako modus poznání na noetické pouti hrdinů Bělého románu Petrohrad. STUDIA SLAVICA X. 2006, č. 10, s. 41-54. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies). 2006.
Vilímek, V. a Vorel, J. VI. mezinárodní studentská vědecká konference Slavica iuvenum na Katedře slavistiky. Studia slavica - Slovanské studie. 2006, roč. 10, s. 323-324. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. Andrej Bělyj - Kóťa Letajev (Cesta "kosmického básníka" k vědomí "Plnosti"). STUDIA SLAVICA IX. 2005, č. 9, s. 75-84. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. Noetická próza Julia Zeyera. In: Slavistická čtení. Petrohrad: FF Petrohradské státní univerzity, 2005. FF Petrohradské státní univerzity, 2005. s. 217-221. ISBN 5-8465-0376-4.
Vorel, J. ROSSICA IUVENUM. 2005.
Vorel, J. a Jelínek, I. ROSSICA IUVENUM [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Vorel, J. a Mikulášek, M. STUDIA HUMANITATIS [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Vorel, J. Gogolovy Petrohradské povídky. Bloudění labyrintem a hledání středu. Eslavística Complutense, Vol. 4/2004.. 2004, č. 4, s. 121-125. ISSN 1578-1763.
Vorel, J. Kapitoly z ruské literatury a kultury II. 2004.
Vorel, J. O smyslu poznání (gnozeologie Andreje Bělého). STUDIA SLAVICA VIII. 2004, č. 8, s. 85-92. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. ROSSICA IUVENUM. 2004.
Vorel, J. Rusko, Petrohradská státní univerzita. 2004.
Lepilová, K. a Vorel, J. Kapitoly z ruské literatury a kultury I (I. pol. 19. stol.). 2003.
Vorel, J. Mýtus v románu A. Bělého. In: Text a kontext: Text a kontext, K. Lepilová a kol. 2003-03-27 FF OU. Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 65-69. ISBN 80-7442-628-4.
Vorel, J. Role mýtu v románu A. Bělého Petrohrad. In: Rusisté Ostravské univerzity na X. kongresu MAPRJAL . Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 46-50. ISBN 80-7042-624-1.
Vorel, J. Stesk po ztraceném světě (Poraněné sny Vladimíra Odojevského). STUDIA SLAVICA VII.. 2003, č. 7, s. 41-50. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. Centrum securitatis a jeho hledání v románu V. Nabokova Pozvání na popravu. In: Studia Slavica V. . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 241-247. ISBN 80-7042-609-8.
Vorel, J. Desakralizace prostoru a ztráta středu v Bělého románu Petrohrad a Zeyerově novele Dům u tonoucí hvězdy. In: Dialog kultur II.: Dialog kultur II., Sborník příspěvku z vědecké konference s mezinárodní účastí, OFTIS, Ústí nad Orlicí 2002-11-19 Univerzita Hradec Králové. s. 233-238. ISBN 80-86042-77-4.
Vorel, J. Letmý dotek jiného bytí. In: Slovanský romantizmus - o žánrovosti: Letmý dotek jiného bytí (Sylfida V. F. Odojevského a touha po sakralizace prostoru), Slovanský romantizmus - o žánrovosti. Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banska Bystrica, 2002 2002-06-05 Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. s. 103-116. ISBN 80-8055-410-2.
Vorel, J. Rusko, Rossijskij Universitet Družby Narodov. 2002.
Vorel, J. Interpretace jako výsledek dialogu s autorem. In: Aktuální problémy vyučování ruského jazyka: Aktuální problémy vyučování ruského jazyka, Sborník prací PdF MU č.163 Řada jazyková a literární č. 33 - 2001 2001-05-16 Pdf MU Brno. s. 65-69. ISBN 80-210-2744-4.
Vorel, J. Petrohrad A. Bělého jako prostor gnostické negace předmětného světa. In: Cesta k duši díla - Miroslav Mikulášek . Brno: Literarie Humanitas, FF MU, 2001. Literarie Humanitas, FF MU, 2001. s. 61-67. ISBN 80-210-2531-X.
Vorel, J. Petrohrad A. Bělého jako fenomén gnosticismu. In: Biblické žalmy a sakrálne texty v prekladatelsých a kultúrnych súvislostiach: Philologica LII 2001-02-18 FF UK Bratislava. Bratislava: FF UK Bratislava, 2001. FF UK Bratislava, 2001. s. 385-391. ISBN 80-223-1588-5.
Vorel, J. Fenomén vnitřního hlasu, objektivního psychična v Čechovově Černém mnichovi a Zeyerově Opálové misce. In: Sborník prací FF OU, Literární věda 4,193: Sborník prací FF OU, Literární věda 4 . Ostrava: FF OU Ostrava, 2000. FF OU Ostrava, 2000. s. 151-158. ISBN 80-7042-5.
Vorel, J. Problémy interpretace uměleckých děl obsahujících elementy esoterických nauk. In: Aktuální problémy vyučování ruského jazyka: Sborník prací PdF MU 2000-10-23 Pdf MU. Brno: FF MU Brno, 2000. FF MU Brno, 2000. s. 83-90. ISBN 80-210-2744-4.
Vorel, J. Ruské motivy v próze Julia Zeyera. In: Rusistika 98 Nastupující vědecká generaceˇ: Rusistika ´98. Nastupující vědecká generace 1998-11-17 FF OU. Ostrava: FF OU, 1998. FF OU, 1998. s. 49-54. ISBN 80?7042-5.
Vorel, J. ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 14.-16. 11. 2016.
Vorel, J. Petrohradská státní univerzita, 6.-22. 9. 2004.
Vorel, J. Rossijskij Universitet Družby Narodov, 3. 5.- 22. 6. 2002.
Vorel, J. University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies), 7.-11. 11. 2006.


AbbreviationSubject
KRURuský jazyk
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURMJČlánek recenzovaný v mateřském jazyce
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
ZP900Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C
DPUTPoetika uměleckého textu
DRKL1Ruská kultura 1
DRKL2Ruská kultura 2
DRLK1Ruská literatura 19. století 1
DRLK2Ruská literatura 19. století 2
DRLM1Ruská literatura 20. století 1
DRLM2Ruská literatura 20. století 2
ERKU1Ruská kultura 1
ERKU2Ruská kultura 2
ERKU3Ruská kultura 3
ERUL1Kapitoly z ruské literatury 1
ERUL2Kapitoly z ruské literatury 2
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
ESKUKulturologický seminář
FRKU1Ruská kultura 1
FRKU2Ruská kultura 2
FRKU3Ruská kultura 3
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KRK1Ruská kultura 1
KRK2Ruská kultura 2
KRK3Ruská kultura 3
KSKRSeminář kulturologický
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
NGARGenologické aspekty ruské literatury
NLKLiterární komparatistika
NORSRuský symbolizmus
NOVTLGenologické aspekty ruské literatury
NPSRLStarší ruská literatura
NSCSamostatná četba
NSLSoučasná ruská literatura
NSVL4Kořeny a tradice světové literatury 4
NSVL5Kořeny a tradice světové literatury 5
NSVL6Kořeny a tradice světové literatury 6
NTLITeorie literatury a poetika um. textu
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
SBK1ASZZ - Písemná část
SBK2ASZZ - Ruština ve sféře podnikání
SBK3ASZZ - Ruská kultura
SBK4ASZZ - Lingvistická analýza textu
SBP1ASZZ - Písemná část
SBP2ASZZ - Ruština ve sféře podnikání
SBP3ASZZ - Ruská kultura
SBP4ASZZ - Lingvistická analýza textu
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SVLI1Světová literatura 1
SVLI2Světová literatura 2
SVLI3Světová literatura 3
SVLI4Světová literatura 4
SVL1Světová literatura 19. století
SVL2Světová literatura 20. století
SZB1DSZZ-část-Ruský jazyk a literatura
SZN1OSZZ-část-Ruský jazyk a literatura
SZN1USZZ-část-Ruský jazyk a lit. s didaktikou
1DKR1Dějiny a kultura Ruska 1
1DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
1DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
1RLK1Ruská literatura 19. století 1
1RLK2Ruská literatura 19. století 2
1RLM1Ruská literatura 1. pol. 20. století
1UDSLÚvod do studia literatury
2KLTSKulturologický seminář
3GARLGenologické aspekty ruské literatury
3RLM2Ruská literatura 2. pol. 20. století
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3TLITTeorie literatury
4DSL1Světová literatura 19. století
4DSL2Světová literatura 20. století
4LTKPLiterární komparatistika
4TSRLŽánrová typologie starší ruské lit.
5GENOGenologie
5KTLVKapitoly z teorie a dějin lit. vědy
5LKTRLiterární komparatistika a její tradice
5LVMELiterární věda a její metodologie
6FIHEFilologická hermeneutika
6SLVKSlovanská literární věda a kritika
6SSSLSrovnávací studium slovanských literatur
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
7UDR1Úvod do dějin ruské literatury 1
7ZASVZapojení do specifického výzkumu
8DKR1Dějiny a kultura Ruska 1
8DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
8DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
8UDSLÚvod do studia literatury
9FHFilologická hermeneutika
9GENGenologie
9LKDLiterární komparatistika a její dějiny
9LVMLiterární věda a její metodologie
9PLTPolskojazyčná literatura na Těšínsku
9SLVKSlovanská literární věda a kritika
9SSSLSrovnávací studium slovanských literatur


AuthorTitleType of thesisYear
Fabiánová KláraThe Annotated Translation of a Writting by Contemporary Russian AuthorMaster's thesis 2017 
Raičevićová KristýnaThe Annotated Translation of a Short Story The Light of Horizon by V. PelevinMaster's thesis 2015 
Bujáčková PetraThe Historical and Philosophical Trialogy of D. S. MerezhkovskyMaster's thesis 2014 
Fiurášková LucieThe Fantasy Genre in Russian LiteratureMaster's thesis 2014 
Inemanová PetraRussian decadent literatureMaster's thesis 2013 
Korčeková KatarínaThe prose of Viktor PelevinMaster's thesis 2013 
Matěj MiroslavOtto´s Russian BibliothecaMaster's thesis 2013 
Mihalkaninová PetraSlavianophilism and slavianophilesMaster's thesis 2013 
Skýpalová DanielaPresent Czech literature in Russian translationsMaster's thesis 2013 
Bulíčková ZuzanaCulturological analyse and translation of parts of Fairy tales Karachay-CherkessMaster's thesis 2012 
Flešar MichalTranslation and interpretation of V. Sorokin´s short storyMaster's thesis 2012 
Gregorová AndreaInfluence of philosophy of P. Y. Chaadaev on Russian Literature of 19. centuryMaster's thesis 2012 
Vřeťonko OlenaTranslation and Interpretation of Tostoy´s novel The Death of Ivan IlyichMaster's thesis 2012 
Kuznetsová GannaRussian rock poetry and its possible parallels in the West European cultural contextMaster's thesis 2011 
Stachowiczová AndreaPhilosofic prose of V. F. OdojevskyMaster's thesis 2011 
Grigierová HanaMetamorphosis of a human being into an animal and its ethical dimensions in Russian literature of 20th centuryMaster's thesis 2010 
Horák PetrIntersections and inspirations of Russian and Czech theatrical avant-gardeMaster's thesis 2009 
Netolická MartinaVladimir Solovyev and his influence on Russian symbolismMaster's thesis 2009 
Bartošová SilviePutin´s RussiaBachelor's thesis  
Denisov EcaterinaCurrent Russian medial propagandaBachelor's thesis 2019 
Mikolajková PetraReligious sects in Russia (history and present)Bachelor's thesis 2019 
Bantová JanaThe Philosophical, Religious and Ethical Views of Leo Tolstoy (Present and Past)Bachelor's thesis 2018 
Jurzykowská GabrielaThe Life and Works of Z. N. GippiusBachelor's thesis 2018 
Kordeková JanaSignificant Trade Routes on the Territory of Medieval RusBachelor's thesis 2018 
Staňková MichaelaCzech citizens in the Soviet GulagsBachelor's thesis 2018 
Šponiarová MichaelaF. M. Dostojevsky and F. Kafka (Comparative Analysis of their Work of Art)Bachelor's thesis 2018 
Bartošová BarboraNeopaganismBachelor's thesis 2017 
Bílová ZuzanaComparison of curricula for the subject of Russian Culture in selected universities and a proposal of course texts for the students of Bachelor program "Russian for Business" at University of OstravaBachelor's thesis 2017 
Josieková IrenaThe poetry of F. ŤutčevBachelor's thesis 2017 
Drchalová KristynaTragedy of Chernobyl and its resultsBachelor's thesis 2016 
Maňásek TomášOccult Stories of H. P. BlavatskyBachelor's thesis 2016 
Mrázková VeronikaHistory of CrimeaBachelor's thesis 2016 
Bendová KristýnaRussia from the point of view of emigrant writersBachelor's thesis 2015 
Berný JanThe problem of the freedom of the press in contemporary RussiaBachelor's thesis 2015 
Grygaříková AnnaHistory and Culture of OdessaBachelor's thesis 2015 
Környeiová LenkaMysterious Places and Creatures of RussiaBachelor's thesis 2015 
Richter RadekThe Russian Occultism at the Turn of the 19th and 20th CenturiesBachelor's thesis 2015 
Sutorý MichaelaExorcism in Roman Catholic and Eastern Orthodox churchesBachelor's thesis 2015 
Tarasenko SvitlanaCyril and Methodius mission and Kyjevan RusBachelor's thesis 2015 
Bittnerová NataljaArt Nouveau in Russian and Czech Painting and ArchitectureBachelor's thesis 2014 
Drchalová KristynaTragedy of Chernobyl and its resultsBachelor's thesis 2014 
Szajnová KarolínaRussian-Chechen Wars and their ConsequencesBachelor's thesis 2014 
Zubatá VendulaThe History of Diplomatic Relations between Medieval Russia and West European CountriesBachelor's thesis 2014 
Batryniuk RadekHistory of Russian (Soviet) Space ProgramBachelor's thesis 2013 
Bezděková ŠárkaThe Motifs of E. A. Poe´s work of art in Brjusov´s short storiesBachelor's thesis 2013 
Cholevová BarboraThe History of the Russian Navy and SailingBachelor's thesis 2013 
Bujáčková PetraThe evolution of Russian modernistic prose (novel at the turn of 19th century)Bachelor's thesis 2012 
Fiurášková LucieRussian literary expressionismBachelor's thesis 2012 
Kopcová TerezaHistory of Russian organized crimeBachelor's thesis 2012 
Raičevićová KristýnaThe penetration of psychology into Russian prose of the turn of 19. century (the analysis of two short stories by V. Bryusov)Bachelor's thesis 2012 
Stefanova NataliaRussian icon paintingBachelor's thesis 2012 
Doričová VěraLast Czar Nicholas II and the Beginning of the End of the Russian MonarchyBachelor's thesis 2011 
Dvořák JosefHistory of Russian aviationBachelor's thesis 2011 
Kaczmarzová TaťánaSystem of Soviet and nazi Germany concentration campsBachelor's thesis 2011 
Kukuricášová MonikaPrague as a centre of Russian post-revolution emigrationBachelor's thesis 2011 
Mihalkaninová PetraSlavianophilismBachelor's thesis 2011 
Nováková EvaNikolai Vasilievich Gogol - the poet of dead souls (Current interpretation possibilities of Gogol´s work of art and its influence on following generations of writers)Bachelor's thesis 2011 
Rakusová DominikaNew RussiansBachelor's thesis 2011 
Saranová LucieAlexandr Nevsky and his role in Russian historyBachelor's thesis 2011 
Skýpalová DanielaCzech settlement in VolynBachelor's thesis 2011 
Štefek ViktorThe role of Czech legions in Russian civil warBachelor's thesis 2011 
Frejek RomanHistory and Culture of Novgorod RepublicBachelor's thesis 2010 
Křenek TomášHistory of Freemasonry in the Russia in the time of EnligtenmentBachelor's thesis 2010 
Nejdlová KateřinaPaul l´s Era and its Reflection in Russian Culture at the End of 18th CenturyBachelor's thesis 2010 
Nejtková JanaCzech and Russian graphic avantgardeBachelor's thesis 2010 
Tlašková EvaHistorical-cultural roots of Georgian-Abkhazian and Russian-Georgian conflicts and their consequences on the contemporary worldBachelor's thesis 2010 
Vřeťonko OlenaThe Rasputin figure and consequences of his influence on the Russian history of the 1st half of the 20th centuryBachelor's thesis 2010 
Honkyš ArnoštThe history of circus and variety arts in RussiaBachelor's thesis 2009 
Krchnivá PavlaCultural-political interrelation between Kievan Rus and Premyslid BohemiaBachelor's thesis 2009 
Waśniowská RenátaThe Fate of the Cathedral of Christ the Saviour as a Reflection of Russian History and Culture of the 19th and 20th CenturyBachelor's thesis 2009 
Horáková ViktoriaCult of Boris and Gleb and Cult of St Wenceslas, their comparisonBachelor's thesis 2008 
Gadmash LyudmylaThe Orthodox religion in Bohemia and MoraviaBachelor's thesis 2007 
Kubiczek JanSlavonic mythology - Pagan Gods and Goddesses - (an experimental comparative Czech-Russian study)Bachelor's thesis 2007 
Stelmachová AnnaThe liturgy of the Orthodox Church in comparison with the Catholic liturgyBachelor's thesis 2007 
Tomášová MarkétaHebraism in Russian CultureBachelor's thesis 2007 
Almásyová JankaCzech and Russian UndergroundBachelor's thesis 2006 
Klusová VeronikaCultural Relics in Moravian-Silesian RegionBachelor's thesis 2006 
Harnoš TomášThe reflection of Russia and Europe in the thought of P. J. ChaadayevBachelor's thesis 2005 
Knapková LucieMythology of the Slavs (attempt of comparative study in Czech - Russian layout)Bachelor's thesis 2005 
Kolářová HanaVladimir Vysotsky and Jaromir Nohavica (an attempt at comparative study of their poetics)Bachelor's thesis 2005 
Wolná PetraThe Cathedral of Blissful Vasily as cultural reflection of epoch Moscow of the stateBachelor's thesis 2005 


Russian and Polish literary essay of the turn of 19th and 20th century in comparative conception
Main solverdoc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub