UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Igor Jelínek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Igor Jelínek, Ph.D.
Room, floor, building: D 605, Building D
Position:Section Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1852
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Jelínek, I. Marián Andričík. Aspekty piesňového textu. 2016.

All publications

Tomášková, R., Honová, Z., Fialová, I., Polášková, E., Muryc, J. a Jelínek, I. Den s překladem XIV [Konference]. Ostrava, null. 2019.
Tomášková, R., Honová, Z., Fialová, I., Muryc, J., Polášková, E. a Jelínek, I. Den s překladem XIII [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Jelínek, I. O překladu libreta Šostakovičovy opery Lady Macbeth Mcenského újezdu. In: Literární exkurze katedry slovakistiky, slovanských literatúr a komunikácie. Danišovce: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2018.
Jelínek, I. Polszczyzna za Olza: Summary. 2018.
Jelínek, I. Različija v reči žitelej Moskvy i Petěrburga. In: Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků - NJ, RJ, ŠJ, FJ. Zlín: Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV). 2018.
Jelínek, I. Rozdíly v mluvě obyvatel Moskvy a Petrohradu. In: přednáška pro Českou asociaci rusistů z.s. Ostrava: Centrum PANT, ČAR. 2018.
Jelínek, I. Ruská zpívaná poezie. In: 24. celostátní rusistický seminář - Vybrané kapitoly současného ruského jazyka a literatury. Mohelnice: Západočeská univerzita v Plzni, ČAR, z.s., Česko-ruská společnost, z.s., Obchodní akademie, Mohelnice. 2018.
Jelínek, I. a Špaček, J. Šostakovič a ruská opera. In: Operní sirény. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, Knihovna města Ostravy. 2018.
Jelínek, I. Berďajevova Krize umění a problematika jejího převedení do češtiny. In: přednáška pro studenty Ústavu východoevropských studií FF UK. Praha: Univerzita Karlova. 2017.
Tomášková, R., Muryc, J., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I., Vilímek, V. a Mostýn, M. Den s překladem XII [Konference]. FF OU Ostrava, Česká republika. 2017.
Jelínek, I. oponentský posudek na disertační práci. 2017.
Jelínek, I. Poetika autorské písně (na slovanském materiálu). In: Literárna exkurzia študentov slovakistiky a masmediálnych štúdií 0 FF UPJŠ v Košiciach. Danišovce: Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciach. 2017.
Vorel, J., Jelínek, I., Przywara, M., FUCIMANOVÁ, M., LIGOCKÝ, P. a Fiurášková, L. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 286 s. ISBN 978-80-7464-944-8.
Jelínek, I. Univerzita P. J. Šafaríka v Košiciach - přednáškový pobyt (ERASMUS+). 2017.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski - přednáškový pobyt (ERASMUS+). 2017.
Jelínek, I. Berďajevova Krize umění a problematika jejího převedení do češtiny. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 221-234. VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem XI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Jelínek, I. ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). 2016.
Jelínek, I. Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách. 2016.
Jelínek, I. Iskusstvovedčeskoje napravlenije i naučnaja koncepcija kafedry slavjanskoj filologii Ostravskogo universiteta. Novaja rusistika. 2016, roč. 9, s. 77-87. ISSN 1803-4950.
Jelínek, I. Marián Andričík. Aspekty piesňového textu. 2016.
Jelínek, I. Autorská píseň a její básnické transformace: ve světě písní Vladimíra Vysockého. In: TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 129-162. ISBN 978-80-7464-708-6.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem X [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Jelínek, I. Perevody poezii V.S. Vysockogo na češskij jazyk. In: Mir Vysockogo: issledovanija i materialy: almanach. Moskva: GBUK g. Moskvy, GKCM V.S. Vysockogo "Dom Vysockogo na Taganke", 2015. s. 317-332. 8. ISBN 978-5-8493-0349-9.
Jelínek, I. Ruská zpívaná poezie. In: Přednáška pro studenty Ústavu východoevropských studií FF UK. Karlova univerzita, Filozofická fakulta: Karlova univerzita. 2015.
Jelínek, I., Vorel, J., Przywara, M., Bittnerová, D., Gębalová, A., Pacíková, U., Januševičová, J. a Opekar, A. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 1. 488 s. ISBN 978-80-7464-773-4.
Jelínek, I. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. 2015.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2015.
Jelínek, I., Muryc, J., Kolberová, U., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XV. 2014.
Kupcevičová, J., Muryc, J., Raclavská, J., Vorel, J., Vilímek, V., Jelínek, I., Kolberová, U. a Mizerová, S. Slavica iuvenum XV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2014.
Jelínek, I. Vysockij v češskich perevodach J. Moravcovoj, M. Dvoržaka i Raduzy. Studia Slavica. 2014, roč. 17, s. 169-180. ISSN 1803-5663.
Muryc, J. a Jelínek, I. Výuka překladu a tlumočení na katedře slavistiky FF OU. In: Jak učíme překlad a tlumočení?. Olomouc: FF UP Olomouc. 2014.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J., Jelínek, I., Raclavská, J., Kolberová, U. a Kupcevičová, J. Slavica iuvenum XIV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Vorel, J., Muryc, J., Vilímek, V. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIV. 2013.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2013.
Jelínek, I. Petrohradská státní univerzita. 2012.
Jelínek, I. Psichogermenevtika tvorčestva Vladimira Vysockogo. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE IV. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 499-510. IV. ISBN 978-80-7464-161-9.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII. 2012.
Jelínek, I. University of Glasgow. 2012.
Jelínek, I. Vladimír Vysocký v českých překladech z pera Jany Moravcové, Milana Dvořáka a Radůzy. In: Preklad a kultúra. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2012. s. 159-170. 4. ISBN 978-80-558-0143-8.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII. 2011.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2011.
Jelínek, I. Uniwersytet Wroclawski. 2011.
Jelínek, I. Fenomen interteksta i persvazii v pesennych proizvedenijach V. S. Vysockogo. Meninis tekstas. 2010, č. 7, s. 58-64. ISSN 1648-1089.
Jelínek, I. Meta i hodos, ili Puti postiženija istiny v perevode literaturnykh proizvedenij. In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 147-158. III. ISBN 978-80-7368-800-4.
Jelínek, I. Pesnja o druge Vladimira Vysockogo i jeje perevody na anglijskij i cheshskij jazyki. In: Slavjane v neslavjanskich stranach. 1. vyd. Ruská federace: Sankt-Peterburgskij gosydarstvennyj universitet, 2010. s. 16-27. 1. ISBN 978-5-8465-1006-7.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XI. 2010.
Jelínek, I. Song about a friend aneb Nad překlady Vladimíra Vysockého do angličtiny. In: Preklad a tlmočenie 8. Preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej reflexii. Slovenská republika: Fakulta humanitných vied Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, 2009. Fakulta humanitných vied Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, 2009. s. 60-65. ISBN 978-80-8083-745-7.
Jelínek, I. Státní muzeum-centrum Vladimíra Semjonoviče Vysockého. 2009.
Jelínek, I. Uniwersitet Wroclawski. 2009.
Jelínek, I. Den překladem potřetí na FF OU. ToP (tlumočení a překlad) Odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů. 2008, roč. 19, s. 28-29. ISSN 1210-4159.
Jelínek, I. Petrohradská státní univerzita. 2008.
Jelínek, I. Umění interpretace. Techné hermeneutiké.. 2008.
Jelínek, I. University of Glasgow. 2008.
Jelínek, I. Zření duchovního kosmu a ars interpretandi. 2008.
Jelínek, I. Avtorskaja pesnja kak osobyj žanr v kontekste russkoj kultury vtoroj poloviny XX veka. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. s. 279-287. ISBN 978-9955-203-75-9.
Jelínek, I. Hermeneutika a její místo ve vědě o překladu. In: Preklad a kultúra 2. Slovensko: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2007. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2007. s. 164-168. ISBN 978-80-8094-233-5.
Jelínek, I. a Muryc, J. Parémie národů slovanských III. 2007.
Jelínek, I. Petrohradská státní univerzita. 2006.
Jelínek, I. Postmodernistskije elementy v poezii Vladimira Vysockogo. In: Materialy XXXV mezhdunarodnoj filologicheskoj konferencii. Sankt-Petěrburg: Petrohradská státní univerzita, 2006. Petrohradská státní univerzita, 2006. s. 31-35. ISBN 5-8465-0530-9.
Jelínek, I. Preobrazovannyje frazeologizmy v poezii Vladimira Vysockogo kak problema perevoda. In: Problemy semantiki jazykovych jedinic v kontekste kultury (lingvističeskij i lingvometodičeskij aspekty). Moskva - Kostroma: Kostromská státní univerzita, 2006. Kostromská státní univerzita, 2006. s. 426-429. ISBN 5-902872-12-X.
Vorel, J. a Jelínek, I. ROSSICA IUVENUM [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Jelínek, I. Avtorskaja pesnja v postmodernistskom mire. In: Dialog kultur III. Hradec Králové: Oftisk, 2004. Oftisk, 2004. s. 245-253.
Jelínek, I. Orfej russkogo postmodernizma.. In: Rossica Iuvennum. V. Mezinárodní studentská vědecká konference.. Ostrava: Repronis, 2004. Repronis, 2004. s. 53-59. ISBN 80-7042-673-X.
Jelínek, I. Překlad pohádky Malinovyje babochki v evropském dialogu.(spoluautorka:Zuzana Gabrielová). In: Rossica Iuvenum. V. Mezinárodní studentská vědecká konference.. Ostrava: Repronis, 2004. Repronis, 2004. s. 115-119. ISBN 80-7042-673-X.
Jelínek, I. Neuróza osobnosti ve víru mrtvého světa Fjodora Sologuba.. In: IV. Mezinárodní studentská vědecká konference. Příspěvky k bádání v oboru rusistika - nastupující vědecká generace . Ostrava: Repronis, 2003. Repronis, 2003. s. 35-37. ISBN 80-7042-634-9.
Jelínek, I. Bytí a nebytí hrdiny v prostoru - N.V.Gogol . In: III. Mezinárodní studentská vědecká konference. Příspěvek k bádání v oboru rusistika - nastupující vědecká generace. . Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 25-27. ISBN 80-7042-602-0.
Jelínek, I. Erasmus+: Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka, Košice, Slovensko, přednáškový pobyt, 17.-13.10.2017.
Jelínek, I. Erasmus+: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polsko, přednáškový pobyt 09.05.-13.05.2016.
Jelínek, I. Moskevská státní oblastní univerzita, Moskva, Ruská federace, studijní pobyt v rámci SGS, 03.06.-23.06.2016.
Jelínek, I. Petrohradská státní univerzita, Petrohrad, Ruská federace, lektor českého jazyka a literatury přes MŠMT ČR, 1.9. 2005- 31.7.2006.
Jelínek, I. Petrohradská státní univerzita, Petrohrad, Ruská federace, studijní pobyt přes MŠMT, 07.09.-07.10. 2012.
Jelínek, I. Státní centrum-muzeum V.S. Vysockého, Moskva, Ruská federace, studijní pobyt v rámci SGS, 23.03.-31.03.2014.


AbbreviationSubject
KRURuský jazyk
KRIPRKritika překladu
KRPRKritika překladu
BPCV1Překladová cvičení 1
BPCV2Překladová cvičení 2
DCVGGramatická cvičení
DMCVKapitoly z funkční morfologie
DPUTPoetika uměleckého textu
DRKL2Ruská kultura 2
DUJÚvod do jazykovědy
EFGR1Funkční gramatika 1
EFGR2Funkční gramatika 2
EPRE1Základy překladu 1
EPRE2Základy překladu 2
EPRE3Základy překladu 3
ERKU3Ruská kultura 3
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
EUPPPísemný projev
FFGR1Funkční gramatika 1
FFGR2Funkční gramatika 2
FISSeminář ruského a sovětského filmu
FPRE1Základy překladu 1
FPRE2Základy překladu 2
FPRE3Základy překladu 3
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KGP1Ruská ortografie a ortoepie 1
KGP2Ruská ortografie a ortoepie 2
KZP1Základy překladu 1
KZP2Základy překladu 2
KZP3Základy překladu 3
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
NSLSoučasná ruská literatura
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
PMIMezijazyková česko-ruská interference
POPPOdborná praxe
PPIPInformatika pro překladatele
PPKPřekladatelské praktikum
PPKPPraktikum z kritiky překladu
PPOTSeminář k překladu odborného textu
PSPUTSeminář k překladu uměleckého textu
PSRLSoučasná ruská literatura
PSTOPSlovanské teorie překladu
RZA1Ruština pro začátečníky 1
RZA2Ruština pro začátečníky 2
RZPRuská zpívaná poezie
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLEXSlavistická exkurze
STVSeminář translatolog. výzkumných metod
ZAVPZáklady audiovizuálního překladu
1DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
1DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
2AKRJAkcentologie ruského jazyka
2INS1Interpretační seminář 1
2INS2Interpretační seminář 2
2LITSLiterární seminář
2MLR1Mluvená ruština 1
2MLR2Mluvená ruština 2
2PCV1Překladová cvičení 1
2PCV2Překladová cvičení 2
2PIPRPísemný projev
2SRSFSeminář ruského a sovětského filmu
2ZAP1Základy překladu 1
2ZAP2Základy překladu 2
2ZAP3Základy překladu 3
3MINTMezijazyková interference
3PKPRPraktikum z kritiky překladu
3RLM2Ruská literatura 2. pol. 20. století
3SPUTSeminář k překladu uměleckého textu
4PPPRPočítačem podporovaný překlad
4SRLTSoučasná ruská literatura
4STPRSlovanské teorie překladu
7RSSKSeminar ros. i sovet. kinematografii
7RZPORuská zpívaná poezie
7SCASStudentský časopis
7SLVESlavistická exkurze
7UDR2Úvod do dějin ruské literatury 2
7ZAAPZáklady audiovizuálního překladu
8DKR2Dějiny a kultura Ruska 2
8DKR3Dějiny a kultura Ruska 3
8INS1Interpretační seminář 1
8INS2Interpretační seminář 2
8MLR1Mluvená ruština 1
8MLR2Mluvená ruština 2
8PIPRPísemný projev
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2
8ZAP1Základy překladu 1
8ZAP2Základy překladu 2
8ZAP3Základy překladu 3


AuthorTitleType of thesisYear
Holbojová TerezaThe Annotated Translation of a Russian play by Viktor Sergeyevich Rozov - Gnyezdo glukharyaMaster's thesis 2019 
Mrázková VeronikaThe Annotated Translationof Rusian play by Yuri Poyakov Levaya grud AfrodityMaster's thesis 2019 
Nosková MichaelaThe Comparison of Translations of M. Bulgakov´s Master and Margarita into Czech by Alena Morávková (1969) and Libor Dvořák (2005)Master's thesis 2019 
Liščáková VeronikaKorney Ivanovich Chukovsky and His Contribution to the Development of the Theory of Artistic TranslationMaster's thesis 2018 
Melčáková JanaThe Analysis of Russian and Czech Musical Lexis from the Point of View of Lexicography and Translation Theory (an Attempt to Create Russian-Czech, Czech-Russian Dictionary of Musical Terminology)Master's thesis 2018 
Pšenčíková LucieThe Comparison of a Novel "Pushkin House" by Andrei Bitov with Its Czech Translation by Vlasta TafelováMaster's thesis 2018 
Žilenko RuslanThe Translation of Song Works and Post-Rock of Venya D´rkinMaster's thesis 2018 
Hudečková MartinaThe Prose Work of Zakhar PrilepinMaster's thesis 2017 
Lichnovská FrantiškaThe Annotated Translation of Subtitles to "Oryol i Reshka" Television SeriesMaster's thesis 2017 
Mecová VeronikaThe Annotated translation of Four Short-stories from Skazki dlya idiotov Cycle by Boris AkuninMaster's thesis 2013 
Pechová SimonaThe Structure of Semantic Relations (Synonymy, Antonymy, Paronymy and Homonymy) and Their Reflection in Available Russian and Czech Dictionaries (from a Translator's Point of View)Master's thesis 2013 
Rajčová Kratochvílová HanaThe Annotated Translation of "Ulichennaya lastochka" a Play by Nina SadurMaster's thesis 2013 
Saranová LucieThe Annotated Translation of a Short Story by Vladimir Vojnovich "Putyom vzaimnoy perepiski"Master's thesis 2013 
Sedláček MichalThe Annotated Translation of a Part of a Novel by Maya ZinchenkoMaster's thesis 2013 
Baida ViktoriyaThe problems of translating contemporary Czech literary works into RussianMaster's thesis 2012 
Herdová JanaThe Annotated Translation of a Novelette by Pavel Sanayev "Pokhoronite menya za plintusom"Master's thesis 2012 
Němeček JanThe Contemporary Russian Film Production - T.Bekmambetov, V.Todorovsky, A. Uchitel (an Attempt to Describe Tendencies in Contemporary Russian CinematographyBachelor's thesis 2019 
Volková MichaelaThe Russian actor and chanson singer Alexander Vertinsky (1889-1957) as a mirror and microphone of his eraBachelor's thesis 2019 
Janošková LeaGeneral Andrey Andreyevich Vlasov - a Collaborationist and a Traitor or Hero and Agent of Kremlin?Bachelor's thesis 2018 
Prochorenkova KarinMarina Vlady: The History of A Family in the Context of Russian History (the Novel "My Cherry Orchard")Bachelor's thesis 2018 
Giecková VeronikaThe Political Parties in Russia at the Beginning of 20th century (a Historical Overview)Bachelor's thesis 2017 
Kostřebová TerezaThe Songs and Prosaic Works of Mikhail Leonidovich AncharovBachelor's thesis 2017 
Nováková VeronikaAnatoly Borisovich Mariengof (1897-1962) - poetic works and memoirsBachelor's thesis 2017 
Vavřínková LenkaThe Life of Alexander Fyodorovich Kerensky and His Role in the Context of the Political History of Early 20th-Century RussiaBachelor's thesis 2017 
Zemanová EvaThe Annotated Translation of a Fairy Tale Do Tretyikh Petukhov by Vasily Makarovich ShukshinBachelor's thesis 2017 
Dobiášová BarboraComputer-Assisted Translation - Practical Experience with Translation Programs such as PC Translator, Google Translator, etc.Bachelor's thesis 2016 
Hudečková MartinaThe Annotated Translation of Two Short-Stories Sosedniaya strana and Breygel mladshiy by Anton UtkinBachelor's thesis 2015 
Lichnovská FrantiškaThe Role of Magazines in the Process of Teaching RussianBachelor's thesis 2015 
Liščáková VeronikaThe Annotated Translation of Three Short-Stories Krematoriy, Legenda o stazhere and Tanets s sablyami by Mikhail WellerBachelor's thesis 2015 
Melčáková JanaThe comparison of the Czech and Russian Musical TerminologyBachelor's thesis 2015 
Červenková NikolaRussian and Czech Dance Terminology (the Comparative Approach)Bachelor's thesis 2014 
Bittnerová DarjaCommented translation of Sergei Dovlatov's short storiesBachelor's thesis 2013 
Kanclířová KristýnaBelly dance or Traces of Oriental Culture in Russia (an Attempt to Describe the Given Phenomenon and to Create Russia-Czech, Czech-Russia Glossary)Bachelor's thesis 2012 
Ryšánková DianaThe annotated translation of Duck hunting a play by Alexander VampilovBachelor's thesis 2012 
Šmatelková VeronikaThe annotated translation of Vyacheslav Pyetsukh´s short storiesBachelor's thesis 2012 
Tesariková LesjaLife-poetry-death or The portrait of Boris Ryzhy, the poet of perestroika (an attempt to assemble a mozaic of his versatile personality)Bachelor's thesis 2012 
Jüngerová ReginaPhenomenon called "Fenya" or translating Russian prison slangBachelor's thesis 2011 
Pechová SimonaThe problem with "false friends" or interlingual homonymy in the work of translators (Czech-Russian comparative study)Bachelor's thesis 2011 
Plasgurová KateřinaThe transformation of contemporary Russian language in lyrics by Russian bands and singers-songwritersBachelor's thesis 2011 
Ryšková TerezaAnnotated translation of Yevgeny Grishkovets´s short storiesBachelor's thesis 2011 
Baida ViktoriyaThe slang of Russian teenagers at the beginning of 21st century (an attempt to describe the given phenomenon and to find translation equivalents in Czech)Bachelor's thesis 2010 
Lupínková VeronikaAnnotated translation of Sasha Sokolov´s prose Skhola dlya durakovBachelor's thesis 2010 
Ulrikhova OxanaThe development of Russian song from the past until the presentBachelor's thesis 2010 
Hudáková MartinaCommented translation of Eduard Limonov´s short storiesBachelor's thesis 2009 
Korotkovová NaděždaCommented translation of Amigo - a play by Nikolay KolyadaBachelor's thesis 2009 
Vanýsková ViktorieCommented translation of Viktor Pelevin´s short storiesBachelor's thesis 2009 
Maksimová MayyaCzech-Russian cultural relations (from the past until the present day)Bachelor's thesis 2008 
Nováková MonikaThe ways of translating expressive language into CzechBachelor's thesis 2008 
Staňková Karin"Avtorskaya pesnya" as a mirror of our timeBachelor's thesis 2008 


Contemporary Russian and Polish Sung Poetry: the Comparative Approach ? rok druhý
Main solverMgr. Igor Jelínek, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Contemporary Russian and Polish Sung Poetry: the Comparative Approach
Main solverMgr. Igor Jelínek, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub