Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Eva Mrhačová


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Room, floor, building: D 602, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts) (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1842
E-mail:No record found.Parémie severních Slovanů
Eva Mrhačová
Year: 2019, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny
Eva Mrhačová, Jelena Kupcevičová, Dmytro Klymenko, Viktoryia Vaida
Year: 2019, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Frazeologie severních Slovanů
Eva Mrhačová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu do češtiny
Eva Mrhačová, Lukáš Plesník, Jelena Kupcevičová, Viktoryia Vaida
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Jubileusz Profesor Svatavy Urbanovej
Eva Mrhačová
Year: 2016
others

Lexikální analýza západoslovanských parémií a rčení
Eva Mrhačová
Year: 2016, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
specialist book chapter

Západoslovanská rčení
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Milan Hrabal, Alfred Měškank, Justyna Pomierska ... other authors
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Lexikální analýza západoslovanských parémií
Eva Mrhačová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Parémie - pravé démanty jazyka (místo úvodu)
Eva Mrhačová
Year: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Parémie národů slovanských VII
Eva Mrhačová, Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Year: 2014
editorial work

Parémie národů slovanských VII
Ljuba Mrověcová, Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Urszula Kolberová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Parémie národů slovanských VII.
Urszula Kolberová, Eva Mrhačová, Simona Mizerová, Jelena Kupcevičová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Srovnávací slovanská frazeologie a lexikografie na katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Eva Mrhačová
Year: 2014, Univerzita Palackého Olomouc
specialist book chapter

Česko-polské jazykovědné studie
Eva Mrhačová
Year: 2013, Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
specialist book

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... other authors
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Gregor Johann Mendel´s Ancestors: The Schindler´s List
Eva Mrhačová, Jan Klein, Norman Klein, Colm O'Huigin
Year: 2012, Folia Mendeliana
journal article

Przyslowia dawniej i dziś
Eva Mrhačová
Year: 2012, Bohemistyka
journal article

Účast číslovek na západoslovanských frazémech
Eva Mrhačová, Karel Kadłubiec
Year: 2012, Studia frazeologiczne
journal article

Příroda v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová
Year: 2011, FF OU
specialist book

Vzpomínka na vynikajícího vysokoškolského učitele (100 let od narození Františka Kopečného)
Eva Mrhačová
Year: 2010, Bohemistyka
journal article

Západoslovanské paremiologické dědictví
Eva Mrhačová
Year: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Česko-polský frazeologický slovník
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Předmluva k českému vydání Slovníku přísloví v devíti jazycích
Eva Mrhačová
Year: 2008, Euromedia Group, k.s. - Universum
specialist book chapter

Slovník přísloví v devíti jazycích
Eva Mrhačová, Andrzej Świerczyński, Dobrosława Świerczyńska
Year: 2008, Euromedia group, k.s. - Universum
specialist book

Z problematyki czesko-polskiego słownika frazeologicznego
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Year: 2007, Studia Filologiczne
journal article

Příroda v české frazeologii a idiomatice (Země - Vesmír - Život - Smrt - Barvy - Prostor - Čas)
Eva Mrhačová
Year: 2006, FF OU
specialist book

Česká a polská deapelativní příjmení.
Eva Mrhačová
Year: 2004,
specialist book chapter

Lidské tělo v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová, Renata Ponczová
Year: 2004, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Ustálená přirovnání se zooapelativem...
Jelena Kupcevičová, Eva Mrhačová
Year: 2004
abstract in proceedings

Česká a polská přísloví na bázi zooapelativ
Eva Mrhačová
Year: 2003
abstract in proceedings

Názvy zvířat v české, polské a slovenské paremiologii
Eva Mrhačová
Year: 2003, Studia Slavica VII
journal article

Zvířata v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová, Renata Ponczová
Year: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Česká, polská a slovenská příjmení s negací
Eva Mrhačová
Year: 2002
abstract in proceedings

Univerzitní obor polonistika, jeho problémy a potřebnost v regionu
Eva Mrhačová, Jana Raclavská
Year: 2002
abstract in proceedings

Česká a polská přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem
Eva Mrhačová
Year: 2001
abstract in proceedings

Česká přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem
Eva Mrhačová
Year: 2001
abstract in proceedings

Přirovnání v Reymontově epopeji
Eva Mrhačová
Year: 2001
abstract in proceedings

Česká a polská příjmení s negací
Eva Mrhačová
Year: 2000, Rozprawy komisji językowej XXVI Wrocław 2000
journal article

Česká a polská přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem
Eva Mrhačová
Year: 2000
abstract in proceedings

Frazeologie korelativních sloves pohybu v současné češtině a polštině
Eva Mrhačová, Jiří Damborský
Year: 2000
abstract in proceedings

Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book

Příjmení typu Dokoupil/Nedbal
Eva Mrhačová
Year: 2000
abstract in proceedings

Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová
Year: 1999, Ostravská univerzita
specialist book

Příjmení s negací
Eva Mrhačová
Year: 1999
abstract in proceedings

Simplicia a prefixální deriváty slovanských korelativních sloves pohybu
Eva Mrhačová
Year: 1999
abstract in proceedings

Slozena osobni jmena slovanskeho puvodu v cestine, slovenstine a polstine
Eva Mrhačová
Year: 1997, Slavia - easopis pro slovanskou filologii
journal article

Obyvatelska jmena v cestine a v polstine
Eva Mrhačová
Year: 1996, Slavia - easopis pro slovanskou filologii
journal article

Složená osobní jména slovanského původu v češtině a polštině
Eva Mrhačová
Year: 1996, Rozprawy komisji językowej XXII Wrocław 1996
journal article

Korelacja determinacji-niedeterminacji u czasownikow wspólczesnego języka czeskiego i polskiego
Eva Mrhačová
Year: 1994, Rozprawy komisji językowej XX Wrocław 1994
journal article

Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích
Eva Mrhačová
Year: 1993, Ostravská univerzita
specialist book

Obecná čeština a překlad
Eva Mrhačová
Year: 1993
abstract in proceedings

Rozsah lexikálně gramatické kategorie pluralia tantum v současné češtině a polštině
Eva Mrhačová
Year: 1993
abstract in proceedings

Praktická cvičení z ruského jazyka, díl IV
Eva Mrhačová
Year: 1991
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Umělecký svět současné prózy
Eva Mrhačová
Year: 1989
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Praktická cvičení z ruského jazyka III.
Eva Mrhačová, M. Krjučkova, L. N. Drachlis
Year: 1988
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická cvičení z ruského jazyka II.
Eva Mrhačová, Mojmír Vavrečka, M. Opělová
Year: 1987
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická cvičení z ruského jazyka I.
Eva Mrhačová
Year: 1985
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prefixální homonymie u derivátů korelativních sloves přemisťování v ruštině
Eva Mrhačová
Year: 1985
abstract in proceedings

V kruhu nebo po spirále?
Eva Mrhačová
Year: 1984
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Historická gramatika ruského jazyka
Eva Mrhačová
Year: 1981
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rytmus doby
Eva Mrhačová
Year: 1981
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Singularia tantum a pluralia tantum v porovnávacím plánu česko-ruském
Eva Mrhačová
Year: 1981
abstract in proceedings

Minimální slovník ruštiny
Eva Mrhačová, J. Hřivnáč
Year: 1980,
specialist book

Problémy funkční lingvistiky a teorie překladu
Eva Mrhačová, J. Skácel
Year: 1980,
specialist book

Neohebné druhy slov v ruštině
Eva Mrhačová
Year: 1979
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Talent a epocha
Eva Mrhačová
Year: 1978
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Morfologie ruského jazyka - slovesná flexe
Eva Mrhačová
Year: 1977
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Morfematická analýza slov v minimálním slovníku
Eva Mrhačová
Year: 1976
abstract in proceedings

Nepokojní a znepokojení
Eva Mrhačová
Year: 1976
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Návrat Odysseův
Eva Mrhačová
Year: 1975
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

O věrném přátelství. Tádžické lidové pohádky
Eva Mrhačová
Year: 1974
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Slovanská korelativní slovesa přemisťování - synchronní popis
Eva Mrhačová
Year: 1974, Slavia
journal article

Morfologie ruského jazyka - jmenná flexe
Eva Mrhačová
Year: 1973
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Otázky neutralizace a transpozice ruských korelativních sloves
Eva Mrhačová
Year: 1973, Československá rusistika
journal article

Audioorální osvojování ruské morfologie v jazykové laboratoři
Eva Mrhačová
Year: 1972
abstract in proceedings

Pokus o komplexní rozbor časových a prostorových významů ruských pohybových sloves se sémantikou přemisťování
Eva Mrhačová
Year: 1969, Československá rusistika
journal article

Pohybová slovesa v ruštině
Eva Mrhačová
Year: 1962
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Velčovská ŠtěpánkaThe analysis of idioms in the classic literary work "Przedwiośnie" by Stefan Żeromski and their substitution in the Czech translationsDoctoral thesis 2014 
Kolberová UrszulaPhraseology before and after velvety revolution in newspaper "Głos Ludu"Doctoral thesis 2011 
Kończynová EvaThe Substantive Surnames Based On Common Nouns In Czech and Polish LanguageMaster's thesis 2007 
Prekopa ĽubomírThe adjective surnames based on common nouns in Czech and Polish languageMaster's thesis 2007 
Krakowczyková MariolaPreterital type of surnames in czech and polish languagesMaster's thesis 2006 
Pourová AdélaThe colours of the world in the Czech and Polish phraseologyBachelor's thesis 2016 
Paprotová HelenaThe use of verbs have and go in the Czech and Polish phraseologyBachelor's thesis 2015 
Šlebodová JanaColors in the Polish and Czech phraseologyBachelor's thesis 2014 


Rozvoj jazykové kompetence
Main solverdoc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Period9/2008 - 8/2011
ProviderPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statefinished
Zvýšení jazykové kompetence absolventů studia cizích jazyků pro podnikatelskou sféru - 2009
Main solverdoc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Period2/2009 - 11/2009
ProviderPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statefinished
The Thematic Comparative Dictionary of Czech and Polish Phraseology and Idioms in Two Volumes. I-Names of Animals, II-Names of Individual Parts of th
Main solverdoc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Period1/2001 - 12/2003
ProviderOstravská univerzita, Standardní projekt GA ČR
Statefinished
instagram
rss
social hub