UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Slavonic Studies

Eva Mrhačová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Room, floor, building: D 602, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts) (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1842
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Mrhačová, E. Frazeologie severních Slovanů. In: Paremie národů slovanských. Ostrava: Ostravská universita. 2018.
Mrhačová, E., Plesník, L., Kupcevičová, J. a Vaida, V. Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu do češtiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 168 s. ISBN 978-80-7464-958-5.
Mrhačová, E. Jubileusz Profesor Svatavy Urbanovej: Bohemistyka 4/2016, ISSN 1642-9893. 2016.
Mrhačová, E. Lexikální analýza západoslovanských parémií a rčení. In: E. Młynarczyk, E. Horyń. Dialog z tradycją - Językowe dziedzictwo kultury materialnej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2016. s. 317-332. V.. ISBN 978-83-7624-184-5.
Mrhačová, E., Balowski, M., Pančíková, M., Hrabal, M., Měškank, A. a Pomierska, J. Západoslovanská rčení. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 480 s. ISBN 978-80-7464-833-5.
Mrhačová, E. Lexikální analýza západoslovanských parémií. In: Dziedzictwo kultury materialnej utrwalonej w leskyce, frazeologii i paremiologii języków słowiańskich. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. 2015.
Mrhačová, E. Parémie - pravé démanty jazyka (místo úvodu). In: Parémie národů slovanských VII. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 11-13. ISBN 978-80-7464-704-8.
Mrověcová, L., Mrhačová, E., Balowski, M., Pančíková, M. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VII. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 450 s. ISBN 978-80-7464-704-8.
Mrhačová, E., Kolberová, U. a Muryc, J. Parémie národů slovanských VII. 2014.
Kolberová, U., Mrhačová, E., Mizerová, S. a Kupcevičová, J. Parémie národů slovanských VII.: Parémie včera a dnes [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Mrhačová, E. Srovnávací slovanská frazeologie a lexikografie na katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. In: Porownawczy apekt leksykografii - teoria i praktyka. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2014. s. 48-51. ISBN 978-80-7263-905-2.
Mrhačová, E. Česko-polské jazykovědné studie. 1. vyd. Racibórz: Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2013. 210 s. ISBN 978-83-63090-44-9.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Mrhačová, E., Klein, J., Klein, N. a O'Huigin, C. Gregor Johann Mendel´s Ancestors: The Schindler´s List. Folia Mendeliana. 2012, roč. 48, č. 1, s. 5-23. ISSN 0085-0748.
Mrhačová, E. Przyslowia dawniej i dziś. Bohemistyka. 2012, roč. 12, č. 1, s. 61-70. ISSN 1642-9893.
Mrhačová, E. a Kadłubiec, K. Účast číslovek na západoslovanských frazémech. Studia frazeologiczne. 2012, roč. 4, č. 4, s. 39-47. ISSN 1898-4657.
Mrhačová, E. Příroda v české a polské frazeologii a idiomatice. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2011. 236 s. ISBN 978-80-7368-639-0.
Mrhačová, E. Vzpomínka na vynikajícího vysokoškolského učitele (100 let od narození Františka Kopečného). Bohemistyka. 2010, roč. 10, s. 80-81. ISSN 1642-9893.
Mrhačová, E. Západoslovanské paremiologické dědictví. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. 277 s. ISBN 978-80-7368-848-6.
Mrhačová, E. a Balowski, M. Česko-polský frazeologický slovník. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 427 s. ISBN 978-80-7368-633-8.
Mrhačová, E. Předmluva k českému vydání Slovníku přísloví v devíti jazycích. In: Slovník přísloví v devíti jazycích. Praha: Euromedia Group, k.s. - Universum, 2008. s. 10-13. ISBN 978-80-242-2021-5.
Mrhačová, E., Świerczyński, A. a Świerczyńska, D. Slovník přísloví v devíti jazycích. 1. vyd. Praha: Euromedia group, k.s. - Universum, 2008. 304 s. ISBN 978-80-242-2021-5.
Mrhačová, E. a Balowski, M. Z problematyki czesko-polskiego słownika frazeologicznego. Studia Filologiczne. 2007, č. 1, s. 59-71. ISSN 1689-4657.
Mrhačová, E. Příroda v české frazeologii a idiomatice (Země - Vesmír - Život - Smrt - Barvy - Prostor - Čas). Ostrava: FF OU, 2006. 88 s. ISBN 80-7368-217-6.
Mrhačová, E. Česká a polská deapelativní příjmení.. In: Rozprawy komisji językowej XXX. s. 77-83. ISBN 0084-2990.
Mrhačová, E. a Ponczová, R. Lidské tělo v české a polské frazeologii a idiomatice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. 412 s. ISBN 80-7042-644-6.
Kupcevičová, J. a Mrhačová, E. Ustálená přirovnání se zooapelativem.... In: Eslavística Complutense. Madrid: Universidad Complutense, 2004. Universidad Complutense, 2004. s. 153-163. ISBN 1578-1763.
Mrhačová, E. Česká a polská přísloví na bázi zooapelativ. In: Mezinárodní konference konaná u příležitosti 150. výročí úmrtí F.L.Čelakovského: Parémie národů slovanských 2002-11-20 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 107-115. ISBN 80-7042-622-5.
Mrhačová, E. Názvy zvířat v české, polské a slovenské paremiologii. Studia Slavica VII. 2003, roč. 7, č. VII, s. 227-241. ISSN 1214-3111.
Mrhačová, E. a Ponczová, R. Zvířata v české a polské frazeologii a idiomatice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. 268 s. ISBN 80-7042-623-3.
Mrhačová, E. Česká, polská a slovenská příjmení s negací. In: Acta Universitatis Palackiane Olomoucensis, Facultas Philosophica, Philologica 781, Supplementum 2002 . Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. Univerzita Palackého, 2002. s. 119-125.
Mrhačová, E. a Raclavská, J. Univerzitní obor polonistika, jeho problémy a potřebnost v regionu. In: Konference Becario 2002. Sborník referátů . Praha: Becario, 2002. Becario, 2002. s. 33-36. ISBN nemá.
Mrhačová, E. Česká a polská přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem. In: Frazeografia słowiańska. Opole: Uniwersytet Opolski, 2001. Uniwersytet Opolski, 2001. s. 363-372. ISBN 83-888796-32-1.
Mrhačová, E. Česká přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem. In: Almanach SEP: Almanach SEP . Praha: Centr Evropy, 2001. Centr Evropy, 2001. s. 93-112. ISBN 80-902758-3-4.
Mrhačová, E. Přirovnání v Reymontově epopeji. In: Władysław Stanisław Reymont. Tradice-současnost-recepce. Ostrava, Praha: FF OU Ostrava, Polský institut Praha, 2001. FF OU Ostrava, Polský institut Praha, 2001. s. 81-90. ISBN 80-7042-579-2.
Mrhačová, E. Česká a polská příjmení s negací. Rozprawy komisji językowej XXVI Wrocław 2000. 2000, roč. 26, s. 61-69. ISSN PL 0084-2990.
Mrhačová, E. Česká a polská přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem. In: Frazeografia słowiańska: Frazeografia słowiańska 2000-09-06 . Opole: Uniwersytet Opolski, 2000. Uniwersytet Opolski, 2000. s. 104-112. ISBN 83-911312-3-8.
Mrhačová, E. a Damborský, J. Frazeologie korelativních sloves pohybu v současné češtině a polštině. In: Sborník prací FF OU, literární věda č. 4/193/2000: Sborník prací FF OU, literární věda č. 4/193/2000 . Ostrava: FF OU, 2000. FF OU, 2000. s. 15-21. ISBN 80-7042-577-6.
Mrhačová, E. Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 201 s. ISBN 80-7042-570-9.
Mrhačová, E., Hartung, J. a Jandová, E. Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 265 s. ISBN 80-7042-568-7.
Mrhačová, E., Hartung, J. a Jandová, E. Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 265 s. ISBN 80-7042-568-7.
Mrhačová, E. Příjmení typu Dokoupil/Nedbal. In: STUDIA SLAVICA IV Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie: STUDIA SLAVICA IV Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie . Opole: Uniwersytet Opolski, 2000. Uniwersytet Opolski, 2000. s. 149-153. ISBN 83-87635-81-2.
Mrhačová, E. Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. 162 s. ISBN 80-7042-537-7.
Mrhačová, E. Příjmení s negací. In: "Onomastika a škola": Propria v systému mluvnickém a slovotvorném 1998-02-10 . Brno: MU, 1999. MU, 1999. s. 29-34. ISBN 80-210--2031-8.
Mrhačová, E. Simplicia a prefixální deriváty slovanských korelativních sloves pohybu. In: Acta Facultatis Philosophicae, Linguistica 3: Acta Facultatis Philosophicae, Linguistica 3 . Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 149-156. ISBN 80-7042-526-1.
Mrhačová, E. Slozena osobni jmena slovanskeho puvodu v cestine, slovenstine a polstine. Slavia - easopis pro slovanskou filologii. 1997, roč. 66, s. 269-284. ISSN 0037-6736.
Mrhačová, E. Obyvatelska jmena v cestine a v polstine. Slavia - easopis pro slovanskou filologii. 1996, roč. 65, s. 445-453. ISSN 0037-6736.
Mrhačová, E. Složená osobní jména slovanského původu v češtině a polštině. Rozprawy komisji językowej XXII Wrocław 1996. 1996, roč. 22, s. 89-102. ISSN PL 0084-2990.
Mrhačová, E. Korelacja determinacji-niedeterminacji u czasownikow wspólczesnego języka czeskiego i polskiego. Rozprawy komisji językowej XX Wrocław 1994. 1994, roč. 20, s. 5-11. ISSN PL 0084-2990.
Mrhačová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1993. 90 s. ISBN 80-7042-399-4.
Mrhačová, E. Obecná čeština a překlad. In: Russkij jazyk v sfere biznesa: Rossica Ostraviensia, Lingua Rossica in Sphaera Mercaturae 1993-10-19 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1993. Ostravská univerzita, 1993. s. 83-88. ISBN 80-7042-391-9.
Mrhačová, E. Rozsah lexikálně gramatické kategorie pluralia tantum v současné češtině a polštině. In: Studia Slavica 1, Acta Facultatis Philosophicae: Studia Slavica 1, Acta Facultatis Philosophicae . Ostrava: FF OU Ostrava, 1993. FF OU Ostrava, 1993. s. 53-68. ISBN 80-7042-394-3.
Mrhačová, E. Praktická cvičení z ruského jazyka, díl IV. 1991.
Mrhačová, E. Umělecký svět současné prózy. 1989.
Mrhačová, E., Krjučkova, M. a Drachlis, L. N. Praktická cvičení z ruského jazyka III.. 1988.
Mrhačová, E., Vavrečka, M. a Opělová, M. Praktická cvičení z ruského jazyka II.. 1987.
Mrhačová, E. Praktická cvičení z ruského jazyka I.. 1985.
Mrhačová, E. Prefixální homonymie u derivátů korelativních sloves přemisťování v ruštině. In: Acta Universitas Palackianae Olomuncensis. Praha: SPN, 1985. SPN, 1985. s. 129-134.
Mrhačová, E. V kruhu nebo po spirále?. 1984.
Mrhačová, E. Historická gramatika ruského jazyka. 1981.
Mrhačová, E. Rytmus doby. 1981.
Mrhačová, E. Singularia tantum a pluralia tantum v porovnávacím plánu česko-ruském. In: Problemy razvitija jazyka. s. 81-92.
Mrhačová, E. a Hřivnáč, J. Minimální slovník ruštiny. 860 s.
Mrhačová, E. a Skácel, J. Problémy funkční lingvistiky a teorie překladu. 182 s.
Mrhačová, E. Neohebné druhy slov v ruštině. 1979.
Mrhačová, E. Talent a epocha. 1978.
Mrhačová, E. Morfologie ruského jazyka - slovesná flexe. 1977.
Mrhačová, E. Morfematická analýza slov v minimálním slovníku. In: Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis. Praha: SPN, 1976. SPN, 1976. s. 5-9.
Mrhačová, E. Nepokojní a znepokojení. 1976.
Mrhačová, E. Návrat Odysseův. 1975.
Mrhačová, E. O věrném přátelství. Tádžické lidové pohádky. 1974.
Mrhačová, E. Slovanská korelativní slovesa přemisťování - synchronní popis. Slavia. 1974, s. 18-25.
Mrhačová, E. Morfologie ruského jazyka - jmenná flexe. 1973.
Mrhačová, E. Otázky neutralizace a transpozice ruských korelativních sloves. Československá rusistika. 1973, s. 26-30.
Mrhačová, E. Audioorální osvojování ruské morfologie v jazykové laboratoři. In: Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis.
Mrhačová, E. Pokus o komplexní rozbor časových a prostorových významů ruských pohybových sloves se sémantikou přemisťování. Československá rusistika. 1969, s. 208-213.
Mrhačová, E. Pohybová slovesa v ruštině. In: Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě. Praha: SPN, 1962. SPN, 1962. s. 43-51.


AuthorTitleType of thesisYear
Velčovská ŠtěpánkaThe analysis of idioms in the classic literary work "Przedwiośnie" by Stefan Żeromski and their substitution in the Czech translationsDoctoral thesis 2014 
Kolberová UrszulaPhraseology before and after velvety revolution in newspaper "Głos Ludu"Doctoral thesis 2011 
Kończynová EvaThe Substantive Surnames Based On Common Nouns In Czech and Polish LanguageMaster's thesis 2007 
Prekopa ĽubomírThe adjective surnames based on common nouns in Czech and Polish languageMaster's thesis 2007 
Krakowczyková MariolaPreterital type of surnames in czech and polish languagesMaster's thesis 2006 
Pourová AdélaThe colours of the world in the Czech and Polish phraseologyBachelor's thesis 2016 
Paprotová HelenaThe use of verbs have and go in the Czech and Polish phraseologyBachelor's thesis 2015 
Šlebodová JanaColors in the Polish and Czech phraseologyBachelor's thesis 2014 


Rozvoj jazykové kompetence
Main solverdoc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Period9/2008 - 8/2011
ProviderPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statefinished
Zvýšení jazykové kompetence absolventů studia cizích jazyků pro podnikatelskou sféru - 2009
Main solverdoc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Period2/2009 - 11/2009
ProviderPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statefinished
The Thematic Comparative Dictionary of Czech and Polish Phraseology and Idioms in Two Volumes. I-Names of Animals, II-Names of Individual Parts of th
Main solverdoc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Period1/2001 - 12/2003
ProviderOstravská univerzita, Standardní projekt GA ČR
Statefinished
social hub