Projects & Grants
The Big History and its Philosophical Potential
Main solverMgr. David Černín, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2025
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Early Modern Mosaic Physics and Its Comenian Successors
Main solverMgr. Jan Čížek, Ph.D.
Period4/2022 - 12/2024
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách
Main solverMgr. David Černín, Ph.D.
Period4/2020 - 4/2023
ProviderKatedra filozofie, Program ÉTA
Statefinished