UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Zdeňka Nedomová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Room, floor, building: D 604, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1854
E-mail:
Personal website:No record found.Všechny publikace - anglicky

Nedomová, Z. Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Olgy Berger Terminostistema "prostoje predloženije" v russkom i češskom jazykach: sopostavitelńyj aspekt. 2018.
Bogoczová, I. a Nedomová, Z. Area Slavica 2: Slovanské jazyky ve světle termínu [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Nedomová, Z. Doporučení do tisku: Frazeologičeskoje nasyščenije konteksta v tekstach russkojazyčnogo Internet-diskursa. 2017.
Nedomová, Z. Doporučení do tisku: Neshodný přívlastek v ruštině a češtině a problematika jeho vymezení. 2017.
Nedomová, Z. Doporučení do tisku: Sopostavitelnaja slavjanskaja sintaktologija - naučnoe dostojanie brnenskoj slavistiki. 2017.
Nedomová, Z. Funkcional´naja stilistika russkogo jazyka. 2017.
Nedomová, Z. K probleme variantov rodovoj prinadležnosti zaimstvovannych nesklonjajemych suščestvitelnych v russkom jazyke. In: Dialog kultur IX. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2017.
Nedomová, Z. Moscow State Region University, Russia. 2017.
Nedomová, Z. Moscow State Region University, Russia, 10.11.-16.11.2017. 2017.
Nedomová, Z. New Bulgarian University, Bulgaria. 2017.
Nedomová, Z. Proměny nesklonných přejatých substantiv v současné ruštině. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. 2017, roč. 27, s. 33-40. ISSN 1211-7676.
Nedomová, Z. Sopostavitelnoe izučenie lingvističeskoj terminologii v Ostravskom universitete. In: XX meždunarodnaja konferencija Rusistika i sovremennost. Sosnowiec: Uniwersytet Slaski. 2017.
Nedomová, Z. Sopostavitelnoje izučenije lingvističeskoj terminologii v Ostravskom universitete. In: J. Lubocha-Kruglik, O. Malysa, G. Wilk, A. Zych. Rusistika i sovremennost. Spornyje voprosy, novyje otvety. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Slaski, 2017. s. 249-260. Biblioteka Przegladu Rusycystycznego. Nr. 23. ISBN 978-83-7164-973-8.
Nedomová, Z. Terminosistema stilistiki russkogo jazyka v sravnenii s terminologičeskoj sistemoj češskogo jazyka. In: Area Slavica 2. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Bogoczová, I. a Nedomová, Z. Area Slavica (1). 2016.
Nedomová, Z. Dinamičeskije izmenenija nesklonjajemych suščestvitelnych v sovremennom russkom jazyke. In: II Sosnowieckie forum jezykoznawcze. Sosnowiec: Uniwersytet Slaski. 2016.
Nedomová, Z. Doporučení do tisku: Realizacija semantičeskogo priznaka kratnosti dejstvija na urovne širokogo konteksta. 2016.
Nedomová, Z. Dynamické změny současné ruštiny. Studia Slavica. 2016, roč. XX, s. 117-129. ISSN 1803-5663.
Nedomová, Z. Feminativy v sovremennom russkom jazyke. In: I. Bogoczová, Z. Nedomová. Area Slavica 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 129-139. Area Slavica 1. ISBN 978-80-7464-829-8.
Nedomová, Z. Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Lithuania. 2016.
Nedomová, Z. University of Gdansk, Poland. 2016.
Nedomová, Z. a Bogoczová, I. Area Slavica [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Nedomová, Z. Erasmus+, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, 4.-8.5.2015. 2015.
Nedomová, Z. Feminativy v sovremennom russkom jazyke. In: Area Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
Nedomová, Z. Geneze nesklonných slov v ruštině. Studia Slavica. 2015, roč. 19, č. 19, s. 171-182. ISSN 1803-5663.
Nedomová, Z. Historická metonymie jako zdroj nesklonných substantiv v ruštině. In: Aktuální otázky jazykovědné rusistiky 4: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4) 2014-11-28 FF MU Brno. Brno: Česká asociace slavistů. Ústav slavistiky FF MU, 2015. s. 105-115. ISBN 978-80-906183-0-5.
Nedomová, Z. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria. 2015.
Nedomová, Z. Tendencija k analitizmu na morfologičeskom urovne v sovremennom russkom jazyke. In: Jednostki języka w systemie i w mowie. první. vyd. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2015. s. 18-27. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach. ISBN 978-83-8012-489-9.
Nedomová, Z. University of Silesia, Poland. 2015.
Nedomová, Z. Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia. 2014.
Nedomová, Z. Doporučení publikace do tisku: Opyt lingvističeskogo analiza ključevych konceptov russkogo fol´klora (na primere koncepta "carevna"). 2014.
Nedomová, Z. Historická metonymie jako zdroj nesklonných substantiv v ruštině. In: AKtuální otázky jazykovědné rusistiky V.. Brno: FF MU. 2014.
Nedomová, Z. K nekotorym aktivnym tendencijam v sovremennom russkom jazyke. 2014.
Nedomová, Z. Opole University, Poland. 2014.
Nedomová, Z. Pojmenování s analytickými adjektivy v současné ruštině a jejich české reflexe. Studia Slavica. 2014, roč. 18, s. 233-244. ISSN 1803-5663.
Nedomová, Z. Tendencija k analitizmu na morfologičeskom urovne v sovremennom russkom jazyke. In: I Sosnovieskij lingvističeskij forum. Sosnowiec: University of Silesia. 2014.
Nedomová, Z. University of Silesia, Poland. 2014.
Nedomová, Z. University of Silesia, Poland. 2014.
Nedomová, Z. Doporučení publikace do tisku: K voprosu o podchodach k sopostavitel´nomu lingvističekomu opisaniju dinamičeskich processov v sovremennych slavjanskich jazykach. 2013.
Nedomová, Z. K nekotorym projavlenijam analitičeskich tendencij v morfologii sovremennogo russkogo jazyka (na materiale nesklonjajemych zaimstvovannych suščestvitelnych). In: XXII Olomoucké dny rusistů. Olomouc: Univerzita Palackého. 2013.
Nedomová, Z. Master manikjura Ol´ga, barmen Anastasija, laureat konkursa Tat´jana - názvy osob ženského pohlaví v textech ruské publicistiky. In: Text a kontext. Brno: FF MU Brno, 2013. s. 57-67. ISBN 978-80-7329-374-1.
Nedomová, Z. Nesklonná přejatá neutra jako projev tendence k analytismu v současné ruštině. In: Nesklonná přejatá neutra jako projev tendence k analytismu v současné ruštině. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2013. Univerzita Hradec Králové, 2013. s. 34-44. ISBN 978-80-86472-57-7.
Nedomová, Z. Paparazzi, security, macho, guru, yeti - Nesklonná životná apelativa v ruštině a češtině. Studia Slavica. 2013, roč. 17, č. XVII, s. 91-101. ISSN 1803-5663.
Nedomová, Z. Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů). první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 256 s. ISBN 978-80-7464-257-9.
Nedomová, Z. Doporučení publikace do tisku: Nová pojmenování v lexiku z oblasti sociální práce a sociální politiky. 2012.
Nedomová, Z. Erasmus, Tallinn University, Tallinn, Estonia, 30.4.-7.5.2012. 2012.
Nedomová, Z. Strukturní typy nesklonných slov v ruštině a jejich ekvivalenty v češtině.. Studia Slavica - Slovanské studie. 2012, roč. 16, č. 16, s. 377-385. ISSN 1803-5663.
Nedomová, Z. Tallinn University, Estonia. 2012.
Nedomová, Z. University of Silesia, Poland. 2012.
Nedomová, Z. Doporučení publikace do tisku: O neizmenjajemom prepozitivnom opredelenii v russkom i češskom jazykach. 2011.
Nedomová, Z. Mnemotechnické pomůcky pri osvojování ruského přízvuku. In: Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky IV.. Brno: FF MU. 2011.
Nedomová, Z. Nesklonná substantiva v ruštině počátku 21. století. Studia Slavica. 2011, roč. 15, s. 277-283. ISSN 1803-5663.
Rudincová, B., Nedomová, Z. a Lepilová, K. Nezabyvajemoje naučno-metodičeskoje sotrudničestvo češskich rusistov s Taťjanoj V. Kozlovoj. Opera Slavica. 2011, roč. 21, s. 54-55. ISSN 1211-7676.
Nedomová, Z., Rudincová, B. a Lepilová, K. Nezabyvajemoje naučno-metodičeskoje sotrudničestvo T. V. Kozlovoj s češskimi rusistami. Russkij jazyk za ruběžom. 2011, s. 128-128.
Nedomová, Z. University of Gdansk, Poland. 2011.
Nedomová, Z. University of Silesia, Poland. 2011.
Nedomová, Z. Funkcional´naja stilistika russkogo jazyka. 2010.
Nedomová, Z. Metamorfozy sovremennogo russkogo jazyka. In: II. kongres českých slavistů. Hradec králové: Univerzita Hradec králové. 2010.
Nedomová, Z. Metamorfozy sovremennogo russkogo jazyka. In: Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. s. 203-210. ISBN 978-80-7399-987-2.
Nedomová, Z. a Vlhová, K. Metodika výuky ruského jazyka na II. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 2010.
Nedomová, Z. University of Silesia, Poland. 2010.
Nedomová, Z. University Tallinn, Estonia. 2010.
Nedomová, Z. Dinamika razvitija nesklonjajemosti suščestvitel´nych v sovremennom russkom jazyke. In: Novyje napravljenija v izučenii leksikologii, slovoobrazovanija i grammatiki načala XXI veka: materialy meždunarodnogo simpoziuma 4-5 maja 2009 goda, Samara. Samara: Izdatel´stvo Povolžskoj gos. social´no -gumanitarnoj akademii, 2009. Izdatel´stvo Povolžskoj gos. social´no -gumanitarnoj akademii, 2009. s. 147-151. ISBN 978-5-8428-0585-3.
Nedomová, Z. Nesklonjajemyje suščestvitel´nyje na ruběže věkov. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Brno: TRIBUN EU, s.r.o, 2009. TRIBUN EU, s.r.o, 2009. s. 119-124. ISBN 978-80-7399-889-9.
Nedomová, Z. Nesklonjamyje suščestvitel´nyje inojazyčnogo proischoždenija na polosach gazet i žurnalov. In: Rossica Olomucensia XLVIII. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XX:Olomoucké dny rusistů 02.09-04.09.2009.. Olomouc: UP, 2009. UP, 2009. s. 155-158. ISBN 978-80-244-2515-3.
Nedomová, Z. Projavlenija analitizma v sovremennom russkom jazyke. In: Hladanie ekvivalentnosti IV. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. s. 181-189. ISBN 978-80-555-0066-9.
Nedomová, Z. Vilnius Pedagogical University, Lithuania. 2009.
Nedomová, Z. Lingua rossica et communicatio... 2007. 2008.
Nedomová, Z. Nesklonjaemyje slova v sovremennom russkom jazyke. In: Nitrianske dni rusistov. Nitra: FF UKF. 2008.
Nedomová, Z. Sensacii, sluchi, spletni, skandaly i dr. In: Lingua rossica et communicatio 2007. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 125-138. ISBN 978-80-7368-583-6.
Nedomová, Z. University of Silesia, Poland. 2008.
Nedomová, Z. University Tallinn, Estonia. 2008.
Nedomová, Z. Aršin, versta, veršok (Staré ruské měrné jednotky ve frazeologii). In: Studia Slavica XI Slovanské studie XI. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. Ostravská univerzita, 2007. s. 175-179. ISBN 978-80-7368-381-8.
Nedomová, Z. Česko-ruský a rusko-český pivovarnický slovník. 2007.
Nedomová, Z. Kak izmenjaetsja grammatika russkogo jazyka našich dnej. In: Russkaja slovesnost´ v kontekste mirovoj kul´tury. Materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii ROPRJAL. Nižnij Novgorod, Rusko: Izdatel´stvo Nižegorodskogo gosuniversiteta, 2007. Izdatel´stvo Nižegorodskogo gosuniversiteta, 2007. s. 315-319. ISBN 978-5-91326-040-6.
Rudincová, B. a Nedomová, Z. Lingua Rossica et communicatio... [Konference]. FF OU v Ostravě, Česká republika. 2007.
Nedomová, Z. Lingua Rossica et.communicatio 2007 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Nedomová, Z. Nekotoryje aktivnyje processy v grammatike russkogo jazyka načala XXI veka. In: Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Slavistickou společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. Oftis, 2007. s. 85-89. ISBN 978-80-86845-73-9.
Nedomová, Z. Stylistika ruského jazyka. 2007.
Nedomová, Z. University Tallinn, Estonia. 2007.
Nedomová, Z. Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Spisy FF OU. 148 s. ISBN 80-7368-164-1.
Nedomová, Z. Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny. 2006.
Nedomová, Z. Kategorija količestvennosti v novom osveščenii. Przegląd Rusycystyczny. 2006, roč. 28, č. 3, s. 82-88. ISSN 0137-298X.
Nedomová, Z. Komunikace v ruskojazyčném podnikatelském prostředí (při přípravě posluchačů bakalářského studia). In: Nitrianské dni rusistov. Nitra: FF UKF. 2006.
Nedomová, Z. Krátká exkurze do Slovanské knihovny (Skutečný ráj pro českého učitele ruského jazyka). In: Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny (CD-ROM). Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 5-10.
Nedomová, Z. Parémie národů slovanských III. [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Nedomová, Z. a Rudincová, B. Kommunikativnaja grammatika v obučenii studentov-bakalavrov. In: Sborník příspěvků z konference Profilingua 2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. Západočeská univerzita, 2005. s. 322-325. ISBN 80-7043-424-4.
Nedomová, Z. Konfrontační analýza valence ruských a českých sloves v textech podnikatelské sféry jako zdroje komunikačních bariér. In: Dialog kultur III. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2005. Oftis, 2005. s. 87-90. ISBN 80-86845-15-X.
Nedomová, Z. Myšlenky profesora Rudolfa Zimka nás stále inspirují. In: Lingua et communicatio in sphaera culturae. Ostrava: FF OU, 2005. FF OU, 2005. s. 15-17. ISBN 80-7368-120-X.
Nedomová, Z. O specifičeskich čertach količestvennoj informacii v russkoj i češskoj publicistike. In: Jezyk i rzeczywistość. Rusystyczne studia konfrontacyjne. Katowice: Wydawnictvo Uniwersytetu Slaskiego, 2005. Wydawnictvo Uniwersytetu Slaskiego, 2005. s. 292-298. ISBN 83-226-1396-2.
Nedomová, Z. Sintaksičeskaja semantika dvadcat´ pjat´ let spustja. In: Studia slavica IX. Ostrava: FF OU, 2005. FF OU, 2005. s. 241-245. ISBN 80-7368-126-9.
Nedomová, Z. Bibliografie. In: K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. s. 241-255. ISBN 80-7042-676-4.
Nedomová, Z. Kul´tura delovogo obščenija: Praktičeskoje posobije. In: Studia Slavica VIII.. Opole: Wydawnictwo Uniwersitetu Opolskiego, 2004. Wydawnictwo Uniwersitetu Opolskiego, 2004. s. 363-365. ISSN 1214-3111.
Nedomová, Z. Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2004 [Konference]. Luhačovice, Česká republika. 2004.
Nedomová, Z. Řečové modely ve sféře podnikání. In: K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. s. 175-232. ISBN 80-7042-676-4.
Nedomová, Z. Strukturní modely vět v textech podnikatelské sféry. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia.. Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 101-104. ISBN 80-7368-026-2.
Nedomová, Z. Zvyšování kvalifikace učitelů ruštiny 2. Cizí jazyky. 2004, roč. 47, č. 5, s. 190-190. ISSN 1210-0811.
Nedomová, Z. Bankovskoje delo glazami lingvista (predikaty modelej russkogo jazyka v sopostavlenii s češskimi).. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia 2003.. Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 109-114. ISBN 80-7042-647-0.
Nedomová, Z. Den´gi kak ob´ekt lingvistiki?. In: Studia Slavica VII. . Opole: Uniwersytet Opolski, 2003. Uniwersytet Opolski, 2003. s. 279-284. ISBN 1214-3111.
Nedomová, Z. Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. Opera Slavica. 2003, č. 2, s. 61-63. ISSN 1211-7676.
Nedomová, Z. K nekotorym osobennostjam russkogo i češskogo jazykov v oblasti vyraženija količestvennych otnošenij. In: Philologica LVII. Tradície a perspektivy rusistiky. 2001-09-28 Bratislava. Bratislava: UK, 2003. UK, 2003. s. 87-92. ISBN 80-223-1808-6.
Nedomová, Z. K nekotorym osobennostjam vyraženija količestvennych otnošenij v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim (na slovoovrazovatel´nom urovne). In: X. Kongress MAPRJAL: Russkoje slovo v mirovoj kul´ture. X. meždunarodnyj kongress MAPRJAL. Politechnika izdatelstvo 2003-06-30 Sankt-Peterburg, Rusko. Sankt- Peterburg: Politechnika izdatelstvo, 2003. Politechnika izdatelstvo, 2003. s. 146-152. ISBN 5-7325-0754-X.
Nedomová, Z. K osobennostjam vyraženija količestvennych otnošenij v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim (na slovoobrazovatel´nom urovne). In: X kongress MAPRJAL: Rusisty Ostravskogo universiteta X kongressu MAPRJAL. Sankt-Peterburg, Rusko. Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 31-36. ISBN 80-7042-624-1.
Nedomová, Z. K osobennostjam vyraženija količestvennych otnošenij v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim (na slovoobrazovatel´nom urovne). In: X. kongres MAPRJAL. Sankt-Peterburg. 2003.
Nedomová, Z. Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2003 [Konference]. Luhačovice, Česká republika. 2003.
Nedomová, Z. Saint-Petersburg State University, Russia. 2003.
Nedomová, Z. a Rudincová, B. Vybrané kapitoly z funkční stylistiky a funkční gramatiky ruštiny. 2003.
Nedomová, Z. Jazyk reklamy bankov v RF i ČR. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae.: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. 2002-09-23 Ostrava. Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 95-100. ISBN 80-7042-617-9.
Nedomová, Z. K funkcii kvantitativnoj informacii v tekstach delovogo charaktera. In: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí 2001-11-27 Brno. Brno: FF MU, 2002. FF MU, 2002. s. 131-136.
Nedomová, Z. Kommunikativnyje bariery na sintaksičeskom urovne.. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2001-09-25 Ostrava. Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 59-62. ISBN 80-7042-598-9.
Nedomová, Z. Výběrová bibliografie (90.léta). In: Inovace pregraduální a postgraduální přípravy; K. Lepilová a kol. . Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 89-93. ISBN 80-7042-599-7.
Nedomová, Z. Vyjadřování kvantity jmennými slovními druhy v ruštině v porovnání s češtinou. 2001.
Nedomová, Z. Zvyšování kvalifikace učitelů ruštiny. Cizí jazyky. 2001, roč. 45, č. 5, s. 170-171. ISSN 1210-0811.
Nedomová, Z. Gid znajuščij s děsjatok slov? (Sposoby vyraženija priblizitel´nogo količestva v tekstach po turbiznesu). In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2000-09-19 Ostrava. Ostrava: FF OU, 2000. FF OU, 2000. s. 49-54. ISBN 80-7042-575-X.
Nedomová, Z. K charakteru količestvennoj informacii v kommerčeskich tekstach. In: Teorija i praktika prepodavanija slavjanskich jazykov i literatur: Slavica Quinqueecclesiensia VI. Pecs, 2000 2000-05-05 Pecs. Pecs, Maďarsko: PTE BTK, 2000. PTE BTK, 2000. s. 163-169. ISBN szám 1218-800x.
Nedomová, Z. Jedinicy izmerenija v kommerčeskich i techničeskich tekstach. In: IX. Mezinárodní kongres MAPRJAL v Bratislavě: Vystoupení členů katedrů rusistiky na IX. Mezinárodním kongresu MAPRJAL 1999-08-16 Bratislava. Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 23-29. ISBN 80-7042-535-0.
Nedomová, Z. Jedinicy izmerenija v kommerčeskich i techničeskich tekstach. In: IX. kongres MAPRJAL. Bratislava: MAPRJAL. 1999.
Nedomová, Z. Konstrukce vyjadřující přesný rozměr v ruských komerčních textech. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky 1999-04-14 FF MU Brno. Brno: FFMU Brno, 1999. FFMU Brno, 1999. s. 50-54. ISBN 80-210-2225-6.
Nedomová, Z. Lingua rossica in sphaera mercaturae. Ostrava, Česká republika. 27.10. - 30.10.1999. 1999.
Nedomová, Z. Nesčetnoje količestvo turistov? (Sredstva vyraženija neopredelennoj množestvennosti v tekstach putevoditelej). In: VII. mezinárodní vědecká konference: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 1999-10-28 Ostrava. Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 75-78. ISBN 80-7042-549-0.
Nedomová, Z. Rubl´- kosar´- groš. (Russkije deněžnyje jedinicy včera i segodnja i ich otraženije v jazyke).. In: Aktual´nyje problemy obučenija russkomu jazyku III: Aktual´nyje problemy obučenija russkomu jazyku III 1999-05-14 PdF MU. Brno: PdF MU, 1999. PdF MU, 1999. s. 40-45.
Nedomová, Z. Setkání s autory učebnice Raduga. Cizí jazyky. 1999, roč. 42, s. 68-68. ISSN 1210-1811.
Nedomová, Z. Sovremennyj russkij jazyk. Leksikologija. Leksikografija. Opera Slavica. 1999, č. 4, s. 48-51. ISSN 1211-7676.
Nedomová, Z. Studia philologica. Rossica Slovaca. Opera Slavica. 1999, č. 2, s. 64-68. ISSN 1211-7676.
Nedomová, Z. K voprosu oficial´no-delovogo stilja russkogo jazyka i sistemy jeho obučenija v Ostravskom univerzitete.. In: Olomoucké dny rusistů: Rossica Olomucensia XXXVI 1998-08-27 Olomouc. Olomouc: FF UP, 1998. FF UP, 1998. s. 327-331. ISBN 80-7067-812-7.
Nedomová, Z. Lingua rossica in sphaera mercaturae. Ostrava, Česká republika. 29.9. - 30.9.1998. 1998.
Nedomová, Z. Russkije drobnyje čisliteľnyje v sopostavlenii s češskimi.. In: Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického hl´adiska: Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického hl´adiska 1997-09-11 Bratislava. Bratislava: FF UK Bratislava, 1998. FF UK Bratislava, 1998. s. 83-87. ISBN 80-85697-77-7.
Nedomová, Z. a Jakl, D. V. mezinárodní konference o ruštině v obchodě. Cizí jazyky. 1998, roč. 41, s. 139-139. ISSN 1210-1811.
Nedomová, Z. Ves´ mir na ladoni? (Vozmožnosti priobretenija naličnoj i beznaličnoj valjuty dlja putešestvij). In: Russkij jazyk v sfere turbiznesa ( obučenije bakalavrov): Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae 1998-09-29 Ostrava. Ostrava: FF OU, 1998. FF OU, 1998. s. 85-92. ISBN 80-7042-521-0.
Nedomová, Z. Aktual´nyje problemy lingvodidaktiki podjazyka biznesa. In: Russkij jazyk ve sfere biznesa: Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae 1997-10-07 FF OU. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 147-150. ISBN 80-7042-484-2.
Nedomová, Z. Lingua rossica in sphaera mercaturae [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 1997.
Nedomová, Z. Novoje v lingvodidaktike. In: Transformace rusistického vzdělávání (Alternativy výuky konce tisíciletí): Transformace rusistického vzdělávání (Alternativy výuky konce tisíciletí) 1997 FF OU. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 40-43. ISBN 80-7042-486-9.
Nedomová, Z. Aktual´nyj uroven´ znanij po russkomu jazyku [Testirovanije bakalavrov na pervom i tretjem kursach]. In: Russkij jazyk v sfere biznesa: Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae 1996-11-08 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 61-67. ISBN 80-7042-456-7.
Nedomová, Z. Lingua rossica in sphaera mercaturae [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 1996.


AbbreviationSubject
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.
DLCVKapitoly z fun. lexikologie a tvoř. slov
DLEXRLexikologie
DSYN1Syntax 1
DSYN2Syntax 2
DUJÚvod do jazykovědy
EANLRAnalytismus v současné ruštině
ECPRVyjadř. čas. a prostor. vztahů v ruštině
EFSTLFunkční stylistika
EKVRVyjadř. kvantitativních vztahů v ruštině
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
ESYN1Syntax 1
ESYN2Syntax 2
EXSKExkurze do Slovanské knihovny
FFLX1Funkční lexikologie 1
FFLX2Funkční lexikologie 2
FFSTLFunkční stylistika
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
FSJAZJazykový seminář
FSYN1Syntax 1
FSYN2Syntax 2
KFL1Funkční lexikologie 1
KFL2Funkční lexikologie 2
KFSTFunkční stylistika
KKVRVyjadř. kvantitativních vztahů v ruštině
NDIR1Didaktika ruštiny 1
NDIR2Didaktika ruštiny 2
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
NKVSKapitoly z valenční syntaxe
NOBLIObecná lingvistika
NOOSKontrastivní stylistika
NPKRPedagogická komunikace v ruštině
NPR1Průběžná praxe 1
NPR2Průběžná praxe 2
NSPSouvislá praxe
NSTNStylistika ruského jazyka a normy
NVKSKapitoly z funkční syntaxe rus. jazyka
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
PKTAKomplexní textová analýza
POBLIObecná lingvistika
POVSKapitoly z valenční syntaxe
RUS1XRuština 1 (A1)
RUS2XRuština 2 (A1/A2)
RUS3XRuština 2 (A1/A2)
RUS4XRuština 4 (B1)
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod


AuthorTitleType of thesisYear
Amzlerová ZuzanaRussian and Czech dictionary of cosmetics TermsMaster's thesis 2017 
Miovská PetraComparative analysis of textbooks of Russian language in the Czech marketMaster's thesis 2017 
Szajnová KarolínaLanguage competitions in the course of teaching Russian language in schoolMaster's thesis 2017 
Doričová VěraThe graphics and the ortography in the Russian languageMaster's thesis 2016 
Michalíková PetraComparison of Russian and Czech terminology in the field of gastronomyMaster's thesis 2016 
Bittnerová DarjaThe Prominent Personalities of the Present-Day Russia (a Practical Chapter in a Russian Textbook)Master's thesis 2015 
Chmelová NatálieThe Realia in teaching of Russian languageMaster's thesis 2015 
Vantuchová JanaGrammatical curriculum in teaching of Russian languageMaster's thesis 2015 
Krischkeová JanaThe Comparison of Czech and Russian Idioms Relating to Moral Qualities of ManMaster's thesis 2014 
Plesník LukášThe comparison of the toponymy words in scientific text (the comparison of the Russian, Czech and Polish languages)Master's thesis 2013 
Rakusová DominikaPuns in the media and advertisingMaster's thesis 2013 
Krchnivá PavlaPersonal names in contemporary RussianMaster's thesis 2011 
Bulavová RadkaReceptive speech abilities in Russian language textbooks published in the Czech RepublicMaster's thesis 2010 
Čechalová HanaGames in Russian and German language textbooks published in the Czech RepublicMaster's thesis 2010 
Slámová MarkétaThe tendency towards analytism in contemporary Russian journalistic textsMaster's thesis 2010 
Sušovská MartinaProductive speech abilities in Russian language textbooks published in the Czech RepublicMaster's thesis 2010 
Šmahlíková EvaSpecific features of the language of Russian tabloid pressMaster's thesis 2010 
Chmurová EvaThe Problems of Lexical Material in Contemporary Czech Textbooks of Russian LanguageMaster's thesis 2009 
Jurnečková IvaThe image and the function of colours in Russian journalistic textsMaster's thesis 2009 
Šimová AlexandraSpecific features of Russian scientific style (a comparative Russian-Czech analysis)Master's thesis 2007 
Juchelková SoňaSpatial Relations in Russian and their Practical Application in the Process of LearnigMaster's thesis 2006 
Haasová PetraFashion terminology in texts of Russian journalismBachelor's thesis  
Gorčáková KláraIndeclinable nouns in texts of Russian journalismBachelor's thesis 2018 
Nohejlová KarolínaA Czech agency supporting trade (promotional material for foreign entrepreneurs)Bachelor's thesis 2018 
Znak NadiyaThe Phenomenon of Czech Jewelery (promotional material for tourists from the Commonwealth of Independent States)Bachelor's thesis 2015 
Nogová HalinaThe Czech Tourism Centre (promotional brochure for Russian-speaking visitors to the   Czech Republic)Bachelor's thesis 2014 
Chadimová HanaHorse breeding in the Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Čechalová HanaInternationalisms in the contemporary Russian language with a focus on GermanismsBachelor's thesis 2012 
Batihová HelenaThe conditions for golf tourism in the BohemiaBachelor's thesis 2011 
Imrichová IvaCynology in the Czech RepublicBachelor's thesis 2011 
Morcinková HanaThe conditions for golf tourism in MoraviaBachelor's thesis 2011 
Plesník LukášThe history of Russian and Czech journalismBachelor's thesis 2011 
Krischkeová JanaThe Batas - world famous Czech businessmen (a material for tourists from the Commonwealth of Independent States)Bachelor's thesis 2010 
Horová Petra70 years anniversary of Prague airport and the history of Czech Airlines companyBachelor's thesis 2009 
Smolarčíková HanaCzech fashion and prominent Czech designers of the present (propagatory material for Russian-speaking visitors of the Czech Republic)Bachelor's thesis 2009 
Chrobáková Jana80 years anniversary of Banik Ostrava FC and the history of Czech football (a guidebook for Russian-speaking visitors)Bachelor's thesis 2008 
Odchodnická Alexandra75 years of Prague ZOO (a guidebook for Russian-speaking visitors)Bachelor's thesis 2008 
Plesník Lukáš50 years anniversary of Ostrava television studio (a guidebook for Russian speaking visitors)Bachelor's thesis 2008 
Dočkal Martin200 years anniversary of Silesian Theatre in OpavaBachelor's thesis 2007 
Kalafut Jakub35 years of Radegast brewery existence and the history of Czech and Moravian brewing industryBachelor's thesis 2007 
Kocián AdamRussian guide to UNESCO sights in the Czech Republic (Kroměříž - the castle and gardens) V.Bachelor's thesis 2007 
Starostková MartinaThe Russian Guide Through the Towns and Monuments in the Region of PardubiceBachelor's thesis 2007 
Vašíčková SilvieRussian Guide to UNESCO Sights in the Czech Republic Vi. (Olomouc, Třebíč, Zelená hora near Ždár nad Sázavou)Bachelor's thesis 2007 
Černošková DanaThe Russian Guide of Monuments of Art of UNESCO in the Czech Republic IV. (villa Tugendhat, Historical centre of Telč)Bachelor's thesis 2006 
Kotulová GabrielaComparative analysis of names of russian and czech travel agenciesBachelor's thesis 2005 
Kučera MichalMEMORABLE TREES OF THE CZECH REPUBLICBachelor's thesis 2005 
Matušík JiříThe characteristic of current russian economic pressBachelor's thesis 2005 
Mikoláš LiborComparative analysis of frequency appearance of secondary prepositions and compound conjunctions in texts of the russian law (compared to czech))Bachelor's thesis 2005 


Corpora of Russian and Czech Linguistic Terminology - Preliminary Phase of Publishing a Bilingual Dictionary
Main solverdoc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
social hub