All Issues

Studia Romanistica, 20.1, 2020

Editorial soubor pdf 0,03 MB

Artículos y estudios - Articles et études - Articoli e studi

Aura Cristina Bunoro
Los tratamientos de liberalismo en la obra de Manuel González Prada
doi.org/10.15452/SR.2020.20.0001
Abstract soubor pdf 0,05 MB | Fulltext soubor pdf 0,12 MB

Marta Elena Castellino
La narrativa puñena de Héctor Tizón o la carencia ontológica de libertad
doi.org/10.15452/SR.2020.20.0002
Abstract soubor pdf 0,05 MB | Fulltext soubor pdf 0,17 MB

Pedro García Guirao
Crítica, libertad e individualismo en El hombre que amaba a los perros
doi.org/10.15452/SR.2020.20.0003
Abstract soubor pdf 0,06 MB | Fulltext soubor pdf 0,18 MB

Zuzana Raková
Jules Verne en Bohême (1870-1900) : ses premiers traducteurs et leur statut socio-professionnel
doi.org/10.15452/SR.2020.20.0004
Abstract soubor pdf 0,05 MB | Fulltext soubor pdf 0,54 MB

Susana Sarfson-Gleizer – Rodrigo Madrid Gómez
El concepto de libertad en el himno nacional argentino
doi.org/10.15452/SR.2020.20.0005
Abstract soubor pdf 0,05 MB | Fulltext soubor pdf 0,44 MB

Pavel Štěpánek
Francisco de Miranda en Praga, una visita venezolana a la Praga de la Ilustración, en 1785. La presencia del prócer de la Independencia en Bohemia
doi.org/10.15452/SR.2020.20.0006
Abstract soubor pdf 0,05 MB | Fulltext soubor pdf 0,18 MB

Reseñas - Comptes rendus - Recensioni

Reseñas - Comptes rendus - Recensioni soubor pdf 0,07 MB

FULLTEXT soubor pdf 2,03 MB