Konferencja Slavica iuvenum

Slavica iuvenum to międzynarodowa konferencja naukowa dedykowana młodym językoznawcom, literaturoznawcom oraz tłumaczom. Konferencja stanowi platformę publikacyjną dla działalności naukowej studentów kierunków slawistycznych, przede wszystkim zaś kierunków doktoranckich. Spotkania konferencyjne odbywają się w trzech stałych sekcjach, a są to Językoznawstwo, Literaturoznawstwo oraz Translatologia. Konferencję zwieńczy wydanie recenzowanego zbioru wybranych studiów naukowych, wydawanego zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Organizatorem konferencji jest Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego.

Organizator konferencji:

Katedra Slawistyki
Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Ostrawski
ul. Reální 5, 701 03 Ostrava

Gwaranci konferencji:

PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.


Opublikowano / zaktualizowano: 29. 09. 2020