Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of History

Andrea Pokludová

Andrea Pokludová

Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Room, floor, building: DM 521, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of History (Faculty of Arts)
Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1967
E-mail:

Education

1999 – 2002
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Doctoral studies of Economic and Social History (Ph.D.)
1994 – 1999
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Master's studies of Specialized History (Mgr.)
 

Working Practice

Since 2008
University of Ostrava, Centre for Economic and Social History - Independent academic staff member
Since 2006
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Lecturer
Since 2003
Silesian Regional Museum, Silesian Institute - Independent academic staff member
 

Lecturing in

Formation of intelligence in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century
Selected aspects of modernizing tendencies of communal autonomy 1850 - 1914
 

Membership

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
Sekce pro dějiny advokacie ČAK
 


Änderung in der Stadtverwaltung nach dem Ersten Weltkrieg in Troppau und Olmütz
Andrea Pokludová
Year: 2019, Klartext
specialist book chapter

The Legally trained Civil Servants in Moravia and Silesia 1848-1918
Andrea Pokludová
Year: 2019, Austrian Academy of Science Press
specialist book chapter

Národnostní poměry Slezska a Ostravska
Andrea Pokludová
Year: 2018, Slezské zemské muzeum
specialist book chapter

Vesnický učitel na přelomu 19. a 20. století Významný aktér modernizace venkovské společnosti
Andrea Pokludová
Year: 2018, Časopis Matice moravské
journal article

Matice opavská v kontextu formování občanské společnosti Rakouského Slezska 1848-1914
Andrea Pokludová
Year: 2017, Matice Slezská ? Slezské zemské muzeum
specialist book chapter

Sviadnov v letech 1848-1918
Andrea Pokludová
Year: 2017, Obec Sviadnov
specialist book chapter

Veřejné osvětlení ve městech a iluminace v čase 'dlouhého' 19. století
Andrea Pokludová
Year: 2017, Akademie věd ČR
specialist book chapter

CULTURAL HERITAGE OF THE POST-TOTALITARIAN CITIES: 20TH AND 21ST CENTURIES. FOREWORD
Andrea Pokludová, Martin Pekar
Year: 2016, Mesto a dejiny
journal article

The Czech/Czechoslovak National Council and the censuses in the period 1910?1930
Andrea Pokludová
Year: 2016, PRAGER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALHISTORISCHE MITTEILUNGEN
journal article

From the ?steel heart of Czechoslovakia? to post-industrial space: Boom, crisis and the cultural heritage of the Ostrava-Karviná mining district
Andrea Pokludová, Petr Popelka
Year: 2022, De Gruyter Oldenbourg
specialist book chapter

NEOLAiA History Workshop, Research Table
Andrea Pokludová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Brněnské školství v kontextu lex Perek
Andrea Pokludová
Year: 2021, Historica
journal article

Čas změny : Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Pavel Cibulka, Milan Řepa
Year: 2021, Ostravská univerzita - Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i. - Historický ústav AV ČR, v. v. i.
specialist book

Identita a místa pěmti českého Slezska. Mizející těžní věže.
Andrea Pokludová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... other authors
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book

Postoje JUDr. Richarda Fischera k Moravskému paktu: limity občanských práv a svobod v řešení národnostních otázek na Moravě v předvečer Velké války
Andrea Pokludová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Stances of JUDr. Richard Fischer on the Moravian Pact: The Limits of Civil Rights and Liberties in Dealing with the National Issues in Moravia on the Eve of the Great War
Andrea Pokludová
Year: 2021, Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia
specialist book chapter

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... other authors
Year: 2021
certified methodologies and procedures

Hospodářský spolek pro severovýchodní Moravu: významný aktér v modernizačním procesu rolnictva Pobeskydí v letech 1862-1914
Andrea Pokludová
Year: 2020, Časopis Matice moravské
journal article

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... other authors
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

The Concept of Everyday Life and History Teaching
Blažena Gracová, Andrea Pokludová
Year: 2020, Universytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter

The Role of Teachers and Parish Priests as Agents of Economic, Social and Cultural Change in Rural Areas 1861-1918
Andrea Pokludová
Year: 2020, Harrasowitz
specialist book chapter

Änderung in der Stadtverwaltung nach dem Ersten Weltkrieg in Troppau und Olmütz
Andrea Pokludová
Year: 2019, Klartext
specialist book chapter

Stáž - Leeds Beckett University
Andrea Pokludová
Year: 2019
work experience abroad

The Legally trained Civil Servants in Moravia and Silesia 1848-1918
Andrea Pokludová
Year: 2019, Austrian Academy of Science Press
specialist book chapter

TOMÁŠ W. PAVLÍČEK, Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848-1914)
Andrea Pokludová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

BETWEEN THEORY AND PRACTICE. FROM THE INDUSTRIAL CITIES OF CZECOSLOVAKIA TO THE POSTINDUSTRIAL SPACE. BOOM - CRISIS - INDUSTRIAL HERITAGE. CASE STUDY OSTRAVA-KARVINA MINING DISTRICT AND HIS INDUSTRIAL HERITAGE.
Andrea Pokludová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

From the 'steel heart of Czechoslovakia' to the postindustrial space. Boom, crisis and cultural heritage of the Ostrava-Karviná mining district (1945-2017)
Andrea Pokludová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak se žilo před sto lety? Někdo bez koupelny, někdo s milionem ročně
Andrea Pokludová, Blažena Gracová
Year: 2018
others

Národnostní poměry Slezska a Ostravska
Andrea Pokludová
Year: 2018, Slezské zemské muzeum
specialist book chapter

Recenzja wewngtrzna numeru 9(12)22019 cz.1. rocznika naukowego Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
Andrea Pokludová
Year: 2018
editorial work

Session SS21 - Old and New Industrial Cities: Rise, Fall and Resurgence in a Global Perspective
Andrea Pokludová, Martin Pekar
Year: 2018
organizing conference, workshop

Session The Urban Elite at Breaking Points in the Political History of Small European Nations in the 19th and 20th Centuries
Andrea Pokludová, Martin Pekar
Year: 2018
organizing conference, workshop

Spolková činnost v multietnickém regionu ?českého? Slezska v předvečer Velké války
Andrea Pokludová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Jewish Participation in Municipal Self-Government in Opava-Olomouc-Frýdek-Ostrava/Vítkovice (Troppau- Olmutz-Friedek-Ostrau/Witkowitz).
Andrea Pokludová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Role of the Intelligentsia (Teachers, Lawyers, Doctors, Priests) as an Agent of Economic, Social and Culural Change in Rural Areas.
Andrea Pokludová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

urbanHIST
Andrea Pokludová
Year: 2018
work experience abroad

V záři miliónů i ve stínu těžních věží. Moravská Ostrava v letech 1918-1938 / Im Glanz der Millionen und im Schatten der Fördertür- me. Mährisch Ostrau in den Jahren 1918-1938
Andrea Pokludová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vesnický učitel na přelomu 19. a 20. století Významný aktér modernizace venkovské společnosti
Andrea Pokludová
Year: 2018, Časopis Matice moravské
journal article

Ženy za první republiky
Andrea Pokludová
Year: 2018
radio and televison broadcast

Koncepty, bilance, perspektivy výzkumu formování inteligence 1848 -1938
Andrea Pokludová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kulturní dějiny společnosti v procesu modernizace druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lékař ve službách veřejného zdravotnictví v druhé polovině 19. a na počátku 20. století: prevence, profylaxe a praxe
Andrea Pokludová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Matice opavská v kontextu formování občanské společnosti Rakouského Slezska 1848-1914
Andrea Pokludová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Matice opavská v kontextu formování občanské společnosti Rakouského Slezska 1848-1914
Andrea Pokludová
Year: 2017, Matice Slezská ? Slezské zemské muzeum
specialist book chapter

Park / SAD DR MH
Jiří Havlíček, Filip Nerad, Jakub Ivánek, Andrea Pokludová, Martin Strakoš, Markéta Svobodová, Kateřina Sidiropulu Janků ... other authors
Year: 2017, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Perspektivy českých sociálních dějin
Andrea Pokludová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sviadnov v letech 1848-1918
Andrea Pokludová
Year: 2017, Obec Sviadnov
specialist book chapter

Veřejné osvětlení ve městech a iluminace v čase 'dlouhého' 19. století
Andrea Pokludová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Veřejné osvětlení ve městech a iluminace v čase 'dlouhého' 19. století
Andrea Pokludová
Year: 2017, Akademie věd ČR
specialist book chapter

CULTURAL HERITAGE OF THE POST-TOTALITARIAN CITIES: 20TH AND 21ST CENTURIES. FOREWORD
Andrea Pokludová, Martin Pekar
Year: 2016, Mesto a dejiny
journal article

Did the Great War Change the Living Conditions, Career, Social Status and Development of the high-ranking Civil Servants? The Example of the North Moravia and Silesia Cities
Andrea Pokludová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

EAUH 2016 - Session S24: Cultural heritage of the Post-totalitarian cities: 20th and 21st Centuries
Andrea Pokludová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Year: 2016, NLN
specialist book

The Czech/Czechoslovak National Council and the censuses in the period 1910?1930
Andrea Pokludová
Year: 2016, PRAGER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALHISTORISCHE MITTEILUNGEN
journal article

Židovské elity v modernizačním procesu moravských a slezských měst. Moravská Ostrava, Olomouc, Opava a Frýdek
Andrea Pokludová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Änderungen in der Stadtverwaltung von Troppau und Olmütz nach dem Ersten Weltkrieg und die Wahrnehmung von Ethnizität/Identität in der Volkszählung 1921
Andrea Pokludová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kreativní město
Andrea Pokludová, Andrea KOZLOVÁ, Martina ŠIMÍKOVÁ, Tereza Čapandová, Agáta ŠEBESTOVÁ, Miroslav MAŇAS, Petr ZATLOUKAL, Tereza STŘELCOVÁ ... other authors
Year: 2015
organizing conference, workshop

"Obranné" spolky - viditelní i nezpozorovatelní aktéři při sčítání lidu 1890-1930
Andrea Pokludová
Year: 2015, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
journal article

Pomníky - místa kolektivní paměti, zapomnění i smíření s minulostí
Andrea Pokludová
Year: 2015
abstract in proceedings

The Development and Role New Elites in the Era of Modernation: The case of Industrial City Ostrava
Andrea Pokludová
Year: 2015
abstract in proceedings

The Development and Role New Elites in the Era of Modernation: The case of Industrial City Ostrava
Andrea Pokludová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Law-Trained Civil Servants in Moravia and Silesia 1848-1918
Andrea Pokludová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Universita Pavala Josefe Šafaříka v Košicích
Andrea Pokludová
Year: 2015
work experience abroad

Frýdek a Místek v letech 1848-1918.
Andrea Pokludová
Year: 2014, NLN, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Guardians of the Nation in Action. Reconstruction of the Background of the Population Census in Opava in the years 1880-1930
Andrea Pokludová
Year: 2014, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Ivan Pfaff, Francie a Čechy v Evropě národních států. Francouzská politika F. L. Riegra 1867-1878.
Andrea Pokludová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Dokončený/nedokončený projekt urbánních dějin.
Andrea Pokludová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Opava na přelomu 19. a 20. století. Nedobytná bašta němectví v regionu.
Andrea Pokludová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Petr Kadlec, Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.
Andrea Pokludová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Pomníky - místa kolektivní paměti, zapomnění i smíření s minulostí
Andrea Pokludová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesní peripetie advokátů a lékařů na Moravě a ve Slzesku na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2014, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Strážci národa v akci. Rekonstrukce pozadí sčítání lidu v Opavě v letech 1880-1930
Andrea Pokludová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

S18: City as a Factory Yard
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2014
organizing conference, workshop

My a "naši" chudí.
Andrea Pokludová
Year: 2013, Historický ústav
specialist book chapter

Opava
Andrea Pokludová
Year: 2013, Moravské zemské muzeum
specialist book chapter

Opieka zdrowotna
Andrea Pokludová, Michael Morys-Twarowski
Year: 2013, Cieszyn : Starostwo Powiatowe
specialist book chapter

Profesní peripetie představitelů inteligence na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Life and Professional Wanderings of Advocates and Physicians in Moravia and Silesia at the Turn of the 20th Century
Andrea Pokludová
Year: 2013, PRAGER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALHISTORISCHE MITTEILUNGEN
journal article

Blanka Soukupová, Miroslav Hroch, Harald Christian Scheu, Zuzana Jurková (Eds.). MÝTUS - ?REALITA? - IDENTITA: STÁTNÍ A NÁRODNÍ METROPOLE PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Blanka Soukupová, Miroslav Hroch, Peter Salner, Róża Godula-Węcławowicz), (Eds.). Úvod do urbánní antropologie
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Der Ort der Akzeptanz und des Gedächtnisses - Die Stelle der Verurteilung: Reflexion des deutschen Revolutionären Hans Kudlich und ihre Verwandlungen
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2012, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers
journal article

Hans Kudlich (1823-1917)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

?My a naši chudí?: zavádění nástrojů moderní sociální péče v Opavě a. Olomouci
Andrea Pokludová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Session B-2 - ELI03: The Self-presentation of Political Elites in Agrarian Regions of Central Europe, 19th to beginning of 20th Century
Andrea Pokludová
Year: 2012
organizing conference, workshop

The Self-presentation of the German Political Elite in Rural Areas of the Czech Lands in the Second Half of the 19th Century and at the beginning of the 20th Century: Public Celebrations, Commemorations, Monuments
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Towns are made of memory places - towns as memory places of urban life in the 19th and 20th century
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Year: 2012
organizing conference, workshop

Die Rolle der Erinnerungskultur für das Kollektivgedächtnis der Einwohner aus den multiethnischen Regionen am Ende des 19. Jahrhunderts
Andrea Pokludová
Year: 2011, Kultúrne dejiny
journal article

Mediální obraz osobnosti Hanse Kudlicha v jeho rodném regionu v druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2011, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
journal article

Pomníky rozdělující a spojující
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Year: 2011, HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Pozůstalosti Hanse Kudlicha
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2011, Slezský sborník
journal article

Trennende und verbindende Denkmäler
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evropské malířství a sochařství 19. století
Andrea Pokludová, Marie Šťastná
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Forming Intelligence in Moravia and Silesia in the 2nd Half of the 19th and at the Beginning of the 20th Century
Andrea Pokludová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jemelka, Martin: Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Kulturní dějiny v české historiografii
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Obnova kulturních památek
Andrea Pokludová, Alena Borovcová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Opava a Olomouc na cestě z maloměsta v moderní město 1848-1918: determinanty, paralely, fenomény
Andrea Pokludová
Year: 2010
abstract in proceedings

Prameny vztahující se ke spolkové činnosti (spolkové katastry, spolkové spisy, výroční a jubilejní zprávy spolků)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Hana Šústková
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Public street lighting in Moravian and Silesian towns in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century
Andrea Pokludová
Year: 2010, Kultúrne dejiny
journal article

Public street lighting in Moravian and Silesian towns in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century
Andrea Pokludová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Revitalizace a konverze průmyslových objektů
Andrea Pokludová, Jiří Merta
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Session S8: Xth International Conference on Urban History
Andrea Pokludová, Hana Šústková
Year: 2010
organizing conference, workshop

Slezský konzulát v Praze.
Andrea Pokludová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Turneři, sokolové a obecní samospráva (Opava, Olomouc, Praha).
Andrea Pokludová
Year: 2010
abstract in proceedings

Urbanizace II
Andrea Pokludová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výroční zprávy měst druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Dějiny a kultura - CD
Andrea Pokludová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

K výsledkům výzkumu inteligence a obecních samospráv ve Slezském ústavu SZM Opava
Andrea Pokludová
Year: 2009, K výsledkům výzkumu inteligence a obecních samospráv ve Slezském ústavu SZM Opava
journal article

Každodennost studentů na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2009, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
specialist book chapter

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek II. Finance a infrastruktura.
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Renata Kafková
Year: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... other authors
Year: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Opava - zemské hlavní město rakouského Slezska (1849-1918)
Andrea Pokludová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Opava a Olomouc na cestě z maloměsta v moderní město 1848-1918: determinanty, paralely, fenomény
Andrea Pokludová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Publicita průmyslového dědictví
Andrea Pokludová, Alena Borovcová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ
Andrea Pokludová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Universität zu Köln, Seminar für Wirtschaft und Sozialgeschichte
Andrea Pokludová
Year: 2009
work experience abroad

VETERINÁŘI VE SLUŽBÁCH OBECNÍCH SAMOSPRÁV V POLOVINĚ 19. A NA POČÁTKU
Andrea Pokludová
Year: 2009
abstract in proceedings

Zpráva o projektu "Lesk a bída obecních samospráv"
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Forming intelligentsia in Moravia and Silesia in the second half of the 19th and at the beginning of the 20th century
Andrea Pokludová
Year: 2008, Historical Social Research/ Historische Sozialforschung
journal article

Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910
Andrea Pokludová
Year: 2008, Slezské zemské muzeum
specialist book

Irena Homola Skąpska: Dole i niedole śląskiego studenta w Krakowie. 25 s. rkp.
Andrea Pokludová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

KLADIWA, PAVEL. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. I. díl, Vývoj legislativy. Vyd. 1. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. 160 s
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

KNAPÍKOVÁ, JAROMÍRA. Matice opavská. Spolek, osobnosti a národní snahy ve Slezsku 1877-1948. Vyd. 1. Opava : Matice slezská, 2007. 261 s. ISBN 978-80-86887-08-1.
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Lékař - Příklad Františka Boučka a Nikodéma Kroczka
Andrea Pokludová
Year: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
specialist book chapter

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek I. Muži z radnice
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Renata Kafková
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Městské adresáře
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Opava (Troppau) - von einer Provinzkleinstadt zur modernen Metropole des österreichischen Schlesiens
Andrea Pokludová, Jiří Malíř, Jiří Hanuš, Lukáš Fasora
Year: 2008, Matice moravská
specialist book chapter

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor ... other authors
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Richard Assmann, Plakat für das 11. Kreis-Turnfest in Troppau 1911
Andrea Pokludová
Year: 2008, K. u. k. Archiv - Lebenswelt der Menschen
journal article

Soukromý úředník - příklad bratří Krämmerových a J. Dworzaka.
Andrea Pokludová
Year: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
specialist book chapter

ŠTAIF, Jiří (ed.). Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání. Praha: Dokořán, 2007. 439 s. ISBN 978 80-7363-153-6.
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

University of  Helsinki
Andrea Pokludová
Year: 2008
work experience abroad

Advokát
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický, Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Martin Jemelka, Radoslav Daněk, Hana Šústková, Karel Jiřík ... other authors
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Intellectuals and Educated Middle Classes in Moravia and Silesia around 1900.
Andrea Pokludová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kulturněhistorické pozadí Keltičkovy pověsti o nalezení uhlí
Andrea Pokludová
Year: 2007, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
journal article

Lékař
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Obecní rada Opavy 1850-1912.
Andrea Pokludová
Year: 2007, Slezské zemské muzeum
specialist book

Stav a perspektivy výzkumu bydlení a života v dělnických sídlištích v českých zemích a na Ostravsku.
Andrea Pokludová, Martin Jemelka
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Učitel
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Vývoj veřejné zdravotní péče v Opavě v druhé polovině 19. a na počátku 20. století ze zpráv úřadu starosty
Andrea Pokludová
Year: 2007
abstract in proceedings

Zprávy o zdravotních poměrech opomenutý pramen k poznání vývoje veřejné zdravotní péče v rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2007
abstract in proceedings

Zprávy o zdravotních poměrech opomenutý pramen k poznání vývoje veřejné zdravotní péče v rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Emancipovaná a přesto nešťastná. Sebereflexe začínající učitelky z počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2006
abstract in proceedings

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Metody, stav a výhledy bádání.
Andrea Pokludová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Socioprofesní stratifikace představitelů komunální samosprávy v statutáním městě Opavě (1850-1918)
Andrea Pokludová
Year: 2006
abstract in proceedings

Vilém Jičinský. životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvnickém revíru
Andrea Pokludová, Milan Myška
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformace
Andrea Pokludová, Radim Prokop
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků z 1. konference o dějinách advokacie konané dne 11.11. 2004 v Praze
Andrea Pokludová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Angažovanost opavských advokátů v komunální a zemské politice v druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2005
abstract in proceedings

Karel Jaromír Bukovanský
Andrea Pokludová
Year: 2005, Časopis slezského zemského muzea
journal article

Karel Jaromír Bukovanský - zakladatel prvního muzea na Ostravsku
Andrea Pokludová
Year: 2005
abstract in proceedings

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, 1. díl (A-M), 2. díl (N-Ž)
Andrea Pokludová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Městská nemocnice Ostrava v proměnách času 1848-1998
Andrea Pokludová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Obraz Opavy na přelomu 19. a 20. století na základě zpráv úřadu starosty a městských adresářů
Andrea Pokludová
Year: 2005, Časopis slezského zemského muzea (série B)
journal article

Rothschildové a ti druzí
Andrea Pokludová, Aleš Zářický
Year: 2005
published expert opinions, reviews

The development public health In Ostrava (industrial city of the Hapsburg Monarchy) in the stage of industrialization. (sekce Urban Public Health until the Early 20th Century)
Andrea Pokludová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Život v Těšíně na přelomu 19. a 20. století. Možnosti využití městských adresářů k poznání dějin měst
Andrea Pokludová
Year: 2005
abstract in proceedings

Život v Těšíně v roce 1913. Možnosti využití městských adresářů k poznání dějin měst
Andrea Pokludová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Advokáti v Moravské Ostravě před 100 lety
Andrea Pokludová
Year: 2004, Bulletin Advokacie
journal article

Karel Jaromír Bukovanský, významný představitel českého národního hnutí na Ostravsku (k 160. výročí narození)
Andrea Pokludová
Year: 2004, Vlastivědné listy
journal article

Lékař - příklad Františka Boučka a Nikodéma Kroczka
Andrea Pokludová, Lukáš Fasora, Jiří Malíř , Jiří Hanuš
Year: 2004, Centrum pro studium demokracie a kultury
specialist book chapter

Městské adresáře:zrcadlo socioprofesní městských struktur na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2004, Časopis Matice Moravské
journal article

Opavská advokacie ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2004, Slezský sborník
journal article

Role inteligence v kultivačním procesu městské společnosti na přelomu 19. a 20. století (Moravská Ostrava a Opava)
Andrea Pokludová
Year: 2004
abstract in proceedings

Současné trendy migrací v Evropské unii a možnosti využití dat EUROSTATU při jejich postižení
Andrea Pokludová
Year: 2004
abstract in proceedings

Soukromý úředník - příklad bratří Krämmerových a J. Dworzaka
Andrea Pokludová
Year: 2004
abstract in proceedings

Život na Ostravsku na konci 19. století. (Pracovní sešit)
Andrea Pokludová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Advokacie v Opavě v 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2003, Bulletin advokacie
journal article

Formování pedagogických profesí v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2003
abstract in proceedings

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století
Andrea Pokludová, Milan Myška, A. Kol
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Podíl vysokoškolských vzdělaných mužů židovského vyznání v socioprofesní skupině svobodná povolání v Moravské Ostravě a Opavě na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2003
abstract in proceedings

Podíl židovské komunity na formování sociální skupiny Bildungsbürgertum v Moravské Ostravě v letech 1890-1910
Andrea Pokludová
Year: 2003
abstract in proceedings

Představitelé židovského Bildungsbürgertum v Moravské Ostravě v letech 1890-1910
Andrea Pokludová
Year: 2003
abstract in proceedings

Sňatková politika představitelů inteligence v Opavě na přelomu 18. a 19. století
Andrea Pokludová
Year: 2003
abstract in proceedings

Vývoj obecní samosprávy a obecní volby v Opavě v 20. polovině 19. a na počátku 20. století I.
Andrea Pokludová
Year: 2003, Slezský sborník 1
journal article

Vývoj obecní samosprávy a obecní volby v Opavě v 20. polovině 19. a na počátku 20. století II.
Andrea Pokludová
Year: 2003, Slezský sborník
journal article

Advokáti - nejvýznamnější představitelé vzdělaných vrstev občanů v Moravské Ostravě a v Opavě na přelomu 19. a 20.století
Andrea Pokludová
Year: 2002
abstract in proceedings

Formování Bildungsbürgeturm - vzdělanostních vrstev občanstva v Moravské Ostravě a v Opavě v letech 1890-1910
Andrea Pokludová
Year: 2002
abstract in proceedings

Mezigenerační mobilita vzdělaných občanů na přelomu 19. a 20. století v Opavě na základě církevních matrik sňatků
Andrea Pokludová
Year: 2002
abstract in proceedings

Vytváření vzdělaných vrstev občanů na severní Moravě a ve Slezsku v 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2002
abstract in proceedings

Život v 19. století. Sbírka dokumentačních materiálů
Andrea Pokludová, J. Englová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Formování technické inteligence v Moravské Ostravě na konci 19. století a počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2001
abstract in proceedings

Představitelé technické inteligence jako specifická skupina Bildungsbürgertum - vzdělanostních vrstev
Andrea Pokludová
Year: 2001
abstract in proceedings

Baníctvo na Slovensku v rokoch 1854-1938. Hospodárský, sociálny a politický vývoj
Andrea Pokludová, Jaroslav Mazůrek
Year: 2000
published expert opinions, reviews

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
DIPS2Diplomový seminář 2
DKDDějiny každodennosti
IHMI1Indus. a hosp. migrace (procesy modern.)
KMMKulturologie, muzeologie a monumentika
MMKKulturologie, muzeologie a monumentika
ODEXOdborná exkurze
SDDMSociální dějiny a dějiny mentalit
9DZGSDějiny žen a gender studies
DKDZDějiny každodennosti
GHGender history
IHM1Industrializace a hospodářská migrace 1
IHP2Industrializace a hospodářská migrace 2
MIKRSMikrodějiny, kulturní dějiny
UR1Urbanizace I
UR2Urbanizace II
ZZZŽidovský způsob života ...
3DKDSDějiny každodenosti 19. a 20. st.
3DMD2Dějiny materiální a duchovní kultury 2
3HKDEHistoriografie kulturních dějin
3KOMPKomparativní dějiny Evropy
3PRAKPrameny ke studiu kulturních dějin
3URB1Urbanizace 1
3URB2Urbanizace 2
4DKDSDějiny každodenosti "dlouhého" 19. st.
4DKPADějiny kolektivní paměti
4UDKDÚvod do studia kult. dějin a antropolog.
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5MEKDMetodologie kulturních dějin
5PTKDPropedeutika a aktuální témata KD
5SKANKulturně-sociální antropologie
6DZGSDějiny žen, gender studies
6URHIUrbánní historie
7GEHIGender history
7IHM1Indus. a hosp. migrace - Svět v pohybu 1
7IHM2Industrializace a hospodářská migrace 2
7KVSPKaždodennost venkova 19. a 20. st.
7MSMSMěsto a měst. spol. v minulosti a souč.
7ZZPZŽidovský způsob života
9DSKDěj. každoden., mentalit a kolekt. pam.
9HTPHistoriogr., akt. témata a problémy KD
9SKAKulturně-sociální antropologie


AuthorTitleType of thesisYear
Tomanová TamaraThe picture of the everyday life of the interwar Czechoslovakia in the czech series and film production taking into account didactical aspectDoctoral thesis 2022 
Kravčíková AgátaThe Image of a Cultural Life of a Worker in Ostrava (1850-1950)Doctoral thesis 2020 
Kos LukášVisions of Post-War Architecture in BrnoAdvanced thesis 2019 
Koždoň FilipThe image of the militarization of society through the lens of periodicals "Naše Vojsko"Master's thesis 2022 
Čížová LenkaDepiction of the burning of Ploština in the film version of the novel "Death Is Called Engelchen"Master's thesis 2021 
Macura MarekEvents in Těšínské Slezsko (1918-1938) from the point of view Polish newspapersMaster's thesis 2021 
Musilová MonikaDevelopment of Czech borderland after the year 1945 on the example of selected villages of Bruntal surroundingsMaster's thesis 2021 
Zberovský LukášChapters from the History of Sports and Firefighting Associations in Frýdek-Místek and their Transmission as a History Subject in Secondary SchoolsMaster's thesis 2021 
Sochorek JiříJosef Pergl: life and workMaster's thesis 2020 
Kaděrová RadmilaEveryday life of the inhabitants of the Čeladná in the background of the development of this village from the sixtiesMaster's thesis 2017 
Klvačová MarkétaTrade union ironworks Klementa Gottwalda from 60s to the late 80s of 20th century.Master's thesis 2017 
Ondruchová LenkaHistory of elementary education in Horní Bečva 1792-1990Master's thesis 2017 
Folwarczná KristýnaPhysical training associations and their influence on Cultural Life in the Karviná and Orlová Region in the  First Republic Era (1918?1938).Master's thesis 2016 
Kočenda FrantišekShine and misery of municipal authorities of Morava 1918 - 1938. OlomoucMaster's thesis 2015 
Kubějová HelenaCultural and historical view of civic events in local newspapers in Valašské Meziříčí at the begining of the 20th centuryMaster's thesis 2015 
Valouchová HanaThe picture of the woman fashion in the 70th in Czechoslovakia.Master's thesis 2015 
Fatrdlová VeronikaReflections on cultural life in the Těšínsko in 19. and 20. century from the perspective of Czech regional pressMaster's thesis 2014 
Konečná VeronikaAnglicky: Media image of city festivities on the pages of Opavský Týdenník.Master's thesis 2014 
Chvasteková DenisaThe image of women's fashion 50th years in the Czechoslovak Republic andMaster's thesis 2013 
Jaroschová DenisaCultural-historical image of the minig celebrations in a public area of  OstravaMaster's thesis 2013 
Karafiátová MarkétaSt. Svatopluka ČechaMaster's thesis 2012 
Myška JanMediation of history and operation of coal mine for childrenMaster's thesis 2011 
Ponzerová PetraThe Women in Ostrava´s regional Press in the period of years 1948 - 1958 and reflection of realityMaster's thesis 2010 
Gavlíková LenkaCzech federal life in Olomouc in the second middle 19th and the beginning 20th centuryMaster's thesis 2008 
Sulovská EvaThe contribution of the entrepreneurial family Huckel to a cultural development in the town of Nový Jičín during 19 th centuryMaster's thesis 2008 
Švédová ZuzanaThe history and present of the mining festivals in OstravaMaster's thesis 2008 
Svačková IvaThe Education in the Second Half of 19th Century and in the Beginning of the 20th Century in BrumovMaster's thesis 2006 
Fabián PatrikZikmund Witt, life and workBachelor's thesis 2022 
Fabiánová KláraThe influence of the ideology of state socialism on motherhood and the upbringing of children in the Ostrava region in the years 1969-1989Bachelor's thesis 2022 
Moravcová SabrinaThe role and function of the periodical Lidové noviny in enlightenment and education of readers in 1894-1934Bachelor's thesis 2022 
Szkanderová VeronikaPoor Children: yearbook of the Charitable Committee in Brno 1892-1948Bachelor's thesis 2022 
Vajsová VeronikaHistory of education in the interwar years in Petřvald in the Karviná regionBachelor's thesis 2022 
Jochimová KarolínaThe activity of women in the ladies' department of Matice místeckéBachelor's thesis 2020 
Vašková KateřinaHistory and everydayness of production of the textil factory Slezan in Frýdek-MístekBachelor's thesis 2020 
Koždoň FilipPhysical training associations in the village Šenov and their influence on Political and Cultural life (1918-1950).Bachelor's thesis 2019 
Zberovský LukášSocial and Cultural Events in the Mistek County at the Dawn of the Great War as seen by the Government Gazette Imperial-Royal of the County and the County Board of Education.Bachelor's thesis 2019 


The Moravian Compromise as a Laboratory for the Nationalization of Politics and Law: The National Partitioning of Moravia?s Towns, 1905-1914
Main solverdoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2022
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
The Factory In A Town - The Town In A Factory
Main solverdoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Public space of the Moravian and Silesian towns (1848-1938)
Main solverdoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Inovace studijního předmětu Gender history - Gender, sex a historie
Main solverdoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Period2/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Symbolic Power of the Public Space: The Era of the First Republic.
Main solverdoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
instagram
rss
social hub