Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of German Studies

Pavla Zajícová


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
Room, floor, building: D 408, Building D
Position:
Research interests and teaching:narrative text, didactics of German as a foreign language
Department (Faculty): Department of German Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1940
E-mail:No record found.Zur Poesie der Grammatik und des Wortschatzes im Unterricht DaF. Typologie der kleinen Formen und kreativen Schreibaufgaben für Anfänger und Fortgeschrittene 16. 9. 2016
Pavla Zajícová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bajerová, Eva: Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit biologischer Thematik. ISBN 978-80-7464-293-7
Pavla Zajícová, Eva Bajerová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

"Dichterisch wohnet der Mensch" oder: Jeder Mensch ist ein Dichter. Kreatives Schreiben im Sprachenunterricht und als lebenslanges Hobby
Pavla Zajícová
Year: 2015
work experience abroad

Evaluation von Lehrwerken und Unterrichtsverfahren aus der Perspektive des erfahrenen Fremdsprachenlerners
Pavla Zajícová
Year: 2015
abstract in proceedings

Gestaltung der PPT-Präsentation
Pavla Zajícová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Internet für DaF
Pavla Zajícová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kreatives Schreiben im Lehren und Lernen des Deutschen als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Musik und Lied im Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Textaufgaben im Staatlichen Abitur 2012 - Deutsch - Charakteristiken für NEFLT
Eva Bajerová, Pavla Zajícová, Manuela Schwärzler
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Theater im Sprachunterricht - Sprachunterricht im Theater
Pavla Zajícová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Verführung zum Schreiben
Pavla Zajícová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Wissenschaftliches Schreiben im Studium des Deutschen als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zur Problematik der Gruppendynamik im Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Textarbeit im Studium des Deutschen als Fremdsprache
Pavla Zajícová, Eva Bajerová, Manuela Schwärzler
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... other authors
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Johann Wolfgang von Goethe, Markus Hoppe: Faust - Ein Laienstück
Pavla Zajícová
Year: 2011
editorial work

Kreativní psaní ve výuce němčiny
Pavla Zajícová
Year: 2011, Grada
specialist book chapter

Lernwege zur Textgestaltung. Von Problemen über theoretische Konzepte zu Textaufgaben
Pavla Zajícová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lernwege zur Textgestaltung. Von Problemen über theoretische Konzepte zu Textaufgaben
Pavla Zajícová, Veronika Kotůlková, Gabriela Rykalová
Year: 2011, Stauffenburg Verlag
specialist book chapter

Poesie der Grammatik und des Wortschatzes im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Zum Stellenwert einer Typologie der kreativen Schreibaufgaben für Anfänger
Pavla Zajícová
Year: 2011
abstract in proceedings

Zum Einfluss der textgebundenen Disziplinen auf das Lehrwerk DaF. Zwischen dem Ist-Stand und dem Soll-Stand
Pavla Zajícová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Emotion bin Ich.
Pavla Zajícová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kreativní psaní v každé hodině cizího jazyka. Je žádoucí? Je možné?
Pavla Zajícová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kreativní psaní ve vyučování němčině. Studijní materiál pro workshop: Kreativní psaní ve vyučování němčině.
Pavla Zajícová, Tomáš Rucki
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele
Pavla Zajícová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele
Pavla Zajícová, Eva Bajerová, Soňa Balušková, Dagmar Drevňaková, Tomáš Rucki
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Poesie der Grammatik und des Wortschatzes im Unterricht DaF. Zum Stellenwert einer Typologie der kreativen Schreibaufgaben für Anfänger.
Pavla Zajícová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svět je text a text je svět. Jak se učit v hodinách němčiny dobře psát a prezentovat text
Eva Bajerová, Pavla Zajícová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Svět je text a text je svět. Jak se učit v hodinách němčiny dobře psát a prezentovat text. Studijní materiál pro workshop: Jak se učit v hodinách němčiny dobře psát a prezentovat text.
Pavla Zajícová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Text im Unterricht DaF schafft Emotionen. Aber wie?
Pavla Zajícová
Year: 2010, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS STUDIA GERMANISTICA
journal article

Dramaticko-divadelní studio
Pavla Zajícová
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Evropské jazykové portfolio jako nástroj sebereflektivního hodnocení cizojazyčné kompetence
Pavla Zajícová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Hermeneutika a narace
Pavla Zajícová
Year: 2009, Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
journal article

Heterogenität im Klassenzimmer als Herausforderung zum Dialog
Pavla Zajícová
Year: 2009, Studia Germanistica
journal article

Kommunikative Kompetenz und Identitätsentwicklung - Rezeption von Werbetexten in der Sekundarstufe I
Pavla Zajícová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Onomatopoetika - ein vernachlässigtes Gebiet der Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik
Pavla Zajícová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Problematika chyby v učení cizích jazyků a v pregraduální přípravě učitelů
Pavla Zajícová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Text im Unterricht Deutsch als Fremdsprache schafft Emotionen. Aber wie?
Pavla Zajícová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Possibilities of Creating and Interpreting Texts in Language Teaching
Pavla Zajícová
Year: 2009, EU-Comenius
specialist book chapter

TIPP 2007-2009 134222-LLP-1-2007-DE-Comenius-CMP
Pavla Zajícová
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

(UN)GEHEIM - (UN)SICHTBAR. Auf den Spuren des Industriedenkmals Vitkovice. Fotografien.
Pavla Zajícová
Year: 2009
exhibition foreword

Zum Stellenwert des kreativen Schreibens im Grammatik-Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Year: 2009, ACADEMICUS
specialist book chapter

Zur Integration der kleinen Theaterformen in den Unterricht DaF
Pavla Zajícová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zur Integration der kleinen Theaterformen in den Unterricht Deutsch als Fremdsprache
Pavla Zajícová, Marie Vítková, Renée Grenarová
Year: 2009, Neuveden
specialist book chapter

Zur Textgestaltung und Textinterpretation im Sprachunterricht
Pavla Zajícová, Beate Wischer
Year: 2009, EU-Comenius
specialist book chapter

2. setkání učitelů NJ - workshop Wahrnehmung, Kommunikation, Konfliktmanagement
Pavla Zajícová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Dětská literatura ve výuce cizích jazyků se zaměřením na německý jazyk
Pavla Zajícová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Narace a vyučování jazyku
Pavla Zajícová
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book

Role emocí při kreativním psaní v cizojazyčné výuce
Pavla Zajícová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Theater im Fremdsprachenunterricht
Pavla Zajícová
Year: 2008
abstract in proceedings

Využívání dramatických aktivit ve výuce cizího jazyka
Pavla Zajícová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Zur Relevanz und zu den Möglichkeiten der nonverbalen Ebene
Pavla Zajícová
Year: 2008
abstract in proceedings

Text und Textarbeit im Lehrwerk DaF
Pavla Zajícová
Year: 2007
abstract in proceedings

Učení se jazyku čtením textu z pohledu studenta učitelství němčiny. K roli a relevanci strategií textové práce
Pavla Zajícová
Year: 2006
abstract in proceedings

K systematické integraci tvořivého psaní do vyučování jazyku
Pavla Zajícová
Year: 2005, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Od A až k T neboli Od asociace k textu
Pavla Zajícová
Year: 2005, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Humanizace výuky cizích jazyků
Lumír Ries, Lumír Ries, Pavla Zajícová
Year: 2004, Didaktis
specialist book chapter

Deutsch für Mittelschullehrer Teil I
Lenka Vaňková, Pavla Zajícová, Britta Wegner
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Němčina pro učitele základních škol Modul K-B. Deutsch für die Tschechischen Grundschullehrer (Klassen 1-9) Teil K-B
Lenka Vaňková, Pavla Zajícová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktik der Fremdsprache Deutsch. Einführung in die Fachdidaktik des Deutschen als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Škola, jazyk tvořivost. K integraci kreativního psaní do vyučování (němčině jako cizímu)jazyku
Pavla Zajícová
Year: 2001
abstract in proceedings

Verstehenskompetenz und Narration. Zur interkulturellen DaF-Didaktik zwischen dem Vorhandenen und dem Verfügbaren
Pavla Zajícová
Year: 2001
abstract in proceedings

Zwischen Kompetenz, Fertigkeit, Impuls und Aufgabe. Zur Didaktisierung der kreativen Textproduktion im DaF-Unterricht
Pavla Zajícová
Year: 2001
abstract in proceedings

Cesty učitele k žákům
Pavla Zajícová
Year: 2000, Cizí jazyky
journal article

Creativity without borders? On the relevance and the role of narrative in the development of creativity
Pavla Zajícová, S. Jusczyk, Pavla Holešinská
Year: 2000, Universytet Ślaski
specialist book chapter

Humanizace výuky cizích jazyků
Pavla Zajícová, Lumír Ries, H. J. Sandkühler (Ed.)
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Pluralita diskurzů a narace
Pavla Zajícová
Year: 2000
abstract in proceedings

Tvořivé postupy ve vyučování (cizímu) jazyku
Pavla Zajícová
Year: 2000
abstract in proceedings

Učitel a žákův úspěch
Pavla Zajícová
Year: 2000, Cizí jazyky
journal article

Verstenenskompetenz als Zielkategorie der Sprachdidaktik und die Narration
Pavla Zajícová
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výuka cizích jazyků II
Lumír Ries, Dana Davidová, Radomír Choděra, Radomír Choděra, Pavla Zajícová, Irena Bogoczová, Jarmila Mothejzíková, Karel Fic, Marie Hanzlíková, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová ... other authors
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Výuka cizích jazyků na prahu nového století II
Lumír Ries, Radomír Choděra, Pavla Zajícová, Jarmila Mothejzíková, Marie Hanzlíková
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book

Co potřebuje škola, učitel a žák v multikulturní společnosti
Pavla Zajícová
Year: 1999
abstract in proceedings

Komunikace, kreativita a kooperace jako principy analýzy textových úloh
Pavla Zajícová
Year: 1999
abstract in proceedings

Kreativita žáka a text v učebnici cizího jazyka
Pavla Zajícová
Year: 1999
abstract in proceedings

Solidarita učitele s žákem a její didaktická relevance
Pavla Zajícová, Helena Hyllová
Year: 1999
abstract in proceedings

Text und Textverstehen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Wie kann gegenseitiges Verstehen geübt werden? Zur narrativen Übungstypologie des interkulturellen (Fremd-) Sprachenunterrichts
Pavla Zajícová
Year: 1999
abstract in proceedings

Činnost, kognice, narace. K pojetí kreativity v didaktice cizího jazyka
Pavla Zajícová
Year: 1998
abstract in proceedings

Dechová cvičení ve vyučování cizímu jazyku
Jana Pavlisková, Stella Nangonová, Pavla Zajícová
Year: 1998, Cizí jazyky
journal article

Dechová cvičení ve vyučování cizímu jazyku
Pavla Zajícová, Stella Nangonová
Year: 1998, Cizí jazyky
journal article

Fremdsprachendidaktik als Raum der Orientierung und als Raum der Begegnung
Pavla Zajícová
Year: 1998, Konfiguracje-Kionfigurationen 5, Beiträge zur Linguistik und Methodik/Studia z zakresu lingwistyki i metodyki
journal article

Fremdsprachendidaktik als Raum der Orientierung und als Raum der Begegnung. Sprache - Literatur - Kultur - Medien: Aktuelle Schwerpunktthemen in der Deutschlehrerausbildung
Pavla Zajícová
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku
Pavla Zajícová
Year: 1998
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Sémantická diferenciace jako nástroj měření porozumění textu ve vyučování cizímu jazyku
Pavla Zajícová
Year: 1998
abstract in proceedings

Tätigkeit, Kognition, Narration. Zum Verständnis der Kreativität in der Fremdsprachendidaktik
Pavla Zajícová
Year: 1998
abstract in proceedings

Co je příběh?
Pavla Zajícová
Year: 1997, Tvořivá dramatika
journal article

Cvičením k uvolnění a soustředění v hodině cizího jazyka
Jana Pavlisková, Pavla Zajícová, Stella Nangonová
Year: 1997, Cizí jazyky
journal article

Kreativní psaní jako vyjádření a sdílení zkušenosti
Pavla Zajícová
Year: 1997, Cizí jazyky
journal article

Moglichkeiten Traditioneler Übungsformen in einem Raum Ganzheintlichen Lernens
Detlef Dumon, Pavla Zajícová
Year: 1997
abstract in proceedings

Sprechen über Literatur oder Verständigung inmitten der Geschichten und durch Geschichten
Pavla Zajícová
Year: 1997, XXI. ročenka Kruhu moderních filologů
journal article

Textstruktur und Textkompetenz. Zur Spezifik der Narrativen Textstruktur als Faktor des Textverstehenprozesses
Pavla Zajícová
Year: 1997
abstract in proceedings

Verstehen des narrativen Textes im Fremdsprachenunterricht
Pavla Zajícová
Year: 1997
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkum vybraných aspektů porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku
Pavla Zajícová
Year: 1997, Ostravská univerzita, filozofická fakulta
specialist book

Studentské hospitace a vývoj začínajícího učitele
Pavla Zajícová
Year: 1996, Cizí jazyky
journal article

DER NARRATIVE TEXT IM UNTERRICHTSFACH DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
Pavla Zajícová
Year: 1995
abstract in proceedings

DIDAKTISCHES SPIEL ALS NARRATIV HANDLUNGSORIENTIERTES UNTERRICHTSKONZEPT
Pavla Zajícová, Detlef Dumon
Year: 1995
abstract in proceedings

Geschichten im Fremdsprachenunterricht. Zum interkulturellen Lernen mit und in narrativen Texten
Pavla Zajícová
Year: 1995, Sprachen und kulturelle Bildung
journal article

Poslech rozhlasu a budování autonomních učebních strategií
Pavla Zajícová
Year: 1994, Cizí jazyky
journal article

Cizojazyčné dramatické hry na ZŠ
Pavla Zajícová
Year: 1993, Cizí jazyky
journal article

Neverbální komunikace v přípravě učitelů cizího jazyka
Pavla Zajícová
Year: 1992, Cizí jazyky
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
5DIN2Didaktika němčiny 2
55DN2Didaktika němčiny 2
ADEK1Dějiny německy mluvících zemí 1
AKPAPráce s texty
AKPK1Praktická konverzační cvičení v NJ
AKPOTPsaní odborného textu
AKRE1Reálie německy mluvících zemí 1
AKRE2Reálie německy mluvících zemí 2
AKSB3Seminář k bakalářské práci 3
AKSE1Seminář k bakalářské práci 1
AKSE2Seminář k bakalářské práci 2
APAS1Práce s texty
APKCPraktická konverzační cvičení v NJ
AREA1Reálie německy mluvících zemí 1
AREA2Reálie německy mluvících zemí 2
DCJDivadlo ve výuce CJ
DIDS1Didaktika němčiny
DIDS2Didaktika němčiny 2
DNJDivadlo ve vyučování NJ
DSEM1Diplomový seminář 1
DSEM2Diplomový seminář 2
DSEM3Diplomový seminář 3
DSO1Diplomový seminář 1
DSO2Diplomový seminář 2
DSO3Diplomový seminář 3
HNJHra ve vyučování
JARJazyk a reklama
KDSO1Diplomový seminář 1
KDSO2Diplomový seminář 2
KDSO3Diplomový seminář 3
KJARJazyk a reklama
KKUPGKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
KPKreativní psaní
KPOTPsaní odborného textu
KPSPKreativní psaní ve studiu i v praxi
KREPSKreativní psaní
NARDINarativní dialog
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NKUPGKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
PPSS1Průběžná praxe SŠ 1
PPSS2Průběžná praxe SŠ 2
SPPSSSouvislá pedagogická praxe SŠ
SZB1DSZZ-část-Německý jazyk a lit. (2obor)
SZN1JSZZ - část - Německý jazyk
SZN1KSZZ-část - Německý jazyk - písemná část
SZN1PSZZ - písemná část - překlad
SZN2JSZZ - část - Německá literatura
SZN2KSZZ - část - Německý jazyk - ústní část
SZN2PSZZ-ústní č.- Něm. jazyk a lingvoreálie
SZN3PSZZ-ústní č.-Něm. v překladu a tlumočení
SZPR1Seminář k bakalářské práci 1
SZPR2Seminář k bakalářské práci 2
SZPR3Seminář k bakalářské práci 3
SZS1SZZ-část-Německý jazyk a lit. s didakt.
WISSVědecké psaní
WSPsaní odborného textu
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.


AuthorTitleType of thesisYear
Halfarová LibušeAspects of Understanding Technical Texts in German in Working with Students with Specific Learning DisordersDoctoral thesis 2014 
Bajerová EvaLogical Structures and Comprehensibility of the TextDoctoral thesis 2011 
Červenková GabrielaText Tasks in the Course Book for German as a Foreign Language "Sprechen Sie Deutsch?" and the New Secondary School-leaving Exam Requirements for StudentsMaster's thesis 2019 
Vargová VeronikaThe Task in the Textbook of German as a Foreign Language. Comparative AnalysisMaster's thesis 2018 
Zvonková PetraProverbs of Biblical Origin and Their Usage TodayMaster's thesis 2017 
Ďurišová IvanaPhrasologisms in German Textbooks. Sprechen Sie Deutsch? and TangramMaster's thesis 2015 
Hořavová MonikaText in GFL Textbooks: "Němčina pro jazykové školy nově" and "Tangram aktuell"Master's thesis 2015 
Bobalová ŽanetaGrammatical Exercises and Tasks in German Textbooks. "Deutsch für Gymnasien" and "Delfin"Master's thesis 2014 
Furmánková GabrielaPoetically Man Dwells. Poetical function and text in advertisingMaster's thesis 2014 
Mihulková JanaGrammatical Exercises and Tasks in German Textbooks. "Sprechen Sie Deutsch?" and "Tangram"Master's thesis 2014 
Blažková LucieDeveloping Reading Comprehension Skills in German Course Books: a Contrastive AnalysisMaster's thesis 2013 
Pelikánová EditaAcquiring German as a Foreign Language in Preschool AgeMaster's thesis 2013 
Petrosjanová AnželaProblems relating to Technical Standards and Technical Document TranslationMaster's thesis 2013 
Bařinková VeronikaThe Role of Personal Strategies in Learning GermanMaster's thesis 2012 
Čerychová HanaThe Role of Personal Strategies in the Training of Reading with Comprehension in GermanMaster's thesis 2012 
Čadanová LucieLinguistic and Didactic Grammatical Concepts in the Textbook for German Learners. A Comparison of Two Current Textbooks.Master's thesis 2011 
Hájková HanaThe Role of the Personal Learning Strategies in Learning and Acquisition of German as a Foreign LanguageMaster's thesis 2010 
Holíková IvanaReading Comprehension Exercises and Tasks for German as a Foreign Language Teaching at Secondary SchoolsMaster's thesis 2009 
Krajinová PavlaTasks and exercises for comprehension of the text for reading in German as a foreign languageMaster's thesis 2009 
Göbelová HanaTasks and exercises for comprehension of the text for reading in German as a foreign languageMaster's thesis 2008 
Jamborová JanaTasks and exercises for comprehension of the text for reading in German as a foreign languageMaster's thesis 2008 
Krestová JanaTeaching foreign languages at Maria Montessori´ s schools in the Czech Republic and in GermanyMaster's thesis 2008 
Bajerová EvaExercises and tasks for reading comprehension in a German textbook for secondary schools. Theory and practiceMaster's thesis 2007 
Čepeláková LucieLearning biography of the German language as a foreign language and the error typologyMaster's thesis 2007 
Kostrová MartinaThe Way of Writing the Thesis from the Student´s Point of ViewMaster's thesis 2007 
Šafránková ZuzanaTeaching Foreign Language in the Czech Republic and in Austria Illustrated on Teaching German and English as a Foreign Language to BeginnersMaster's thesis 2007 
Resler ZdeněkSachkunde- the Historical Development of the Subject and View of the Current Situation on Example of ThuringiaMaster's thesis 2006 
Samiecová DominikaTeaching Foreign Language in the Czech Republic and in Germany Illustrated on Teaching German and English as a Foreign Language to BeginnersMaster's thesis 2006 
Seidlerová PetraFrom Language to Communication in Teaching German as a Foreign LanguageMaster's thesis 2006 
Levová SvětlanaEUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO IN SCHOOL PRACTICEMaster's thesis 2005 
Materna MiroslavTHE SPECTRUM OF EXERCISES DEALING WITH READING AND UNDERSTANDING, AS A CRITERION OF COMPARATIVE ANALYSES OF TEXTBOOKSMaster's thesis 2005 
Kubečková VeronikaIs it Possible to Implement Modern Art in Teaching German?Bachelor's thesis  
Bednarz MarekUltras in Germany and in the Czech Republic: Football Fan Culture or Life Approach?Bachelor's thesis 2019 
Jaroch DavidCzech Tourists in Germany and German Tourists in the Czech RepublicBachelor's thesis 2019 
Kavalková VeronikaFrom feminism to gender equalityBachelor's thesis 2019 
Kuzenkova AnastasijaOil and Gas Extraction in Austria through the Example of OMV CompanyBachelor's thesis 2019 
Matuštíková BarboraChosen Aspects of the Development of Traditional Folk Dances in Wallachia and in German Speaking CountriesBachelor's thesis 2019 
Pavlenková VeronikaDevelopment of the Czech Company MSA Manufacturer of Valves and their Cooperation with German Speaking CountriesBachelor's thesis 2019 
Strakošová NikolCurrent Trends in Consumer Behaviour. Culture of Second-Sale and Second-HandBachelor's thesis 2019 
Thiemlová ŽanetaThe Town Orchestra of Youth in Dolní Benešov in Comparison with the Orchestra of Youth in WürzburgBachelor's thesis 2019 
Bobocký JanLeisure Time Sport Activities in the Czech Republic and in Germany. A Comparison Based on the Example of Youth BasketballBachelor's thesis 2018 
Charuzová MonikaDevelopment of Jewellery Production in the Czech Republic and German Speaking CountriesBachelor's thesis 2018 
Giraczková DominikaThe Position of Yoga in the Lifestyle of the University Student: Comparison Carried out in Cities Ostrava and ErfurtBachelor's thesis 2018 
Komůrková AdélaThe Marketing Communication of Škoda Auto in the Czech Republic and in GermanyBachelor's thesis 2018 
Neumann MarekManagement and Marketing of a Football Club in the Czech Republic Compared with GermanyBachelor's thesis 2018 
Dřizga JosefGermany´s Position in the Enlargement of the European UnionBachelor's thesis 2017 
Kňourková MichaelaThe Capital of the Czech Republic as a Destination for German Speaking TouristsBachelor's thesis 2017 
Samadzai KateřinaRequirements for Foreign Language Textbooks for Elder LearnersBachelor's thesis 2016 
Kurtyka RadimThe Role of Intercultural Differences in the Czech-German Co-operation. Hierarchical ModelBachelor's thesis 2015 
Bindačová SylvieProfiles of Characters in a Common PastBachelor's thesis 2014 
Chrudinová VlastaTurkey´s Accession to the European Union. Attitudes of Czech and German CitizensBachelor's thesis 2014 
Jošt JiříThe Development of the Czech-German Business RelationshipBachelor's thesis 2014 
Krätschmer PatrikMarketing Strategies of Austrian and Czech Sport ClubsBachelor's thesis 2014 
Maslonková KarinThe Development of the Eurozone. The Origine and Course of the Greek CrisisBachelor's thesis 2014 
Pyšová LucieThe Wolfgang Amadeus Mozart's Violin Concerts and their Interpretations. Violin Concert D-dur KV 218Bachelor's thesis 2014 
Smolková IvanaWays of Czech-German Understanding on the Example of HlučínskoBachelor's thesis 2014 
Urbanová KateřinaSelected Demographic Problems of Germany with an Empirical Example of the City of HeidelbergBachelor's thesis 2014 
Vápeníčková KarinTextbook as a Tool for Ideology of Education - on Example of Teaching Materials of the Third ReichBachelor's thesis 2014 
Bařinová AndreaThe Role of Inter-Cultural Differences within The Czech-German Cooperation. Symmetrical PatternBachelor's thesis 2013 
Břenková IvaGerman PopRock and Metal Music in Teaching German as a Foreign LanguageBachelor's thesis 2013 
Jarnotová AnežkaTextual Patterns, Phraseologisms and Lexis in the Business Correspondence of the Company VítkoviceBachelor's thesis 2013 
Kratochvílová KristinaThe Role of Intercultural Differences in the Czech-Austrian CooperationBachelor's thesis 2013 
Šimanská MarcelaIntercultural Communication in German Enterprises in the Czech RepublicBachelor's thesis 2013 
Bobalová ŽanetaFashion in Western and Eastern Europe before and after 1990 - Using the Example of Divided and Reunited GermanyBachelor's thesis 2012 
Furmánková GabrielaNurses in Czech Republic and GermanyBachelor's thesis 2012 
Klechová JaroslavaThe Comparison of the Labour Market in the Czech Republic and in GermanyBachelor's thesis 2012 
Nová DenisaYouth Culture Groups in Germany untill 1989 and TodayBachelor's thesis 2012 
Jakubová ŠárkaNominal Style in Economical Communication and Comprehensibility of the TextBachelor's thesis 2011 
Petrosjanová AnželaManagement systems according to ISO standardsBachelor's thesis 2011 
Plešková AndreaThe picture of day-to-day life of GDR period on the political background of that timeBachelor's thesis 2011 
Rotiglová RadanaGerman Personalities in North Moravia and Silesia - economic aspectsBachelor's thesis 2011 
Győrög ŠtefanHousing development nowadays. Czech versus german site comparisonBachelor's thesis 2010 
Kopřivová RenátaTextual patterns, phraseologisms and lexis in the business correspondence of the company MSV Metal StudénkaBachelor's thesis 2010 
Stařinská ZuzanaThe Czech Presidency of the Council of the European Union and its Image in the Czech and German MediaBachelor's thesis 2010 
Švecová JanaImpact of the 2. World War on the Šternberk region and its inhabitants.Bachelor's thesis 2010 
Viková JanaGerman speaking personalities of Northern Moravia and Silesia - socio-cultural issuesBachelor's thesis 2010 
Stalmachová MartinaGender in businessBachelor's thesis 2009 
Vavrušová KateřinaLanguage encounter on the border- Czech children in the austrian education systemBachelor's thesis 2009 
Burger MonikaThe Expansion of the Czech Small and Middle Companies on the West European MarketBachelor's thesis 2008 
Moravcová VendulaEstablishment and Maintanance of an Internet ShopBachelor's thesis 2008 
Stricker WalterAggression and Assertiveness Problems in Elementary SchoolsBachelor's thesis 2008 


No record found. Database Maintenance.

instagram
rss
social hub