Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of German Studies

Lenka Vaňková


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Room, floor, building: D 410, Building D
Position:Head of Department
Director
Research interests and teaching:morphology, syntax, historical development of German, comparative linguistics
Department (Faculty): Department of German Studies (Faculty of Arts)
Centre for the Research of Professional Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1910
E-mail:

Education

Professor: 2010, Palacky University in Olomouc
Habilitation Studies: 2004, Palacky University in Olomouc, German Language
Habilitation Studies: 2002, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, German Language (Habilitation Thesis: Medizinische Fachprosa aus Mähren. Sprache - Struktur - Edition)
Priv.-Doz. Degree: 2003-2013
Doctoral Studies Dr.-Degree: 1999, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (Dissertation Thesis: Die frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens)
Doctoral Studies - PhDr.-Degree: 1982, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno, Czech Republic
1975-1980: Master's Studies at the Faculty of Arts, Purkyne University in Brno, Czech Republic Double Major: German Language - Russian Language
1990-1993: In-service training at the Faculty of Arts, University of Ostrava, Czech Republic Specialisation: English Language and Literature
 

Working Practice

2003 – 2005
Vice-Dean for Foreign Affairs, Faculty of Arts, University of Ostrava
Since 1991
Faculty of Arts, Department of German Studies - since 1998 Head of the Department
1980 – 1991
Secondary Grammar School Orlova, Czech Republic
Professor of German Language, Head of the Department of German Studies
 

Membership

Since 2004 Chair of the Association of Czech Germanists (Svaz germanistů České republiky)
Member of the International Working Group on Historical Research into Chancellery Language (Historische Kanzleisprachenforschung)
Member of the Society for the German Language History (Gesellschaft für Germanistische Sprachgeschichte)
Member of the Association of Modern Philologists (Kruh moderních filologů)
External Member of the Centre for Medieval Studies (Centrum medievistických studií)
Member of the Academic Council of the University of Ostrava
Member of the Academic Council of the Faculty of Arts of the University in Usti nad Labem
 
No record found. Database Maintenance.

View all publicationsAbbreviationSubject
AKFB1Fonetika a fonologie
AKMC1Morfologická cvičení 1
AKOJ1Odborný jazyk 1
AKOJ2Odborný jazyk 2
AKSTYStylistika a lexikologie
AMOR1Morfologie 1
AMOR2Morfologie 2
ASTYLStylistika a lexikologie
BGRM1Gramatika NJ - morfologie 1
BGRM2Gramatika NJ - morfologie 2
BLIPRLingvistická propedeutika
CNJKČesko-německý jazykový kontakt
FCNKFrazeologie v česko-německé konfrontaci
FOAFOFonetika a fonologie
IHTInterpretace historických textů
JEMOEmoce v jazyce
KCNJKKapitoly z česko-něm. jazyk. konfrontace
KFCNKFrazeologie v česko-německé konfrontaci
KGRATGramatická analýza textu
KKCJKapitoly z česko-něm. jazyk. konfrontace
KLATLingvistická analýza textu
KLISMLingvistické směry 20. století
KMLNEMluvená němčina
KRIPRKritika překladu
KSYNVSynchronní variety německého jazyka
KVNJ1Vývoj německého jazyka 1
KVNJ2Vývoj německého jazyka 2
KVTSOVývojové tendence v současném jazyce
MC1Morfologie CV 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NGRATGramatická analýza textu
NKCJKapitoly z česko-něm. jazyk. konfrontace
NLISMLingvistické směry 20. století
NSYNVSynchronní variety německého jazyka
NTLITextová lingvistika
NVNJ1Vývoj německého jazyka 1
NVNJ2Vývoj německého jazyka 2
NVTSOVývojové tendence v současném jazyce
ODJA2Odborný jazyk 2
PKPKritika překladu
SBK1ASZZ - Německý jazyk ve sféře podnikání
SBK2ASZZ- Kultura a tradice německy ml. zemí
SBK3ASZZ - Analýza odborného textu
SBK4ASZZ - Písemná část
SBP1APísemná část
SBP2ANěmecký jazyk ve sféře podnikání
SBP3AKulturně-historický přehled
SBP4AAnalýza odborného textu
SOCLISociolingvistika
SPLGSpeciální seminář lingvistický
SZB1DSZZ-část-Německý jazyk a lit. (2obor)
SZN1JSZZ - část - Německý jazyk
SZN1KSZZ-část - Německý jazyk - písemná část
SZN1PSZZ - písemná část - překlad
SZN2JSZZ - část - Německá literatura
SZN2KSZZ - část - Německý jazyk - ústní část
SZN2PSZZ-ústní č.- Něm. jazyk a lingvoreálie
SZN3KSZZ - část - Německá literatura
SZN3PSZZ-ústní č.-Něm. v překladu a tlumočení
SZS1SZZ-část-Německý jazyk a lit. s didakt.
VNJ2Vývoj německého jazyka 2
VNOJVývoj německého odborného jazyka
VN1Vývoj německého jazyka 1
VTSJVývojové tendence v současném jazyce
WISSVědecké psaní
1MOR1Gramatika NJ - morfologie 1
1MOR2Gramatika NJ - morfologie 2
1UDSGÚvod do studia germanistiky
3KPPNKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
3KRPRKritika překladu
3KSGRKapitoly z čs-něm. srov lingvistiky
3LI20Lingvistika 20. století
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SVNJSynchronní variety německého jazyka
3SZ1SZZ - Písemná práce z němčiny
3SZ1USZZ-část-Německý jazyk a lit. s didakt.
3SZ1YSZZ - Písemná práce z němčiny
3SZ2SZZ - Německý jazyk
3SZ3SZZ - Německá literatura
3SZ4YSZZ - Teorie a praxe překladu
3USGRČesko-německé jazykové srovnání ve výuce
3UTVJVývojové tendence v jazyce
3VNJPVývoj německého jazyka
3VNJSVývoj německého jazyka
3VTVJVývojové tendence v jazyce
4FCNKFrazeologie v česko-německé konfrontaci
5DEJ1Dějiny jazykovědy 1
5DEJ2Dějiny jazykovědy 2
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5KOLIKorpusová lingvistika
6FIIKFrazeologie v interkult. prostředí
6JAEMJazyk a emoce
6LCHNLingvistická charakteristika němčiny
6MRNTMedievistická a raně novověká zkoumání
6OJAKOdborný jazyk a komunikace
6VNJAAnalýza a interpr. starých něm. textů
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
8FCNKFrazeologie v česko-německé konfrontaci
8KPPNKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
8KSGRKapitoly z čs-něm. srov lingvistiky
8LI20Lingvistika 20. století
8MOR1Gramatika NJ - morfologie 1
8MOR2Gramatika NJ - morfologie 2
8SDP1Seminář k diplomové práci 1
8SDP2Seminář k diplomové práci 2
8SVNJSynchronní variety německého jazyka
8UDSGÚvod do studia germanistiky
8VNJPVývoj německého jazyka
8VNJSVývoj německého jazyka
8VTVJVývojové tendence v jazyce
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9NJKNěmčina v jazykovém kontaktu
9SSémantika
9VNJVývoj německého jazyka
9VTVýznam topologie


No record found. Database Maintenance.From terms to metaphors: On determinologization in media discourse
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Medical Compendium by the Jew of Salms: historical context - linguistic analysis - editing
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderKatedra germanistiky, Standardní projekt GA ČR
Statein sustainability
Specialist vocabulary in newspapers
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Presentation of expert information in expert and non-expert contexts
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Languages of V4 Countries in Modern Europe (Language as a Tool to Express and Shaping of Identity)
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
The Reinforcement of the Development of the Centre for Research in English and German Professional Discourse at University of Ostrava, Faculty of Arts
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period7/2012 - 6/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
Expressing Emotionality in German and in Czech: A Contrastive Study
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period1/2009 - 12/2013
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Innovation of study programme German philology by addition of study module German as the language of human studies
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period10/2010 - 9/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Podpora VaV v Moravskoslezském kraji - dotační titul 5
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period9/2012 - 9/2013
ProviderKatedra germanistiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Inventory and basic philological evaluation of German medieval and Early Modern medical manuscripts preserved in the Czech lands
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period1/2009 - 12/2012
ProviderStandardní grantový projekt GA AV
Statefinished
Letní škola literárního překladu: Rozvíjení jazykové kompetence se zaměřením na literární překlad
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period7/2011 - 7/2011
ProviderAction
Statefinished
Specializovaná učebna pro výuku tlumočení na FF OU
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderOstravská univerzita, Fond rozvoje vysokých škol
Statefinished
German-written medical literature in late medieval and early modern Moravia (Position, language, importance)
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period1/2002 - 12/2004
ProviderOstravská univerzita, Standardní projekt GA ČR
Statefinished
instagram
rss
social hub