Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of German Studies

Irena Šebestová


Academic degree, name, surname:PhDr. Irena Šebestová, CSc.
Room, floor, building: D 406, Building D
Position:
Research interests and teaching:contemporary literature of German-speaking countries
Department (Faculty): Department of German Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1933
E-mail:No record found.Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2017
editorial work

Německý literární svět na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2016
editorial work

Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, kulturellen und historischen Kontext
Irena Šebestová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa)
Iva Málková, Martina Dragonová, Jakub Ivánek, Petr LIGOCKÝ, Jan Malura, Martin Pilař, Markéta Balonová, Lukáš Průša, Zdeněk Smolka, Monika Szturcová, Svatava Urbanová, Irena Šebestová, Roman Polách ... other authors
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy studijního předmětu pro online formu výuky: Literární seminář 3, KGE/7LIS3 (St. p. Německá filologie B0231A090062, povinně volitelný předmět)
Irena Šebestová
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Schlesien und die deutsche Romantik
Irena Šebestová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Das Oberschlesische Eichendorff-Kultur-und Begegnungszentrum in Lubowitz als Begegnungsort: Tschechien, Polen, Deutschland
Irena Šebestová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Das Oberschlesische Eichendorff-Kultur-und Begegnungszentrum in Lubowitz als Begegnungsort: Tschechien, Polen, Deutschland
Irena Šebestová
Year: 2020, Zeszyty Eichndorffa/Eichendorff-Hefte
journal article

Der Rote Elvis
Irena Šebestová
Year: 2020, Frank&Timme
specialist book chapter

Globale Herausforderungen in der Literatur deutschsprachiger Länder
Irena Šebestová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Literarische Richtungen des 20. Jahrhunderts
Irena Šebestová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Das gesellschaftliche Leben der deutschen Vereine im Hultschiner Ländchen.
Irena Šebestová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Das gesellschaftliche Leben der deutschen Vereine im Hultschiner Ländchen.
Irena Šebestová
Year: 2019, Zeszyty Eichndorffa/Eichendorff-Hefte
journal article

Das Leben der Berliner Salongesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel Romane von Max Ring
Irena Šebestová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Einführung in die Literaturtheorie
Irena Šebestová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Geschichte der deutschsprachigen Länder
Irena Šebestová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder im 20. Jahrhundert
Irena Šebestová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Literatura na pochodu
Irena Šebestová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Year: 2019
editorial and language revision

Studijní pobyt
Irena Šebestová
Year: 2019
work experience abroad

Studijní pobyt
Irena Šebestová
Year: 2019
work experience abroad

25. studentská vědecká konference KGE FF OU
Irena Šebestová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Das Vereinsleben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen.
Irena Šebestová
Year: 2018, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. Ostrava
journal article

Die Rezeption des Romantikers Joseph von Eichendorff in der Tschechischen Republik an der Schwelle des 21. Jahrhunderts.
Irena Šebestová
Year: 2018, Rocznik łubowicki = Lubowitzer Jahrbuch = Lubowicka? roc?enka
journal article

Max Ring spisovatel a lékař ze Sudic
Irena Šebestová
Year: 2018
editorial work

Umělecká anabáze spisovatele, dramatika a novináře Maxe Ringa
Irena Šebestová
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Der studentische Übersetzungswettbewerb an der Philosophischen Fakultät der Universität Ostrava
Irena Šebestová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die interkulturellen Dimensionen literarischer Texte am Beispiel des Hultschiner Ländchens
Irena Šebestová
Year: 2017, Brücken Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge
journal article

Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring: Von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole.
Irena Šebestová
Year: 2017, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA,
journal article

Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring: Von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole.
Irena Šebestová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Rezeption des Romantikers Joseph von Eichendorff in der Tschechischen
Irena Šebestová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2017, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2017
editorial work

Privatunterricht - soukromé vyučování v německém jazyce na Hlučínsku v letech 1920-1938
Irena Šebestová
Year: 2017, Slezský sborník
journal article

Studijní pobyt
Irena Šebestová
Year: 2017
work experience abroad

výuka
Irena Šebestová
Year: 2017
work experience abroad

Die interkulturellen Dimensionen literarischer Texte am Beispiel des Hultschiner Ländchens
Irena Šebestová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Widerspiegelung des interkulturellen Milieus des Hultschiner Ländchens in August Scholtis´ Roman 'Ein Herr aus Bolatitz'
Irena Šebestová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hledání identity v bilingvním prostředí Hlučínska na příkladu románu 'Pán z Bolatic' od Augusta Scholtise
Irena Šebestová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hledání identity v bilingvním prostředí Hlučínska na příkladu románu Pán z Bolatic od Augusta Scholtise
Irena Šebestová
Year: 2016, Belianum
specialist book chapter

Hledání literárních kořenů na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Literární svět německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Německý literární svět na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2016
editorial work

Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Year: 2016
editorial and language revision

Reflexe polského slovesného folkloruv ústní lidové slovesnosti na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
specialist book chapter

Studijní pobyt - Univerzita Vídeň
Irena Šebestová
Year: 2016
work experience abroad

Studijní pobyt, výzkumná práce v Herderově Institutu v Marburgu
Irena Šebestová
Year: 2016
work experience abroad

07.-11.11. 2016Výuka na Vysoké škole Zittau/Görlitz
Irena Šebestová
Year: 2016
work experience abroad

22. studentská vědecká konference KGE FF OU
Irena Šebestová
Year: 2016
organizing conference, workshop

26. 06.-02. 07. 2016 Studijní pobyt - Mitteleuropazentrum der Technischen Universität Dresden
Irena Šebestová
Year: 2016
work experience abroad

Konference Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času
Irena Šebestová
Year: 2015, Slezský sborník ACTA SILESIACA
journal article

MitteleuropaZentrum der TU Dresden
Irena Šebestová
Year: 2015
work experience abroad

Mündliche Überlieferung im Hultschiner Ländchen
Irena Šebestová
Year: 2015, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
journal article

Privatunterricht - soukromé vyučování v německém jazyce na Hlučínsku v létech 1920-1938
Irena Šebestová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Irena Šebestová
Year: 2015
work experience abroad

Vliv polského slovesného folkloru na ústní lidovou slovesnost na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

14. 06.-20.06.2015 Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas - GWZO) při univerzitě v Lipsku
Irena Šebestová
Year: 2015
work experience abroad

21. studentská vědecká konference KGE FF OU
Irena Šebestová
Year: 2015
organizing conference, workshop

Das interkulturelle Zusammenleben im Hultschiner Ländchen
Irena Šebestová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Das kulturelle und literarische Leben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen
Irena Šebestová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Das kulturelle und literarische Leben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen in der zeitgenössischen Lokalpresse
Irena Šebestová
Year: 2014, Studia niemcoznawcze-Studien zur Deutschkunde
journal article

Die mehrdimensionalen Aspekte der literarischen Intertextualität am Beispiel des Hultschiner Ländchens
Irena Šebestová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času
Jan Malura, Irena Šebestová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschule für angewandte Wissenschaften
Irena Šebestová
Year: 2014
work experience abroad

Interkulturní dimenze literárních textů
Irena Šebestová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Year: 2014
editorial work

Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Irena Šebestová
Year: 2014,
journal article

Literatura na pochodu - Denken mit Dürrenmatt
Irena Šebestová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

MitteleuropaZentrum der TU Dresden
Irena Šebestová
Year: 2014
work experience abroad

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Year: 2014
editorial and language revision

Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas - GWZO) při univerzitě v Lipsku
Irena Šebestová
Year: 2014
work experience abroad

Das Entfremdungs- und Entwurzelungsgefühl als Thema der postmodernen Literatur
Irena Šebestová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Das kulturelle und literarische Leben der deutschsprachigen Bevö
Irena Šebestová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Deutschmährische Literatur
Irena Šebestová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Die Merkmale der deutschsprachigen Postmoderne am Beispiel des Romans "Austerlitz" von Winfried Georg Sebald
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Year: 2013, Filozofická Fakulta
specialist book chapter

Die Spuren der antiken Mythologie in der literarischen Postmoderne
Irena Šebestová
Year: 2013, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Interkulturalität in der deutschsprachigen Literatur
Iveta Zlá, Irena Šebestová, Irena Šebestová
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur
Irena Šebestová
Year: 2013
editorial work

Literatura na pochodu/Literatur auf Wanderung - Die Stadt
Irena Šebestová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Regionalforschung zur Literatur der Moderne
Irena Šebestová
Year: 2013
published expert opinions, reviews

19. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Die postmodernen Merkmale in Winfried G. Sebalds Roman "Austerlitz"
Irena Šebestová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Suche nach der entfremdeten Identität
Irena Šebestová
Year: 2012, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS STUDIA GERMANISTIKA
journal article

Entfremdung und Entwurzelung als Themen in den literarischen Texten Erica Pedrettis
Irena Šebestová
Year: 2012, Koenigshausen/Neumann
specialist book chapter

Literatura na pochodu/Literatur auf Wanderung
Irena Šebestová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

18. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Deutsch-Tschechische Kulturtage mit Eröffnungsabend
Irena Šebestová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Begegnung mit dem Tod als Inspiration des literarischen Schaffens
Irena Šebestová
Year: 2011, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Die Spuren der antiken Mythologie in der literarischen Postmoderne
Irena Šebestová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literární čtení z děl spisovatelky Jany Schlossarkové
Irena Šebestová
Year: 2011
others

Literární Švýcarsko dál zůstává živoucím organismem
Irena Šebestová
Year: 2011, Plav-měsíčník pro světovou literaturu
journal article

SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF ART AND SCIENCE
Irena Šebestová
Year: 2011
work experience abroad

17. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Spurensuche nach der verlorenen Kindheit
Irena Šebestová
Year: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica
journal article

Die Spurensuche nach der verlorenen Kindheit. Am Beispiel der Romane
Irena Šebestová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Entfremdung und Entwurzelung als Themen in den literarischen Texten Erica Pedrettis
Irena Šebestová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Entfremdungsgefühle in den Werken von Erica Pedretti und Peter Härtling
Irena Šebestová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kreuz quer durch die deutschsprachige Literatur
Irena Šebestová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odborný posudek na sborník z konference
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

16. studentská vědecká konference katedry germanistiky
Irena Šebestová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Die emotionalen Entbehrungen einer trostlosen Kindheit
Irena Šebestová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postmoderne Merkmale im Zoe Jennys Roman Das Blütenstaubzimmer
Irena Šebestová
Year: 2009, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

15. studentská vědecká konference KG FF
Irena Šebestová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Die Fremde in der Fremde
Irena Šebestová
Year: 2008, Peter Lang
specialist book

Kriminalromane
Irena Šebestová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

14. studentská vědecká konference KG FF OU
Irena Šebestová
Year: 2008
organizing conference, workshop

"Die Schweiz ist keine Insel, auch wenn dies einer ihrer Lieblingsmythen ist."
Irena Šebestová
Year: 2007
abstract in proceedings

Die Schweizer Kurzgeschichte (Am Beispiel der Erzählungen von Erica Pedretti
Irena Šebestová
Year: 2007
abstract in proceedings

Emocionální temnota vykořeněného dětství
Irena Šebestová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moderne österreichische Literatur
Irena Šebestová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Die Schweizer Literatur - Tendenzen am Ende des Mileniums
Irena Šebestová
Year: 2006, STUDIA GERMANISTICA
journal article

Existiert eine Antwort auf die Frage nach der Konstituierung des weiblichen Ich?
Irena Šebestová, Irena Šebestová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Widerspiegelung der postmodernen Gesellschaft in der Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder
Iveta Rucková, Irena Šebestová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

12. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Year: 2006
organizing conference, workshop

Die Auseinandersetzung mit dem Fremden in der schweizerischen Literatur. Das Beispiel: Erica Pedretti
Irena Šebestová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

11. studentská vědecká konference
Irena Šebestová
Year: 2005
organizing conference, workshop

Die Schweizer Schriftstellerin Erica Pedretti und ihr erzählerisches, dichterisches und dramatisches Schaffen
Irena Šebestová
Year: 2004
abstract in proceedings

Heimatverlust - Heimatgewinn: das Hauptthema der Schweizer Schriftstellerin Erica Pedretti
Irena Šebestová
Year: 2004
abstract in proceedings

Nowe strategie i konwencje w kobiecej literaturze szwajcarskiej lat siedemdziesiatych
Irena Šebestová
Year: 2004, Wydawnictwo Poznanskie
specialist book chapter

Schweizer Schriftstellerin Erica Pedretti und ihr erzählerisches und dramatisches Schaffens
Irena Šebestová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dem Tod aesthetisch entgegetreten
Irena Šebestová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Erica Pedretti - die Schweizer Schriftstellerin mit mährischen Wurzeln
Irena Šebestová
Year: 2003
abstract in proceedings

Helvetische Themen und Motive
Irena Šebestová
Year: 2003, Zblizenia
journal article

Muster des Bösen oder der Beweis des Aberglaubens
Irena Šebestová
Year: 2003
abstract in proceedings

Die Fremde in der Fremde
Irena Šebestová
Year: 2002
abstract in proceedings

Die Fremde in der Fremde
Irena Šebestová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz
Irena Šebestová
Year: 2002, Lang
specialist book

Zur Tendenzwende der Schweizer Literatur der 70er Jahre
Irena Šebestová
Year: 2002
abstract in proceedings

Feministické hnutí 70. let
Irena Šebestová
Year: 2001, Filozofický časopis
journal article

Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz. E. Hasler: Anna Goeldin. Letzte Hexe
Irena Šebestová
Year: 2001
abstract in proceedings

Johanna Spyri - Die Botschaft der Liebe und des Vertrauens
Irena Šebestová
Year: 2001, Zblizenia
journal article

Prag und deutschsprachige Literatur
Irena Šebestová
Year: 2001, Zblizenia
journal article

Spisovatelka, která stvořila Heidi
Irena Šebestová
Year: 2001, Lidové noviny
journal article

Wywiad z rektorem Uniwersytetu w Ostrawie doc. ing. Petrem Pankiem, CSc.
Irena Šebestová
Year: 2001, Zblizenia
journal article

Zur Kanondiskussion am Lehrstuhl für Germanistik der Universität Ostrava
Irena Šebestová
Year: 2001
abstract in proceedings

Zur Tendenzwende der Schweizer Literatur der 70er Jahre
Irena Šebestová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Quer zum Status quo - Themen der Schweizer Frauenliteratur an Beispielen der Bücher von Gertrud Leutenegger, Hanna Johansen und Laure Wyss
Irena Šebestová
Year: 2000
abstract in proceedings

Schweizer Frauenliteratur der 70er Jahre. Eveline Hasler: Anna Göldin. Letzte Hexe
Irena Šebestová
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Schriftsteller der Schweiz der 70er Jahre
Irena Šebestová
Year: 1999
abstract in proceedings

Zentrale Themen der Schweizer Frauenliteratur der 70er Jahre
Irena Šebestová
Year: 1999
abstract in proceedings

Ženská literatúra a ženská estetika
Irena Šebestová
Year: 1999, Romboid
journal article

Ansichten eines Schriftstellers
Irena Šebestová
Year: 1998, Zblizenia
journal article

Frauenliteratur und weibliche Ästhetik
Irena Šebestová
Year: 1998
abstract in proceedings

Germanistik ohne Grenzen
Irena Šebestová
Year: 1997, Zblizenia
journal article

Hexenverfolgung als Thema der schweizer Literatur
Irena Šebestová
Year: 1997
abstract in proceedings

Als Kind im Konzenstrationslager die Autobiographie des Benjamin Wilkomirski
Irena Šebestová
Year: 1996
abstract in proceedings

Ulrich Zimmermann: Zpropadený sedmý rok
Irena Šebestová
Year: 1994, Moravskoslezský den
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
ADEK1Dějiny německy mluvících zemí 1
ADEK2Dějiny německy mluvících zemí 2
AKDE1Dějiny německy mluvících zemí 1
AKDE2Dějiny německy mluvících zemí 2
AKKT1Kultura a tradice něm. mluvících zemí 1
AKKT2Kultura a tradice něm. mluvících zemí 2
BDNL3Dějiny německé literatury 3
BDNL4Dějiny německé literatury 4
BDNMZDějiny německy mluvících zemí
BIKKInterkulturní komunikace
BPRA1Praktická cvičení A1
BPRA2Praktická cvičení A2
BPRA3Praktická cvičení A3
BPRB1Praktická cvičení B1
BPRB2Praktická cvičení B2
BPRB3Praktická cvičení B3
BUAILÚvod do analýzy a interpretace lit. děl
ERICErika Pedretti
FRDUFriedrich Dürrenmatt
GENRELiterární teorie v žánrech
KLISELiterární seminář
KLITPLiterární text a překlad
KLSLLiterární teorie ve světové literatuře
KLS20Literární směry 20. století
KNEDRNěmecké drama
KNERONěmecký román
KO1Konverzace 1
KO2Konverzace 2
KPLITKreativní práce s literárními texty
KPNMZPolit.-společ.-děj. něm. ml. z. v n. l.
KTNM1Kultura a tradice něm. mluvících zemí 1
KTNM2Kultura a tradice něm. mluvících zemí 2
KUPGKultur - Politik - Gesellschaft
LC1Lexikální cvičení 1
LISELiterární seminář
LITPRLiterární text a překlad
LTAPRLiterární text a překlad
NDNLIStará německá literatura
NEDRANěmecké drama
NEMRONěmecký román
NEM1XNěmčina 1 (A1)
NEM2XNěmčina 2 (A1/A2)
NEM3XNěmčina 3 (A2)
NEM4XNěmčina 4 (B1)
NEPONěmecká poezie
NFNěmecký film
NLNěmecká lyrika
NLPDMNěmecká literatura pro děti a mládež
NLSLLiterární teorie ve světové literatuře
NLS20Literární směry 20. století
NNMJTNěmecky mluvící země jako literární téma
NPNMZPolit.-společ.-děj. něm. ml. z. v n. l.
PSDNZPolit.-společ.-děj. něm. ml. z. v n. l.
SLŠvýcarská literatura
SVLIŠvýcarská ženská literatura
SVZLIŠvýcarská ženská literatura
UPLTÚvod do práce s literárními texty
0NE1XNěmčina 1 (A1)
0NE2XNěmčina 2 (A1/A2)
1DNMZDějiny německy mluvících zemí
1LKN2Literatura a kultura NMZ 2
1PJC1Praktická jazyková cvičení 1
1PJC2Praktická jazyková cvičení 2
1PJC3Praktická jazyková cvičení 3
1PJC4Praktická jazyková cvičení 4
1UDSLÚvod do studia literatury
2LIS1Literární seminář 1
2LIS2Literární seminář 2
2LTPRLiterární text a překlad
3LS20Literární směry 20. století
3PSNLProblémy souč. světa v lit. něm. mluv. z
4LTSLLiterární teorie ve světové literatuře
7ALTEAnalýza literárního textu
7DEK1Deutsche Konversation 1
7DEK2Deutsche Konversation 2
7DVNJDivadlo ve výuce NJ
7KON1Konverzace 1
7KON2Konverzace 2
7KPLTKreativní práce s literárními texty
7LIS3Literární seminář 3
7NE4XNěmčina 4 (A2/B1)
7NE6XNěmčina 6 (B1/B2)
7STNBStudentské noviny
8ALTEAnalýza literárního textu
8DNMZDějiny německy mluvících zemí
8LKN2Literatura a kultura NMZ 2
8LS20Literární směry 20. století
8LTSLLiterární teorie ve světové literatuře
8NE4XNěmčina 4 (A2/B1)
8PJC1Praktická jazyková cvičení 1
8PJC2Praktická jazyková cvičení 2
8PJC3Praktická jazyková cvičení 3
8PJC4Praktická jazyková cvičení 4
8PSNLProblémy souč. světa v lit. něm. mluv. z
8UDSLÚvod do studia literatury


AuthorTitleType of thesisYear
Broschová KláraPossibilities of editing the literary canon based on the works of regional authors in German lessons using the example of Max Ring's work "Lose Vögel".Master's thesis 2022 
Vránová SáraGerman reality in the eyes of non-German shown on the example of the novels "Pavane für eine verstorbene Infantin" by Libuše Moníková and "Ausgerechnet Deutschland: Geschichten unserer neuen Nachbarn" by Wladimir KaminerMaster's thesis 2022 
Lihotská VandaThe intercultural coexistence of the Czech and German population in Hlučín region using the example of the "Silesian trilogy" by Eva TvrdáMaster's thesis 2021 
Obrusníková ŽanetaIn the footsteps of the German literature from Hlučín Region on the example of Max Ring´s work Vaterländische Geschichten, first editionMaster's thesis 2020 
Pala VáclavThe journey of a colonist to the Volga on example of "Reise-Beschreibung der Kolonisten wie auch Lebensart der Russen" from Bernhard Ludwig von PlatenMaster's thesis 2020 
Prišťová ŽanetaIn the footsteps of the German literature from Hlučín Region on the example of Max Ring´s work: Lieben und Leben, first editionMaster's thesis 2020 
Staňková ŠtěpánkaEscape of Jews from Germany after The Second World WarMaster's thesis 2020 
Šponiarová MichaelaThe Reflection of Historical Events in the German-language Literature on the example of the novel "Mephisto. Roman einer Karriere" by Klaus MannMaster's thesis 2020 
Zajoncová KateřinaSearching for the own Identity on example of the novel "Pawels Briefe" from Monika MaronMaster's thesis 2020 
Biskup MarekEmotionality in German-speaking literature in the second half of the 20. century on example of novel "Jakob der Lügner" by Jurek BeckerMaster's thesis 2019 
Näf ŽanetaLiterature from Hlučín Region written in German based on  the example of Max Ring´s work: Theatre criticismMaster's thesis 2019 
Šípková VendulaIn the footsteps of the German literature from Hlučín Region on the example of Max Ring´s work: Berlin und Breslau : 1847 - 1849Master's thesis 2019 
Bartošová LenkaAdelbert von Chamisso: Peter Schlemihls wundersame Geschichte The question of the autobiographical features The theme of traveling in the Greman literatureMaster's thesis 2018 
Klechová JaroslavaReflection of Historical Events in the German-language Literature Using Erich Kästner´s Novel "Fabian. Die Geschichte eines Moralisten" as on ExampleMaster's thesis 2018 
Peterková KateřinaThe Czech and German education system in Kravaře in comparison.Master's thesis 2018 
Tóthová PavlaThe Theme of Manipulation in German Literature Shown on the Work "The Lost Honour of Katharina Blum, or: How Violence Develops and Where It Can Lead" by Heinrich BöllMaster's thesis 2018 
Valčuhová StanislavaReflecting political changes in German-language literatureMaster's thesis 2018 
Horkelová AnnaThe Alienation and Uprooting as the Theme of modern Literature on the exemple of the Novel The second Paradise by Hilde DominMaster's thesis 2017 
Knapec DanielReflection of the historical events in literature of German-speaking countries in the novel Radezkymarsch by Joseph RothMaster's thesis 2017 
Matýsková MichaelaThe German Literary World of the Hlučín Region on the Example of Max Ring´s Literary Work: Der Kleinstädter in BerlinMaster's thesis 2017 
Smolková IvanaThe Father-Daughter Generation Conflict in Literature Written in German (on Example of "Jachymov" by Josef Haslinger)Master's thesis 2017 
Bernat AdamTraces of German culture in own region based on examples from the newspaper "Hultschiner Zeitung"Master's thesis 2016 
Honěk JakubThe father-son generational conflict on the example of the novel "Der Billard um halb zehn" by Heinrich BöllMaster's thesis 2016 
Kramolišová LucieEmotionality in German-written Literature in the Second Half of the 20th Century on the Example of the Novel "Ein fliehendes Pferd" by Martin WalserMaster's thesis 2016 
Kratochvílová KristinaView of Foreign Cultures in German Literature shown on the Novel "Die beste aller Welten" by Irena BrežnáMaster's thesis 2016 
Matýsková MichaelaInfluences of Polish Literary Folk Art on Oral Tradition in the Hlučín RegionMaster's thesis 2016 
Procházková LucieEmotionality in German-speaking literature in the second half of the 20. century on example of the novel "Die gerettete Zunge" by Ellias CanettiMaster's thesis 2016 
Smetanová VendulaThe Mother-Daughter Relation in the German Literature Using the Example of the Novel "Nahe Tage. Roman in einer Nacht" by Angelika OverathMaster's thesis 2016 
Sztwiertnia Staňková GabrielaTranslation of Grimm´s fairy tales as a translational problemMaster's thesis 2016 
Valeš NicoleThe German Literary World of the Hlučin Region Focusing on the Works of Max RingMaster's thesis 2016 
Vorlíčková TerezaLiterature from Hlučín region written in german language on an example of the book "Dreiunddreißig Lieder aus Hultschin. Mährische Volkslieder" by August ScholtisMaster's thesis 2016 
Blokeschová NikolaLiterature from Hlučín Region Written in German LanguageMaster's thesis 2015 
Burdíková LucieLiterature from Hlučín region written in german languageMaster's thesis 2015 
Hýžová JanaThe Reflexion of the Dramatic Work of Friedrich Dürrenmatt in Brno Between 1950 and 2000Master's thesis 2015 
Motalová KateřinaPrivate Education in the Hlučín RegionMaster's thesis 2015 
Zborovančíková JanaThe Depiction of the Lyric Persona in the Novel "Group Portrait with Lady" by Heinrich BöllMaster's thesis 2015 
Ďoubalová MonikaThe conflict between pupil and teacher in the german-speeking literature ( on the example of the novel Jugend ohne Gott by Ödön von Horváth)Master's thesis 2014 
Holešová VeronikaGerman written Fairy Tales in the Hlučín RegionMaster's thesis 2014 
Jakubová ŠárkaThe Picture of Soviet Union in the Literary Work by Wladimir KaminerMaster's thesis 2014 
Kubalová AnnaThe topic of fear of beying alone in selected novels for children and youth by Peter HärtlingMaster's thesis 2014 
Pěchula LukášTheme of Homosexuality in Thomas Mann's literary workMaster's thesis 2014 
Tracz TomášTraces of German culture in own region based on examples from the newspaper "Der treudeutsche Hultschiner"Master's thesis 2014 
Twyrdá MichaelaGerman speaking theatre and cultural associations in the Hlučín regionMaster's thesis 2014 
Bočková PetraThe Confrontation of Westgerman and Eastgerman Reality in the Literary Work by Uwe JohnsonMaster's thesis 2013 
Daňková JanaReflection of political changes on the example of the German Novel - Siegfried Lenz: Die DeutschstundeMaster's thesis 2013 
Gruszková MarkétaTheodor Fontane´s novel "Effi Briest" in the mirror of his filmsMaster's thesis 2013 
Jarkulišová LucieThe confrontation of East German and West German reality in the literary work by Christa WolfMaster's thesis 2013 
Kánová KatarínaSearching for the Feminine Identity in the Literary Work of Eva MenasseMaster's thesis 2013 
Kováčiková JanaThe picture of a teenager in the work by Ulrich PlenzdorfMaster's thesis 2013 
Šimonová HanaThe image of outsider in the german literature according to the example of the novel Steppenwolf written by Hermann HesseMaster's thesis 2013 
Daňková JanaPhenomenon of Postmodernism in German literature on an example of a book: Christa Wolf: Medea and other voicesMaster's thesis 2012 
Janečková DanielaThe scheme of the political changes in the German-language literature Thomas Brussig - "Helden wie wir"Master's thesis 2012 
Seidlerová KateřinaThe father-daughter generation conflict in German speaking literature on example of the novel "Mein Vater und andere Betrüger" by Milena MoserMaster's thesis 2012 
Veselková JanaThe reflection of political fluctuations in German literature on an example of book "Simple Stories" by Ingo SchulzeMaster's thesis 2012 
Ďuráková MartinaTopographical fundamental elements in Marlene Streeruwitz´s workMaster's thesis 2011 
Hlaváčová KatarínaThe phenomenon of postmodernism on the example of Sten Nadolny´s novel: "Ein Gott der Frechheit "Master's thesis 2011 
Hyklová MichaelaView of Foreign Cultures in German Literature shown on the Novel by Aglaja Veteranyi: "Why a child is cooked in Polenta"Master's thesis 2011 
Kočí MartinThe reflexion of the Dramatic Work of Friedrich Dürrenmatt in Zlín Between 1950 and 2000Master's thesis 2011 
Mičáková LenkaSense of disunion and dispossession as a theme in german literature (on the exampel of the novel Atemschaukel by Herta Müller)Master's thesis 2011 
Šimková PetraThe reflexion of the Dramatic Work of Friedrich Dürrenmatt in Uherské Hradiště Between 1950 and 2000Master's thesis 2011 
Veselková JanaThe reflexion of dramatic creation of Friedrich Dürrenmatt in Český Těšín in 1950-2000Master's thesis 2011 
Zeťáková SandraThe feeling of estragement as a theme in German literature (in example of W. G. Sebald´s novel Austerlitz)Master's thesis 2011 
Abaffyová KatarínaThe Father-Daughter Relation in the German Speaking Literature, e.g. in the Drama "Nathan der Weise" by Gotthold Ephraim LessingMaster's thesis 2010 
Chovancová DrahušeThe View on Women in 20th century in selected novels written by Stefan ZweigMaster's thesis 2010 
Hovad RadekSearching For The Identity Of The Artist In The Short-story Tonio Kröger By Thomas MannMaster's thesis 2010 
Jakubcová PavlaThe Role of Religion in a Postmodern Society Demonstrated on Lena Gorelik's Novel "A Wedding in Jerusalem"Master's thesis 2010 
Krčmáriková DanielaSense of Disunion and Dispossession in the Book "The Land of Green Plums" by Herta MüllerMaster's thesis 2010 
Pohanělová EvaThe generation conflict father-son in the Swiss literature according to the example of the novel "Der grosse Kater" written by Thomas HürlimannMaster's thesis 2010 
Spinová HelenaEmotionalism in German-speaking literature in the second half of the 20. centruy on example of the novel "Stille Zeile Sechs" from Monika MaronMaster's thesis 2010 
Strapcová MariannaReflexion of eastern asian religion philosophy in novel by H. Hesse "Siddhartha"Master's thesis 2010 
Vybíralová RomanaThe Absurdity in german literature on example of work "Die Blechtrommel" from Günter GrassMaster's thesis 2010 
Drastíková MartinaThe Reflexion of dramatic Creation of Friedrich Dürrenmatt in Opava in 1950-2000Master's thesis 2009 
Smolková Šubová IvanaSwiss novels in the Spirit of PostmodernismMaster's thesis 2009 
Brzezná ZuzanaCharacteristic Postmodernism Properties in the Zoe Jenny WorksMaster's thesis 2008 
Hrubá MichaelaThe reflection of dramatic creation of Friedrich Dürrenmatt in Jihlava in 1955- 2005Master's thesis 2008 
Jemelková MichaelaThe authentic picture of childhood during fascism period (for example in Christa Wolf´s novel Patterns Of Childhood)Master's thesis 2008 
Olšarová PetraBiographical literature at the turn of the centuryMaster's thesis 2008 
Skalická MartinaPlay with words as the refusal of language convention (For instance the work of Ernst Jandl)Master's thesis 2008 
Šimková Lenka"Black Poems Written High on Snow" (Expressionistic Lyric Written by Georg Trakl and Georg Heym)Master's thesis 2008 
Galgonková MarieAutobiographical works in postwar literature writing in German languageMaster's thesis 2007 
Konvička JanThe Reflexion of the Friedrich Dürenmatt' s Dramatic Work in Olomouc Between 1950 and 2000Master's thesis 2007 
Pišl MilanSence of disunion and dispossession in the books from Anna W. MitgutschMaster's thesis 2007 
Balcarčíková JanaThe Reflexion of dramatic Creation of Friedrich Dürrenmatt in Ostrava 1950-2000Master's thesis 2006 
Grohregin TomášGerman writing authors in easter Slovakia chosen authors of the periodical KarpatenblattMaster's thesis 2006 
Holubová MarcelaLesbian Literature in Germany since 1970. Possibilities for Edification of Heterosexuals.Master's thesis 2006 
Niklová KateřinaThe Idealized Self Portrait. The Theme of the Divided Soul Using the Works of Hermann Hesse as an Example.Master's thesis 2006 
Schützová LucieLONETINESS AS ILLUSION SHOWN ON EXAMPLE OF ARTHUR SCHNITZLER CHOSEN BOOKSMaster's thesis 2005 
Klásek Marek Friedrich Dürrenmatts drama ,,Der Besuch der Alten Dame´´ in the mirror of its filmsBachelor's thesis 2022 
Obrusníková AndreaMax Ring and his journalistic work focusing on the magazin " Die Gartenlaube"Bachelor's thesis 2022 
Pavelková VeronikaThe literary work of the four percent minority using the example of the novel Der Fromme Tanz by Klaus MannBachelor's thesis 2022 
Škovranová TerezaReflection of historical events in German-language literature using the example of the novel Am Shorter End of Sonnenallee by Thomas BrussigBachelor's thesis 2022 
Vlková NelaViennese Coffeehouse Literature presented on selected worksBachelor's thesis 2022 
Fojtíková BarboraView of Foreign Cultures in German Literature shown on the Novel "Die undankbare Fremde" by Irena BrežnáBachelor's thesis 2021 
Broschová KláraThe reception of the romantic Joseph von Eichendorff in the Moravian-Silesian regionBachelor's thesis 2020 
Jaroš OndřejDual citizenship in the Hlučín RegionBachelor's thesis 2020 
Krupa LubošBeskydy as a destination for tourists from German - speaking countriesBachelor's thesis 2020 
Homolová RomanaThe traces of German culture in their own region on the example of cultural exchange of Strahovice and Ruppach-Goldhausen communitiesBachelor's thesis 2019 
Kostov MarekCab companies in the Czech Republic and in Austria on an example of two selected companiesBachelor's thesis 2019 
Obrusníková AndreaMax Ring and his journalistic activity such as magazine "Die Gartenlaube"Bachelor's thesis 2019 
Slaná MichaelaTraces of German culture in own region: Max Ring and the magazine KladderadatschBachelor's thesis 2019 
Tomčala EvženMedicial tourism and marketing - Prospects for Darkov SpaBachelor's thesis 2019 
Zahradníková JanaThe movement Schönstatt Bewegung and the Czech-German-RelationshipBachelor's thesis 2019 
Kloudová ReginaHeavy metal festivals in Germany and in the Czech Republic. An cultural-management comparisonBachelor's thesis 2018 
Vlčková DianaColours of Ostrava and Lollapalooza Berlin marketing analysisBachelor's thesis 2018 
Balaš MichalTraces of German culture in Hlučín Region: Vilém BalarinBachelor's thesis 2016 
Krsková LeontinaTraces of German culture in Hlučín Region : Johannes BochenekBachelor's thesis 2016 
Miler MichalThe History of Mácha´s School in DěčínBachelor's thesis 2015 
Plevová NikolaEmotionality in German-written Literature. The theme of the Tragic Love in Gottfried Keller´s Short Story "Romeo and Juliet of the Village"Bachelor's thesis 2015 
Tomanová MarkétaTraces of german culture in own region of an example of gamekeepers´ lodge´s Májová history in DržkováBachelor's thesis 2015 
Bernat AdamTraces of German culture in my own region: Johannes Baltazar JandaBachelor's thesis 2014 
Honěk JakubThe father-son generational conflict on the example of the novel "The Clown" by Heinrich BöllBachelor's thesis 2014 
Novotná LucieThe Oktoberfest - history, present and futureBachelor's thesis 2014 
Fiala LukášThe lifetime of Jewes in Ostrava. Social-cultural and historical aspectsBachelor's thesis 2013 
Horkelová AnnaEmotionality in German-written Literature in the Second Half of the 20th Century on the Example of the Novel "Kassandra" by Christa WolfBachelor's thesis 2013 
Zborovančíková JanaEmotionality in German-speaking literature in the second half of the 20. century on example of the novel "Der Geschmack von Apfelkernen" by Katharina HagenaBachelor's thesis 2013 
Keislerová KateřinaAgricultural tourism - Switzerland vs. Czech RepublikBachelor's thesis 2012 
Franková VeronikaTraces of German culture in the own region - live and achievement of Vincenz PriessnitzBachelor's thesis 2011 
Hanáková VeronikaThe picture of religion in the German written literature based on the Feuchtwanger´s novel The Jewess of ToledoBachelor's thesis 2011 
Plešková GabrielaThe social picture of woman in expressionismBachelor's thesis 2010 
Poloková IvonaThe reflection of Indic philosophy in ihe work by Hermann HesseBachelor's thesis 2010 
Šmatelková VeronikaThe drug problems in the literature written in German language on example of the book "We Children from the  Station ZOO" by Christiane F.Bachelor's thesis 2010 
Baštová SimonaSidonia Nádherný - Benefactress of fine ArtBachelor's thesis 2009 
Čeleněnková IvanaEcological emphasis in the work by Gudrun PausewangBachelor's thesis 2009 
Hašová ZuzanaTragedy of war fury in german speaking literature on example of novel All quiet on the western front from E. M. RemaqueBachelor's thesis 2009 
Nováková EvaDestiny of the german people evacuated from village Bratrikovice after 1945Bachelor's thesis 2009 
Veselková JanaThe lifetime in socialist-realist Germany for examplum of book ,,Ende der Sonnenallee" by Thomas BrussigBachelor's thesis 2009 
Urbánková IvanaStrategy of caring in the spa KlimkoviceBachelor's thesis 2008 


Traces of German culture in the Hlučín region III
Main solverPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Traces of German culture in the Hlučín region II
Main solverPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Period1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Podpora ped. práce akadem. pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy stud. př. pro online formu výuky: Literární seminář 3, KGE/7LIS3 (St. p. Německá filologie B0231A090062)
Main solverPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Period1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Traces of German culture in the Hlučín region
Main solverPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
In the footsteps of german writing authors of Hlučín district - Max Ring III
Main solverPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
In the footsteps of german writing authors of Hlučín district - Max Ring II
Main solverPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
In the footsteps of german writing authors of Hlučín district - Max Ring
Main solverPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Literary and cultural life of German speaking population in Hlučín region III
Main solverPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Literary and cultural life of German speaking population in Hlucin region
Main solverPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Literary and cultural life of German speaking population in Hlucin region
Main solverPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
instagram
rss
social hub