Publications
Židovsko-křesťanský dialog v 15. století: Giovanni Pico a Jochanan Alemanno
Jan Herůfek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Židovský humor
Tomáš Novotný
Year: 2018, Brána
journal article

Anafora
Tomáš ŠMIŘÁK
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antinatalismus
Vlastimil Vohánka, Kateřina LOCHMANOVÁ, Filip SVOBODA
Year: 2017
organizing conference, workshop

Antisthenova 'naturální ekonomie'. Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby.
Oldřich Kramoliš
Year: 2017, Filozofia , Filozofický ústav SAV
journal article

Aristotelův Eudémos
Filip SVOBODA
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aritmetika jako garant pravdy filosofů: Augustin - Boethius - Gerbert z Remeše
Marek Otisk
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Avoiding the Fiction through the Banishment of Real Past and Facts
David ČERNÍN
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Behaviorální ekonomie optikou Diogenovy 'naturalistické' askeze
Oldřich Kramoliš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Benatar versus Epikuros prismatem Zenónových aporií
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Boethius mathematicus: From Arithmetic to Metaphysics
Marek Otisk
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chasidské niguny
Tomáš Novotný
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chonnam National University, Gwangju, South Korea
Lenka Naldoniová
Year: 2017
work experience abroad

Chudoba s otazníky
Vladimír Šiler
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comenius's Emendation of Society and its Limits
Jan Čížek
Year: 2017, Studia Comeniana et Historica
journal article

Comenius's Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism
Jan Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Depolitizace a limity demokracie
Roman Rakowski
Year: 2017, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity
specialist book chapter

Dílo J. A. Komenského jako nadkonfesijní vyústění české reformace?
Jan Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Divákem i hercem na postmoderní scéně
Vladimír Šiler
Year: 2017, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
journal article

Dobrota
Tomáš Novotný
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dvě Aristotelovy teze o smyslovém vnímání
Roman HLOCH
Year: 2017, Aithér
journal article

Džanni Rodari i dětskaja kreativnost v Sovětskom Sojuze
Lenka Naldoniová
Year: 2017, Studia Culturae
journal article

Ekonomická východiska sokratovského 'nevědění', jejich hédonistická a asketická aplikace (Aristippos, Antististhenés).
Oldřich Kramoliš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Erasmus+ Wroclaw
Jan Čížek
Year: 2017
work experience abroad

Etický kontext sociálního podnikání
Vladimír Šiler
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Etika služby a péče
Vladimír Šiler
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gender and Surrealism: The Case of Remedios Varo
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Habajit Hajhudi
Tomáš Novotný
Year: 2017
work experience abroad

Habajit Hajhudi
Tomáš Novotný
Year: 2017
radio and televison broadcast

Historický anti-realizmus a historie bez minulosti
David ČERNÍN
Year: 2017, Chronos
specialist book chapter

Ibn Chaldún a různá čtení Mukkadimy
David ČERNÍN
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ideologie
Roman Rakowski, Petr Kužel, Šimon Svěrák, Michael Hauser
Year: 2017, Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení
journal article

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii)
Marek Otisk
Year: 2017
work experience abroad

Iracionalitou k poznání pravdy
Tomáš Novotný
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jan Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge
Jan Čížek
Year: 2017, Acta Comeniana
journal article

Jan Amos Komenský, Spisy o první filosofii [Works on First Philosophy], Vojtěch Balík - Věra Schifferová (eds.), Praha: OIKOYMENH 2017. 765 pp. ISBN 978-80-7298-204-2.
Jan Čížek
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Je potřeba myslet kacířsky
Roman Rakowski
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

John Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge
Jan Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění
Jan Čížek
Year: 2017, Pavel Mervart
specialist book

Koncepcja prawdy absolutnej u Jana Reuchlina
Jan Herůfek
Year: 2017, Oficyna wydawnicza Arboretum
specialist book chapter

Láska (od Platóna k Freudovi)
Lenka Naldoniová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laskavost
Tomáš Novotný
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ludi philosophorum: filozofowie i zabawy w średniowieczu
Marek Otisk
Year: 2017, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
specialist book chapter

Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie
Antonín Dolák
Year: 2017, Univerzita Komenského v Bratislave
specialist book chapter

Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu
Antonín Dolák
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu
Antonín Dolák
Year: 2017
work experience abroad

Mezi kontextualismem a anti-realismem: Quentin Skinner a jeho inspirace
David ČERNÍN
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezipředmětové vztahy ve výuce společenskovědních předmětů a dějepisu
Slavoj Tomeček
Year: 2017, Civila - Odborná revue pro didaktiku společenských věd
journal article

Michel Houellebecq: Přežít
Marek Petrů
Year: 2017
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041