The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Centre for Economic and Social History

Eva Polášková


Academic degree, name, surname:Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
Room, floor, building: D 409, Building D
Position:Study Advisor, Advisor for Students with Specific Needs
Research interests and teaching:intercultural communication, lexicology and stylistics, morphology, German for historians
Department (Faculty): Department of German Studies (Faculty of Arts)
Centre for the Research of Professional Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1936
E-mail:
Personal website:No record found.

No record found. Database Maintenance.

View all publicationsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
0PATRPatronus - vizitační praxe
0PAT2Patronus - vizitační praxe 2
AINKKInterkulturní komunikace
AKIKInterkulturní komunikace
AKMC1Morfologická cvičení 1
AKMC2Morfologie CV 2
AKMO1Morfologie 1
AKMO2Morfologie 2
AKOBKObchodní korespondence
AKPAPráce s texty
AKSB3Seminář k bakalářské práci 3
AKSE1Seminář k bakalářské práci 1
AKSE2Seminář k bakalářské práci 2
AKSTYStylistika a lexikologie
AMC2Morfologie CV 2
AOBKOObchodní korespondence
ASTYLStylistika a lexikologie
BIKKInterkulturní komunikace
BLESTLexikologie a stylistika
DIDS1Didaktika němčiny
DIDS2Didaktika němčiny 2
KNEM1Němčina 1 (A1)
KNEM2Němčina 2 (A1/A2)
KNEM3Němčina 3 (A2)
KNEM4Němčina 4 (B1)
KVKS1Vybrané kapitoly ze stylistiky 1
KVKS2Vybrané kapitoly ze stylistiky 2
KVKZLVybrané kapitoly z lexikologie
LC1Lexikální cvičení 1
LC2Lexikální cvičení 2
LSCTLexikálně-stylis. cvičení pro tlumočníky
MC2Morfologie CV 2
NEB1Němčina pro historiky I
NEB2Němčina pro historiky II
NEB3Němčina pro historiky III
NEM1XNěmčina 1 (A1)
NEM2XNěmčina 2 (A1/A2)
NEM3BNěmčina 3B
NEM3XNěmčina 3 (A2)
NEM4XNěmčina 4 (B1)
NEM5XNěmčina 5 (B1)
NVKZLVybrané kapitoly z lexikologie
OBKOObchodní korespondence
PPSS1Průběžná praxe SŠ 1
PPSS2Průběžná praxe SŠ 2
SPPSSSouvislá pedagogická praxe SŠ
SZPR2Seminář k bakalářské práci 2
SZPR3Seminář k bakalářské práci 3
TPP1Textová produkce pro pokročilé 1
TPP2Textová produkce pro pokročilé 2
TP1Textová produkce 1
TP2Textová produkce 2
VKLEVybrané kapitoly z lexikologie
VKLE1Vybrané kapitoly z lexikologie 1
0NE1XNěmčina 1 (A1)
0NE2XNěmčina 2 (A1/A2)
1LESTLexikologie a stylistika
1MOR2Gramatika NJ - morfologie 2
1PSPRPsaný projev
1PSTEPráce s textem
2INKKInterkulturní komunikace
2MCV2Morfologická cvičení 2
2NE1HNěmčina pro historiky 1
2NE2HNěmčina pro historiky 2
2OBKOObchodní korespondence
2PRGRPraktická gramatika
2PSOTPráce s odborným textem
2VKSTVybrané kapitoly ze stylistiky
3DID1Didaktika němčiny 1
3DID2Didaktika němčiny 2
3PRP1Průběžná profesní praxe 1
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SOPRSouvislá profesní praxe
3SZ1USZZ-část-Německý jazyk a lit. s didakt.
7NE3XNěmčina 3 (A2)
7NE4XNěmčina 4 (A2/B1)
7NE5XNěmčina 5 (B1)
7NE6XNěmčina 6 (B1/B2)
7TEFOTextproduktion für Fortgeschrittene
8INKKInterkulturní komunikace
8LESTLexikologie a stylistika
8MCV2Morfologická cvičení 2
8MOR2Gramatika NJ - morfologie 2
8NE3XNěmčina 3 (A2)
8NE4XNěmčina 4 (A2/B1)
8OBKOObchodní korespondence
8PSOTPráce s odborným textem
8VKSMVybrané kapitoly ze stylistiky
8VKSTVybrané kapitoly ze stylistiky


No record found. Database Maintenance.

instagram
rss
social hub