UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Anna Pumprová

Anna Pumprová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Room, floor, building: D 210, Building D
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Latin Language and Culture (Faculty of Arts)
VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 2010
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Psík, R. a Pumprová, A. Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2017. Interpretationes, series A. 152 s. ISBN 978-80-7464-933-2.
Pumprová, A. Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene. Mediaevalia historica Bohemica. 2017, č. 20, s. 61-84. ISSN 0862-979X.
Pumprová, A. Two Anonymous Sermons From Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library. Graeco-Latina Brunensia. 2016, roč. 2016, č. 21, s. 265-301. ISSN 1803-7402.
Pumprová, A. Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201-1240). Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition. 2015, č. 128, s. 199-222. ISSN 0084-005X.
Pumprová, A. Doleo super te. Literární kontext planktů nad smrtí Václava II.. Časopis matice moravské. 2014, roč. 133, č. 1, s. 25-51. ISSN 0323-052X.
Nechutová, J., Krmíčková, H., Coufal, D., Fuksová, J., Mutlová, P., Pumprová, A., Stehlíková, D. a Švanda, L. Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118). Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis 253. 493 s. ISBN 978-2-503-54293-5.
Pumprová, A. Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik. In: Chronicon Aulae regiae - Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme. Frankfurt am Main: Historische Kommission für die böhmischen Länder, 2013. Historische Kommission für die böhmischen Länder, 2013. s. 75-94. ISBN 978-3-631-64535-2.
Pumprová, A. Svědectví autografu o práci Petra Žitavského s textem Zbraslavské kroniky. Časopis Matice moravské. 2012, roč. 2012, č. 131, s. 239-263. ISSN 0323-052X.
Pumprová, A. Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum.. Brno: Matice moravská, 2010. Prameny dějin moravských 20. 299 s. ISBN 978-80-86488-78-3.

Všechny publikace - anglicky

Pumprová, A. Berlin, Freie Universität, Philologische Bibliothek, badatelský pobyt, 3.-6. 6. 2017. 2017.
Pumprová, A. Jak se psala kázání v Čechách v první polovině 14. století. In: Hortus Cassoviensis II. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach. 2017.
Pumprová, A. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aktivní účast na konferenci, 21.-23. 9. 2017. 2017.
Psík, R. a Pumprová, A. Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2017. Interpretationes, series A. 152 s. ISBN 978-80-7464-933-2.
Pumprová, A. Výpověď rukopisu Ms 434 Univerzitní knihovny v Lipsku o vzniku kázání Petra Žitavského. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc: Univerzita Palackého. 2017.
Pumprová, A. Wien, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-9. 11. 2017. 2017.
Pumprová, A. Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene. Mediaevalia historica Bohemica. 2017, č. 20, s. 61-84. ISSN 0862-979X.
Pumprová, A. Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, aktivní účast na konferenci, 18.5.-21.5.2016. 2016.
Pumprová, A. Edition der Predigtsammlung Peters von Zittau. In: 2. Prager-Berliner Mediävistentreffen. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin. 2016.
Pumprová, A. Leipzig, Staatsbibliothek, badatelský pobyt, 21.-24. 11. 2016. 2016.
Pumprová, A. Nahlédnutí do literární dílny rozpolceného kronikáře Karlova otce. In: Letní škola klasických studií. Konferenční středisko AV ČR, Třešť: Akademie věd ČR. 2016.
Pumprová, A. Two Anonymous Sermons From Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library. Graeco-Latina Brunensia. 2016, roč. 2016, č. 21, s. 265-301. ISSN 1803-7402.
Pumprová, A. Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201-1240). Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition. 2015, č. 128, s. 199-222. ISSN 0084-005X.
Pumprová, A. Robert Olomoucký - opomíjený literát počátku 13. věku. In: Staročeský dýchánek. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2015.
Pumprová, A. Berlin, Freie Universität in Berlin, výukový pobyt (Erasmus), 3.11.-5.11. 2014. 2014.
Pumprová, A. Doleo super te. Literární kontext planktů nad smrtí Václava II.. Časopis matice moravské. 2014, roč. 133, č. 1, s. 25-51. ISSN 0323-052X.
Pumprová, A. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, výukový pobyt (Erasmus), 18.11.-21.11. 2014. 2014.
Pumprová, A. Literární zdroje Zbraslavské kroniky. In: Kroniky jako historický pramen. K 700. výročí úmrtí Oty Durynského. Praha - Zbraslav: Státní oblastní archiv v Praze, Historický ústav akademie věd České republiky, Národní muzeum. 2014.
Pumprová, A. Liverpool, University of Liverpool, aktivní účast na konferenci, 6. 7.-11. 7. 2014. 2014.
Pumprová, A. Ohlasy bible, antických a středověkých autorů v textu Zbraslavské kroniky. Graeco-Latina Brunensia. 2014, roč. 19, č. 2, s. 81-117. ISSN 1803-7402.
Pumprová, A. a Krúpová, A. Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity. In: Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století. Olomouc: Katedra klasické filologie FF UP. 2014.
Pumprová, A. a Krúpová, A. Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity. In: Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století. Olomouc: Katedra klasické filologie FF UP. 2014.
Pumprová, A. Polishing a Medieval Chronicle: The Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae. In: Seventh International Medieval Chronicle Conference. Liverpool: University of Liverpool. 2014.
Nechutová, J., Krmíčková, H., Coufal, D., Fuksová, J., Mutlová, P., Pumprová, A., Stehlíková, D. a Švanda, L. Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118). Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis 253. 493 s. ISBN 978-2-503-54293-5.
Pumprová, A. Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik. In: Chronicon Aulae regiae - Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme. Frankfurt am Main: Historische Kommission für die böhmischen Länder, 2013. Historische Kommission für die böhmischen Länder, 2013. s. 75-94. ISBN 978-3-631-64535-2.
Pumprová, A. Svědectví autografu o práci Petra Žitavského s textem Zbraslavské kroniky. Časopis Matice moravské. 2012, roč. 2012, č. 131, s. 239-263. ISSN 0323-052X.
Pumprová, A. Volumen secretorum Aulae regiae a související cisterciácké sbírky zázraků. Graeco-Latina Brunensia. 2012, roč. 2012, č. 17, s. 181-204. ISSN 1803-7402.
Pumprová, A. Das Bild Heinrichs VII. in der Chronica Aulae regiae Peters von Zittau. In: Europäische Governance im Spätmittelalter. Heinrich VII. von Luxemburg und die großen Dynastien Europas / Gouvernance européenne au bas moyen âge. Henri VII de Luxembourg et l?Europe des grandes dynasties. Actes des 15es Journées lotharingiennes: Europäische Governance im Spätmittelalter. Heinrich VII. von Luxemburg und die großen Dynastien Europas / Gouvernance européenne au bas moyen âge. Henri VII de Luxembourg et l?Europe des grandes dynasties. Actes des 15es Journées lotharingiennes 2008 Luxembourg. s. 181-200. ISBN 2-919979-22-1.
Pumprová, A. Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum.. Brno: Matice moravská, 2010. Prameny dějin moravských 20. 299 s. ISBN 978-80-86488-78-3.
Pumprová, A. Kupidovo ztvárnění v De planctu naturae Alana z Lille a jeho antické kořeny. Graeco-Latina Brunensia. 2009, roč. 2009, č. 14, s. 217-234. ISSN 1803-7402.
Pumprová, A. Quadruplex est sensus Sacre scripture: K výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi. Studia historica Brunensia. 2009, roč. 2009, č. 56, s. 89-104. ISSN 1803-7429.
Pumprová, A. "Ad intelligenciam istius sancti evangelii vobis aliquid describere cupio." La Vita Caroli e l'intento predicatorio di Carlo IV.. In: Convegno Internazionale Humanitas Latina in Bohemis, Castello di Brandýs n. Labem, Repubblica Ceca, 3 giugno 2006. Kolín-Treviso: Albis-Fondazione Cassamarca, 2007. Albis-Fondazione Cassamarca, 2007. s. 13-39. ISBN 978-80-903770-0-4.
Pumprová, A. Kázání Petra Žitavského, opata cisterciáckého kláštera na Zbraslavi (1316-1339). Pokus o rekonstrukci kazatelova vystoupení. In: Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2007. Instytut Historii UAM, 2007. s. 233-241. ISBN 978-83-89407-22-1.
Pumprová, A. Die Predigten des Peter von Zittau. Wo, vor wem und von wem sind sie gepredigt worden?. In: Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Masarykova univerzita, 2006. s. 98-110. ISBN 80-210-4069-6.
Pumprová, A. Sermones in festivitatibus summis secundum ordinem Cysterciensem in capitulis faciendi. K formě dochování kázání Petra Žitavského. In: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006. Matice moravská, 2006. s. 241-252. ISBN 80-86488-35-7.
Pumprová, A. Poselství generálního prologu Zbraslavské kroniky. Graeco-Latina Brunensia. 2004, roč. 2004, č. 9, s. 117-122. ISSN 1211-6335.
Pumprová, A. Ke stylu prologů Zbraslavské kroniky. Graeco-Latina Brunensia. 2003, roč. 2003, č. 8, s. 95-109. ISSN 1211-6335.


AuthorTitleType of thesisYear
Dvořák JakubOrganization of the Subject Matter in the Firsth Book of the Cronica Aule regieBachelor's thesis 2017 
Popelková BarboraVita Karoli in the Cronica ecclesie Pragensis of Beneš of WeitmileBachelor's thesis 2016 


Edition of the Sermons of Peter of Zittau
Main solverdoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Reality and Actuality in Middle Ages
Main solverdoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
social hub