The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture

Anna Pumprová

Anna Pumprová

Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Room, floor, building: D 210, Building D
Position:Head of Department, Educational Advisor
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Latin Language and Culture (Faculty of Arts)
VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 2010
E-mail:
Personal website:No record found.

No record found. Database Maintenance.

View all publicationsAbbreviationSubject
CISTČetba a interpretace středověkých textů
INTS1Interpretační seminář I
INTS2Interpretační seminář II
LLCS1Latinská liter. českého středověku I
LLCS2Latinská liter. českého středověku II
LLST1Vybr. kap. z latinské lit. středověku I
LLST2Vybr. kap. z latinské lit. středověku II
LMOR1Latinská morfologie I
OVIDOvidius, Metamorphoses
SPBH1Seminář k bakalářské práci I
SPBH2Seminář k bakalářské práci II
SPBH3Seminář k bakalářské práci III
SYNT1Latinská syntax I
SYNT2Latinská syntax II
SZB1DSZZ - část - Latinský jazyk a kultura
USSLÚvod do studia středověké latiny
ZRMZáklady římské metriky
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SZ1SZZ - Test z latinské gramatiky
1SZ2SZZ - Překlad latinských textů
1SZ3SZZ - Antické písemnictví, děj. a reálie
1UCLPÚvod do četby latinské poezie
1USLÚvod do studia latiny
2SLLIStředověká latinská literatura
2VERGČetba Vergilia
3IPS2Interpretační a překladatelský seminář 2
3KSL1Kapitoly ze středověké literatury 1
3KSL2Kapitoly ze středověké literatury 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SLA1Středověká latina
3SZ1SZZ - Překlad latinských textů
3SZ2SZZ - Středověké latinské písemnictví
4CLSLČeskolatinská středověká literatura
4EDITEdiční technika
4TMLLTopics in Medieval Latin Literature
7CSSTČetba snadných textů ze stř. latiny
7OVIDOvidius, Metamorphoses
7SLPOSamostatná četba středověké lat. poezie


No record found. Database Maintenance.Posílení výuky studijního programu Latinský jazyk a kultura středověku
Main solverdoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Edition of the Sermons of Peter of Zittau
Main solverdoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Reality and Actuality in Middle Ages
Main solverdoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
instagram
rss
social hub