UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture

Lukáš Lička


Academic degree, name, surname:Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.
Room, floor, building: D 304, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1823
E-mail:
Personal website:No record found.Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol
Lukáš Lička
Year: 2017, Filosofický časopis. Special Issue
článek v odborném periodiku

Non sicut mus de foramine: Some 13th Century Approaches Towards the Extramissionist Explanation of Vision
Lukáš Lička
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perception in Scholastics and Their Interlocutors
Lukáš Lička, Marek Otisk, Daniel Heider
Year: 2017
ediční a redakční práce

Perception and Objective Being: Peter Auriol on Perceptual Acts and their Objects
Lukáš LIČKA
Year: 2016, American Catholic Philosophical Quarterly
článek v odborném periodiku

Peter Auriol and his Predecessors on the Identity of Species with Cognitive Act
Lukáš LIČKA
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi
Lukáš Lička
Year: 2016, Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism
článek v odborném periodiku

Intelektuál písařem, písař intelektuálem: Reimbotus de Castro a jeho kvadriviální zájmy
Lukáš Lička
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohled šlehající z očí: františkáni 13. století a Augustinova autorita v otázce extramisní teorie vidění
Lukáš Lička
Year: 2019, Filosofia & FF UK
kapitola v odborné knize

A Buridanian Question on the Nature of the Intellect in the 1409 Prague Quodlibet
Lukáš Lička
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Optics to Practical Geometry: On Perspectiva Ascribed to Thomas Bradwardine in Vat. lat. 3102
Lukáš Lička
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework
David Černín, Marek Otisk, Lukáš Lička, Tomáš Nejeschleba
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Two Anonymous Commentaries on Peckham's Perspectiva communis, Written by the Hand of Reimbotus de Castro
Lukáš Lička
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Valerián Magni, O Světle mysli a jeho obraze / De luce mentium et eius imagine [On the Light of the Mind and its Image]
Lukáš Lička
Year: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol
Lukáš Lička
Year: 2017, Filosofický časopis. Special Issue
článek v odborném periodiku

Dipartimento di Filosofia, Universita degli Studi di Milano
Lukáš Lička
Year: 2017
působení v zahraničí

Humboldt Universität zu Berlin
Lukáš Lička
Year: 2017
působení v zahraničí

Nejkrásnější věda, člověk v prázdnu a tvář v zrcadle: role pozorovatele ve středověkých teoriích smyslového vnímání
Lukáš Lička
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Non sicut mus de foramine: Some 13th Century Approaches Towards the Extramissionist Explanation of Vision
Lukáš Lička
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perception in Scholastics and Their Interlocutors
Lukáš Lička, Marek Otisk, Daniel Heider
Year: 2017
ediční a redakční práce

Smyslové vnímání a role pozorovatele ve středověké filosofii: Roger Bacon, Petr Olivi, Petr Auriol
Lukáš Lička
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

What is in the Mirror? The Metaphysics of Mirror Images in Albert the Great, Peter Auriol and the Prague Quodlibet by Prokop of Kladbury (1417)
Lukáš Lička
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zrcadla a středověcí aristotelikové
Lukáš Lička
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol
Lukáš LIČKA
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Causa terminativa: pátý typ příčiny?
Lukáš LIČKA
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čtyři, nebo pět příčin? Petr Olivi o terminativní kauzalitě
Lukáš LIČKA
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji
Maciej Woźniczka, Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Petr Hromek, Antonín Dolák, Oldřich Kramoliš, Lukáš LIČKA, Jan Herůfek, Artur Żýwiołek, Lenka Naldoniová, Tomáš Zelenka, Mariusz Oziębłowski, Marek Perek, Adam Olech ... další autoři
Year: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy
Lukáš LIČKA, Marek Otisk, Daniel Heider
Year: 2016
uspořádání konference, workshopu

Optics at the Prague Faculty of Arts in the Middle Ages: The Case of John of Borotin
Lukáš LIČKA
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perception and Objective Being: Peter Auriol on Perceptual Acts and their Objects
Lukáš LIČKA
Year: 2016, American Catholic Philosophical Quarterly
článek v odborném periodiku

Peter Auriol and his Predecessors on the Identity of Species with Cognitive Act
Lukáš LIČKA
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Politická moc a jazykový význam: reálná existence společenských institucí podle Petra Oliviho
Lukáš LIČKA
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Realita a skutečnost ve středověku
Marek Otisk, Lukáš LIČKA, David ČERNÍN
Year: 2016
uspořádání konference, workshopu

Unity and Diversity in Medieval Psychology
Lukáš LIČKA
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi
Lukáš Lička
Year: 2016, Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism
článek v odborném periodiku

Co je člověk? Petr Auriol a role kognitivní psychologie ve středověké definici člověka
Lukáš LIČKA, Jan Herůfek
Year: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Peter Auriol on Categories, Relations, and Cognition
Lukáš LIČKA
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Olivi: okrajový přístup ve středověké nauce o duši?
Lukáš LIČKA
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arabská optika a středověká filosofie
Lukáš Lička
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Boží ideje a aristotelská nauka o duši: Jan Duns Scotus a Petr Auriol
Lukáš Lička
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Definice člověka ve středověké filosofii a role kognitivní psychologie (na příkladu Petra Auriola)
Lukáš Lička
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Esse apparens a jeho role v Auriolově výkladu smyslového vnímání
Lukáš Lička
Year: 2014, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Je optika nemorální? Petr Olivi o povaze smyslového vnímání
Lukáš Lička
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lukáš Kotala: Novověká ústní disputace
Lukáš LIČKA
Year: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metafory ve vědeckém myšlení
Filip Svoboda, Jakub Varga, Lukáš Lička
Year: 2014
uspořádání konference, workshopu

Supozice mentálního termínu podle Viléma Ockhama
Lukáš LIČKA
Year: 2012, Studia Neoaristotelica
článek v odborném periodiku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNo record found.No record found.No record found.

social hub