UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture

Daniela Rywiková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Room, floor, building: DM 205, Building DM
Position:Deputy Vice-Dean for International and Public Relations
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Art History and Cultural Heritage (Faculty of Arts)
Faculty Offices
VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 2001
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Rywiková, D. Ars moriendi - The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in the Service of Late Medieval Pastoral Care. In: Milada Studničková, Maria Theisen. Art in an Unsettled Time: Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375-1450). Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2018. s. 130-148. ISBN 9-788088-283157.
Rywiková, D. Art and Devotion in the Female Religious Communities of Medieval Český Krumlov,. In: Saint Elizabeth and Medieval Pictorial Hagiography. Marburg: Herder Institute. 2018.
Rywiková, D. Neviditelné ženy - Umění a ženské duchovní komunity v Českém Krumlově. In: Středověk v pohybu. Praha: Ústav dějin umění AV ČR. 2018.
Rywiková, D. The Female Monster in Liber depictus as a Polysemantic Image of the Spiritual Malformation and the Fallen World. In: Monstra II: Symbologies e Functionalities of Monstrous Entities. Velletri. 2018.
Rywiková, D. Virtues and Vices Reformed? Visual Pastoralia in Fourteenth-Century Bohemian Art. Convivium. 2018, roč. 5, č. 2, s. 51-66. ISSN 2336-3452.
Rywiková, D. a Dienstbier, J. Angels, devils, and deathbed - visuality of ars moriendi and its transformations. In: COST Action New Communities of Interpretation, WG2 meeting. Řím: ERF. 2017.
Dějiny a umění českého středověku prizmatem genderu. In: 11. Sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky. Olomouc: UP Olomouc. 2017.
Rywiková, D. a Lavička, R. Jako fénix... Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově ve světle nejnovějších poznatků. In: D. Rywiková, R. Lavička. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 11-22. ISBN 978-80-7464-936-3.
Rywiková, D. Klášter českokrumlovských klarisek ve středověku a jeho vizuální kultura. In: D. Rywiková, R. Lavička. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 129-152. ISBN 978-80-7464-936-3.
Rywiková, D. Mors ludens. Zabawa, rozrywka, groteska i personifikacje Śmierci w sztuce i dyskursie moralistycznym późnego średniowiecza. In: Agnieszka Teterycz-Puzio, Wojciech Bejda (eds.). Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2017. s. 405-425. ISBN 978-83-7467-288-7.
Rywiková, D. Nástěnné malby v českokrumlovském domě františkánských terciářek - bekyň. In: D. Rywiková, R. Lavička. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 185-197. ISBN 978-80-7464-936-3.
Rywiková, D. a Lavička, R. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. 2017.
Rywiková, D. The Last Judgement in Czech Medieval Art and its Contexts. In: Wokół malowidła ściennego Sąd Ostateczny z kościoła św. Jana w Gdańsku odsłoniętego w trakcie konserwacji prezbiterium w latach 2011-12. Gdańsk: Nadbaltyckie Centrum Kultury, Uniwersytet Gdański. 2017.
Rywiková, D. Visualizing the Other: Bohemian Hussites in the 15th Century Central European Art. In: Transgressions. 49th Annual ASEEES Convention. Chicago: ASEEES - Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies. 2017.
Rywiková, D. Ženské duchovní komunity a umění českého středověku. Praha: Národní galerie v Praze. 2017.
Rywiková, D. Gendered Vices. Female Body and Visual Arts in Late Medieval Central Europe. In: Medieval Art in Central Europe. Nowy Sacz. 2016.
Rywiková, D. Göttingen, Universitätsbibliothek. 2016.
Rywiková, D. Imago mortis. Obraz smrti v českém umění pozdního středověku. Olomouc: Univerzita Palackého, katedra dějin umění. 2016.
Rywiková, D. a Deluga, W. Medieval Art in Central Europe [Konference]. Nowy Sacz, Polská republika. 2016.
Rywiková, D. Mezi centrem a periferií. Umění hornoslezské gotiky v pozdním středověku. In: Artysta na prowincji / Umělec na provincii. Hucisko u Czestochowe: Akademie im. Jana Dlugosza w Czestochowie. 2016.
Rywiková, D. Mixed Encounters. The Worlds of the Dead and the Living in the Late Medieval Art. In: This World and the Other Worlds of the Middle Ages. Praha: Centrum pro studium středověku FF UK. 2016.
Rywiková, D. Multiplication of Death: The Legend of the Three Living and the Three Dead and Late Medieval Funerary Practice. In: Religious Practices and Everyday Life (1350-1570). Lisabon: Universidade de Lisboa. 2016.
Rywiková, D. Playful Death: Death Dancing and Playing Chess as a Metaphor of the Late Medieval Society. In: The second Visegrad International Conference: Homo Ludens. Daily Entertainment and Holiday Fun in the History of Central European Countries and their Neighbours. Slupsk: Akademai Pomorska, Slupsk, Polsko. 2016.
Rywiková, D. Sin and Death Gendered: Female Identity in the Late Medieval Pastoral Care and Visual Culture. In: Medieval Women Revisited. York: University of York. 2016.
Rywiková, D. Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 312 s. ISBN 978-80-7464-845-8.
Rywiková, D. Tu mutaberis in me... Visual Arts Helping to Transform, Unite or Cure the Corrupted World?. In: Unity and diversity of medieval (Central) Europe Social order and its cohesive and disruptive forces. Olomouc: Medieval Central Europe Research Network. 2016.
Rywiková, D. Ars moriendi. Nástěnné malby v broumovském karneru v kontextu dobové pastorační praxe a homiletiky. In: Středověk Broumovska, Kladska, Slezka. Architektura, sochařství, malířství. Broumov: Národní památkový ústav, Omnium z.s.. 2015.
Rywiková, D. Klášter krumlovských klarisek a jeho vizuální kultura v kontextu pozdně středověké zbožnosti a pastorační praxe. In: Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově v kontextu řádové kultury, zbožnosti a světské moci pozdního středověku a raného novověku. Český Krumlov. 2015.
Rywiková, D. Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově. Umění, zbožnost, architektura. 2015.
Rywiková, D., Černý, P. a Grollová, J. Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice: Veduta, 2015. 355 s. ISBN 978-80-86829-99-9.
Rywiková, D. Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově v kontextu řádové kultury, zbožnosti a světské moci pozdního středověku a raného novověku [Workshop]. Český Krumlov, Česká republika. 2015.
Rywiková, D. "Krásná jako Luna, čistá jako Slunce". Apokalyptická žena v Liber depictus jako alegorie monastického života. In: Klášter minoritů klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice: Veduta, 2015. s. 261-278. ISBN 978-80-86829-99-9.
Rywiková, D. Religious Transformation in Early Modern Periphery. Law and Mercy: Image, Place and Communication in the Multi-confessional Community of 16th Century Ostrava. In: Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe. Bridging the chronological, linguistic, confessional and cultural divides (1350-1570). Tours: Centre d'Études Supérieures de la Renaissance Tours. 2015.
Rywiková, D. Řím, Bibliotheka Hertziana. 2015.
Rywiková, D. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2015.
Rywiková, D. Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego. 2015.
Rywiková, D. Veni sponsa Christi... Female Monastic Spirituality and Art in Late Medieval Bohemia. In: Sister Act: Female Monasticism and the Arts across Europe ca. 1250 - 1550. Londýn: The Courtauld Institute of Art, University of London. 2015.
Rywiková, D. "Visual catechisms" in Bohemian Late Medieval Art. In: The Same and Different: Strategies of Retteling the Bible within the "New Communities of Interpretation" (1350-1570). Praha: Centrum medievistických studií, Univerzita Karlova. 2015.
Rywiková, D. Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty. Kobieca duchowość monastyczna i sztuka na ziemiach czeskich późnego średniowiecza. In: Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń ? dwa światy. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015. s. 227-244. ISBN 978-83-7181-917-9.
Rywiková, D. Body in Motion and Wandering Mind. The Visual Arts in Service of Late Medieval Travelers. In: Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów grupy Wyszehradzkiej. Gdynia: Akademia Pomorska w Słupsku. 2014.
Rywiková, D. Kunsthistorisches Institute in Florenz. 2014.
Rywiková, D. "Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie a vizuální komunikace jako prostředek spásy. In: Umění a politika. Sborník 4. sjezdu historiků umění. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 93-112. ISBN 978-80-7485-023-3.
Rywiková, D., Kožuszníková, A. a Majer, D. Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Dvory řemesel - prezentace a uchování historických řemesel. 2014.
Rywiková, D., Kožuszníková, A. a Majer, D. Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Muzeální expozice. 2014.
Rywiková, D., Kožuszníková, A. a Majer, D. Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Stálá interaktivní expozice klášterního života a umění. 2014.
Rywiková, D. Via viatores quaerit: Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej [Konference]. Gdynia, Polská republika. 2014.
Rywiková, D. Ženská monastická spiritualita a umění v českých zemích pozdního středověku. In: Kobieta i mężczyzna - dwa światy, jedna przestrzeń. Krakov: Instytut Historii Katedra Edukacji Historycznej i Zakład Historii Kultury Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 2014.
Rywiková, D. a Grollová, J. Militia est vita hominis: Sedm smrtelných hříchů a sedm skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku. 1. vyd. České Budějovice, Ostrava: Veduta, 2013. 312 s. ISBN 978-80-86829-85-2.
Rywiková, D. Mnichov, Zentralinstitut für Kunstgeschichte. 2013.
Rywiková, D. Reliéfy Svaté Rodiny ze Stonavy a zobrazování Kristovy ženské genealogie v umění pozdního středověku. In: V dobách umění bez hranic. W czasach sztuki bez granic. 1. vyd. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2013. s. 131-158. Cieszynskie Studia Muzealne 5. ISBN 978-80-86696-31-7.
Rywiková, D. Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Rywiková, D. Středověké umění v digitální době. In: Dějiny umění a muzea, minulost, přítomnost, budoucnost. Opava: ÚHV FPF, Slezská univerzita v Opavě. 2013.
Rywiková, D. The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in Service of Late Medieval Pastoral Care. In: Art in an unsettled time. Praha: Ústav dějin umění AV ČR. 2013.
Rywiková, D. UCO - University of Central Oklahoma. 2013.
Rywiková, D. V. Monumenta artis. In: Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, 2013. s. 204-215. ISBN 978-80-87789-13-1.
Rywiková, D. Neznámá kresba v brevíři svatojiřského kláštera a ženská monastická spiritualita 14. století. In: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. s. 247-257. ISBN 978-80-7464-108-4.
Rywiková, D. "Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie, obraz a vizuální komunikace jako prostředek spásy. In: IV. sjezd českých historiků umění. Umění a politika. Brno: UHS, Masarykova univerzita. 2012.
Rywiková, D. Oltář Reininghausův - pokus o novou interpretaci. In: Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila. Praha: Artefactum. Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., 2012. s. 265-275. ISBN 978-80-86890-46-3.
Rywiková, D. The Influence of the Italian Art on the 14th century Bohemian Painting. In: Symbols and Signs in Art (colours, animals, plants, precious stones). Florencie: Fondazione Romualdo Del Bianco. 2012.
Rywiková, D. Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Rywiková, D. Queen´s University Belfast. 2011.
Rywiková, D. Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové mentality a zbožnosti. In: Město. vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. s. 179-187. ISBN 978-80-7368-996-4.
Rywiková, D. Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové zbožnosti. In: Sympozium Město. Vytváření prostoru v umění a literatuře. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Rywiková, D. Umění a zbožnost v první polovině 14. století v Čechách a na Moravě. In: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Ostrava: Ostravské muzeum, 2011. s. 888-897. ISBN 978-80-904316-1-4.
Rywiková, D. Zapomenutá kresba v brevíři svatojiřského kláštera v Praze a ženská monastická spiritualita 14. století. In: Král, Který léta. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Rywiková, D. "V chlebnej tváři ty sě skrýváš..." Obraz Veraikonu v kontextu eucharistické zbožnosti pozdně středověkých Čech. Umění. 2010, roč. 58, č. 5/6, s. 366-383. ISSN 0049-5123.
Rywiková, D. Zentralinstitut für Kunstgeschichte. 2010.
Rywiková, D. Eucharistická zbožnost v českých zemích pozdního středověku jako vizuální fenomén. 2009.
Rywiková, D. Gotická Evropa - kultura, umění, politika a zbožnost. In: Gotická Evropa. Ostrava: Profit Ostrava - vzdělávací centrum. 2009.
Rywiková, D. Iluminované rukopisy vévody z Berry. Ostrava: Profit Ostrava, vzdělávací centrum. 2009.
Rywiková, D. Kateřina Važíková, Madona ze Slezské Ostravy.Pokus o ikonografickou interpretaci a zařazení do kontextu středievropského umění. 2009.
Matěj, M. a Rywiková, D. Mezinárodní konference Gotické umění Slezska pořádaná Národním památkovým ústavem a městem Krnovem. Krnov. 2009.
Rywiková, D. Podzim středověku - umění pozdní gotiky. In: Gotická Evropa. : Profit Ostrava - vzdělávací centrum. 2009.
Rywiková, D. Tajemství gotických katedrál. In: Gotická Evropa. Ostrava: Profit Ostrava - vzdělávací centrum. 2009.
Rywiková, D. The Question of the Krumlov Miscellanea: The Chalice as Utraquist Symbol?. Umění. 2009, roč. 57, s. 349-363. ISSN 0049-5123.
Rywiková, D. Umění českého středověku. 2009.
Rywiková, D. Umění evropského středověku. 2009.
Rywiková, D. Bolestný Kristus a vizuální manifestace praesentia realis v umění pozdního středověku. In: Historie/Historica 15/ 2008. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. s. 7-25. ISSN 1213-8452.
Rywiková, D. Realita, iluze nebo vize? K zobrazování Mše sv. Řehoře v umění pozdního středověku. Acta Historica Neosoliensia. 2008, č. 11, s. 253-261. ISSN 1336-9148.
Rywiková, D. ŠŤASTNÁ, M. Socha ve městě.: Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století.. 2008.
Rywiková, D. ŠŤASTNÁ, M. Socha-architektura-veřejný prostor: Seminář ke grantovému výzkumu Socha ve městě.. 2008.
Rywiková, D. VOREL, O., HOLÝ, P. Life Cycles. 2008.
Rywiková, D. *Déšť many* v Jistebnickém kancionálu jako příklad utrakvistické ikonografie. In: Minerva, Odborný periodický sborník společenských věd, roč. III. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 57-64. ISBN 978-80-7394-022-5.
Rywiková, D. Eucharistický mlýn v českém graduálu z Luzernu - pokus o ikonologickou interpretaci. In: Artis Historia I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 39-55. ISBN 80-7368-208-7.
Rywiková, D. 'Říká blázen v srdci svém'. Zobrazení eucharistické hereze v Liber choralis královny Elišky Rejčky.. In: Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii. Olomouc: Votobia, 2006. s. 48-59. Bílá řada. ISBN 80-7220-274-X.
Rywiková, D. Úvod do křesťanské ikonografie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. 130 s. ISBN 80-7368-251-6.
Rywiková, D. Zentralinstitut für Kunstgeschichte. 2006.
Rywiková, D. Holý, P. Karel Haruda. Rapsodická cesta k malbě. 2005.
Rywiková, D. Renesanční nástěnné malby v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Ikonografická studie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. 136 s. ISBN 80-7368-104-8.
Rywiková, D. Rudolf von Ottenfeld. Rakouská armáda za napoleonských válek 1792-1815. 2005.
Rywiková, D. Thon, T. (ed.): J. E. Kypta. Čtyři varhaní sborníky (faksimilní vydání). 2005.
Rywiková, D. Nový příspěvek ke stavebním dějinám kostela sv. Václava v Ostravě. In: Ostrava 20. Sborník příspěvků k dějinám Ostravy. Ostrava: Tilia, 2001. Tilia, 2001. s. 449-455. ISBN 80-86101-41-X.
Rywiková, D. Tajemství a spletitost života. Ateliér. Čtrnáctideník současného výtvarného umění. 2001, s. 4-4. ISSN 1210-5236.
Rywiková, D. Od gotiky k renesanci - výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550 ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Revue Společnost. 2000, roč. 7, s. 21-22. ISSN 1213-0540.
Rywiková, D. Jak zpodobnit nezpodobnitelné. K výstavě ostravského malíře Karla Harudy v havířovské galerii Spirála. Revue Společnost. 1998, roč. 5, s. 17-18. ISSN 1213-0540.
Rywiková, D. Postmoderna nebo středověk?. Revue Společnost. 1998, roč. 5, s. 20-20. ISSN 1213-0540.
Rywiková, D. V havířovském Triademu - Darina Krygiel a Monika Milerská. Revue Společnost. 1998, roč. 5, s. 21-21. ISSN 1213-0540.
Rywiková, D. Pavel Opočenský: Hmota díry. Revue Společnost. 1997, roč. 4, s. 34-34. ISSN 1213-0540.
Rywiková, D. Současné bulharské umění v Galerii Bonum. Revue Společnost. 1997, roč. 4, s. 35-35. ISSN 1213-0540.
Rywiková, D. Neumění pro neumění. Revue Společnost. 1995, roč. 2, s. 30-31. ISSN 1213-0540.


AbbreviationSubject
BP1Bakalářská práce, seminář 1
BP2Bakalářská práce, seminář 2
BP3Bakalářská práce, seminář 3
CSTRCStředověké umění v českých zemích
CSTREStředověké umění v českých zemích
CSTR1Středověké umění v českých zemích 1
CSTR2Středověké umění v českých zemích 2
DIPS1Diplomový seminář 1
DIPS2Diplomový seminář 2
DIPS3Diplomový seminář 3
EGKapitoly z evropské gotiky
ERENEvropská renesance
EROMAEvropské románské umění
ESTREUmění evropského středověku
HDUHistoriografie dějin umění
HIDU1Historiografie dějin umění 1
HIDU2Historiografie dějin umění 2
HRSUHistorický proseminář středověkého umění
IKONÚvod do ikonografie
ODEXOdborná exkurze
PVOI1Praxe v odborných institucích 1
PVOI2Praxe v odborných institucích 2
RIRenesanční Itálie
RICRenesanční Itálie
RSRočníková seminární práce
RSERočníková seminární práce
SK2Historický vývoj staveb. konstrukcí 2
STHPStavebně historické průzkumy
STHP2Stavebně historické průzkumy II
STMALMalířství v českých zemích 11. - 16. st.
SUZStředověká společnost, umění a zbožnost
UDUÚvod do studia dějin umění
VIMK1Vizuální a mediální kultura 20. stol. 1
1CST1Středověké umění v českých zemích 1
1CST2Středověké umění v českých zemích 2
1HDU1Historiografie dějin umění 1
1HDU2Historiografie dějin umění 2
1PRAXPraxe v odborných institucích
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1UDUMÚvod do studia dějin umění
2ESTRUmění evropského středověku
2RENIRenesanční Itálie
3PRAXPraxe v odborných institucích
3STUISoučasné teorie umění a interpretace
3VIZOObraz jako vizuální objekt
3VKDVVybrané kapit. z dějin výtvarné kultury
4ESTRUmění evropského středověku
4STUISoučasné teorie umění a interpretace
7CST1Středověké umění v českých zemích 1
7CST2Středověké umění v českých zemích 2
7HRSUHistorický proseminář středověkého umění
7IKONÚvod do ikonografie
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7RECEČlánek recenzovaný v češtině
7SSUZStředověká společnost, umění a zbožnost
7UZ15Umění a zbožnost v českých zemích 15. st
7ZAMOZahraniční mobilita


AuthorTitleType of thesisYear
Slepička MartinThe iconography of St. Jerome in the Medieval Bohemian ArtMaster's thesis 2018 
Hubáčková JanaProduction of Art The Unity of Brethren Moravia in 16th centuryMaster's thesis 2017 
Šindlerová VeronikaGothic churches in the Silesia-moravian Foothills.Master's thesis 2017 
Kozlová AndreaIconography of Last Judgement in the 13th - 15th Century Bohemian ArtMaster's thesis 2012 
Petrovičová RadkaDoctrine of the seven Sacraments in Czech Mediaeval ArtMaster's thesis 2011 
Jurečka DavidFiguring of chalice in the scenes of Passion of Christ in Bohemian painting of 14. th and 15. th centuryMaster's thesis 2010 
Važíková KateřinaGothic wall painting in church of St. Wenceslaw in OpavaMaster's thesis 2010 
Bortlová MichaelaThe Medieval of walls painting in KrnovMaster's thesis 2009 
Rychlý RomanThe Swordplay in the Medieval Czech Illuminated ManuscriptsMaster's thesis 2009 
Franková NikolMinorite and Poor Clare Sisters monastery at Opava: Architecture and HistoryBachelor's thesis 2019 
Kravalová PetraRenaissance Painting of Christ's Kinship in the GVUO CollectionBachelor's thesis 2019 
Kašparová JuliePortrayal of st. Longinus in the scenes of the Crucifixion in the Czech art of the 14th centuryBachelor's thesis 2018 
Folvarčný JanDouble monastery of Minorite Brothers and Poor Clares in OpavaBachelor's thesis 2017 
Makytová EvaSt. Procopius Church at Záboří n. LabemBachelor's thesis 2017 
Haliarska LauraThe Mass of St. Gregory in the 15th centuryBachelor's thesis 2016 
Janečková LucieCult and Iconography of St. Anna Selbdritt in Bohemian Medieval Art.Bachelor's thesis 2016 
Slepička MartinThe Iconography of the Church Fathers in the 13th - 15th Century Bohemian ArtBachelor's thesis 2016 
Suchánková MiroslavaFifteen signs of the End of the World in the Holy Cross chapel at Opava - Kateřinky.Bachelor's thesis 2016 
Hubáčková JanaMartin Luther's allegory of Law and Mercy in Bohemian Renaissance Art.Bachelor's thesis 2015 
Dorociaková ZuzanaCycles of saints in the Czech medieval monumental paintingBachelor's thesis 2012 
Kozielová KarolínaIconography of the holy spirit in the Czech medieval art - iconographic catalogueBachelor's thesis 2012 
Klepáčová LenkaHoly Trinity from the Church of Assumption of the Virgin at Opava Bachelor's thesis 2011 
Plečka JanJohn Hus in the Czech 15. Century ArtBachelor's thesis 2011 
Rada JakubChrist Distressed in Silesian Art of the 15. and 16. CenturyBachelor's thesis 2010 
Schneider MichalIconography of Man of Sorrows in Bohemian Art of 14th and 15th centuryBachelor's thesis 2010 
Kolečková BarboraJan Žižka in Czech art and historiography in 15. - 16. senturyBachelor's thesis 2009 
Kozlová AndreaLast Judgement in the Bohemian Medieval ArtBachelor's thesis 2009 
Paxa RichardPlanet Venus and Astrological Symbolism in the 14th and 15th Century European and Czech ArtBachelor's thesis 2009 
Vavrošová TerezieThe Trinitary Iconography in the 12th to 15th century Bohemian ArtBachelor's thesis 2009 
Minářová KateřinaWall paitings in the church of Immaculate Conception of the Virgin Mary in Staré Město by BruntálBachelor's thesis 2008 
Tobiášová VeronikaGothic Wall Paintings in the Region of SvitavyBachelor's thesis 2008 
Bortlová MichaelaMedieval wall paintings in Church of Holy Spirit, St. Barbara and St. Elisabeth in KrnovBachelor's thesis 2007 
Nováková MichaelaThe Desk painting of Crocifiction from HlučínBachelor's thesis 2007 
Rychlý RomanSwordplay in the Krumlovský SborníkBachelor's thesis 2007 
Sedláčková JanaLate Gothic Altar from OrlováBachelor's thesis 2007 
Jurečka DavidMeaning and depiction of the chalice in the bohemian art of high and late middle agesBachelor's thesis 2006 
Važíková KateřinaMadonna from Silesian Ostrava ? attempt at iconographic interpretation and enlistment into the Central-European art contextBachelor's thesis 2006 


Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd
Main solverPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
The Construction of the Other in Medieval Europe
Main solverPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderInstitucionální podpora
Statesolved
Čechy - Morava - Rakousko: Vzájemné vztahy v umění a dějinách středověku
Main solverPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Period4/2019 - 4/2019
ProviderAction
Statesolved
Medieval Sources - Difficulties of Interpretation and Accessibility II
Main solverPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Medieval Sources - Difficulties of Interpretation and Accessibility
Main solverPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub