Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Michal Místecký


Academic degree, name, surname:Mgr. Bc. Bc. Michal Místecký, Ph.D.
Room, floor, building: D 503, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1864
E-mail:No record found.A Two-Man Show: Stylometric Analysis of Personal Names in Rudolf Slánský?s Staged Trial Newspaper Reports
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Michal Místecký
Year: 2021, KALB? STUDIJOS // STUDIES ABOUT LANGUAGES
journal article

Calculating the victory chances: A stylometric insight into the 2018 Czech presidential election
Michal Místecký
Year: 2021
abstract in proceedings

Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky / Love in Numbers: Sládkovič's Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Martin Navrátil, Gabriel Altmann
Year: 2020, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
specialist book

In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry
Michal Místecký, Radek Čech, Petr Plecháč
Year: 2019, Slovo a slovesnost
journal article

Lingvistické přístupy k analýze literárního textu
Michal Místecký, Jaroslav David, Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vers la définition pragmatique de la collocation : méthodes statistiques exemplifiées sur les articles journalistiques traitant la crise migratoire
Michal Místecký
Year: 2019, Studia Romanistica
journal article

Activity in Czech and Russian Nineteenth-century Sonnets: A Contrastive Study
Michal Místecký, Sergey Andreev
Year: 2018, Glottotheory
journal article

Sonnets: Quantitative Inquiries
Michal Místecký, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Year: 2018, RAM-Verlag
specialist book

Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba
Jaroslav David, Michal MÍSTECKÝ
Year: 2016, Acta onomastica
journal article

Byzantský ikonoklasmus v obrazové koncepci Marie-José Mondzainové
Michal MÍSTECKÝ
Year: 2013, Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ
journal article

Aktivní v popisu: Poznámky ke stylu žákovských slohových prací
Michal Místecký, Lucie Radková
Year: 2022, Český jazyk a literatura
journal article

Od patvaru k SuperStar: Frekvenční a kolokační analýza názvu Česko v korpusové publicistice z let 1990-2018
Veronika Drkošová, Michal Místecký
Year: 2022, Acta onomastica
journal article

Proměny chápání krajiny prizmatem korpusového výzkumu v letech 1990-2019
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Young Vladimír Vašek? - A Numeral Analysis Contribution to the Bezruč?Hrzánský Identity Issue
Andrei Zenkov, Michal Místecký
Year: 2022, Naše řeč
journal article

A Mouth Full of Names: Anthroponymy-Based Text Concentration in the Czech Novels Featuring the Character of Švejk
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Two-Man Show: Stylometric Analysis of Personal Names in Rudolf Slánský?s Staged Trial Newspaper Reports
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Michal Místecký
Year: 2021, KALB? STUDIJOS // STUDIES ABOUT LANGUAGES
journal article

And the mouth speaks on: The role of personal names in three Švejk-featuring pieces of fiction
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bratři v textu: Frekvenční a kolokační analýza toponyma Česko ve Slovenském národním korpusu
Michal Místecký, Veronika Drkošová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Calculating the victory chances: A stylometric insight into the 2018 Czech presidential election
Michal Místecký
Year: 2021
abstract in proceedings

Literary ?higher dimensions? quantified: a stylometric study of nine stories
Michal Místecký, Tomi S. Melka
Year: 2021, Glottotheory
journal article

Přepište dějiny české stylistiky: Registr je nový styl
Michal Místecký, Miroslav Kubát
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Souboj Géra a Ondry. Antroponyma ve Slezských písních pohledem klíčových slov a kolokací
Tereza Klemensová, Kristýna Kovářová, Michal Místecký
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sound on the water: Euphony of hydronyms from the sociological and quantitative viewpoints
Michal Místecký, Kristýna Kovářová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stylozpyt v grafech. Jak měřit úspěch v žákovských slohových pracích
Michal Místecký
Year: 2021
others

Štýlometrické kľúče nielen k slovenskej literatúre
Michal Místecký, Natália Kolenčíková
Year: 2021
others

Věda mnoha jmen: onomastické termíny v publicistice Českého národního korpusu
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Year: 2021, Jazykovedný časopis
journal article

Vypočítavý studentík. Slohovka v číslech a vzorcích
Michal Místecký
Year: 2021
others

Words of Warfare: Life of Mission Soldiers in the Perspective of Quantitative Linguistics
Lucie Radková, Michal Místecký
Year: 2021, Bohemistyka
journal article

Hviezdne oko, zemský hlas. Kolokačná analýza tematických slov v Maríne Andreja Sládkoviča
Michal Místecký, Natália Kolenčíková
Year: 2020, Kultúra slova
journal article

Jazyk a svět. Propoziční realismus Waltera Burleyho
Michal Místecký
Year: 2020
editorial and language revision

Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky / Love in Numbers: Sládkovič's Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Martin Navrátil, Gabriel Altmann
Year: 2020, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
specialist book

On Stylometric Features of H. Beam Piper's Omnilingual
Michal Místecký, Tomi S. Melka
Year: 2020, Journal of Quantitative Linguistics
journal article

Polysemy of Rhyme Words: A Case Study of Two Slovak Poems
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Gabriel Altmann
Year: 2020, Glottometrics
journal article

S našimi žáky počítáme. Možnosti stylometrie v hodnocení žákovských slohových prací
Michal Místecký
Year: 2020
others

School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers' Description Essays
Michal Místecký, Lucie Radková
Year: 2020, Glottometrics
journal article

Alfred Lord Tennyson: Démétér a Persefóné (v Enně)
Michal Místecký
Year: 2019
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Authorship Attribution in Medieval Texts: A Case Study of Pseudo-Peckham Manuscript
Michal Místecký
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Exkurs do podob české onomastiky: konference Variantnost v onymii a dialektech, konaná při příležitosti 85. narozenin profesora Rudolfa Šrámka
Michal Místecký
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Fialky a pomlčky
Michal Místecký
Year: 2019
editorial work

In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry
Michal Místecký, Radek Čech, Petr Plecháč
Year: 2019, Slovo a slovesnost
journal article

K latině a k matice se musí dozrát
Michal Místecký
Year: 2019
others

Lingvistické přístupy k analýze literárního textu
Michal Místecký, Jaroslav David, Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Na kafe s Michalem Místeckým | Kvantitativní lingvistika
Michal Místecký
Year: 2019
radio and televison broadcast

Political colonization quantified: Urbanonymy landscape seen as a network of street-sign posts
Michal Místecký
Year: 2019, Acta onomastica
journal article

Quantifying the Quantitative Meter: On Rhythmic Types in the Dactylic Hexameter
Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann, Peter Zörnig, Michal Místecký
Year: 2019, Glottometrics
journal article

Quantitative Insights into Syllabic Structures
Michal Místecký, Peter Zörnig, Kamil Stachowski, Anna Rácová, Yunhua Qu, Kuizi Ma, Mihaiela Lupea, Emmerich Kelih, Volker Gröller, Hanna Gnatchuk, Alfiya Galieva, Sergey Andreev, Gabriel Altmann ... other authors
Year: 2019, RAM-Verlag
specialist book

Tense and Person in English: Modelling Attempts
Gabriel Altmann, Michal Místecký
Year: 2019, Glottometrics
journal article

The Romantic Clash: Influence of Karel Sabina over Mácha's Cikáni from the Perspective of the Numerals Usage Statistics
Michal Místecký, Andrei V. Zenkov
Year: 2019, Glottometrics
journal article

Urbanonymie českého pohraničí: kvantitativní průzkum honorifikačního motivu
Tereza Klemensová, Michal Místecký
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vers la définition pragmatique de la collocation : méthodes statistiques exemplifiées sur les articles journalistiques traitant la crise migratoire
Michal Místecký
Year: 2019, Studia Romanistica
journal article

Využití rankové frekvenční distribuce při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Year: 2019, Linguistica Brunensia
journal article

Využití rankové frekvenční distribuce textu při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Activity in Czech and Russian Nineteenth-century Sonnets: A Contrastive Study
Michal Místecký, Sergey Andreev
Year: 2018, Glottotheory
journal article

Are Place Names Euphonic?
Michal Místecký, Kristýna Kovářová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Belza Chains in Machar's Letní sonety
Michal Místecký
Year: 2018, Glottometrics
journal article

Belza-chain Analysis: Weighting Elements
Michal Místecký, Jiang Yang, Gabriel Altmann
Year: 2018, Glottometrics
journal article

Calculating the Victory Chances: A Stylometric Insight into the 2018 Czech Presidential Election
Michal Místecký
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Counting Stylometric Properties of Sonnets: A Case Study of Machar's Letní sonety
Michal Místecký
Year: 2018, Glottometrics
journal article

Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání
Michal Místecký
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Five Ways of Investigating Adnominals in Czech Sonnets of the 19th and 20th Centuries
Michal Místecký
Year: 2018, Glottotheory
journal article

Helena, nebo Elena? - Alžběta, nebo Eliška?
Michal Místecký
Year: 2018
others

Kdo počítal s vítězstvím? - Prezidentská volba 2018 pohledem matematické lingvistiky
Michal Místecký
Year: 2018
others

Lesk a bída autobusových zastávek - aneb kde je Malá strana?
Michal Místecký
Year: 2018
others

Lumíři na Ostravsku
Michal Místecký
Year: 2018
others

Piotrowski Law in Sequences of Activity and Attributiveness: A Four-Language Survey
Michal Místecký, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Year: 2018, Glottometrics
journal article

Political Colonization Quantified: Urbanonymy Landscape Seen as a Network of Street-Sign Posts
Michal Místecký
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměnlivost křestních jmen: dívky versus chlapci
Michal Místecký
Year: 2018
others

Quantifying the Importance of Stylometric Indicators: A Principal Component Approach to Czech Sonnets
Michal Místecký, Petr Zörnig
Year: 2018, Glottometrics
journal article

Sonnets: Quantitative Inquiries
Michal Místecký, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Year: 2018, RAM-Verlag
specialist book

Vers la définition pragmatique de la collocation : méthodes statistiques exemplifiées sur les articles journalistiques traitant la crise migratoire
Michal Místecký
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vypočítavá věda. Role čísel v současném jazykovém výzkumu
Michal Místecký, Radek Čech
Year: 2018
others

Alliteration and Line Length. A Quantitative Inquiry into the Synergetic Relation
Michal Místecký
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kubát, Miroslav: Kvantitativní analýza žánrů [A Quantitative Analysis of Genres]
Michal Místecký
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Slova, náměty a děje. Kvantitativní cesty k textům skupiny Kryštof
Michal Místecký
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Temný hvozd na porubském pátém obvodě
Michal Místecký
Year: 2017
others

V Závětří a V závětří: jak píšeme předložkové názvy
Michal Místecký
Year: 2017
others

Věc Anna Bolavá: aktuálnost uměleckého pseudonymu
Michal Místecký
Year: 2017
others

Versologie.cz: webové stránky Versologického týmu AV ČR
Michal Místecký
Year: 2017
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Verše a křivky. Pokus o klasifikaci básní na základě jejich aktivity
Michal Místecký
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wolker lineární, Halas logaritmický. Případová studie sekvenční analýzy aktivity textu
Michal Místecký
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

WTC a Feťácké doupě: ironie neoficiální toponymie
Michal Místecký
Year: 2017
others

Hlásky, shluky, množiny. Otázka jednotky v kvantitativním výzkumu veršové eufonie
Michal Místecký
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Libozvučné počty: výzkum eufonie souhláskových shluků v poezii Evy Bachletové
Michal Místecký
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Toponyma - ohrožené kulturní dědictví
Michal Místecký
Year: 2016
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba
Jaroslav David, Michal MÍSTECKÝ
Year: 2016, Acta onomastica
journal article

Euphony and Alliteration. A Quantitative Quest for Efficiency in the English Medieval Verse
Michal Místecký
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Francis Ponge - v typografických houštinách
Michal Místecký
Year: 2015
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Guta Saga. Dějiny lidu ostrova Gotland
Michal Místecký
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Živá toponymie pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba
Michal Místecký
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vysoké a nízké v černošské feministické kritice
Michal Místecký, Vendula Karásková
Year: 2014
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Byzantský ikonoklasmus v obrazové koncepci Marie-José Mondzainové
Michal MÍSTECKÝ
Year: 2013, Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ
journal article

La beauté pas forcément belle - Ostrava en tant qu´une ville ninfique
Michal Místecký
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

John Oldham: Pastorála ve stylu řeckého básníka Moscha, nářek nad smrtí hraběte z Rochestru
Michal Místecký
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Limojon de Saint-Didier: Dopis pravým žákům Herma obsahující šest hlavních klíčů k tajnému učení
Michal Místecký
Year: 2012
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

3 ptits points de suspicion : Les ponctuations dangeureuses dans le poeme d´Iva Frühlingová
Michal Místecký
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laurent Boutonnat: Greta; Chloé
Michal Místecký
Year: 2011
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Virginia Woolfová: Roky
Michal Místecký
Year: 2011
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Edgar Allan Poe: Maska Červené smrti
Michal Místecký
Year: 2010
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

MISSION, OR NO MISSION: FACTORS BEHIND KNOWLEDGE OF MILITARY LANGUAGE AMONG CZECH SOLDIERS
Lucie Radková, Jarmila Mádrová, Michal Místecký
Year: , Bohemistyka
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Gregořicová DenisaClash of the Máj Generation: Works by Vítězslav Hálek and Jan Neruda through the Prism of Quantitative Linguistic AnalysesMaster's thesis 2022 
Vejmola KarelA Quantitative Analysis of Daniel Landa's Musical SongsMaster's thesis 2022 
Místecká DenisaPerception of Modern Languages in the Opinion Journalism Texts from the Czech National Corpus ? A Perspective of Collocation AnalysisMaster's thesis 2021 
Syptáková LucieWays of Vilém Závada: The Poet's Work from the Perspectives of Quantitative Linguistics and TeachingMaster's thesis 2021 
Plačková AnetaA Quantitative Analysis of Modern Czech LyricsMaster's thesis 2020 
Tvardková TerezaJaromír Nohavica: A Perspective of Stylometric AnalysisMaster's thesis 2019 
Sedláčková EliškaI See Colours: Stylometric Analysis of Viktor Sheen's LyricsBachelor's thesis 2022 
Bařinková MarkétaMáj versus Kytice: A Contrastive Quantitative Study of Mácha's and Erben's StylesBachelor's thesis 2021 
Kovářová ŽanetaThe Pleasure of Decay: The Poetic Works of Jiří Karásek ze Lvovic from the Perspective of Quantitative LinguisticsBachelor's thesis 2021 
Maléř MichalNumbers in an Intellectual Construct: A Stylometric Analysis of Milan Kundera's NovelsBachelor's thesis 2021 
Pagáčová NikolA Quantitative Analysis of Facebook Statuses Connected with the City of KarvináBachelor's thesis 2021 
Urbišová VendulaCounting Existential Anxiety: Franz Kafka?s Fiction Seen through the Stylometric MethodsBachelor's thesis 2021 
Masopustová TerezaLatin Terms in Adolescents' SpeechBachelor's thesis 2020 
Menšíková HanaTypical and Specific Collocations in Selected Works of Czech PoetryBachelor's thesis 2020 
Haderková MarkétaA Comparison of Two Czech Translations of Jerome Klapka JeromeBachelor's thesis 2019 


No record found.

instagram
rss
social hub