UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Czech Language

Michal Místecký

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Bc. Bc. Michal Místecký, Ph.D.
Room, floor, building: D 503, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Místecký, M., Čech, R. a Plecháč, P. In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry. Slovo a slovesnost. 2019, 80(1), s. 27-38. ISSN 0037-7031.
Místecký, M. Political colonization quantified: Urbanonymy landscape seen as a network of street-sign posts. Acta onomastica. 2019, 60(1), s. 74-84. ISSN 12114413.
Místecký, M. a Andreev, S. Activity in Czech and Russian Nineteenth-century Sonnets: A Contrastive Study. Glottotheory. 2018, 9(1), s. 89-104. ISSN 1337-7892.
Místecký, M. Belza Chains in Machar's Letní sonety. Glottometrics. 2018, 41(květen 2018), s. 46-56. ISSN 1617-8351.
Místecký, M., Andreev, S. a Altmann, G. Piotrowski Law in Sequences of Activity and Attributiveness: A Four-Language Survey. Glottometrics. 2018, 42(červenec 2018), s. 21-38. ISSN 1617-8351.
Místecký, M. a Zörnig, P. Quantifying the Importance of Stylometric Indicators: A Principal Component Approach to Czech Sonnets. Glottometrics. 2018, 43(září), s. 11-30. ISSN 2625-8226.
Místecký, M., Andreev, S. a Altmann, G. Sonnets: Quantitative Inquiries: Studies in Quantitative Linguistics 29. 1. vyd. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2018. Studies in Quantitative Linguistics 29. 129 s. ISBN 978-3-942303-71-2.
David, J. a MÍSTECKÝ, M. Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba. Acta onomastica. 2016, roč. 57, s. 26-37. ISSN 1211-4413.
MÍSTECKÝ, M. Byzantský ikonoklasmus v obrazové koncepci Marie-José Mondzainové. Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ. 2013, s. 38-52. ISSN 1211-8109.

All publications

Místecký, M. Fialky a pomlčky: Doslov ke sbírce Pod střechou tvých šatů Vladimíra Mičulky. 2019.
Místecký, M., Čech, R. a Plecháč, P. In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry. Slovo a slovesnost. 2019, 80(1), s. 27-38. ISSN 0037-7031.
Místecký, M. Political colonization quantified: Urbanonymy landscape seen as a network of street-sign posts. Acta onomastica. 2019, 60(1), s. 74-84. ISSN 12114413.
Místecký, M. Využití rankové frekvenční distribuce textu při výzkumu antroponym v literárních dílech. In: Variantnost v onymii a dialektech. Brno: Pedagogická fakulta MUNI. 2019.
Místecký, M. a Andreev, S. Activity in Czech and Russian Nineteenth-century Sonnets: A Contrastive Study. Glottotheory. 2018, 9(1), s. 89-104. ISSN 1337-7892.
Místecký, M. a Kovářová, K. Are Place Names Euphonic?. In: XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Kazimierz Dolny: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 2018.
Místecký, M. Belza Chains in Machar's Letní sonety. Glottometrics. 2018, 41(květen 2018), s. 46-56. ISSN 1617-8351.
Místecký, M., Yang, J. a Altmann, G. Belza-chain Analysis: Weighting Elements. Glottometrics. 2018, 43(září), s. 68-76. ISSN 2625-8226.
Místecký, M. Calculating the Victory Chances: A Stylometric Insight into the 2018 Czech Presidential Election. In: QUALICO 2018. Vratislav: Vratislavská univerzita. 2018.
Místecký, M. Counting Stylometric Properties of Sonnets: A Case Study of Machar's Letní sonety. Glottometrics. 2018, 41(květen 2018), s. 1-12. ISSN 1617-8351.
Místecký, M. Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání. 2018.
Místecký, M. Helena, nebo Elena? - Alžběta, nebo Eliška?: Onomastický ŠRÁMEK 37.. 2018.
Místecký, M. Kdo počítal s vítězstvím? - Prezidentská volba 2018 pohledem matematické lingvistiky: Přednáška na Noci vědců 2018. 2018.
Místecký, M. Lesk a bída autobusových zastávek - aneb kde je Malá strana?: Onomastický ŠRÁMEK 41.. 2018.
Místecký, M. Lumíři na Ostravsku: Onomastický ŠRÁMEK 39.. 2018.
Místecký, M., Andreev, S. a Altmann, G. Piotrowski Law in Sequences of Activity and Attributiveness: A Four-Language Survey. Glottometrics. 2018, 42(červenec 2018), s. 21-38. ISSN 1617-8351.
Místecký, M. Political Colonization Quantified: Urbanonymy Landscape Seen as a Network of Street-Sign Posts. In: Ostrava Onomastic Meeting Event - OOME 2018. Ostrava: KČJ FF OU. 2018.
Místecký, M. Proměnlivost křestních jmen: dívky versus chlapci: Onomastický ŠRÁMEK 40.. 2018.
Místecký, M. a Zörnig, P. Quantifying the Importance of Stylometric Indicators: A Principal Component Approach to Czech Sonnets. Glottometrics. 2018, 43(září), s. 11-30. ISSN 2625-8226.
Místecký, M., Andreev, S. a Altmann, G. Sonnets: Quantitative Inquiries: Studies in Quantitative Linguistics 29. 1. vyd. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2018. Studies in Quantitative Linguistics 29. 129 s. ISBN 978-3-942303-71-2.
Místecký, M. Vers la définition pragmatique de la collocation : méthodes statistiques exemplifiées sur les articles journalistiques traitant la crise migratoire. In: Jan Šabršula et son héritage pour la linguistique romane. Ostrava: Katedra romanistiky FF OU. 2018.
Místecký, M. a Čech, R. Vypočítavá věda. Role čísel v současném jazykovém výzkumu: Přednáška v rámci cyklu Na kafe s.... 2018.
Místecký, M. Alliteration and Line Length. A Quantitative Inquiry into the Synergetic Relation. In: Studentská vědecká konference KAA FF OU. . 2017.
Místecký, M. Kubát, Miroslav: Kvantitativní analýza žánrů [A Quantitative Analysis of Genres]. 2017.
Místecký, M. Slova, náměty a děje. Kvantitativní cesty k textům skupiny Kryštof. In: Studentská vědecká konference KČL FF OU. . 2017.
Místecký, M. Temný hvozd na porubském pátém obvodě: Onomastický ŠRÁMEK 34.. 2017.
Místecký, M. V Závětří a V závětří: jak píšeme předložkové názvy: Onomastický ŠRÁMEK 33.. 2017.
Místecký, M. Věc Anna Bolavá: aktuálnost uměleckého pseudonymu: Onomastický ŠRÁMEK 31.. 2017.
Místecký, M. Versologie.cz: webové stránky Versologického týmu AV ČR. 2017.
Místecký, M. Verše a křivky. Pokus o klasifikaci básní na základě jejich aktivity. In: 37. studentský workshop Žďárek. Mělník. 2017.
Místecký, M. Wolker lineární, Halas logaritmický. Případová studie sekvenční analýzy aktivity textu. In: Studentská vědecká konference KČJ FF OU. . 2017.
Místecký, M. WTC a Feťácké doupě: ironie neoficiální toponymie: Onomastický ŠRÁMEK 32.. 2017.
Místecký, M. Hlásky, shluky, množiny. Otázka jednotky v kvantitativním výzkumu veršové eufonie. In: 17. setkání mladých lingvistů ? celostátní kolo soutěže Student a věda. Olomouc. 2016.
Místecký, M. Libozvučné počty: výzkum eufonie souhláskových shluků v poezii Evy Bachletové. In: Studentská vědecká konference KČJ FF OU. . 2016.
Místecký, M. Toponyma - ohrožené kulturní dědictví: Překlady abstraktů jednotlivých studií. 2016.
David, J. a MÍSTECKÝ, M. Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba. Acta onomastica. 2016, roč. 57, s. 26-37. ISSN 1211-4413.
Místecký, M. Euphony and Alliteration. A Quantitative Quest for Efficiency in the English Medieval Verse. In: Studentská vědecká konference KAA FF OU. . 2015.
Místecký, M. Francis Ponge - v typografických houštinách. 2015.
Místecký, M. Guta Saga. Dějiny lidu ostrova Gotland. 2015.
Místecký, M. Živá toponymie pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba. In: Studentská vědecká konference KČJ FF OU. . 2015.
Místecký, M. a Karásková, V. Vysoké a nízké v černošské feministické kritice: In: Kovalová, Karla (ed.). Černošská feministická literární kritika. Výbor z teoretických statí afroamerických kritiček.. 2014.
MÍSTECKÝ, M. Byzantský ikonoklasmus v obrazové koncepci Marie-José Mondzainové. Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ. 2013, s. 38-52. ISSN 1211-8109.
Místecký, M. La beauté pas forcément belle - Ostrava en tant qu´une ville ninfique. In: Studentská vědecká konference KRO FF OU. . 2013.
Místecký, M. John Oldham: Pastorála ve stylu řeckého básníka Moscha, nářek nad smrtí hraběte z Rochestru: Příspěvek do soutěže Den s překladem. 2012.
Místecký, M. Limojon de Saint-Didier: Dopis pravým žákům Herma obsahující šest hlavních klíčů k tajnému učení: Příspěvek do soutěže Den s překladem. 2012.
Místecký, M. 3 ptits points de suspicion : Les ponctuations dangeureuses dans le poeme d´Iva Frühlingová. In: Studentská vědecká konference KRO FF OU. . 2012.
Místecký, M. Laurent Boutonnat: Greta; Chloé: Příspěvek do soutěže Den s překladem. 2011.
Místecký, M. Virginia Woolfová: Roky: Příspěvek do soutěže Den s překladem. 2011.
Místecký, M. Edgar Allan Poe: Maska Červené smrti: Příspěvek do soutěže Den s překladem. 2010.


AuthorTitleType of thesisYear
Tvardková TerezaJaromír Nohavica: A Perspective of Stylometric AnalysisMaster's thesis 2019 
Haderková MarkétaA Comparison of Two Czech Translations of Jerome Klapka JeromeBachelor's thesis 2019 


No record found.

social hub