Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Marek Schneider

Marek Schneider

Academic degree, name, surname:PhDr. Marek Schneider, Ph.D.
Room, floor, building: G 509, Building G
Position:
Research interests and teaching:non-profit sector management, negotiations, public relations in NGO
Department (Faculty): Department of Sociology (Faculty of Arts)
University Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 1354
E-mail:No record found.On-line diagnostika kompetencí pro manažerské velení
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Beháň Ladislav
Year: 2020
software

Průzkum Kofola 2022
Marek Schneider, Kristýna Schneiderová
Year: 2022
others

Průzkum vztahové struktury zaměstnanců společnosti Macco Organiques, s.r.o. na středisku QA
Marek Schneider
Year: 2021
others

On-line diagnostika kompetencí pro manažerské velení
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Beháň Ladislav
Year: 2020
software

Průzkum spokojenosti zaměstnanců TECHNICO Opava s.r.o
Marek Schneider
Year: 2020
others

Zkušenosti s Kofolou
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Anna Schneiderová, Kristýna Schneiderová
Year: 2019
others

Competency model of the manager in the situation of extraordinary crisis event
Marek Schneider, Martina Schneiderová
Year: 2018, NORDSCI Conference on Social Sciences : conference proceedings : 17-19 July 2018, Meeting Park Forum, Helsinki, Finland.
journal article

Diagnostika kompetencí pro manažerské velení v mimořádných krizových situacích
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Miloš Kvarčák, Václav Nétek, Anna Schneiderová
Year: 2018
certified methodologies and procedures

Měření úrovně firemní kultury Ekova Electric a.s.
Marek Schneider, Anna Schneiderová
Year: 2018
others

Průzkum vztahové struktury zaměstnanců společnosti Macco Organiques, s.r.o. na středisku PMC
Marek Schneider
Year: 2018
others

Zpráva z facilitace na oddělení kontroly kvality
Marek Schneider
Year: 2018
others

Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., doc. Ing. Václav Nétek, CSc, Anna Schneiderová, Doc. Dr. Miloš Kvarčák, CSc.
Year: 2017
research reports and final reports of opposed grants

Diagnostika manažerských kompetencí pro zvládání krizových situací
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Year: 2017
abstract in proceedings

Managerial competencies in emergency crisis situations
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Year: 2017
abstract in proceedings

Manažerské kompetence v mimořádných krizových situacích
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Year: 2017, VŠB - TU Ostrava
specialist book chapter

Průzkum vztahové struktury zaměstnanců na oddělení výdeje společnosti Teva
Marek Schneider
Year: 2017
others

Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Year: 2016
research report

Možnosti tvorby kariérního řádu na vysoké škole
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Year: 2016
abstract in proceedings

Possibilities of creating career system in university
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Year: 2016
abstract in proceedings

Příprava projektu rovných příležitostí absolventů OU a VŠB TUO na trhu práce.
Marek Schneider, Petra Šobáňová, Martina Schneiderová
Year: 2015
abstract in proceedings

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: Sociálně patologické jevy společnosti v ČR v období po roce 1989, 23.03.2015 - 27.03.2015
Marek Schneider
Year: 2015
work experience abroad

Ballanced Scorecard Method in the Management of Public Sector Organizations
Marek Schneider, Petra Šobáňová
Year: 2014
abstract in proceedings

Work satisfaction of employees of social service residential facility.
Anna Schneiderová, Marek Schneider
Year: 2014
abstract in proceedings

Vymezení kompetencí v perspektivě růstu a rozvoje organizací u specialistů na rozvoj lidských zdrojů.
Marek Schneider, Anna Schneiderová, Jan Sebastian Novotný, Radka Čaníková
Year: 2013
abstract in proceedings

Principles and methods of filling the learning, growth and quality perspective of the Balanced Scorecard method.
Marek Schneider, Radka Čaníková
Year: 2011
abstract in proceedings

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA VYBRANÉHO REGIONU JAKO BÁZE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Marek Schneider
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Úloha externích subjektů v perspektivě učení se a růstu organizací sociálních služeb.
Marek Schneider, Radka Čaníková
Year: 2011
abstract in proceedings

Využití metody balanced scorecard v řízení sociálních služeb
Marek Schneider, Radka Čaníková
Year: 2011, Psychologie a její kontexty
journal article

Kompetence manažerů v sociálních službách
Anna Schneiderová, Marek Schneider, Radka Čaníková, Ludmila Houdková, Lucie Skříšovská, Zdeňka Planá ... other authors
Year: 2010, FF OU
specialist book

Management organizací podnikatelského typu a organizací nepodnikatelských
Marek Schneider, Anna Schneiderová
Year: 2010, Ostrava
specialist book chapter

Management organizací podnikatelského typu a organizací nepodnikatelských
Marek Schneider, Anna Schneiderová
Year: 2010, FF OU
specialist book chapter

Metodika komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínající učitele
Martina SCHNEIDEROVÁ, Marek Schneider
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metodika komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínající učitele.
Marek Schneider, Martina SCHNEIDEROVÁ
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metodika komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínající učitele.
Martina SCHNEIDEROVÁ, Marek Schneider
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikace
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2009, MOST - Moderní otevřené studium dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva
specialist book chapter

Analýza opakovaného dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Komunikační dovednosti
Anna Schneiderová, Marek Schneider
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikační dovednosti
Marek Schneider, Anna Schneiderová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociálně-demografická analýza města Orlové
Ivana Kaniová, Martina SCHNEIDEROVÁ, Marek Schneider
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Standardy kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních pro seniory
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REZIDENČNÍCH ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY
Marek Schneider
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Využití manažerských metod strategického plánování v oblasti rozvoje sociálních služeb
Marek Schneider, Zdeněk Mlčák, Radka Čaníková, Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 2008, Repronis Ostrava
specialist book chapter

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kaniová, Ivana Kazdová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider, Ivana Kaniová, Michaela Váňová
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ, Ivana KAZDOVÁ, Marek Schneider
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb
Ivana Kazdová, Marek Schneider, Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Jednání a vyjednávání
Marek Schneider
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel
Marek Schneider
Year: 2007
organizing conference, workshop

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KAZDOVÁ, Ivana KANIOVÁ, Marek Schneider
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kaniová, Michaela Váňová, Ivana Kazdová, Marek Schneider
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Michaela Váňová, Ivana KANIOVÁ, Ivana KAZDOVÁ, Marek Schneider
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití metody ballanced scorecard v komunitním plánování sociálních služeb
Ivana Kazdová, Ivana Kaniová, Marek Schneider, Michaela Váňová
Year: 2007
abstract in proceedings

Problematika dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením
Marek Schneider
Year: 2006
abstract in proceedings

Realizace "Projektu perspektiva"
Marek Schneider
Year: 2006
abstract in proceedings

Potřeby osob s handicapem
Marek Schneider
Year: 2005
abstract in proceedings

Potřeby osob s handicapem
Martina Schneiderová, Karel Paulík, Marek Schneider
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Komunikační dovednosti
Anna Schneiderová, Marek Schneider
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Služby sociální intervence
Marek Schneider
Year: 2004
abstract in proceedings

Analýza spokojenosti uživatelů sociálních služeb města Karviná.
Anna Schneiderová, Marek Schneider, Martina Kvarčáková, Bohumil Bocviňok
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Komunitní plánování
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Bohumil Bocviňok
Year: 2003
research reports and final reports of opposed grants

Rizika nezaměstnanosti v postojích dlouhodobě nezaměstnaných
Marek Schneider
Year: 2003
abstract in proceedings

Problematika závislostí
Marek Schneider, Martina Kvarčáková, Oldřich Solanský
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Problematika závislostí
Marek Schneider, Martina Schneiderová, Oldřich Solanský
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Problematika zdravotně postižených
Martina Schneiderová, Marek Schneider, Oldřich Solanský
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Problematika zdravotně postižených
Marek Schneider, Martina Kvarčáková
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Sociálně demografická analýza města Ostravy
Anna Schneiderová, Oldřich Solanský, Marek Schneider, Martina Kvarčáková
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Sociálně-právní ochrana dětí
Martina Schneiderová, Marek Schneider, Oldřich Solanský
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Sociálně-právní ochrana dětí
Marek Schneider, Martina Kvarčáková, Oldřich Solanský
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Sociální práce se zdravotně postiženými občany
Marek Schneider, Martina Kvarčáková
Year: 2002, FF OU
specialist book chapter

Sociální práce se zdravotně postiženými občany
Martina Schneiderová, Marek Schneider
Year: 2002, FF OU
specialist book chapter

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Raček MartinEducating of social workers of social departmentsMaster's thesis 2015 
Solichová LenkaDivorce and its impact on a childMaster's thesis 2015 
Boruňová SylvieWork motivation of employees in retirements homesMaster's thesis 2014 
Hurníková ŠárkaThe Motivation for Lifelong Learning for Social WorkersMaster's thesis 2014 
Pavinská KarinPersonnel work in organizations of social servicesMaster's thesis 2014 
Běčáková BarboraIssues of Individual Planning in Long-stay Facilities for Senior CitizensMaster's thesis 2013 
Bednářová AlenaIncorporating people with disabilities in to working processMaster's thesis 2013 
Koloničná MichaelaLow-threshold Facilities for Children and Young People as a Base to Fulfil the Social Needs of Their ClientsMaster's thesis 2013 
Ondrašinová HanaProblems with the Application of Animal-Assisted Therapy in Institutions Providing Care of People with Special Needs.Master's thesis 2013 
Pešková DorotaQuality of social services in senior housing from the viewpoint employees of the facility.Master's thesis 2013 
Ševčíková ŠárkaAnalysis of Adaptation Process in CompanyMaster's thesis 2013 
Ševčíková TerezaApplication of quality standards for social service half -way houseMaster's thesis 2013 
Vávrová PavlínaEducational requirements of employees in social services institution caring for seniors depending on Quality standardsMaster's thesis 2013 
Dyrdová MarcelaRealisation of services for social prevention for families with children within the specified localityMaster's thesis 2012 
Horklová HanaSocial Service For Romany Ethnic Group IntegrationMaster's thesis 2012 
Kochová JiřinaProfessional Education of Social Workers in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2012 
Korbelová PetraInfluence of work climate on work performance of employees social departments in OstravaMaster's thesis 2012 
Palgutová LuciaAnalysis of Personnel ActivitiesMaster's thesis 2012 
Segradová MichaelaAducation systems of social workersMaster's thesis 2012 
Krkošková DanielaPublic Service Institution and it's Incorporation into the System of Benefits in Material Need.Master's thesis 2011 
Mayerová JanaPersonnel standards and professional development of employees of aged-persons homesMaster's thesis 2011 
Pastrňáková ZuzanaActivation of social services for socially disadvantaged families with childrenMaster's thesis 2011 
Pecina JiříTHE ANALYSIS OF THE EDUCATION SYSTEM OF THE CZECH CUSTOMS ADMINISTRATION Master's thesis 2011 
Pinkavová JanaTHE PRACTICE IN THE COMMUNITY PLANNING OF SOCIAL SERVICES THE SAME SIZE CITIESMaster's thesis 2011 
Podaná VeronikaThe effects of hippotherapy within the comprehensive rehabilitation of people with disabilitiesMaster's thesis 2011 
Řezníková JitkaRole of Social Worker in Asylum Centre for Women and Mothers with ChildrenMaster's thesis 2011 
Schreinzerová MonikaEducational influence a and educational working correction center by girls with disorders in behaviorMaster's thesis 2011 
Sikora TomášApplication of an alternative punishment house arrestMaster's thesis 2011 
Tomaštíková DagmarThe Analysis of the selected Standards of Quality of the social Services inside in social Care for homebound elderly in the Region of JesenickoMaster's thesis 2011 
Vysoudilová LucieEmployee contentment, company culture and social climate within chosen organizationMaster's thesis 2011 
Dluhošová MartinaThe implementing of standards of social services´ quality in the old people´s homeMaster's thesis 2010 
Gallová PetraThe Method of the assessment centers as one of the options to select employees for the area of a social work with seniorsMaster's thesis 2010 
Gonsková IvaThe importance and use of canistherapy in taking care of seniorsMaster's thesis 2010 
Mžiková MartinaDealing with people interested in social service with mentally affected people.Master's thesis 2010 
Schindlerová MonikaUtilization mediation on the family conflicts situation especially on the controversy in legal protection of childrenMaster's thesis 2010 
Čaníková RadkaDevelopment of social services, possibilities and effectiveness of methodology used to strategic planningMaster's thesis 2009 
Drijáková IrenaThe Conception Development of the Benefits of the Social Security in the Czech Republic.Master's thesis 2009 
Houdková LudmilaBarrier Removing of Business Team DevelopmentMaster's thesis 2009 
Kajfoszová KarolinaLow-treshold facilities for children and teenagers and their role in free time and as a prevention of problem behaviours in young peopleMaster's thesis 2009 
Karbulová KateřinaWork atmosphereMaster's thesis 2009 
Kýr JakubEffects of using manipulating techniques in masmediasMaster's thesis 2009 
Müllerová JanaComparisons fruitfulness community plans according to a special methodologyMaster's thesis 2009 
Vašíčková PavlaPractical working experience of social work studentsMaster's thesis 2009 
Karmazinová NaďaCommunity work and care for persons with mental handicap.Master's thesis 2008 
Návratová JanaChange of social conditions perceived by people with spinal cord injuriesMaster's thesis 2008 
Pěkník VáclavInhabitants of Frýdek-Místek district and their relationship to foreigners and refugee problem.Master's thesis 2008 
Poláková RadkaPreservation of seniors´ mental condition by the help of memory trainingMaster's thesis 2008 
Semelová MarieAlternative Upbringing a Child's EyeMaster's thesis 2008 
Vyletělková VeronikaThe canistherapy action on the mentally affected children.Master's thesis 2008 
Karpielová MartaQuality of social services in the region of Zlin in rest homes from the view of procedural standardsMaster's thesis 2007 
Kavečková SimonaAnalysis of social services for seniors in town HraniceMaster's thesis 2007 
Kožuská VěraCommunity planning of social services in practice of small and large townMaster's thesis 2007 
Krušinová AlenaThe process of community social planning in Krnov and this confrontation with the community social planning in BruntálMaster's thesis 2007 
Pohnerová DianaAccompanying and social help for the caring and survivorsMaster's thesis 2007 
Procházková JitkaCommunity planning social services in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2007 
Chalupová RadanaThe role of the social worker in a medical institutionMaster's thesis 2006 
Čechová FrantiškaEmployees working satisfaction in choice arrangements for seniors in OpavaMaster's thesis 2006 
Kurka PavelThe occurrence of the socially pathological phenomenon of domestic violence in OstravaMaster's thesis 2006 
Petrovská Igari EvaThe problems of social work with prison person kept in prison with a specialisation in adolescents and young peopleMaster's thesis 2006 
Pšenicová TaťánaSocial hospitalization as one of the possibilities of social careMaster's thesis 2006 
Svobodová SandraOptions and Barriers of People with Hearing Impairment in Social Services and Leisure Time ActivitiesMaster's thesis 2006 
Šimečková MagdalenaPet assisted therapy in senior servicesMaster's thesis 2006 
Chalupová JulieSocial Media as a Tool for BullyingBachelor's thesis 2022 
Matějová AdélaEvaluation of workers and influence on their work performanceBachelor's thesis 2022 
Dubová KarolínaJob satisfaction of employees depending on the size of the companyBachelor's thesis 2021 
Milerski MarekSettlement structure in the Třinec microregionBachelor's thesis 2021 
Juřičková AnetaCommunication flows and structure of student communication with the University of OstravaBachelor's thesis 2020 
Kupčáková ŠárkaReflection of generational structure in corporate cultureBachelor's thesis 2020 
Ohanková DanielaSocial audit focused on employee satisfaction in the companyBachelor's thesis 2020 
Račanská MartinaSocial climate in organizationsBachelor's thesis 2020 
Chaloupková JanaImpact of staff appraisals on their work performanceBachelor's thesis 2019 
Hrabovská EvaEmployee benefits and their impact on loyalty and motivation of employeesBachelor's thesis 2019 
Kalusová KarolínaReintegration and resocialization of offenders released from imprisonmentBachelor's thesis 2019 
Cigánová MichaelaAttitudes Of Youth To Individual And Collective SportsBachelor's thesis 2018 
Rojíčková VendulaThe Attitudes of High School Students to People with DisabilitiesBachelor's thesis 2018 
Světnická KristýnaManipulation through advertisingBachelor's thesis 2018 
Tomanová NikolaExtreme Hurdle Races as a Social PhenomenonBachelor's thesis 2018 
Václavíková KristýnaJob satisfaction of the employees at schoolsBachelor's thesis 2018 
Červinková HanaHuman resources management: Implementation of ComplianceBachelor's thesis 2017 
Fábry MarekWorking environment of an organizationBachelor's thesis 2017 
Kučerová MartinaIntercultural barriers in supranational companiesBachelor's thesis 2017 
Dimitrovová PavlínaDifferentiation of education among employees of the Czech Social Security Administration and their motivation to increase educationBachelor's thesis 2016 
Komárková OlgaHuman resource management in selected organization.Bachelor's thesis 2016 
Měřínský JakubWorking motivation of prison administration´s employeesBachelor's thesis 2016 
Mikulecká LenkaFactors which have influences for job satisfaction of employees in financial office for Moravian-Silesian regionBachelor's thesis 2016 
Strakošová Michaela* Motivational Factors Affecting Job Performance of Municipal Authoritie´s EmployeesBachelor's thesis 2016 
Šařecová GabrielaUsing of PR tools at the communication strategy of hospital HavířovBachelor's thesis 2016 
Vácová JitkaStrategy of municipality human resources managementBachelor's thesis 2016 
Kurková PetraHuman resources management in social work organizations.Bachelor's thesis 2015 
Martínková JanaProject of education of social workers and social workers services operating in non-profit organizations focused on the mentally ill.Bachelor's thesis 2015 
Pouchlá LenkaThe use of methods brief coaching in an environment of non-profit organizationsBachelor's thesis 2015 
Pyrochtová NaděždaSocial audit as a method of determining employee satisfaction in a chosen organizationBachelor's thesis 2015 
Widenka JanuszPublic relations religious nonprofit organizations.Bachelor's thesis 2015 
Charuza RadekCreating a business plan and strategic planning in nonprofit organizationsBachelor's thesis 2014 
Hložková JarmilaPersonnel activities in the area of profit and non-profit organizationsBachelor's thesis 2014 
Indiková ŠárkaEducation of employees at Employer´s agencyBachelor's thesis 2014 
Klímová HanaBusiness ethics performance in social services workerBachelor's thesis 2014 
Kučerová KateřinaThe Probation and Mediation Service of the Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Rutková HanaSystem of education of fiscal administration employeesBachelor's thesis 2014 
Wyrwolová MarieApplication of modern methods of strategic management in public sector organizationBachelor's thesis 2014 
Zalotěnková MichalaFactors influencing work climate in nonprofit organizationsBachelor's thesis 2014 
Červená IvetaAdvantages and risks of the alternative sentencesBachelor's thesis 2013 
Gavlasová HanaMemory training with seniors with cognitive impairmentBachelor's thesis 2013 
Gryczová KateřinaStrategy planning of social services using Balanced Scorecard methodsBachelor's thesis 2013 
Kotrlová ZuzanaThe change in the contents of work for the employees in direct care at the home for the elderly after the introduction of the law on social services.Bachelor's thesis 2013 
Ondruchová WeronikaBody Image of People with DisabilitiesBachelor's thesis 2013 
Raček MartinEducation programs for workers of social services in BohuminBachelor's thesis 2013 
Samešová TerezaWorking climate of social services organizationsBachelor's thesis 2013 
Tajchmanová JanaSeniors Activation Using Memory TrainingBachelor's thesis 2013 
Wunschová KateřinaLeisure activities for seniorsBachelor's thesis 2013 
Žižlavská KristýnaCanistherapy and hippotherapy as therapeutic methodsBachelor's thesis 2013 
Ďurčo RomanQuality Standards for Social Services: Caring for the elderly in social and natural enviroment.Bachelor's thesis 2012 
Moučková DenisaThe System of Education of the Labor Office in the Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Musilová AlžbětaSupported Employment for People with Mental Health Issues in OstravaBachelor's thesis 2012 
Nevolová SilvieThe social services system for senior people in the city of OstravaBachelor's thesis 2012 
Quisová AlenaSystem of social help to citizens with health disabilityBachelor's thesis 2012 
Trchalíková JarmilaThe education systems of social workers in the Czech republicBachelor's thesis 2012 
Chmielová TaťánaThe factors which influences work of employees in social servicesBachelor's thesis 2011 
Dorazilová RenátaConsultancy in services for seniorsBachelor's thesis 2011 
Dorničák JanBenefits of quality standards for users of asylum homesBachelor's thesis 2011 
Liszoková PavlaCompany Employee Satisfaction SurveyBachelor's thesis 2011 
Slezáková VeronikaSocial work and priorities for further development in the field of social services for seniorsBachelor's thesis 2011 
Svačinová AliceThe specifics of the social careBachelor's thesis 2011 
Szotkowská VlastaParticular planning in Rest HomeBachelor's thesis 2011 
Boruňová SylvieThe process of social services quality standards implementation in old people´s homesBachelor's thesis 2010 
Dršťáková VěraThe impact of the quality standards on the education of social services workers and their approach to the clients in residential establishments.Bachelor's thesis 2010 
Hlaváčová KarolínaEducation systems for volunteers working in leisure centresBachelor's thesis 2010 
Kuffová GabrielaField services of social welfare with orientation to senior citizens as a final group of usersBachelor's thesis 2010 
Ondrašinová HanaAn Application of Animal-Assisted Therapy in the Care for People with Special NeedsBachelor's thesis 2010 
Pavinská KarinSocial inclusion of peoples with dementia in residential careBachelor's thesis 2010 
Šamajová JanaThe education systems of workers in a social sphereBachelor's thesis 2010 
Vilimová MartinaThe measurable criteria for the classification of high quality social servicesBachelor's thesis 2010 
Jachanová MartinaMigration and asylum in Czech Republic in connection with international contractBachelor's thesis 2009 
Korbelová PetraThe selection of workers - methods of personnel work and assessment centreBachelor's thesis 2009 
Pastrňáková ZuzanaAnimal Assisted Therapy in the Context of Social Work with a View to Canistherapy and FelinotherapyBachelor's thesis 2009 
Podaná VeronikaAnimal assisted therapy in the context of social work (focus on hipotherapy and dolphin therapy)Bachelor's thesis 2009 
Švábová ZuzanaCruelty to seniors in home care in the Moravskoslezský region.Bachelor's thesis 2009 
Žižková LucieRecruitmen working profilBachelor's thesis 2009 
Gonsková IvaThe benefit of dog therapy in handicapped people´s treatmentBachelor's thesis 2008 
Havlová LenkaTraining of special communication and trade skills - e-learningBachelor's thesis 2007 
Hajdová JanaMožnosti sociálních služeb pro osoby bez přístřeší na příkladu IrskaBachelor's thesis 2006 
Karkošková RenátaThe persuade strategies of advertisingBachelor's thesis 2006 
Karmazinová NaďaSocial services for persons with mental handicapBachelor's thesis 2006 
Krpcová MichaelaCub women in haevy life situations postneuritic unplanned pregnacyBachelor's thesis 2006 
Kýr JakubThe analysis of the techniques of manipulation communication in mass mediasBachelor's thesis 2006 
Matějíčná VeronikaSocial care of citizens with visual handicapsBachelor's thesis 2006 
Pěkník VáclavA view on the old age in relation to life satisfaction in rest homeBachelor's thesis 2006 
Píštěková IrenaSatisfaction of the clients in the rest homes in the Prerov regionBachelor's thesis 2006 
Poláková RadkaSystem of Social Services for Handicapped Children and Youth in OstravaBachelor's thesis 2006 
Ščibravá MarkétaThe comparison of the needs of clientship requiring ambulatory and residential facilities in Moravian-Silesian regionBachelor's thesis 2006 


Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
Main solverPhDr. Marek Schneider, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderProgram OMEGA
Statefinished
instagram
rss
social hub