Publications
System of Values and Life Strategies of Young People in Višegrad Countries
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2020, Humanizacja pracy
článek v odborném periodiku

FACTORS OF WORK MOTIVATION AND COEXISTENCE OF GENERATIONS AT THE WORKPLACE
Lucie Dokoupilová, Martin Fero
Year: 2019, RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
článek v odborném periodiku

Jak jsme sociologicky vysvětlovali českou nenáboženskost
Roman Vido
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Migrace ve 21. století
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Muzułmański uchodźca w czeskim folklorze elektronicznym
Jan Kajfosz
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neoliberalism, the Rise of New Media Folklore and the Emergence of New Nationalisms
Jan Kajfosz
Year: 2019, Berlin Journal of Critical Theory
článek v odborném periodiku

Neo-nationalism in the Czech Republic and its self-presentation in social networks using the example of facebook
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019, Politeja
článek v odborném periodiku

O jazykovém a sémiotickém rozměru sociální paměti
Jan Kajfosz
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz muzułmańskiego uchodźcy w czeskim folklorze elektronicznym
Jan Kajfosz
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Po stopách hipsterů: současní dvacátníci a příběhy jejich stylu
Vít Horák, Tereza Pospíšilová
Year: 2019, Cargo
článek v odborném periodiku

'Predictable Uncertainty' - Social Land Programme in Hungary
Judit Csoba
Year: 2019, Springer
kapitola v odborné knize

'Predictable Uncertainty' - Social Land Programme in Hungary
Judit Csoba
Year: 2019, Springer VS
kapitola v odborné knize

Reinterpretace Giddensovy sociologie
Vít Horák
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociological Barriers in the Quality of Production
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Year: 2019
stať ve sborníku

SYSTEM AND HUMAN SAFETY: CRITICAL INFRASTRUCTURE AND ANTI-TERRORIST ATTACHMENT
Vít Horák, Karolina Wojtasik, Marek Grochowski
Year: 2019, CzOTO
článek v odborném periodiku

The Czech Republic - A Case Study
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019, Springer
kapitola v odborné knize

Towards Artificial Intelligence. Sociological Reflections on the Relationship Man - Organization - Devise.
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Year: 2019, sciendo
kapitola v odborné knize

Value of Work in the Experience and Awareness of the Young Generation of Visegrad Countries
Urszula Swadźba, Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019, Economy and Sociology
článek v odborném periodiku

Where does work end - where does life begin?
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

Working biographies and structural changes: Mobility as a survival strategy: Miners in the Ostrava coal basin after 1989
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adorno und Habermas im Vergleich: Vom Säkularismus zum Postsäkularismus?
Karel Hlaváček
Year: 2018, Labyrinth. An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics
článek v odborném periodiku

Craftmanship and Digitisation
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Craftsmanship and digitisation from the sociological point of view
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole
kapitola v odborné knize

Deutsche Ruderer auf der 'tschechischen' Elbe
Nicole Horáková Hirschlerová, Marek Waic
Year: 2018, Leipziger Universitätsverlag
kapitola v odborné knize

ERASMUS + teaching visit - University of Lubljana, Slovinia
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
působení v zahraničí

Fenomenologia Jana Patočki a kwestia językowego konstruowania świata
Jan Kajfosz
Year: 2018, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach
kapitola v odborné knize

Flexibility in the Labour Market
Judit Csoba
Year: 2018, METSZETEK
článek v odborném periodiku

Flexibility in the Labour Market
Judit Csoba
Year: 2018, METSZETEK
článek v odborném periodiku

Habermas a náboženství
Karel Hlaváček
Year: 2018, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Hermeneutický pohled na sociologii
Vít Horák
Year: 2018
stať ve sborníku

Jazykový kurz AJ
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
působení v zahraničí

Konflikt mezi vědou a lidskou zkušeností na příkladu 'aktuálního tématu'
Vít Horák
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konotacja w społecznym i medialnym konstruowaniu rzeczywistości
Jan Kajfosz
Year: 2018, Wydawnictwo UMCS
kapitola v odborné knize

Nepodléhejme Klausovu normalismu
Vít Horák
Year: 2018
ostatní

Od klobouku ke Twitteru
Vít Horák
Year: 2018
ostatní

POSILOVÁNÍ KOMPETENČNÍ VYBAVENOSTI ABSOLVENTŮ VŠ PRO TRH PRÁCE
Lucie Dokoupilová
Year: 2018
stať ve sborníku

Presupozycje w analizie potocznych dyskursów pamięciowych
Jan Kajfosz
Year: 2018, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
kapitola v odborné knize

Proč vlastnit, když můžeme sdílet? Přinese Sharing Economy benefity každému nebo je to nová forma hyperkapitalismu?
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sex v kostele
Vít Horák
Year: 2018
ostatní

Socio?Cultural Capital Of Young Poles And Czechs And Their Attitudes Towards Work
Urszula Swadźba
Year: 2018
stať ve sborníku

System of Values and Economics in Life
Nicole Horáková Hirschlerová, Markéta Jalůvková
Year: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
kapitola v odborné knize

Systems of Values and Life Strategies of Young People of V4 Countries- Results of the Survey
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Talking about Gender Stereotypes
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Volíme své lídry rozumem nebo podle číra a barvy kravaty?
Vít Horák
Year: 2018
ostatní

VYSOKOŠKOLSKÁ DIDAKTIKA 'VĚC' POTŘEBNÁ
Lucie Dokoupilová
Year: 2018
stať ve sborníku

Výzkumný pobyt Vídeňská univerzita (téma: Sociology of Peter L. Berger)
Karel Hlaváček
Year: 2018
působení v zahraničí

Argumentace a ideologický základ neo-nacionalistických pravicových extrémních hnutí v České republice a její sebe-prezentace v sociálních sítích.
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bilder von Flüchtlingen in sozialen Netzwerken - eine soziologische Analyse von Internet-Memes in tschechisch-sprachigen sozialen Netzwerken
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
stať ve sborníku

Developing entrepreneurial skills under the current conditions of the educational system
Filip Ježek, Zdeněk Vavrečka
Year: 2017
stať ve sborníku

Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., doc. Ing. Václav Nétek, CSc, Anna Schneiderová, Doc. Dr. Miloš Kvarčák, CSc.
Year: 2017
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů


1234