UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Sociology

Nicole Horáková Hirschlerová

Nicole Horáková Hirschlerová

Academic degree, name, surname:Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Room, floor, building: G 504, Building G
Position:Deputy Head of Department
Research interests and teaching:sociology of migration, civil society, history of sociology, sociology of the mass media
Department/ Faculty: Department of Sociology (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1358
E-mail:
Personal website:No record found.Where does work end - where does life begin?
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

ERASMUS + teaching visit - University of Lubljana, Slovinia
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
působení v zahraničí

Proč vlastnit, když můžeme sdílet? Přinese Sharing Economy benefity každému nebo je to nová forma hyperkapitalismu?
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

System of Values and Economics in Life
Nicole Horáková Hirschlerová, Markéta Jalůvková
Year: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
kapitola v odborné knize

Systems of Values and Life Strategies of Young People of V4 Countries- Results of the Survey
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Argumentace a ideologický základ neo-nacionalistických pravicových extrémních hnutí v České republice a její sebe-prezentace v sociálních sítích.
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bilder von Flüchtlingen in sozialen Netzwerken - eine soziologische Analyse von Internet-Memes in tschechisch-sprachigen sozialen Netzwerken
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
stať ve sborníku

Exkurze do firmy Hyundai
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
ostatní

Migrace ve 21. století
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

8. česko-slovenské sociologické dny: Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

System of Values and Life Strategies of Young People in Višegrad Countries
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2020, Humanizacja pracy
článek v odborném periodiku

Migrace ve 21. století
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neo-nationalism in the Czech Republic and its self-presentation in social networks using the example of facebook
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019, Politeja
článek v odborném periodiku

Sociological Barriers in the Quality of Production
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Year: 2019
stať ve sborníku

The Czech Republic - A Case Study
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019, Springer
kapitola v odborné knize

Towards Artificial Intelligence. Sociological Reflections on the Relationship Man - Organization - Devise.
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Year: 2019, sciendo
kapitola v odborné knize

Value of Work in the Experience and Awareness of the Young Generation of Visegrad Countries
Urszula Swadźba, Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019, Economy and Sociology
článek v odborném periodiku

Where does work end - where does life begin?
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

Working biographies and structural changes: Mobility as a survival strategy: Miners in the Ostrava coal basin after 1989
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Craftmanship and Digitisation
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Craftsmanship and digitisation from the sociological point of view
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole
kapitola v odborné knize

Deutsche Ruderer auf der 'tschechischen' Elbe
Nicole Horáková Hirschlerová, Marek Waic
Year: 2018, Leipziger Universitätsverlag
kapitola v odborné knize

ERASMUS + teaching visit - University of Lubljana, Slovinia
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
působení v zahraničí

Jazykový kurz AJ
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
působení v zahraničí

Proč vlastnit, když můžeme sdílet? Přinese Sharing Economy benefity každému nebo je to nová forma hyperkapitalismu?
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

System of Values and Economics in Life
Nicole Horáková Hirschlerová, Markéta Jalůvková
Year: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
kapitola v odborné knize

Systems of Values and Life Strategies of Young People of V4 Countries- Results of the Survey
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Talking about Gender Stereotypes
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Argumentace a ideologický základ neo-nacionalistických pravicových extrémních hnutí v České republice a její sebe-prezentace v sociálních sítích.
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bilder von Flüchtlingen in sozialen Netzwerken - eine soziologische Analyse von Internet-Memes in tschechisch-sprachigen sozialen Netzwerken
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
stať ve sborníku

Exkurze do firmy Hyundai
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
ostatní

Migrace v moderní společnosti
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Migrace ve 21. století
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Němci a vyrovnávání se s minulostí
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Slazská v Katovicích, ERASMUS+ 07. - 10.11.2017
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
působení v zahraničí

8. česko-slovenské sociologické dny: Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Die Rolle der Roma-Minderheit in der Tschechischen Republik
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2016
stať ve sborníku

ERASMUS+ v Debrecenu 04. - 07.12.2016
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2016
působení v zahraničí

Flüchtlingsbilder in sozialen Netzwerken ? eine soziologische Analyse von Intermemes im tschechisch-sprachigen Netz
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krize jako výzva? Sociologický pohled na migrační jevy a její pokusy o řešení
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Péče o německé seniory trpící demencí a jinými nemocemi v soukromých sociálních zařízeních na území Polska - případová studie
Jan Kajfosz, Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2016, Lifelong Learning - Celoživotní vzdělávání
článek v odborném periodiku

Štěstí jako osud? Hazardní hry ze sociologického hlediska
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Volunteering and its influence on volunteers working life
Petra Šobáňová, Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2016, HUMANIZACJA PRACY
článek v odborném periodiku

Deutsche Ruderer auf der "tschechischen" Elbe - nationale und Vereinsidentität 1873 - 1937
Nicole Horáková Hirschlerová, Marek Waic
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Město a veřejný prostor - některé teoretické poznatky a její aplikace na situace v Ostravě
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015
stať ve sborníku

Ostrava - Mon Amour
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Události v regionech
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015
rozhlasové a televizní relace

University of Katovice, 02. - 05.11.2015
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015
působení v zahraničí

University of Kostanaj, 29.09. - 04.10.2015
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015
působení v zahraničí

University of Paderborn, 08.12. - 11.12.2015
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015
působení v zahraničí

Wolfgang Benz: Sinti und Roma: Die unerwünschte Minderheit. Über das Vorurteil Antiziganismus
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015, SOCIOL CAS
článek v odborném periodiku

Changed leadership at universities or how to manage an academic community?
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Město a veřejný prostor - některé teoretické poznatky a její aplikace na situace v Ostravě
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peče o německé seniory - trpící demencí a jinými nemocemi - v soukromých sociálních zařízeních na území Polska. Různé aspekty tohoto nového fenoménu.
Nicole Horáková Hirschlerová, Jan Kajfosz
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Sozialschwache", "blutrünstige Meute", Zigeuner-Phänomen". Zur rassistischen Darstellung von Roma in tschechischen Medein, analysiert an zwei aktuellen Fällen.
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2014
stať ve sborníku

Die Sicht tschechischer Studierender auf die kommunistische Tschechoslowakei. Ergebnisse einer Untersuchung an den Hochschulen in Ostrava.
Vladimír Horák, Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2013
stať ve sborníku

Sonda do vědomostí a postojů studentů vysokých škol o době vlády komunistického režimu
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2013
stať ve sborníku

Fenomén dětské univerzity v německymluvících zemích - inspirace i pro české univerzity?
Vladimír Horák, Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2012
stať ve sborníku

Veřejnoprávní média v novém desetiletí - čas na privatizaci?
Nicole Horáková Hirschlerová, Oldřich Chytil
Year: 2011
uspořádání konference, workshopu

Zdi mezi lidmi
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2011
úvodní slovo k výstavě

ADOK: Automatisierung und Deutsch im Online-Kurs - ein internationales Projekt für Studierende der Fachrichtung Maschinenbau.
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2010
stať ve sborníku

Jak se učí interkulturní komunikace? Didaktické metody a příklady.
Vladimír Horák, Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2010
stať ve sborníku

Tradice a modernost
Marek Otisk, Petr Glombíček, Tomáš Hauer, Vladimír Horák, Oldřich Kramoliš, Petr Hromek, Lenka Naldoniová, Nicole Horáková Hirschlerov ... další autoři
Year: 2010, FF OU
odborná kniha

Universität Oulu, Finnland, 27.02. - 14.03.2010
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2010
působení v zahraničí

Zátopek byl disident, nebo...?
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Year: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Das Konzept der "Erinnerungsorte" und seine praktische Anwendung im DaF-Unterricht.
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2009
stať ve sborníku

Dorf - Industrielle Vorstadt - Sanierungsgebiet. Eine Mikrostudie zur Geschichte und Sozialstruktur der Gemeinde Hrušov bei Ostrava im 19. und 20. Jahrhundert.
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Year: 2009
stať ve sborníku

Hrušov jako příměstská sídelní jednotka industriálního typu (Charakteristika některých zvláštností života a zániku této specifické lokality z antropologického hlediska).
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2009
stať ve sborníku

Interkulturní komunikace a kompetence jako prostředek porozumění?
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Year: 2009
stať ve sborníku

Komunikace mezi sousedy nebo česko-německé (ne) porozumění.
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Year: 2009, Fortuna
kapitola v odborné knize

La multiculturalité dans les espaces frontaliers: tableau de la vie quotidienne *Hruschau/Hrušov* la périphérie de la ville industrielle d´Ostrava.
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Year: 2009
stať ve sborníku

?Von Deutsch (Land) habe ich keine Vorstellung.?
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2009
stať ve sborníku

Dorf ? Industrielle Vorstadt ? Sanierungsgebiet.
Nicole Horáková Hirschlerová, Vladimír Horák
Year: 2007
stať ve sborníku

Das Europäische Sprachenportfolio. Eine Pilotstudie zur Einführung des Portfolios am germanistischen Lehrstuhl an der Universität in Ostrava.
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2006
stať ve sborníku

Handbuch Tschechien Slowakei Kontakte
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2005, fibre-Verlag
odborná kniha

Integration von Fremden in der DDR. Vom Phänomen der Zuwanderung ehemaliger Deutscher aus der Sowjetunion in die DDR
Nicole Horáková Hirschlerov
Year: 2005
stať ve sborníku

Deutsche aus der Sowjetunion in der Bundesrepublik und der DDR: Aspekte des Vertretungsanspruches in den 1950er Jahren
Nicole Horáková Hirschlerov
Year: 2003
stať ve sborníku

'Neue Arbeitskräfte aus dem Osten.' 'Repatrierung' und Familienzusammenführung von Personen deutscher Herkunft aus der UdSSR in die DDR 1957
Nicole Horáková Hirschlerov
Year: 2003
stať ve sborníku

Institut für Europäische Geschichte, Universität Mainz, 01.03. - 31.08.2002
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2002
působení v zahraničí

Universität Osnabrück
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2002
působení v zahraničí

Universität Osnabrück
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2001
působení v zahraničí

Deutsche aus der Sowjetunion in der Bundesrepublik und der DDR. Aspekte des Vertretungsanspruches in den 1950er Jahren
Nicole Horáková Hirschlerov
Year: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úniversität Osnabrück
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2000
působení v zahraničí

Handbuch Tschechien - Slowakei Kontakte
Nicole Horáková Hirschlerov
Year: 1999, fibre-Verlag
odborná kniha

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAuthorTitleType of thesisYear
Růžička MilanMutual Perception - Prejudices, Stereotypes, Cliches between Czechs and Germans Illustrated by Chosen ArticlesMaster's thesis 2007 
Urbancová LenkaThe german language position in new member states of EUMaster's thesis 2007 
Jelínková AlenaIslam in Germany: problems and chances of turksMaster's thesis 2005 
Makovská KláraSTEREOTYPES.CLISHEE-PREJUDICES CZECH-GERMAN MOODS, BUILT ON THE BASE OF THE EMPIRIC MATERIALMaster's thesis 2005 
Polášková JanaCzech-German relationship since year 1990: cooperation in cultural and youth organizations is used in German teachingMaster's thesis 2005 
Ryšková MichaelaThe influence of media hoaxes about migration on the opinion of generations X and ZBachelor's thesis  
Kubíčková KarolínaHow Do Young Women Deal with Unintended Pregnancy These Days?Bachelor's thesis 2020 
Piškulová EvaIntegration of Homeless People into Society on the Example of Ostrava CityBachelor's thesis 2020 
Škarpová VeronikaHomosexuals and their experience in dealing with society and their close onesBachelor's thesis 2020 
Bedáňová BarbaraLove and dating: Dating platforms of interner for long-term relationshipBachelor's thesis 2019 
Jánošíková AnetaWomen's self-presentation on Instagram on the example of selected plus size modelsBachelor's thesis 2019 
Macková ApolenaInvolvement of Ostrava inhabitants in the public spaceBachelor's thesis 2019 
Skowronková AnetaQuantified Self: digital applications and the right lifestyleBachelor's thesis 2019 
Sýkorová LucieThe phenomenon of tea rooms in the Czech republicBachelor's thesis 2019 
Bajtlová MarkétaElectronic Devices and Their Influence on the Upbringing of ChildrenBachelor's thesis 2018 
Burkotová TerezaRecreatial Activities of the Young in the Village and the CityBachelor's thesis 2018 
Jurečková DenisaThe influence of social intelligence on working groupBachelor's thesis 2018 
Gerlichová MichaelaFast Fashion - phenomenon of our timeBachelor's thesis 2017 
Jánová MichaelaThe quality of life of elderly people in the rural region for example village Brantice-RadimBachelor's thesis 2017 
Jiříčková AlicePunishment - prison and other alternatives of punishmentsBachelor's thesis 2017 
Moudrá TerezaConsumerism and alternative consumer behaviorBachelor's thesis 2017 
Mularčíková PavlínaMigration and the refugee crisis in the Czech RepublicBachelor's thesis 2017 
Muroňová BarboraFormation and function of public opinionBachelor's thesis 2017 
Skalková KristýnaIllegal migration in Czech Republic.Bachelor's thesis 2017 
Terletska AnastasiiaThe Mass Media and PowerBachelor's thesis 2017 
Bakoš PavelRoma minority in the Czech society and examples of their successful integration.Bachelor's thesis 2016 
Drozdek OndřejThe term " class " by Karl Marx and his chosen followersBachelor's thesis 2016 
Dudášová RadkaSocial situation of women in difficult period on the example of women in asylum house in OstravaBachelor's thesis 2016 
Hnyluch JanGambling as social pathological problemBachelor's thesis 2016 
Hoferik MichalAgeing Society in Moravian-Silesian region: prognosis, consequences and necessary measuresBachelor's thesis 2016 
Jeleń DanielMigration of Skilled Foreigners to OstravaBachelor's thesis 2016 
Kempná LucieEconomic abuse of retired peopleBachelor's thesis 2016 
Kurovský FilipArea segregation: Excluded locations in OstravaBachelor's thesis 2016 
Šustaiová KristýnaSpatial segregation: Excluded localities in OstravaBachelor's thesis 2016 
Tala JakubConstruction of media reality through the coverage of refugee crisis example.Bachelor's thesis 2016 
Gottvaldová TerezaMobile phone as a symbol of social statusBachelor's thesis 2015 
Hlaváčová RenataThe status and inclusion of a homosexual minority in civil society in the countryBachelor's thesis 2015 
Jandová VladimíraMoravská Ostrava versus Nová Karolína, dead centrum vs living centrum.Bachelor's thesis 2015 
Lipowská IvanaBeer and its role in Czech culture, with an emphasis on rituals and way of communication between people in a pub in the city of Karvina.Bachelor's thesis 2015 
Opálková VěraInfluence of the internet on civil societyBachelor's thesis 2015 
Řehová AlenaThe status and importance of mother centers in the rural region on the example of the mother center in JeseníkBachelor's thesis 2015 
Glabazňová CornélieThe Roma minority in the Czech education system as an example of primary schoolsBachelor's thesis 2014 
Kramárová NikolaLobbying in Czech republicBachelor's thesis 2014 
Maděrová LenkaInternet as a media outlet for non-profit organizationsBachelor's thesis 2014 
Meyer JanSociological characteristic of ultra left wing organizations in Federal Republic of GermanyBachelor's thesis 2014 
Něničková ErikaForms donation in the nonprofit sector.Bachelor's thesis 2014 
Netočná AnežkaImage and formation of a civil society in Czechoslovakia and Czech republic after 1989Bachelor's thesis 2014 
Nováčková MarieRoma community in Czech educational system on basic of the high schoolBachelor's thesis 2014 
Řezníčková RadkaMedia and terrorismBachelor's thesis 2014 
Zemanová PetraSchool age children and world of internet: Are our children safe in todayBachelor's thesis 2014 
Kořenková JohanaEconomy and Aristocracy. Economic Development of the Town Karviná and the Role of the House of Larisch-MönnichBachelor's thesis 2007 
Kotisová MartinaLike Au-pair in german-speaking foreing countries: establishments, legislations, experiencesBachelor's thesis 2007 
Bajgerová KateřinaFrom coal-fields to Hi-Tech and cultural places: Restructuring of Ruhrland as an example for Ostrava?Bachelor's thesis 2005 
Hazová VlastaIntercultural skills: On the role of history, culture and civilization in the degree course "Business german"Bachelor's thesis 2005 
Kocourková MarcelaGerman foundations in the Czech Republic: Their involvement, goals, and importance in relation to German-Czech understandingBachelor's thesis 2005 
Lacinová MiriamForeign Workers - Asylum Seekers - Expatries: Foreigners in GermanyBachelor's thesis 2005 
Marcinková EvaCzech-German relations:yesterday-today-tomorrowBachelor's thesis 2005 
Oškerová DanielaIntegrated Europe: Euroregion, and Its Significance with Special Respect to the Euroregion of SilesiaBachelor's thesis 2005 
Velhartická IvaGermans in abroad - vocation - deportation - repatriation, Germans in Russia and Soviet UnionBachelor's thesis 2005 


Social and Cultural Mechanisms of In- and Exclusion: a Comparative Perspective
Main solverDr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderInstitucionální podpora
Statefinished
Kde končí práce, kde začíná život? Transformace prací v Rakousku a Česku
Main solverDr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Period2/2019 - 4/2019
ProviderKatedra sociologie, Action
Statesolved
Není požadováno.
Main solverDr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Profilace a inovace vybraných disciplín studijního programu sociologie
Main solverDr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Period2/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Realizování studijního oboru sociologie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Main solverDr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Period9/2012 - 12/2012
ProviderKatedra filozofie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
rss
social hub