UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Sociology

Lucie Dokoupilová

Lucie Dokoupilová

Academic degree, name, surname:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Room, floor, building: G 509, Building G
D 710, Building D
Position:Project Manager
Research interests and teaching:social sciences didactics
Department/ Faculty: Faculty Offices
Department of Sociology (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1805
+420 553 46 1354
E-mail:
Personal website:No record found.FACTORS OF WORK MOTIVATION AND COEXISTENCE OF GENERATIONS AT THE WORKPLACE
Lucie Dokoupilová, Martin Fero
Year: 2019, RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
článek v odborném periodiku

POSILOVÁNÍ KOMPETENČNÍ VYBAVENOSTI ABSOLVENTŮ VŠ PRO TRH PRÁCE
Lucie Dokoupilová
Year: 2018
stať ve sborníku

VYSOKOŠKOLSKÁ DIDAKTIKA 'VĚC' POTŘEBNÁ
Lucie Dokoupilová
Year: 2018
stať ve sborníku

Elektronické studentské portfolio jako podpůrný prostředek rozvoje kariéry
Lucie Dokoupilová
Year: 2016
stať ve sborníku

Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Year: 2016
výzkumná zpráva

Possibilities of creating career system in university
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Year: 2016
stať ve sborníku

FACTORS OF WORK MOTIVATION AND COEXISTENCE OF GENERATIONS AT THE WORKPLACE
Lucie Dokoupilová, Martin Fero
Year: 2019, RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
článek v odborném periodiku

POSILOVÁNÍ KOMPETENČNÍ VYBAVENOSTI ABSOLVENTŮ VŠ PRO TRH PRÁCE
Lucie Dokoupilová
Year: 2018
stať ve sborníku

VYSOKOŠKOLSKÁ DIDAKTIKA 'VĚC' POTŘEBNÁ
Lucie Dokoupilová
Year: 2018
stať ve sborníku

Elektronické studentské portfolio jako podpůrný prostředek rozvoje kariéry
Lucie Dokoupilová
Year: 2016
stať ve sborníku

Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Year: 2016
výzkumná zpráva

Možnosti tvorby kariérního řádu na vysoké škole
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Year: 2016
stať ve sborníku

Possibilities of creating career system in university
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Year: 2016
stať ve sborníku

Metodika výuky českého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe- náměty pro začínající učitele
Ivana Gejgušová, Martin Tomášek, Lucie Dokoupilová
Year: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inovace praktické části studijních programů zaměřených na učitelství a zavedení nového systému vyhodnocování kvality pregraduálních praxí
Lucie Dokoupilová
Year: 2009
uspořádání konference, workshopu

Inovace praktické části studijních programů zaměřených na učitelství a zavedení nového systému vyhodnocování kvality pregraduálních praxí
Lucie Dokoupilová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogická praxe v hledáčku "kvalitativních" faktorů
Lucie Dokoupilová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora praxí studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů
Lucie Dokoupilová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci nabízených poradenských služeb
Lucie Dokoupilová
Year: 2009
uspořádání konference, workshopu

Podpora spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci nabízených poradenských služeb
Lucie Dokoupilová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SYNERGIE - Podpora praxí studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů
Lucie Dokoupilová
Year: 2009
uspořádání konference, workshopu

Hodnoty a integrita výtvarného vzdělání na 1. a 2. stupni základního vzdělávání
Danuše Sztablová, Lucie Dokoupilová
Year: 2008
stať ve sborníku

Nová role učitele - Pedagogická praxe v kontextu pregraduální učitelské přípravy
Lucie Dokoupilová
Year: 2008
stať ve sborníku

Nová role učitele - učitel v nových rolích
Lucie Dokoupilová
Year: 2008, ACTA HUMANICA
článek v odborném periodiku

Nová role učitele-budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji
Lucie Dokoupilová
Year: 2008
uspořádání konference, workshopu

Nová role učitele-budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji
Lucie Dokoupilová, Lucie Dokoupilová
Year: 2008
ediční a redakční práce

Nová role učitele-praktická část pregraduálního studia
Lucie Dokoupilová
Year: 2008
uspořádání konference, workshopu

Nová role učitele-pregraduální příprava učitelů a pedagogických pracovníků
Lucie Dokoupilová
Year: 2008
uspořádání konference, workshopu

Praktická pedagogická fakulta
Lucie Dokoupilová
Year: 2008
stať ve sborníku

Rozhodování v krizi
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvoj manažerských kompetencí
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Teorie hry v učitelské praxi
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Czech System of Education in Transition
Lucie Dokoupilová
Year: 2008, Academy of Business in Dabrowa Górnicza
kapitola v odborné knize

Týmová spolupráce
Lucie Dokoupilová, Petr Kantor
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

A Different Perspecive on use of IC Technologies in Education
Lucie Dokoupilová
Year: 2007
stať ve sborníku

Nová role učitele-posilování kompetencí
Lucie Dokoupilová
Year: 2007
uspořádání konference, workshopu

Practical Training of students of Teaching at the higher level of elementary schools and its reflection
Lucie Dokoupilová
Year: 2007
stať ve sborníku

Základy evropských studií pro pedagogy
Lucie Dokoupilová
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika českého jazyka pro základní školy a Trénink v českém jazyce pro základní školy
Lucie Dokoupilová, Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Diana Svobodová, Olga Kubeczková, Eva Höflerová, Kamila Sekerová ... další autoři
Year: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jak psát projekty česky a srozumitelně
Lucie Dokoupilová, Jana Svobodová, Kamila Sekerová
Year: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodologické základy vzdělávání dospělých
Lucie Dokoupilová, Iva Červenková, Jan Šubert
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Practical Training of students of Teaching at the higher level of elementary schools and its reflection
Lucie Dokoupilová
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky studentů stud. programu Učitelství VVP pro II. st. ZŠ a VVP pro SŠ Ostravské univerzity v Ostravě na závěrečných souvislých praxích 2000 - 2005 jako vstupní informační zdroj pro tvorbu nové podoby hodnocení pedagogického výkonu stud
Lucie Dokoupilová
Year: 2006
stať ve sborníku

Kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Lucie Dokoupilová
Year: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nejčastější chyby v projevech žáků II. stupně ZŠ
Lucie Dokoupilová
Year: 2005
stať ve sborníku

American studies selected chapters from american life
Lucie Dokoupilová, Andrea Holešová
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didaktika češtiny pro učitele primární školy
Lucie Dokoupilová, Eva Höflerová
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Harry Potter - hrdina našich dětí
Lucie Dokoupilová
Year: 2004
stať ve sborníku

Integrace jedinců se specifickými potřebami
Lucie Dokoupilová, Eva Zezulková
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika integrace osob se specifickými potřebami I.
Lucie Dokoupilová, Eva Zezulková
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika integrace osob se specifickými potřebami II.
Lucie Dokoupilová, Eva Zezulková
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika provázanosti didaktické a praktické složky pregraduální přípravy studentů učitelství českého jazyka a literatury (Inovace obsahové koncepce oborových didaktik a praxe)
Lucie Dokoupilová
Year: 2004
stať ve sborníku

Příprava a realizace programů celoživotního vzdělávání v souladu s potřebami regionu-Průvodce autodidakce pod názvem Současný český jazyk, jazyková kultura a komunikace nově
Lucie Dokoupilová, Jana Svobodová, Eva Höflerová
Year: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reflexe praktické přípravy studentů oboru učitelství pro I. stupeň ZŠ - Hospitačně-asistentská praxe
Lucie Dokoupilová
Year: 2004
stať ve sborníku

Religious Texts in Czech Reading Books and Textbooks
Lucie Dokoupilová
Year: 2004
stať ve sborníku

Učebnice ve školní praxi
Lucie Dokoupilová
Year: 2004
stať ve sborníku

Alternativní přístup k výuce mateřského jazyka
Lucie Dokoupilová
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efektní a efektivní vyučovací hodina českého jazyka
Lucie Dokoupilová
Year: 2003
stať ve sborníku

Náboženské texty v čítankách a učebnicích ČJ
Lucie Dokoupilová
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oponentní posudek pro závěreční oponentní řízení projektu č. 1527/2002 FRVŠ
Lucie Dokoupilová
Year: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Statut fakultní školy v současném pojetí praktické přípravy učitelů na Ostravské univerzitě
Lucie Dokoupilová
Year: 2003
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury II.
Lucie Dokoupilová, Jaroslava Loudová, Blanka Pravdová
Year: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury III.
Lucie Dokoupilová
Year: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aplikace zkušeností z pedagogických praxí v přípravě učitelů
Lucie Dokoupilová, Milena Frydrychová, Ivana Gejgušová
Year: 2002
stať ve sborníku

Kapitoly z didaktiky přírodovědy
Lucie Dokoupilová, Jiří Kupka
Year: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Projektování pedagogických inovací ve škole
Lucie Dokoupilová
Year: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Téma holocaustu v literární výchově a slohu
Lucie Dokoupilová
Year: 2002
stať ve sborníku

Úloha praktické přípravy studentů v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Lucie Dokoupilová
Year: 2002
stať ve sborníku

Výuka angličtiny u dětí s dyslexií
Lucie Dokoupilová, Marta Šigutová
Year: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština po síti - projekt IGS 2001
Lucie Dokoupilová, Pavlína Kuldanová
Year: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Electronic student portfolio as a supporting tool for personal development
Lucie Dokoupilová
Year:
stať ve sborníku

Vysokoškolská didaktika ?věc? potřebná
Lucie Dokoupilová
Year:
stať ve sborníku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAuthorTitleType of thesisYear
Šinal MarekImpact and action of a trainer on the development of young athletes in sports training and the relation to ice hockeyMaster's thesis 2018 
Tichá KarolinaVýuka národních jazyků ve vztahu k přípravě budoucích učitelů základních a středních škol - porovnání výuky českého a švédského jazyka.Master's thesis 2006 


Adaptace studijního předmětu Projektový management
Main solverMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Period1/2020 - 12/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
The New Role of the Teacher - The Future of the Teachers in the World of Work in Moravian Silesian Region
Main solverMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Period7/2006 - 5/2008
ProviderOP RLZ 3.2
Statefinished
rss
social hub