UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Romance Studies

Jan Holeš

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.
Room, floor, building: G 411, Building G
Position:Deputy Head of Department
Research interests and teaching:francouzská lingvistika, překlad
Department/ Faculty: Department of Romance Studies (Faculty of Arts) (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1944
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Pleško, M. a Holeš, J. Féminisation dans les textes administratifs écrits en français : le cas de l´Algérie. e-Scripta Romanica. 2017, s. 93-101. ISSN 2392-0718.
Holeš, J. a Pleško, M. Féminisation des textes institutionnels au Maroc. Quaestiones romanicae. 2017, č. 5, s. 507-517. ISSN 2457-8436.
Holeš, J. a Pleško, M. La langue française et les femmes en Afrique du nord. Féminisation des textes institutionnels en Tunisie. Studia Romanistica. 2016, č. 16, s. 35-41. ISSN 1803-6406.
Holeš, J. a Kadlec, J. Francouzština a kreolštiny v Louisianě, Karibiku a Jižní Americe. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 229 s. ISBN 978-80-244-3957-0.
Holeš, J. a Kadlec, J. Jazyková politika frankofonních zemí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 328 s. ISBN 978-80-244-3257-1.
Holeš, J. Les territoires créolophones de l´Océan Indien. Romanica Olomucensia. 2012, roč. 24, č. 24, s. 117-124. ISSN 1803-4136.
Holeš, J. Několik jazykových zajímavostí o Senegalu. K 50. výročí jeho samostatnosti. Cizí jazyky. 2011, roč. 54, č. 54, s. 106-107. ISSN 1210-0811.
Holeš, J. Quelques remarques sur les particularités du lexique français au Sénégal. Romanica Olomucensia. 2011, roč. 23, č. 23, s. 1-8. ISSN 1803-4136.
Holeš, J., Di Vico, P., Gonzáles Castano, L., Chovancová, K., Klimová, K., Klincková, J., Křečková, V., Očenáš, I., Pappová, P., Rašová, D., Sliačanová, V., Veselá, D. a Zázrivcová, M. Terminológia slovies. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. 236 s. ISBN 978-80-557-0293-3.
Holeš, J. Kdo byl kdo v české jazykovědě. 1. vyd. Libri, 2008. 739 s. ISBN 978-80-7277-369-5.

All publications

Honová, Z., Lazar, J. a Holeš, J. Jan Šabršula a jeho odkaz romanistice [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Pleško, M. a Holeš, J. Quelle féminisation linguistique pour l?Afrique francophone ?: Le cas du discours administratif en Algérie, au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 136 s. ISBN 978-80-7599-006-8.
Drozdowicz, M. a Holeš, J. Studia Romanistica, vol. 18, nr 2 (2018).. 2018.
Pleško, M. a Holeš, J. Féminisation dans les textes administratifs écrits en français : le cas de l´Algérie. e-Scripta Romanica. 2017, s. 93-101. ISSN 2392-0718.
Holeš, J. a Pleško, M. Féminisation des textes institutionnels au Maroc. Quaestiones romanicae. 2017, č. 5, s. 507-517. ISSN 2457-8436.
Holeš, J. a Pleško, M. La langue française et les femmes en Afrique du nord. Féminisation des textes institutionnels en Tunisie. Studia Romanistica. 2016, č. 16, s. 35-41. ISSN 1803-6406.
Holeš, J. Pleško, M. (2015) : Les femmes, le français et la francophonie : la féminisation linguistique en Belgique, en France, au Québec et en Suisse. Olomouc : Univerzita Palackého. 2016.
Holeš, J. Francouzský komiks. 2015.
Holeš, J. a Voždová, M. Les faces multiples de l´identité culturelle française. 2015.
Holeš, J. a Pleško, M. Quelques remarques sur la féminisation linguistique dans la langue. Nová filologická revue. 2015, roč. 7, č. 7, s. 6-14. ISSN 1338-0583.
Holeš, J. a Kadlec, J. Francouzština a kreolštiny v Louisianě, Karibiku a Jižní Americe. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 229 s. ISBN 978-80-244-3957-0.
Holeš, J. Hildenbrand, Zuzana: Emprunts lexicaux ? l?allemand dans le français contemporain, Olomouc: Univerzita Palackého. 2013.
Holeš, J., Voždová, M., Bakešová, V., Křeháčková, K., Marek, M., Tureková, A., Hildenbrand, Z., Kunešová, K. a Voldřichová Beránková, E. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 183 s. ISBN 978-80-244-3525-1.
Holeš, J. Jaromír Kadlec: Francouzština v Africe. 2012.
Holeš, J. a Kadlec, J. Jazyková politika frankofonních zemí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 328 s. ISBN 978-80-244-3257-1.
Holeš, J. Les territoires créolophones de l´Océan Indien. Romanica Olomucensia. 2012, roč. 24, č. 24, s. 117-124. ISSN 1803-4136.
Holeš, J. Několik jazykových zajímavostí o Senegalu. K 50. výročí jeho samostatnosti. Cizí jazyky. 2011, roč. 54, č. 54, s. 106-107. ISSN 1210-0811.
Holeš, J. Quelques remarques sur les particularités du lexique français au Sénégal. Romanica Olomucensia. 2011, roč. 23, č. 23, s. 1-8. ISSN 1803-4136.
Holeš, J. Raková, Zuzana (2011): Francophonie de la population tch?que 1848-2008, Brno: MU. 2011.
Holeš, J., Di Vico, P., Gonzáles Castano, L., Chovancová, K., Klimová, K., Klincková, J., Křečková, V., Očenáš, I., Pappová, P., Rašová, D., Sliačanová, V., Veselá, D. a Zázrivcová, M. Terminológia slovies. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. 236 s. ISBN 978-80-557-0293-3.


AbbreviationSubject
KROFrancouzský jazyk
BFONCFonetická cvičení
BFONTFonetika a fonologie
BSZP2Seminář k bakalářské práci 2
BUSFRÚvod do studia románských jazyků
CURJAÚvod do studia románských jazyků
FONCBPraktická cvičení fonetická
FONEBFonetika a fonologie
CHIVYHistorický vývoj francouzštiny
KFOFOFonetika a fonologie
KSEZ3Seminář k závěrečné práci 3
KSZB1Seminář k bakalářské práci 1
KSZB2Seminář k bakalářské práci 2
KSZB3Seminář k bakalářské práci 3
KUROJÚvod do studia románských jazyků
NDIP1Diplomový seminář 1
NDIP2Diplomový seminář 2
NDIP3Diplomový seminář 3
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NFLT2Francouzská literatura 18. a 19. století
NPOT1Překlad odborného textu 1
NPOT2Překlad odborného textu 2
NSEM1Francouzská sémantika a sémiotika 1
NSEM2Francouzská sémantika a sémiotika 2
NSFJPSyntax franc. jazyka pro překladatele
NVHFJHistorický vývoj francouzského jazyka
SBP1ASZZ - Písemná část
SBP2ASZZ - Odborný francouzský jazyk
SBP3ASZZ - Franc. jazyk - lingvistická část
SBP4ASZZ - Kulturně-historický přehled
SNP1PStátní závěrečná zkouška - písemná část
SNP2PSZZ - ústní část - lingvistická
SNP3PSZZ - ústní část - translatologická
SZB1ASZZ - Písemná část
SZB1DSZZ-část-Francouzský jazyk a literatura
SZB1KSZZ - část - Francouzský jazyk
SZB2ASZZ - Odborný francouzský jazyk
SZB2KSZZ - část - Fran. jazyk pro hosp. sféru
SZB3ASZZ - Franc. jazyk - lingvistická část
SZB4ASZZ - Kulturně-historický přehled
SZN1USZZ-část-Francouzský jazyk a lit. s did.
UROMBÚvod do studia románských jazyků
1FOFOFonetika a fonologie
1LEXFLexikologie francouzštiny
3DLINDějiny lingvistiky
3DSRJDiachronní studium románských jazyků
3FFR1Francouzská frazeologie
3FSEMFrancouzská sémantika a sémiotika
3POT1Překlad odborného textu 1
3POT2Překlad odborného textu 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3USRJÚvod do srovnávacího studia román. jaz.
3UVTSVývojové tendence současné francouzštiny
4HVFJHistorický vývoj francouzského jazyka
4SOCLSociolingvistika
7FONCFonetická cvičení
8FOFOFonetika a fonologie
8FONCFonetická cvičení
8LEXFLexikologie francouzštiny
1USRJÚvod do studia románských jazyků
3DELIDějiny lingvistiky
8USRJÚvod do studia románských jazyků


AuthorTitleType of thesisYear
Novotná TerezaLinguistic situation, language policy of a selected French-speaking European country (except France) and specificities of local FrenchBachelor's thesis 2019 
Sýkorová SáraMarket of translation and interpreting services for the French language offered by translation agencies in a selected region of the Czech RepublicBachelor's thesis 2019 


No record found.

social hub