UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Latin Language and Culture

Richard Psík

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Richard Psík, Ph.D.
Room, floor, building: D 208, Building D
Position:Deputy Vice-Dean for Studies
Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Latin Language and Culture (Faculty of Arts)
Faculty Offices
VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1807
+420 553 46 2013
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Krejčík, T. a Psík, R. Diplomaticko-sfragistický exkurs.. In: Przybylová, Blažena a kol.. Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2017. s. 148-153. ISBN 978-80-906618-4-4.
Psík, R. a Krejčík, T. Nová šlechta v rakouském Slezsku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. Nobilitas in Historia Moderna VIII. 232 s. ISBN 978-80-7464-501-3.
Psík, R. a Pumprová, A. Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2017. Interpretationes, series A. 152 s. ISBN 978-80-7464-933-2.
Psík, R., Hruboň, P., Krafl, P. O., Zachová, J., Elbel, P., Bárta, S., Knudsen, A. L., Bruggmann, T., Havel, D., Führer, L., Kapral, M., Hanousek, J., Černušák, T., Mráz, K., Sterneck, T. a Vojtíšková, J. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2016. Práce Historického ústavu AV ČR, sv. 24. 240 s. ISBN 978-80-7286-249-8.
Psík, R., Krejčík, T., Hruboň, P., Harvánek, K. a Bok, V. REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII: FONTES QUI IN ARCHIVIS REGIONALIBUS TERRAE MORAVIAE ET IN ARCHIVIS CIVITATUM BRUNENSIS ET OSTRAVIENSIS ASSERVANTUR. Ostraviae: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 450 s. ISBN 978-80-7464-755-0.
Psík, R. Henricus de Isernia and his Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum. ARCHIVIO NORMANNO-SVEVO Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi Normanni. 2014, roč. 4, s. 75-102. ISSN 2036-7759.
Hruboň, P. a Psík, R. Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM, 2013. Spisy Ostravské univerzity č. 280/2013. 198 s. ISBN 978-80-7464-256-2.
Psík, R. a Krejčík, T. Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1457: Typologie a ikonografie. Historica. revue pro historii a příbuzné vědy. 2013, roč. 4, č. 1, s. 65-81. ISSN 1803-7550.

All publications

Pumprová, A. a Psík, R. Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau. In: 21st Biennial Symposium of the IMSSS - MEDIEVAL MONKS, NUNS & MONASTIC LIFE. Bristol: University of Bristol. 2018.
Krejčík, T. a Psík, R. Diplomaticko-sfragistický exkurs.. In: Przybylová, Blažena a kol.. Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2017. s. 148-153. ISBN 978-80-906618-4-4.
Psík, R. Listiny Mikuláše z Riesenburku, olomouckého biskupa. In: Przybylová, Blažena a kol.. Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2017. s. 129-141. ISBN 978-80-906618-4-4.
Psík, R. a Krejčík, T. Nová šlechta v rakouském Slezsku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. Nobilitas in Historia Moderna VIII. 232 s. ISBN 978-80-7464-501-3.
Psík, R. a Pumprová, A. Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2017. Interpretationes, series A. 152 s. ISBN 978-80-7464-933-2.
Psík, R., Hruboň, P., Krafl, P. O., Zachová, J., Elbel, P., Bárta, S., Knudsen, A. L., Bruggmann, T., Havel, D., Führer, L., Kapral, M., Hanousek, J., Černušák, T., Mráz, K., Sterneck, T. a Vojtíšková, J. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2016. Práce Historického ústavu AV ČR, sv. 24. 240 s. ISBN 978-80-7286-249-8.
Krejčík, T. a Psík, R. Písmo a pečeť. Texty na pečetích jako dobové doklady kultury. In: Ladislav Nekvapil (ed.). Kultura psaní v dějinách. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 93-107. ISBN 978-80-7395-956-2.
Psík, R. Formulářové sbírky a ars dictaminis. Dějiny a současnost. 2015, s. 30-31. ISSN 0418-5129.
Psík, R., Krejčík, T., Hruboň, P., Harvánek, K. a Bok, V. REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII: FONTES QUI IN ARCHIVIS REGIONALIBUS TERRAE MORAVIAE ET IN ARCHIVIS CIVITATUM BRUNENSIS ET OSTRAVIENSIS ASSERVANTUR. Ostraviae: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 450 s. ISBN 978-80-7464-755-0.
Psík, R. Henricus de Isernia and his Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum. ARCHIVIO NORMANNO-SVEVO Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi Normanni. 2014, roč. 4, s. 75-102. ISSN 2036-7759.
Hruboň, P. a Psík, R. K otázce datování dvou středověkých papežských listin z fondů Moravského zemského archivu v Brně: Příspěvek k dějinám augustiniánů eremitů na Moravě a k dějinám cisterciáckého kláštera ve Velehradě.. Časopis Matice moravské. 2014, roč. 133, s. 359-381. ISSN 0323-052X.
Otisk, M. a Psík, R. Matematické listy Gerberta z Remeše. 1. vyd. Praha: MatfyzPress, 2014. Dějiny matematiky 57. 164 s. ISBN 978-80-7378-260-3.
Hruboň, P. a Psík, R. Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM, 2013. Spisy Ostravské univerzity č. 280/2013. 198 s. ISBN 978-80-7464-256-2.
Psík, R. a Harvánek, K. Latinská poesie středověku (studijní opora). 2013.
Krejčík, T. a Psík, R. Pečeti a znaky biskupů a arcibiskupů olomouckých v historickém vývoji. In: Sfragistyčnyj Ščoričnik. Kijev: Nacionalnaja akademija nauk Ukrajiny, 2013. Nacionalnaja akademija nauk Ukrajiny, 2013. s. 205-210.
Psík, R. a Krejčík, T. Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1457: Typologie a ikonografie. Historica. revue pro historii a příbuzné vědy. 2013, roč. 4, č. 1, s. 65-81. ISSN 1803-7550.
Psík, R. Typologie liturgických knih v období středověku (studijní opora). 2013.
Psík, R., Černý, P., Hauziński, J., Hlubek, L., Kováč, P., Kovář, L., Krejčík, T., Měchurová, Z., Moravec, Z., Šmerda, J., Wihoda, M., Zágora, M. a Žemlička, J. Cesta ke Zlaté bule sicilské: Usilování o královskou korunu. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, 2012. 224 s. ISBN 978-80-904316-2-1.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Psík, R. Formulářové sbírky a jejich zpřístupnění. Stav a perspektivy.. In: Almanach medievisty editora. Praha: Historický ústav, 2011. Historický ústav, 2011. s. 81-88. ISBN 978-80-7286-189-7.
Psík, R. Zakládací listina. In: 750. výročí první písemné zmínky o městě Vizovice. Vizovice: Lípa, 2011. Lípa, 2011. s. 8-9. ISBN 978-80-87206-29-4.
Psík, R. Dáno v Opavě - Komentář k privilegiu Karla IV. pro Ostravu. In: Z vrozené dobrotivosti - privilegium Karla IV. pro Ostravu. 1. vyd. Šenov u Ostravy: archiv města Ostravy, 2010. s. 12-21. ISBN 978-80-86904-41-2.
Psík, R. Invectiva prosotetrasticha in Vlricum Polonum. Součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie: Součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. 174 s. ISBN 978-80-7368-579-9.
Krejčík, T. a Psík, R. Základy heraldiky. 2008.
Psík, R. Dante a latina. In: IN ONORE DI IVAN SEIDL. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2007. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2007. s. 141-146. ISBN 978-80-7248-008-1.
Krúpová, A., Mikulová, J. a Psík, R. Latinská morfologie. 2007.
Psík, R. Mistr Oldřich Polák v díle Jindřicha z Isernie (několik poznámek k jeho osobě). In: Na meridiánech moudra. Materiály mezinárodního internetového kolokvia. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2007. Jihočeská Univerzita, 2007. s. 103-114. ISBN 978-80-7040-944-2.
Psík, R. a Lisový, I. Ridentem dicere verum. 2007.
Burian, J., Lisový, I. a Psík, R. Úvod do dějepisectví antického starověku. 2007.
Psík, R. Z dějin vědy o antickém starověku I. Antická civilizace v obraze vědeckého a uměleckého zpracování. Uspoř. I. Lisový. Praha : Arista, 2004. 2007.
Psík, R. Heinrich, A. Repertorium codicum manuscriptorum in caesareo-regia bibliotheca Scherschnikiana Teschini. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2003. 2006.
Psík, R. K teoretickému dílu Mistra Jindřicha z Isernie. In: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006. Matice moravská, 2006. s. 223-232. ISBN 80-86488-35-7.
Psík, R. Lisový, I. Řím věčný a okouzlující : Průvodce dějinami a kulturou starověkého města. 2 d. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. 2006.
Psík, R. Otisk, M.: Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi. 2006.
Zářický, A. a Psík, R. STUDIA IUVENILIA MMIV-MMV (vědecká a výkonná redakce). 2006.
Psík, R. Zwiercan, M. Katalog średniowiecznych rekopisów ksiaznicy ciezsyńskiej. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2003. 2006.
Psík, R. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (1 heslo + mapové přílohy). In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. ISBN 80-7368-024-6.
Psík, R. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. ISBN 80-7368-098-X.
Psík, R. Rotschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou. 2005.
Psík, R. Dante Alighieri, De vulgari eloquentia - O rodném jazyce.. Překlad, studie a pozn. Richard Psík. Praha: OIKOYMENH, 2004. Knihovna středověké tradice XIV. 211 s. ISBN 80-7298-118-8.
Psík, R. Hukvaldské etudy: sborník in memoriam prof. Miloně Dohnala (14.6. 1924-30.3.2004). 2004.
Psík, R. Petrarca, Francesco, Mé tajemství; O tajném střetu mých myšlenek - Secretum meum; De secreto conflictu curarum mearum. 2004.
Zářický, A. a Psík, R. STUDIA IUVENILIA MMIII (vědecká a výkonná redakce). 2004.
Psík, R. Korespondence mezi Janem ze Středy a Franceskem Petrarkou. 2001.
Psík, R. Invitantur scolares...:Formulářové listy Jindřicha z Isernie - pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole. 2000.
Psík, R. Jindřich z Isernie a jeho formulářová sbírka listů. In: Invitantur scolares: Formulářové listy Jindřicha z Isernie - pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole . Brno: Masarykova univerzita, 2000. Masarykova univerzita, 2000. s. 7-15. ISBN 80-210-2485-2.
Psík, R. Soupis nápisových památek okresu Opava. 2000.
Psík, R. Formulářová sbírka listin Jindřicha Vlacha - edice II.. 1999.
Psík, R. Pečeť jako hlavní téma. (T.Krejčík: Pečeť v kultuře středověku). Tvar. 1999, s. 23-23.
Psík, R. a Krejčík, T. Pečeť v kultuře středověku. ČČH. 1999, s. 397-398. ISSN 0862-6111.
Gracová, B. a Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1.. 1999.
Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1 Red. B. Gracová, R. Psík. 1999.
Gracová, B. a Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.. 1999.
Psík, R. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.. 1999.
Psík, R. Vytvoření bibliografické pomůcky pro studenty historie . 1999.
Psík, R. Formulářová sbírka listin Jindřicha Vlacha - edice I.. 1998.
Psík, R. Berlin - Freie Universität, 2. Arbeitstreffung zur projekt DFG Die lateinische Ars dictaminis im MA, 5.-9.10. 2014.
Psík, R. Bonn - Universität; Arbeitstreffung zur projekt DFG Die lateinische Ars dictaminis im MA, 6.10.-10.10. 2013.
Psík, R. Krakow - Bibliotheka Jagiellonska, badatelský pobyt, 12.-17.3. 2017.
Psík, R. Londýn - The Warburg Instittute, The British Library, badatelský pobyt, 30.9. - 7. 10. 2017.
Psík, R. University of Sakarya; Adapazari; Turkey - přednáškový pobyt, 13.5-20.5. 2009.
Psík, R. Volgograd- RANCHIS, bilaterální smlouva, 30.1.-5.2. 2016.
Psík, R. Wien - Österreichisches Staatsarchiv, badatelský pobyt, 31.3.-4.4. 2014.
Psík, R. Wien - Österreichisches Staatsarchiv, badatelský pobyt, 7.9.-11.9. 2015.
Psík, R. Wien- Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-9. 11. 2017.


AbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
KLALatinský jazyk
PVHO2Pomocné vědy historické II
PVHO3Pomocné vědy historické III
PVHO4Pomocné vědy historické IV
PVH1Pomocné vědy historické I
CIDTČetba a interpretace lat. diplom. textů
CIN1XČínština 1 (A1)
CISTČetba a interpretace středověkých textů
INTS1Interpretační seminář I
LCET2Latinská četba II
LCET3Latinská četba III
LIVILivius, Ab urbe condita
LJVTLatinský jazyk a výpočetní technika
LMOR1Latinská morfologie I
LMOR2Latinská morfologie II
MORF1Latinská morfologie I
MORF2Latinská morfologie II
OVIDOvidius, Metamorphoses
PVHO1Pomocné vědy historické I
PVH2Pomocné vědy historické II
RAGRepetitio artis grammaticae
SALUSallustius, Catilinae coniuratio
SLPSeminář z latinské paleografie
SPBH1Seminář k bakalářské práci I
SPBH2Seminář k bakalářské práci II
SPBH3Seminář k bakalářské práci III
SYNT1Latinská syntax I
SYNT2Latinská syntax II
SZB1DSZZ - část - Latinský jazyk a kultura
ULPÚvod do latinské paleografie
USSLÚvod do studia středověké latiny
1CICEČetba Cicerona
1LSY1Latinská syntax 1
1LSY2Latinská syntax 2
1MOR1Latinská morfologie 1
1MOR2Latinská morfologie 2
1PVH1Pomocné vědy historické 1
1USLÚvod do studia latiny
1ZLAZLatina pro zdravotní sestry
2LAITLatina a informační technologie
2LA1HLatina pro historiky 1
2LA2HLatina pro historiky 2
2USTYÚvod do stylistiky
3SLA2Středověká latina - seminář
3USRUÚvod do studia rukopisů
4EDITEdiční technika
6CJLACizí jazyk - latina
7CIDTČetba a interpretace lat. diplom. textů
7OVIDOvidius, Metamorphoses
7SLPRSamostatná četba středověké lat. prózy
9CJLCizí jazyk - latina
9PMMPrameny a metody medievistiky
1AZKRLatina pro radiologické asistenty
2ATRALatina


AuthorTitleType of thesisYear
Kundrát RomanThe question of identity of protonotary HeinricusMaster's thesis 2007 
Dobiáš KarelCharters of the bishops of Olomouc during the reign of Vaclav IV. - chartres of Nicolaus of RiesenburgBachelor's thesis 2014 
Lička LukášRoger Bacon and his Relation to Contemporary Medicine according his Treatise "De erroribus medicorum"Bachelor's thesis 2013 
Zormanová MichaelaLatin in the PresentBachelor's thesis 2011 


Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae
Main solverMgr. Richard Psík, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2013
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Dotační titul 2: MSK Podpora VaV 2010
Main solverMgr. Richard Psík, Ph.D.
Period9/2010 - 2/2012
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
The letter collection of Henricus of Isernia (a critical edition)
Main solverMgr. Richard Psík, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2009
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
social hub