Research projects

Projects coordinated by Department members:

 • GAČR 16-09491S (2016-2018)
  doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.: Edice kázání Petra Žitavského (Edition of the Sermons of Peter of Zittau)
 • SGS15/FF/2016-2017
  doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.: Realita a skutečnost ve středověku (Reality and Actuality in the Middle Ages)
 • GAČR P405/10/1397 (2010-2013)
  Mgr. Richard Psík, Ph.D.: Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae
 • GAČR 404/08/P178 (2008-2010)
  doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.: Olomoucký biskup Robert jako autor výkladu Píseň písní: edice a rozbor literárního pramene (Bishop Robert of Olomouc as the Author of a Commentary on the Song of Songs: Edition and Analysis of a Literary Source)
 • GAČR 404/07/0352 (2007-2009)
  Mgr. Richard Psík, Ph.D.: Formulářová sbírka listů a diktamin Jindřicha z Isernie (The Letter Collection of Henricus of Isernia)

Other projects involving Department members:

 • GAČR 17-11657S (2017-2019)
  main coordinator doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., co-coordinator Mgr. Richard Psík, Ph.D.: Filosofie a čísla v latinském předscholastickém myšlení (Philosophy and Numbers in Latin Pre-Scholastic Thinking)
 • GAČR P405/10/0425 (2010-2014)
  main coordinator prof. Libor Jan, Ph.D. (Masarykova univerzita), co-coordinator doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.: Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice (Chronicon Aulae Regiae: A Commented Critical Edition)

Updated: 27. 11. 2017


Selected publications