Selected publications

Psík, R., Hruboň, P., Krafl, P. O., Zachová, J., Elbel, P., Bárta, S., Knudsen, A. L., Bruggmann, T., Havel, D., Führer, L., Kapral, M., Hanousek, J., Černušák, T., Mráz, K., Sterneck, T. a Vojtíšková, J. Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2016. Práce Historického ústavu AV ČR, sv. 24. 240 s. ISBN 978-80-7286-249-8.

Psík, R., Krejčík, T., Hruboň, P., Harvánek, K. a Bok, V. REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII: FONTES QUI IN ARCHIVIS REGIONALIBUS TERRAE MORAVIAE ET IN ARCHIVIS CIVITATUM BRUNENSIS ET OSTRAVIENSIS ASSERVANTUR. Ostraviae: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 450 s. ISBN 978-80-7464-755-0.

Pumprová, A. Two Anonymous Sermons From Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library. Graeco-Latina Brunensia. 2016, roč. 2016, č. 21, s. 265-301. ISSN 1803-7402.

Lisový, I. Za bájným zlatem Arimaspů: Kapitoly o starověkých bozích a bohyních severozápadního pobřeží Pontu Euxeinu. Praha: Machiavelli Press, 2016. 388 s. ISBN 978-80-88147-00-8.

Lisový, I. V zemi mudrců a olympijských vítězů: Každodenní život dávných Řeků - školství, výchova, sport a hry. Ostrava: Repronis, 2015. 358 s. ISBN 978-80-7329-411-3.

Harvánek, K. O sedmi štědrovečerních zvycích: Largum sero Jana z Holešova. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM, 2014. Interpretationes 3. 174 s. ISBN 978-80-7464-705-5.

Lisový, I. Ozvěny dávnověku: Poznámky k portrétům badatelů zabývajících se antikou. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2014. 310 s. ISBN 978-80-7329-377-2.

Psík, R. Henricus de Isernia and his Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum. ARCHIVIO NORMANNO-SVEVO Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi Normanni. 2014, roč. 4, s. 75-102. ISSN 2036-7759.

Lisový, I. V zemi strážce pobřeží a niv, veselého Pána. Každodenní život dávných Řeků. Rodina, stravování, obydlí, oděv a odchod ze života. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2014. 353 s. ISBN 978-80-7329-369-7.

Hruboň, P. a Psík, R. Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM, 2013. Spisy Ostravské univerzity č. 280/2013. 198 s. ISBN 978-80-7464-256-2.

Nechutová, J., Krmíčková, H., Coufal, D., Fuksová, J., Mutlová, P., Pumprová, A., Stehlíková, D. a Švanda, L. Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118). Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis 253. 493 s. ISBN 978-2-503-54293-5.

Lisový, I. Podzimní listí na vodách Acherontu: Průvodce antickou mytologií s přihlédnutím k náboženstvím starověku. Ostrava: Repronis, 2013. 562 s. ISBN 978-80-7329-359-8.

Pumprová, A. Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum.. Brno: Matice moravská, 2010. Prameny dějin moravských 20. 299 s. ISBN 978-80-86488-78-3.

Psík, R. Invectiva prosotetrasticha in Vlricum Polonum. Součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie: Součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. 174 s. ISBN 978-80-7368-579-9.


Updated: 27. 11. 2017