Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Latin Language and Culture

Anna Pumprová

Anna Pumprová

Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Room, floor, building: D 210, Building D
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Latin Language and Culture (Faculty of Arts)
VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 2010
E-mail:No record found.Peter of Zittau: Sermons on the Principal Feasts. Petr Žitavský: Kázání na velké svátky
Anna Pumprová
Year: 2020, Scriptorium
specialist book

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau, Medieval Sermon Studies
Anna Pumprová, Richard Psík
Year: 2019, Medieval Sermon Studies
journal article

Polishing a Medieval Chronicle: the Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Year: 2019, Brill
specialist book chapter

Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.
Richard Psík, Anna Pumprová
Year: 2017, Repronis
specialist book

Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene
Anna Pumprová
Year: 2017, Mediaevalia historica Bohemica
journal article

Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201-1240)
Anna Pumprová
Year: 2015, Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition
journal article

Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118)
Jana Nechutová, Helena Krmíčková, Dušan Coufal, Jana Fuksová, Petra Mutlová, Anna Pumprová, Dana Stehlíková, Libor Švanda ... other authors
Year: 2013,
specialist book

Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik
Anna Pumprová
Year: 2013
abstract in proceedings

Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum.
Anna Pumprová
Year: 2010, Matice moravská
specialist book

Cum sit ars artium interpretatio constitutionum. K překladu konstitucí IV. lateránského koncilu
Anna Pumprová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Earliest sermon collections of Bohemia and Moravia: Searching for sources and originality
Anna Pumprová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století
Robert Antonín, Daniela Rywiková, Dalibor Janiš, Richard Psík, Anna Pumprová
Year: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book

Die Suche nach dem Weltbild Peters von Zittau
Anna Pumprová
Year: 2020, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung
journal article

Peter of Zittau: Sermons on the Principal Feasts. Petr Žitavský: Kázání na velké svátky
Anna Pumprová
Year: 2020, Scriptorium
specialist book

Founding narratives and chronicles of Žďár (Fons Beatae Mariae Virginis) and Zbraslav (Aula Regia): an attempt to form a Cistercian identity in Czech lands?
David Kalhous, Anna Pumprová
Year: 2019, Cîteaux: Commentarii Cistercienses: Revue d'histoire cistercienne
journal article

Lodowicus laicus laudipeta iniquus (zvaná přednáška)
Anna Pumprová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau, Medieval Sermon Studies
Anna Pumprová, Richard Psík
Year: 2019, Medieval Sermon Studies
journal article

Polishing a Medieval Chronicle: the Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Year: 2019, Brill
specialist book chapter

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau
Anna Pumprová, Richard Psík
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Berlin, Freie Universität, Philologische Bibliothek, badatelský pobyt, 3.-6. 6. 2017
Anna Pumprová
Year: 2017
work experience abroad

Jak se psala kázání v Čechách v první polovině 14. století
Anna Pumprová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aktivní účast na konferenci, 21.-23. 9. 2017
Anna Pumprová
Year: 2017
work experience abroad

Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.
Richard Psík, Anna Pumprová
Year: 2017, Repronis
specialist book

Výpověď rukopisu Ms 434 Univerzitní knihovny v Lipsku o vzniku kázání Petra Žitavského
Anna Pumprová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wien, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-9. 11. 2017
Anna Pumprová
Year: 2017
work experience abroad

Žebrák místo lékaře. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene
Anna Pumprová
Year: 2017, Mediaevalia historica Bohemica
journal article

Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, aktivní účast na konferenci, 18.5.-21.5.2016
Anna Pumprová
Year: 2016
work experience abroad

Edition der Predigtsammlung Peters von Zittau
Anna Pumprová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Leipzig, Staatsbibliothek, badatelský pobyt, 21.-24. 11. 2016
Anna Pumprová
Year: 2016
work experience abroad

Nahlédnutí do literární dílny rozpolceného kronikáře Karlova otce
Anna Pumprová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Two Anonymous Sermons From Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library
Anna Pumprová
Year: 2016, Graeco-Latina Brunensia
journal article

Literarische Tätigkeit des Zisterziensers Robert, Bischofs von Olmütz (1201-1240)
Anna Pumprová
Year: 2015, Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und Lateinische Tradition
journal article

Robert Olomoucký - opomíjený literát počátku 13. věku
Anna Pumprová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Berlin, Freie Universität in Berlin, výukový pobyt (Erasmus), 3.11.-5.11. 2014
Anna Pumprová
Year: 2014
work experience abroad

Doleo super te. Literární kontext planktů nad smrtí Václava II.
Anna Pumprová
Year: 2014, Časopis matice moravské
journal article

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, výukový pobyt (Erasmus), 18.11.-21.11. 2014
Anna Pumprová
Year: 2014
work experience abroad

Literární zdroje Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Liverpool, University of Liverpool, aktivní účast na konferenci, 6. 7.-11. 7. 2014
Anna Pumprová
Year: 2014
work experience abroad

Ohlasy bible, antických a středověkých autorů v textu Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Year: 2014, Graeco-Latina Brunensia
journal article

Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity
Anna Pumprová, Andrea Krúpová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pedagogické a vědecké aktivity latinských filologů Ostravské univerzity
Anna Pumprová, Andrea Krúpová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polishing a Medieval Chronicle: The Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118)
Jana Nechutová, Helena Krmíčková, Dušan Coufal, Jana Fuksová, Petra Mutlová, Anna Pumprová, Dana Stehlíková, Libor Švanda ... other authors
Year: 2013,
specialist book

Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik
Anna Pumprová
Year: 2013
abstract in proceedings

Svědectví autografu o práci Petra Žitavského s textem Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Year: 2012, Časopis Matice moravské
journal article

Volumen secretorum Aulae regiae a související cisterciácké sbírky zázraků
Anna Pumprová
Year: 2012, Graeco-Latina Brunensia
journal article

Das Bild Heinrichs VII. in der Chronica Aulae regiae Peters von Zittau
Anna Pumprová
Year: 2010
abstract in proceedings

Robert Olomoucký: Výklad Písně písní. Robertus Olomucensis: Compilatio super Cantica canticorum.
Anna Pumprová
Year: 2010, Matice moravská
specialist book

Kupidovo ztvárnění v De planctu naturae Alana z Lille a jeho antické kořeny
Anna Pumprová
Year: 2009, Graeco-Latina Brunensia
journal article

Quadruplex est sensus Sacre scripture: K výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi
Anna Pumprová
Year: 2009, Studia historica Brunensia
journal article

"Ad intelligenciam istius sancti evangelii vobis aliquid describere cupio." La Vita Caroli e l'intento predicatorio di Carlo IV.
Anna Pumprová
Year: 2007
abstract in proceedings

Kázání Petra Žitavského, opata cisterciáckého kláštera na Zbraslavi (1316-1339). Pokus o rekonstrukci kazatelova vystoupení
Anna Pumprová
Year: 2007
abstract in proceedings

Die Predigten des Peter von Zittau. Wo, vor wem und von wem sind sie gepredigt worden?
Anna Pumprová
Year: 2006
abstract in proceedings

Sermones in festivitatibus summis secundum ordinem Cysterciensem in capitulis faciendi. K formě dochování kázání Petra Žitavského
Anna Pumprová
Year: 2006
abstract in proceedings

Poselství generálního prologu Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Year: 2004, Graeco-Latina Brunensia
journal article

Ke stylu prologů Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Year: 2003, Graeco-Latina Brunensia
journal article

Erasmovský pobyt
Anna Pumprová
Year:
work experience abroad

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
CISTČetba a interpretace středověkých textů
INTS1Interpretační seminář I
INTS2Interpretační seminář II
LLCS1Latinská liter. českého středověku I
LLCS2Latinská liter. českého středověku II
LLST1Vybr. kap. z latinské lit. středověku I
LLST2Vybr. kap. z latinské lit. středověku II
LMOR1Latinská morfologie I
OVIDOvidius, Metamorphoses
SPBH1Seminář k bakalářské práci I
SPBH2Seminář k bakalářské práci II
SPBH3Seminář k bakalářské práci III
SYNT1Latinská syntax I
SYNT2Latinská syntax II
SZB1DSZZ - část - Latinský jazyk a kultura
USSLÚvod do studia středověké latiny
ZRMZáklady římské metriky
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SZ1SZZ - Test z latinské gramatiky
1SZ2SZZ - Překlad latinských textů
1SZ3SZZ - Antické písemnictví, děj. a reálie
1UCLPÚvod do četby latinské poezie
1USLÚvod do studia latiny
2SLLIStředověká latinská literatura
2VERGČetba Vergilia
3IPS2Interpretační a překladatelský seminář 2
3KSL1Kapitoly ze středověké literatury 1
3KSL2Kapitoly ze středověké literatury 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SLA1Středověká latina
3SZ1SZZ - Překlad latinských textů
3SZ2SZZ - Středověké latinské písemnictví
4CLSLČeskolatinská středověká literatura
4EDITEdiční technika
4TMLLTopics in Medieval Latin Literature
7CSSTČetba snadných textů ze stř. latiny
7OVIDOvidius, Metamorphoses
7SLPOSamostatná četba středověké lat. poezie


AuthorTitleType of thesisYear
Šindlerová IvaSermons of Iacobus de Voragine for the Feast of Saint NicholasBachelor's thesis 2019 
Garcia AnnaThe Medieval Exegesis of the Verse 1,4-5 of the Song of SongsBachelor's thesis 2018 
Dvořák JakubOrganization of the Subject Matter in the Firsth Book of the Cronica Aule regieBachelor's thesis 2017 
Popelková BarboraVita Karoli in the Cronica ecclesie Pragensis of Beneš of WeitmileBachelor's thesis 2016 


Posílení výuky studijního programu Latinský jazyk a kultura středověku
Main solverdoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Edition of the Sermons of Peter of Zittau
Main solverdoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Reality and Actuality in Middle Ages
Main solverdoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
instagram
rss
social hub