Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of History

Tomáš Krejčík


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Room, floor, building: DM 523, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1978
E-mail:

Education

1999
Masaryk University Brno - Doc. (Associate Professorship)
1992
Jan Evangelista Purkyně University Brno, Faculty of Arts - CSc.
1974
Jan Evangelista Purkyně University Brno, Faculty of Arts - PhDr.
 

Working Practice

Since 1993
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Assistant Lecturer
1991 – 1993
Institute of History of the Czechoslovak Academy of Sciences, Brno - Specialized staff member
1977 – 1991
Moravian Regional Museum - Specialized staff member
1974 – 1977
JME Brno - Company archivist
 

Lecturing in

History of nobility
Development of monetary-economic relations
Auxiliary historical sciences
 

Membership

Numismatik
Genealogicko-heraldické informace
Nobilitas in historia nova
Národní komitét historiků
Vědecká rada FF Univerzity Pardubice
Vědecká rada FF Univerzity Hradec Králové
Moravská genealogická a heraldická společnost (chairperson)
 


Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... other authors
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Coats of Arms and Grants of Arms as Part of the System for Preserving Family Memory and Reinforcing the Prestige of Noble Families
Tomáš Krejčík
Year: 2018
abstract in proceedings

Diplomaticko-sfragistický exkurs.
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Year: 2017, Statutární město Ostrava
specialist book chapter

Nová šlechta v rakouském Slezsku
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Písmo a pečeť. Texty na pečetích jako dobové doklady kultury
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Year: 2016, Univerzita Pardubice
specialist book chapter

Bankéř a matka představená
Tomáš Krejčík, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
specialist book chapter

Die Medaillen von Österreichischen Schlesien im 19. Jahrhundert
Tomáš Krejčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Erbovní minaitury nobilitačních a erbovních listin v Archivu města Brna
Tomáš Krejčík
Year: 2015
abstract in proceedings

Erbovní miniatury nobilitačních a erbovních listin Archivu města Brna
Tomáš Krejčík
Year: 2015, Statutární město Brno; Archiv města Brna
specialist book chapter

Genealogické a heraldické zájmy Leopolda Johanna Scherschnika v kontextu dobových vzdělaneckých kontaktů
Tomáš Krejčík
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

K vývoji sítě peněžních ústavů v Rakouském Slezsku a na severní Moravě
Tomáš Krejčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII
Richard Psík, Tomáš Krejčík, Pavel Hruboň, Kamil Harvánek, Václav Bok
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

WIlhelm von Badenfeld and his 1848 writings on the nobility
Tomáš Krejčík
Year: 2015
abstract in proceedings

Die Liechtenstein in ihren Münzen, Medaillen und Wappen
Tomáš Krejčík
Year: 2014
abstract in proceedings

Leopold Johann Scherschnik a jeho genelaogické zájmy
Tomáš Krejčík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Opavské úvahy o úloze šlechty
Tomáš Krejčík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané aspekty nobilitací důstojníků napoleonských válek
Tomáš Krejčík
Year: 2014, Muzeum města Ústí nad Labem
specialist book chapter

Zur Typologie der Wappenminiaturen.
Tomáš Krejčík
Year: 2014, Selbstverlag des Herold
specialist book chapter

Zwischen Genealogie und Prosopographie. Zum Stand der genealogischen Forschung in österreichischen Schlesien.
Tomáš Krejčík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bankéř a  matka představená
Tomáš Krejčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lichtenštejnové ve svých mincích, medailích a erbech
Tomáš Krejčík
Year: 2013, Časopis Matice moravské
journal article

Nobilitovaní důstojíci v době napoleonských válek
Tomáš Krejčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pečeti a znaky biskupů a arcibiskupů olomouckých v historickém vývoji
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Year: 2013
abstract in proceedings

Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1457
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Year: 2013, Historica. revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Pečeti středověkých českých kapitul
Tomáš Krejčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

proměny církevní heraldiky
Tomáš Krejčík
Year: 2013
organizing conference, workshop

Stav a perspektivy studia církevních pečetí (úvodní slovo)
Tomáš Krejčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wappenbriefe und Standeserhöhungensurkunden als Ausdruck europäischen Kulturtransfers?
Tomáš Krejčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cesta ke Zlaté bule sicilské
Richard Psík, Pavol Černý, Jerzy Hauziński, Lukáš Hlubek, Peter Kováč, Libor Kovář, Tomáš Krejčík, Zdeňka Měchurová, Zbyněk Moravec, Jan Šmerda, Martin Wihoda, Marek Zágora, Josef Žemlička ... other authors
Year: 2012, Ostravské muzeum
specialist book

Erby a nobilitační listiny
Tomáš Krejčík, František Šmahel, Lenka Bobková
Year: 2012, Lidové nakladatelství
specialist book chapter

Lichtenštejnové na svých mincích, medailích a pečetích. Mezi uměním a ekonomikou
Tomáš Krejčík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezi urozeností a zásluhou- erbovní 'nobilitační listina jako odměna v lucemburské monarchii
Tomáš Krejčík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Symboly lichtenštejnské státnosti. Nejen heraldika a sfragistika ve službách panujícího rodu
Tomáš Krejčík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Symboly lichtenštejnské státnosti. Nejen heraldika a sfragistika ve službách panujícího rodu.
Tomáš Krejčík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Genealogické a heraldické informace
Tomáš Krejčík
Year: 2011
editorial work

Litterae armorum
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík, Michal Fiala, Jakub Hrdlička
Year: 2011, Archiv hlavního města Prahy, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

X. sjezd českých historiků
Petr Vorel, Aleš Zářický, Tomáš Krejčík, Radek Lipovski
Year: 2011
organizing conference, workshop

Der jüdische Adel in Mähren
Tomáš Krejčík
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Genealogické a heraldické informace 2009
Tomáš Krejčík
Year: 2010
editorial work

Nobilitace duchovenstva v novověku-od osobní kariéry k rodové strategii
Tomáš Krejčík
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrana heraldiky?!
Tomáš Krejčík
Year: 2010
abstract in proceedings

Peníze v kultuře středověku
Tomáš Krejčík
Year: 2010, Theatrum historiae
journal article

Symboilika měst a obcí ve střední Evropě
Tomáš Krejčík
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antonín Wittman von Denglaz - v cizích službách
Tomáš Krejčík
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K nové české heraldické a sfragistické literatuře 1981-2005
Tomáš Krejčík
Year: 2009, Sborník archivních prací
journal article

Moravská šlechta na přelomu 19. a 20. století
Tomáš Krejčík
Year: 2009
abstract in proceedings

Museums, Nobility and Entrepreneurs
Tomáš Krejčík
Year: 2009
abstract in proceedings

Státní symbolika
Tomáš Krejčík, Petr Sommer, Josef Žemlička, Dušan Třeštík
Year: 2009, Lidové nakladatelství
specialist book chapter

Výtvarný vývoj státních znaků po roce 1918
Tomáš Krejčík
Year: 2009
abstract in proceedings

Nobilitace podnikatelů v habsburské monarchii v 18.-19. století. Několik úvah k problematice
Tomáš Krejčík, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Nobilitace ve světle písemných pramenů
Tomáš Krejčík, Jiří Brňovják
Year: 2008
organizing conference, workshop

Nobilitační listiny a nobilitační spisy
Jiří Brňovják, Milan Myška, Tomáš Krejčík, Aleš Zářický
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské unicerzity
specialist book chapter

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor ... other authors
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Milan Myška, Radoslav Daněk, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Zbyněk Žouželka, Hana Šústková ... other authors
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book

Základy heraldiky
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Železnice v obraze medailí, drobné plastiky a erbů 19. století
Tomáš Krejčík
Year: 2008, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
specialist book chapter

Ke studiu nové šlechty v českých zemích v 18.-19. století
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Year: 2007
abstract in proceedings

Nobilitace žen v habsburské monarchii
Tomáš Krejčík
Year: 2007
abstract in proceedings

Poznání nové šlechty
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Year: 2007
abstract in proceedings

Symbolika měst a obcí ve střední Evropě
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Year: 2007
organizing conference, workshop

Vybrané právní aspekty nobilitací v 19. století
Tomáš Krejčík
Year: 2007
abstract in proceedings

Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří 14.- 18. století
Tomáš Krejčík
Year: 2006
abstract in proceedings

Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří 14.-18. století
Tomáš Krejčík
Year: 2006
abstract in proceedings

Nobilitationen der Böhmischen Hofkanzlei und Besonderheiten der Nobilitationen der Schlesier während der Regierung des Kaisers Karl VI. (1712-1740). Aus dem Forschungsprojekt Der neue Adel in den böhmischen Ländern im 18.-19. Jahrhundert
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Předmluva
Tomáš Krejčík
Year: 2006, Elka Press
specialist book chapter

Výzkum nové šlechty v českých zemích v 18.-19. století na Ostravské univerzitě v Ostravě
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam symboliky v erbech právníků v 18. a 19. století
Tomáš Krejčík
Year: 2006
abstract in proceedings

Jezdecká pečeť Jana Jiřího Krnovského
Tomáš Krejčík, Radek Fukala
Year: 2005,
specialist book chapter

Poznámky k proměnám elit na severní Moravě a v rakouském Slezsku v 18. a 19. století
Tomáš Krejčík
Year: 2005
abstract in proceedings

Česká heraldická zastavení v Římě II
Tomáš Krejčík
Year: 2004, GHI
journal article

Český výrobek
Tomáš Krejčík
Year: 2004, GHI
journal article

Hukvaldy a heraldické památky olomouckých biskupů a arcibiskupů
Tomáš Krejčík
Year: 2004
abstract in proceedings

Kultivace a dekultivace nové šlechty na Moravě - stav poznání a možnosti dalšího zkoumání
Tomáš Krejčík
Year: 2004
abstract in proceedings

Znak Tomáše kardinála Špidlíka
Tomáš Krejčík
Year: 2004, GHI
journal article

K listině Václava IV. pro rod Gonzagů z roku 1394.
Tomáš Krejčík
Year: 2003
abstract in proceedings

"Neue" Adel in Böhmen, Mähren und Schlesien im 19. Jahrhundert
Tomáš Krejčík
Year: 2003
abstract in proceedings

Nobilitovaní bankéři 19. století
Tomáš Krejčík
Year: 2003
abstract in proceedings

Světla a stíny heraldického, sfragistického a příbuzného bádání v českých zemích v letech 1990-2000
Tomáš Krejčík
Year: 2003
abstract in proceedings

Beiträge zum Wappenwesen aus der Zeit Rudolfs II.
Tomáš Krejčík
Year: 2002, Heraldik-Bildende Kunst-Literatur, Jahrbuch de Heraldich-genealogischen Gesellschaft Adler
journal article

Encyklopedie Slezska I. (26 hesel)
Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Year: 2002, Moravská expedice
specialist book chapter

Encyklopedie Slezska II. (29 hesel)
Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Year: 2002, Moravská expedice
specialist book chapter

K nové české heraldické a sfragistické literatuře
Tomáš Krejčík
Year: 2002
abstract in proceedings

Možnosti studia heraldiky nové šlechty v 19. století
Tomáš Krejčík
Year: 2002
abstract in proceedings

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 3. (15.) (3 biogramy)
Tomáš Krejčík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2002, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Pečeť a znak obce
Tomáš Krejčík
Year: 2002
abstract in proceedings

Výzkum nobilitovaných osob z českých zemí v letech 1804-1918.
Tomáš Krejčík
Year: 2002
abstract in proceedings

Erbovní listiny jako specifický druh historického pramene
Tomáš Krejčík
Year: 2001
abstract in proceedings

Heraldické památky doby Lucemburků
Tomáš Krejčík
Year: 2001, Genealogické a heraldické informace 2000
journal article

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 2. (14.) (3 biogramy)
Tomáš Krejčík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2001, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Znak a pečeť města Valtic
Tomáš Krejčík
Year: 2001
abstract in proceedings

Dějiny umění a sfragistika
Tomáš Krejčík
Year: 2000
abstract in proceedings

Encyklopedie Slezska (Maketa) (47 hesel)
Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Heraldické památky
Tomáš Krejčík
Year: 1999
abstract in proceedings

Pečeť v kultuře středověku
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Year: 1999, ČČH
journal article

Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert
Tomáš Krejčík, K. Maráz
Year: 1998
abstract in proceedings

K recepci jezdeckého typu na konci 12. a v 1. pol. 13. století na příkladu pečetí Babenberků a Přemyslovců
Tomáš Krejčík, K. Maráz
Year: 1998
abstract in proceedings

Loštický nález denárů a jeho metrologie
Tomáš Krejčík, Jan Štefan
Year: 1998, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 276
journal article

Pečeť v kultuře středověku
Tomáš Krejčík
Year: 1998, Ostravská univerzita
specialist book

Popisy pečetí ve středověkých listinách
Tomáš Krejčík
Year: 1998
abstract in proceedings

Problémy moravského denárového mincovnictví v 12. století
Tomáš Krejčík, Jan Štefan
Year: 1998
abstract in proceedings

Středověké pěší pečeti a jejich typologie
Tomáš Krejčík
Year: 1996
abstract in proceedings

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy (1 biogram)
Tomáš Krejčík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1995, Optys
specialist book chapter

Max Planck Institut für Geschichte
Tomáš Krejčík
Year: 1993
work experience abroad

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Polášek AdamFirst land reform in Czechoslovakia and its consequence in the socio-economic status of aristocracy (on the example of selected noble families in Moravia)Doctoral thesis 2015 
Hruboň PavelPapal Letters for the Moravian monasteries in the High Middle ages (On the example of the Moravian monastic institutions from the beginning of pontificate of Innocenc III. until 1431)Doctoral thesis 2013 
Macháň RadimRelationship between towns and a military crews during the turn of the 19th and 20th century (Social standing officers? of the Austro-Hungarian army on the Olomouc in 1886-1914Doctoral thesis 2010 
Žouželka ZbyněkBohemian nobilitations by Maria Theresa in years 1740-1762 (based on analysis of Salbuchs volumes 174, 192, 204 and 209)Doctoral thesis 2009 
Foltýnková MartinaSocial position of clerks at large estates of Olomouc archbishopric in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th centuryDoctoral thesis 2006 
Parchanský DanielState symbolic in the territory of Czechoslovakia, Czech republic, Slovakia and Poland after 1918Master's thesis 2022 
Valníčková IvaGenealogical Analysis of Created Genealogical Deduction Completed with More Family RelationshipsMaster's thesis 2019 
Hasalíková SylvieCommunity Chronicles in Selected Communities in Přerov and Nový Jičín Region 1918-1938Master's thesis 2017 
Maloušková IvanaThe land Reform in the czechoslovak Silesia in the Years 1919-1938 at the Example of selected large EstatesMaster's thesis 2016 
Šlechtová PetraThe years of the war 1939-1941 in correspondence and diary of counts Antonín, Vilém and Ferdinand Magnis.Master's thesis 2013 
Knapiková JanaDiaries of young noble ladies. Life dreams and disappointments of noblewomen in the 19th and the beginning 20th century.Master's thesis 2012 
Lunga VáclavThe sacral and voluntary foundations in the years 1724-1943 as one of the expressions of religiosity of the parish of MiloticeMaster's thesis 2012 
Šuláková KateřinaDiaries of Countess Gabriela from Žerotín. Life of Noblewomen in the half of the 19th century.Master's thesis 2012 
Mojžíšek VáclavArticles of guilds of Kroměříž as a model for the other guilds of towns of Olomouc episcopateMaster's thesis 2011 
Řeha TomášEdition of handbook Describing of the surrounding and gardens in TeschenMaster's thesis 2011 
Vogeltanzová VěraMembers of Secular institution of noblewomen Maria´s school in Brno in 1792-1868Master's thesis 2011 
Dvořáková ZuzanaNewly accepted noblemen in Moravia in years 1773-1815Master's thesis 2010 
Polášek AdamNobilitations issued by Bohemian court chancellery during the reign of Josef I. (1705-1711)Master's thesis 2010 
Čápová VeronikaFates of Moravian Aristocracy in 18th Century (exemplified on several chosen noble lineages)Master's thesis 2009 
Mandát DavidContributions to the personal state of the representatives of Catholic clergy in Olomouc Archdiocese in 1848-1918Master's thesis 2009 
Ochodková LucieThe Royal Land Register of Moravia 1700-1716Master's thesis 2009 
Jarmarová JanaThe history of Hranice parish from the year 1848 to 1918Master's thesis 2007 
Stošková LucieDavid Josef Heřman Lanik´s heritage and its significance for historical fund of the Piarist library in PříborMaster's thesis 2006 
Tomášová VeronikaMistek deanery development from 1848 to 1918Master's thesis 2006 
Parchanský DanielEvolution of polish state symbolic in the middle agesBachelor's thesis 2020 
Hennhofer DennisSelected noble houses from Austrian Silesia and their mutual genealogical contextures from 17th to 19th centuryBachelor's thesis 2016 
Hykel TomášAnalysis of the Land registration of Štramberk of years 1672-1824Bachelor's thesis 2016 
Valníčková IvaGenealogical Analysis by Example of Genealogical Deduction of Chosen PersonBachelor's thesis 2016 
Fialková BarboraThe History of Family of Dubský, Zdislavice in 19th centuryBachelor's thesis 2015 
Hoppová MartinaThe History of the parish Březová between the years 1900-1945Bachelor's thesis 2015 
Mácha VítězslavHabsburg nobilitations 1805-1807Bachelor's thesis 2015 
Řezáčová HelenaThe history of the parish Jinošov in years 1848-1948 in the context of Naměšť dominionBachelor's thesis 2015 
Davidová TerezaHistory of the Roman Catholic parish in Příbor in the years 1848-1946Bachelor's thesis 2014 
Hasalíková SylvieIvan Krška (1932-2009)Bachelor's thesis 2014 
Jindrová PetraNoble dynasties holding Poruba in 14.-19.centuryBachelor's thesis 2014 
Merta ZdeněkMilitary symbology in Republic czechoslovakia between 1918 - 1938Bachelor's thesis 2014 
Zapletal MartinHeraldic evaluation of aristocratic shield book from 19. centuryBachelor's thesis 2014 
Liška MarekHouse of Barrata - Dragonu in 19th centuryBachelor's thesis 2013 
Maloušková IvanaThe first land reform an example of estates Razumovskys of WigsteinBachelor's thesis 2013 
Pezda JanThe everyday life of a travelling pilgrim in the second half of the nineteenth century as exemplified by the crofter Josef StřížBachelor's thesis 2013 
Tomaštíková NikolParish network of churches after establishment of Great Brno 1919 - 1939Bachelor's thesis 2013 
Gilíková KateřinaEnnoblement in Great Britain and Spain in 19.centuryBachelor's thesis 2012 
Slezáková MonikaThe Parish of Polešovice. The Historical Development from 1750 - 1945Bachelor's thesis 2012 
Kaloč LukášEmperor Franz Joseph´s visits on Moravia and references about it in period pressBachelor's thesis 2011 
Šlechtová PetraThe family relationships of Seilern counts in the light of their correspondence in the first half of twenties centuryBachelor's thesis 2011 
Frélichová DanielaHISTORY OF THE PARISH IN LIPNÍK NAD BEČVOU FROM THE YEAR 1848 - 1914Bachelor's thesis 2010 
Kabrhelová AdélaThe List of heraldic monuments in former Litomyšl districtBachelor's thesis 2010 
Kulhavá ZdeňkaRegister heraldry memories a round of Nové Město nad MetujíBachelor's thesis 2010 
Kyselá HanaThe information about the live of Evangelical church of Czech brethren in Hodslavice during years 1918 - 1938Bachelor's thesis 2010 
Lunga VáclavP. Vincenc Janalík, the administrator of the parish of Milotice in the years 1827 - 1855Bachelor's thesis 2010 
Bartoníčková LenkaThe List of heraldic monuments in former Hořice regionBachelor's thesis 2009 
Bartošíková MagdaGenealogical analysis the family of SerényiBachelor's thesis 2009 
Bogačová AnetaThe Těšín stem of Beesse's family from ChrostinaBachelor's thesis 2009 
Knapiková JanaDay Life at Vizovice Chateau in 19th and 20th CenturyBachelor's thesis 2009 
Stonišová MarianaThe life and promotions of Karel Emanuel from Žerotín. (The last member of family gene and Moravian viceregent.)Bachelor's thesis 2009 
Šuláková KateřinaDiaries of Jan Jachym from Žerotin, the source of aristocratic life at the beginning of 18th. century.Bachelor's thesis 2009 
Míchalová JanaHistory of the House of Auersperg in Our Land During 18th and 19th centuryBachelor's thesis 2008 
Řezáčová HelenaTAKING ADVANTAGES OF WRITTEN INHERITENCE FOR KNOWLEDGE OF LIFE OF ARISTOCRACY IN MORAVIA IN THE 17. AND 18. CENTURY.Bachelor's thesis 2008 
Čanecký PavelTHE GENEALOGICAL ANALYSIS OF THE NOBEL FAMILY SEDLNICKÝ FROM CHOLTICEBachelor's thesis 2007 
Čápová VeronikaNew Aristocracy in 1766-1772Bachelor's thesis 2007 
Dvořáková ZuzanaAristocracy in Moravia in The Light of The Books of Majestaty of The Land Register in Moravia from 17. to 19. CenturyBachelor's thesis 2007 
Hermanová MichaelaThe list of heraldic monuments on the buildings in Kroměříž to the half of the 20th centuryBachelor's thesis 2007 
Mandát DavidContributions to the personal state of the representatives of Catholic clergy in Olomouc Archdiocese in 1848-1918Bachelor's thesis 2007 
Mojžíšek VáclavWritten sources for the history of guilds in northern MoraviaBachelor's thesis 2007 
Włochová MarkétaThe biographies of ennobled civilians from Bohemian, Moravian and Silesian countriesBachelor's thesis 2007 
Beloritová MarkétaThe history of the parish in Šenov to year 1848Bachelor's thesis 2006 


The Jewish Nobility in Czech Lands
Main solverprof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Period1/2008 - 12/2011
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
New Nobility in the Czech Lands in 18th and 19th Century
Main solverprof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Interactive Tool for the  Teaching of Heraldry
Main solverprof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
instagram
rss
social hub