Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of History

Richard Psík


Academic degree, name, surname:Mgr. Richard Psík, Ph.D.
Room, floor, building: D 208, Building D
Position:Deputy Vice-Dean for Studies
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Latin Language and Culture (Faculty of Arts)
Faculty Offices
VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1807
+420 553 46 2013
E-mail:No record found.Böhmen im 13. Jahrhundert
Richard Psík
Year: 2019, Anton Hiersemann
specialist book chapter

Diplomaticko-sfragistický exkurs.
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Year: 2017, Statutární město Ostrava
specialist book chapter

Nová šlechta v rakouském Slezsku
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.
Richard Psík, Anna Pumprová
Year: 2017, Repronis
specialist book

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny
Richard Psík, Pavel Hruboň, Pavel Otmar Krafl, Jana Zachová, Petr Elbel, Stanislav Bárta, Anders Leengaard Knudsen, Thomas Bruggmann, Dalibor Havel, Lukáš Führer, Myron Kapral, Jan Hanousek, Tomáš Černušák, Karel Maráz, Tomáš Sterneck, Jana Vojtíšková ... other authors
Year: 2016, Historický ústav
specialist book

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII
Richard Psík, Tomáš Krejčík, Pavel Hruboň, Kamil Harvánek, Václav Bok
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Henricus de Isernia and his Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum
Richard Psík
Year: 2014, ARCHIVIO NORMANNO-SVEVO Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi Normanni
journal article

Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech
Pavel Hruboň, Richard Psík
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
specialist book

Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1457
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Year: 2013, Historica. revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Den s překladem XVI
Irena Fialová, Zuzana Honová, Igor Jelínek, Jiří Muryc, Richard Psík, Jan Slíva, Renáta Tomášková, Angelika Bogoczová ... other authors
Year: 2021
organizing conference, workshop

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století
Robert Antonín, Daniela Rywiková, Dalibor Janiš, Richard Psík, Anna Pumprová
Year: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... other authors
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Raně středověký latinský abakus. Gerbert z Remeše: Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počítání na abaku. Bernelin mladší z Paříže: Liber abaci / Kniha o abaku
Marek Otisk, Richard Psík
Year: 2020, Scriptorium
specialist book

Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky
Richard Psík, Marek Otisk
Year: 2019, Scriptorium
specialist book

Ars dictaminis im spätmittelalterlichen Polen
Richard Psík
Year: 2019, Anton Hiersemann
specialist book chapter

Böhmen im 13. Jahrhundert
Richard Psík
Year: 2019, Anton Hiersemann
specialist book chapter

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau, Medieval Sermon Studies
Anna Pumprová, Richard Psík
Year: 2019, Medieval Sermon Studies
journal article

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau
Anna Pumprová, Richard Psík
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diplomaticko-sfragistický exkurs.
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Year: 2017, Statutární město Ostrava
specialist book chapter

Listiny Mikuláše z Riesenburku, olomouckého biskupa
Richard Psík
Year: 2017, Statutární město Ostrava
specialist book chapter

Nová šlechta v rakouském Slezsku
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Otloh od sv. Jimrama: Liber de temptatione cuiusdam monachi. O pokušení jednoho mnicha.
Richard Psík, Anna Pumprová
Year: 2017, Repronis
specialist book

Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny
Richard Psík, Pavel Hruboň, Pavel Otmar Krafl, Jana Zachová, Petr Elbel, Stanislav Bárta, Anders Leengaard Knudsen, Thomas Bruggmann, Dalibor Havel, Lukáš Führer, Myron Kapral, Jan Hanousek, Tomáš Černušák, Karel Maráz, Tomáš Sterneck, Jana Vojtíšková ... other authors
Year: 2016, Historický ústav
specialist book

Písmo a pečeť. Texty na pečetích jako dobové doklady kultury
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Year: 2016, Univerzita Pardubice
specialist book chapter

Formulářové sbírky a ars dictaminis
Richard Psík
Year: 2015, Dějiny a současnost
journal article

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII
Richard Psík, Tomáš Krejčík, Pavel Hruboň, Kamil Harvánek, Václav Bok
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Henricus de Isernia and his Invectiva prosotetrasticha in Ulricum Polonum
Richard Psík
Year: 2014, ARCHIVIO NORMANNO-SVEVO Testi e studi sul mondo euromediterraneo dei secoli XI-XIII del Centro Europeo di Studi Normanni
journal article

K otázce datování dvou středověkých papežských listin z fondů Moravského zemského archivu v Brně
Pavel Hruboň, Richard Psík
Year: 2014, Časopis Matice moravské
journal article

Matematické listy Gerberta z Remeše
Marek Otisk, Richard Psík
Year: 2014, MatfyzPress
specialist book

Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378 - 1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech
Pavel Hruboň, Richard Psík
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
specialist book

Latinská poesie středověku (studijní opora)
Richard Psík, Kamil Harvánek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pečeti a znaky biskupů a arcibiskupů olomouckých v historickém vývoji
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Year: 2013
abstract in proceedings

Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1457
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Year: 2013, Historica. revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Typologie liturgických knih v období středověku (studijní opora)
Richard Psík
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Cesta ke Zlaté bule sicilské
Richard Psík, Pavol Černý, Jerzy Hauziński, Lukáš Hlubek, Peter Kováč, Libor Kovář, Tomáš Krejčík, Zdeňka Měchurová, Zbyněk Moravec, Jan Šmerda, Martin Wihoda, Marek Zágora, Josef Žemlička ... other authors
Year: 2012, Ostravské muzeum
specialist book

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... other authors
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Formulářové sbírky a jejich zpřístupnění. Stav a perspektivy.
Richard Psík
Year: 2011
abstract in proceedings

Zakládací listina
Richard Psík
Year: 2011
abstract in proceedings

Dáno v Opavě - Komentář k privilegiu Karla IV. pro Ostravu
Richard Psík
Year: 2010, archiv města Ostravy
specialist book chapter

Invectiva prosotetrasticha in Vlricum Polonum. Součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie
Richard Psík
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Základy heraldiky
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dante a latina
Richard Psík
Year: 2007
abstract in proceedings

Latinská morfologie
Andrea Krúpová, Jana Mikulová, Richard Psík
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mistr Oldřich Polák v díle Jindřicha z Isernie (několik poznámek k jeho osobě)
Richard Psík
Year: 2007
abstract in proceedings

Ridentem dicere verum
Richard Psík, Igor Lisový
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do dějepisectví antického starověku
Jan Burian, Igor Lisový, Richard Psík
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Z dějin vědy o antickém starověku I. Antická civilizace v obraze vědeckého a uměleckého zpracování. Uspoř. I. Lisový. Praha : Arista, 2004
Richard Psík
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Heinrich, A. Repertorium codicum manuscriptorum in caesareo-regia bibliotheca Scherschnikiana Teschini. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2003
Richard Psík
Year: 2006
published expert opinions, reviews

K teoretickému dílu Mistra Jindřicha z Isernie
Richard Psík
Year: 2006
abstract in proceedings

Lisový, I. Řím věčný a okouzlující : Průvodce dějinami a kulturou starověkého města. 2 d. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006
Richard Psík
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Otisk, M.: Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi
Richard Psík
Year: 2006
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

STUDIA IUVENILIA MMIV-MMV (vědecká a výkonná redakce)
Aleš Zářický, Richard Psík
Year: 2006
editorial and language revision

Zwiercan, M. Katalog średniowiecznych rekopisów ksiaznicy ciezsyńskiej. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2003
Richard Psík
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (1 heslo + mapové přílohy)
Richard Psík
Year: 2005, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (1 biogram)
Richard Psík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Rotschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Richard Psík, Aleš Zářický
Year: 2005
editorial and language revision

Dante Alighieri, De vulgari eloquentia - O rodném jazyce.
Richard Psík
Year: 2004, OIKOYMENH
specialist book

Hukvaldské etudy: sborník in memoriam prof. Miloně Dohnala (14.6. 1924-30.3.2004)
Richard Psík
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Petrarca, Francesco, Mé tajemství; O tajném střetu mých myšlenek - Secretum meum; De secreto conflictu curarum mearum
Richard Psík
Year: 2004
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

STUDIA IUVENILIA MMIII (vědecká a výkonná redakce)
Aleš Zářický, Richard Psík
Year: 2004
editorial and language revision

Korespondence mezi Janem ze Středy a Franceskem Petrarkou
Richard Psík
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Invitantur scolares...:Formulářové listy Jindřicha z Isernie - pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole
Richard Psík
Year: 2000
editorial work

Jindřich z Isernie a jeho formulářová sbírka listů
Richard Psík
Year: 2000
abstract in proceedings

Soupis nápisových památek okresu Opava
Richard Psík
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Formulářová sbírka listin Jindřicha Vlacha - edice II.
Richard Psík
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Pečeť jako hlavní téma. (T.Krejčík: Pečeť v kultuře středověku)
Richard Psík
Year: 1999, Tvar
journal article

Pečeť v kultuře středověku
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Year: 1999, ČČH
journal article

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Year: 1999
editorial and language revision

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1 Red. B. Gracová, R. Psík
Richard Psík, Blažena Gracová
Year: 1999
editorial and language revision

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Year: 1999
editorial and language revision

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.
Richard Psík, Blažena Gracová
Year: 1999
editorial and language revision

Vytvoření bibliografické pomůcky pro studenty historie
Richard Psík
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Formulářová sbírka listin Jindřicha Vlacha - edice I.
Richard Psík
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Berlin - Freie Universität, 2. Arbeitstreffung zur projekt DFG Die lateinische Ars dictaminis im MA, 5.-9.10. 2014
Richard Psík
Year:
work experience abroad

Bonn - Universität; Arbeitstreffung zur projekt DFG Die lateinische Ars dictaminis im MA, 6.10.-10.10. 2013
Richard Psík
Year:
work experience abroad

Krakow - Bibliotheka Jagiellonska, badatelský pobyt, 12.-17.3. 2017
Richard Psík
Year:
work experience abroad

Londýn - The Warburg Instittute, The British Library, badatelský pobyt, 30.9. - 7. 10. 2017
Richard Psík
Year:
work experience abroad

University of Sakarya; Adapazari; Turkey - přednáškový pobyt, 13.5-20.5. 2009
Richard Psík
Year:
work experience abroad

Volgograd- RANCHIS, bilaterální smlouva, 30.1.-5.2. 2016
Richard Psík
Year:
work experience abroad

Wien - Österreichisches Staatsarchiv, badatelský pobyt, 31.3.-4.4. 2014
Richard Psík
Year:
work experience abroad

Wien - Österreichisches Staatsarchiv, badatelský pobyt, 7.9.-11.9. 2015
Richard Psík
Year:
work experience abroad

Wien- Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-9. 11. 2017
Richard Psík
Year:
work experience abroad

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Kundrát RomanThe question of identity of protonotary HeinricusMaster's thesis 2007 
Dobiáš KarelCharters of the bishops of Olomouc during the reign of Vaclav IV. - chartres of Nicolaus of RiesenburgBachelor's thesis 2014 
Lička LukášRoger Bacon and his Relation to Contemporary Medicine according his Treatise "De erroribus medicorum"Bachelor's thesis 2013 
Zormanová MichaelaLatin in the PresentBachelor's thesis 2011 


Zkvalitnění výuky studentů navazujícího magisterského studijního programu Latinský jazyk a literatura středověku: zvyšování kompetencí v práci s elektronickými zdroji
Main solverMgr. Richard Psík, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae
Main solverMgr. Richard Psík, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2013
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Dotační titul 2: MSK Podpora VaV 2010
Main solverMgr. Richard Psík, Ph.D.
Period9/2010 - 2/2012
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
The letter collection of Henricus of Isernia (a critical edition)
Main solverMgr. Richard Psík, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2009
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
instagram
rss
social hub